Kerkliedwiki 5 jaar.png
Kom naar de 12e Kerkliedwiki Schrijfdag op 17 november in Amersfoort!
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki 5 jaar.png Kerkliedwiki bestaat 5 jaar! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De 12e Kerkliedwiki Schrijfdag is op 17 november 2018. Wees welkom en meld je aan: info@kerkmuzieknetwerk.nl

'k Heb geloofd en daarom zing ik

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
'k Heb geloofd en daarom zing ik
Vorm Strofelied
Tekst
Dichter Charles Wesley
Vertaler J. Mathijssen
Metrisch 8-7-8-7-8-7-8-7
Muziek
Componist J. Zundel
Solmisatie 5-5-6-5-3-2-3-2-1
Liedbundels
Gereformeerd Kerkboek Gezang 162
Weerklank 486
Opwekkingsliederen 311
Evangelische Liedbundel 275
Zangbundel Joh. de Heer 543
 LdH 180 

'k Heb geloofd en daarom zing ik is een door J. Mathijssen vertaald lied, oorspronkelijk geschreven door Charles Wesley. De gebruikte melodie is van J. Zundel.

Opname beluisteren

Tekst

1
 'k Heb geloofd en daarom zing ik,
 daarom zing ik van genâ,
 van ontferming en verlossing
 door het bloed van Golgotha.
 Daarom zing ik U, die stervend
 alles, alles hebt volbracht,
 Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
 Lam van God, voor ons geslacht!
2
 'k Heb geloofd en daarom hoger,
 hoger dan Kalvarie's top,
 zie ik boven lucht en wolken,
 Hogepriester, tot U op,
 die in 't ware tabernakel
 voor Gods aanschijn t' allen tijd
 als haar hoofd voor Uw gemeente
 strijdend bidt en biddend strijdt.
3
 'k Heb geloofd in U, Wie d' aarde
 met haar doornen heeft gekroond,
 maar Die nu, gekroond met ere,
 aan Gods rechterzijde troont;
 U, aan wiens doorboorde voeten
 eenmaal in het gans heelal,
 hier, daarboven en hieronder
 alle knie zich buigen zal.
4
 Ja, 'k geloof, en daarom zing ik,
 daarom zing ik U ter eer,
 's werelds Heiland, Hogepriester,
 aller heren Opperheer!
 Zoon van God en Zoon des mensen,
 o, kom spoedig in Uw kracht,
 op des hemels wolken weder!
 Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links