Kerkliedwiki 5 jaar.png
Kom naar de 11e Kerkliedwiki Schrijfdag op 30 juni in Amersfoort!
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki 5 jaar.png Kerkliedwiki bestaat 5 jaar! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De 11e Kerkliedwiki Schrijfdag is op 30 juni 2018. Wees welkom en meld je aan: info@kerkmuzieknetwerk.nl

Jesaja

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Jesaja
1e boek van de Grote profeten
Verhalen
1:1-31 Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem
2:1-22 De dag van de Heer
3:1-15 Chaos in Jeruzalem en Juda
3:16-4:1 Sions vrouwen te schande gezet
4:2-6 De Heer vernieuwt Jeruzalem
5:1-7 Het lied van de wijngaard
5:8-24 Zesvoudig wee over de onrechtvaardigen
5:25-30 Juda bedreigd door de vijand
6:1-13 Jesaja geroepen
7:1-25 Het teken van Immanuël
8:1-23 Onheil over een volk zonder vertrouwen
8:24-9:6 Licht in de duisternis
9:7-10:4 De opgeheven hand van de Heer
10:5-34 Oordeel over Assyrië, de stok in Gods hand
11:1-10 Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï
11:11-16 Terugkeer van de overlevenden van Israël
12:1-6 Loflied
13:1-14:23 De ondergang van Babylonië
14:24-32 Profetie over Assyrië en over de Filistijnen
15:1-16:14 De ondergang van Moab
17:1-14 Onheil over Aram en Israël
18:1-7 Profetie over Nubië
19:1-25 De val van Egypte en zijn herstel
20:1-6 Profetie over Egypte en Nubië
21:1-17 De val van Babel geopenbaard
22:1-14 Jeruzalems misplaatste zelfvertrouwen
22:15-25 Profetie over Sebna en Eljakim
23:1-18 De ondergang van Tyrus en Sidon
24:1-23 Oordeel over de aarde
25:1-5 Danklied
25:6-12 Het feestmaal op de Sion
26:1-27:1 Redding en vrede voor het rechtvaardige volk
27:2-13 Hoop voor Israël
28:1-29 Oordeel over Jeruzalems slechte leiders
29:1-24 Redding voor Jeruzalem in het nauw
30:1-33 Niet Egypte brengt bevrijding, maar de Heer
31:1-9 Alleen de Heer beschermt en bevrijdt
32:1-20 Vrede waar gerechtigheid heerst
33:1-24 Bevrijding van Jeruzalem
34:1-17 Oordeel over Edom
35:1-10 Bevrijding en terugkeer
36:1-37:38 Jeruzalem door Sanherib bedreigd
38:1-39:8 Hizkia's ziekte en genezing
40:1-11 Troost voor Jeruzalem
40:12-31 God is onvergelijkbaar
41:1-42:13 Wie bepaalt de loop der dingen?
42:14-43:21 Een weg door de woestijn
43:22-44:23 Terugkeer naar God
44:24-45:13 Cyrus door God geroepen
45:14-46:13 Alleen de Heer is rechtvaardig en brengt redding

Zie het artikel Dit artikel gaat over het Bijbelboek, voor de profeet zie Jesaja (profeet).

Jesaja is een boek in de Tenach en het Oude Testament. Het is genoemd naar de hoofdpersoon, de profeet Jesaja. Men onderscheidt meestal drie delen in het boek Jesaja: Jesaja 1-39, Jesaja 40-55 en Jesaja 56-66.

Liederen

BijbelplaatsLied
JesajaEen stem breekt uit in de woestijn
JesajaIedere dag kun je mij horen
Jesaja 1:12-18Waarom toch komt gij voor mijn aangezicht
Jesaja 1:18De eerste dag der week
Jesaja 2:1-5Hoger dan men ooit bergen zag
Jesaja 2:1-5Zoals de zon steeds hoger rijst
Jesaja 2:2-5Het zal geschieden in de laatste dagen
Jesaja 2:2-5Het zal zijn in het laatste der tijden
Jesaja 2:2-5Ik weet van een stad die komen zal
Jesaja 2:2-5Kom, laat ons opgaan naar de berg
Jesaja 2:4Heer, Gij hebt dit lieve leven
Jesaja 2:4Laat ons van Pasen zingen
Jesaja 4:2-6Om Sions wil zwijg ik niet stil
Jesaja 5:1-7Ik zing van de wijngaard van die ik bemin
Jesaja 6:1-3Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
Jesaja 6:1-4Gij boden rond Gods troon
Jesaja 6:1-4Jesaja de profeet zag in de geest
Jesaja 6:1-4Wij loven u met man en macht
Jesaja 6:1-5Almachtige
Jesaja 6:1-7Het zal zijn in het laatste der tijden
Jesaja 6:3Heer, wij loven en aanbidden U
Jesaja 6:3Wij loven U, o God, belijden U als Heer
Jesaja 6:7Neem mijn leven, laat het, Heer
Jesaja 6:13Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld
Jesaja 7:10-14Het zal geschieden in de laatste dagen
Jesaja 7:14De nacht loopt ten einde
Jesaja 7:14Gij die aangeroepen wordt
Jesaja 7:14Komt ons in diepe nacht ter ore
Jesaja 7:14O kom, o kom, Immanuël
Jesaja 7:14O wijsheid, daal als vruchtbare taal
Jesaja 7:14Wat heeft Maria ons bewaard
Jesaja 8:23De nacht is haast ten einde
Jesaja 8:23De nacht is ver gevorderd
Jesaja 8:23Een stad van vrede zoeken wij
Jesaja 9Het volk dat woont in Galilea
Jesaja 9Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer
Jesaja 9O Heiland, open wijd de poort
Jesaja 9:1Een schoot van ontferming is onze God
Jesaja 9:1Er is een roos ontloken
Jesaja 9:1God zij geloofd uit alle macht
Jesaja 9:1Lof aan de God van Israël
Jesaja 9:1Soms breekt uw licht
Jesaja 9:1-5De nacht loopt ten einde
Jesaja 9:1-5Er komt gehoor voor onze nood
Jesaja 9:1-5Het zal geschieden in de laatste dagen
Jesaja 9:1-5Nu daagt het in het oosten
Jesaja 9:1-6Al wie dolend in het donker
Jesaja 9:1-6Betlehem, o uitverkoren stad
Jesaja 9:1-6Daar is uit 's werelds duist're wolken
Jesaja 9:1-6De mensen die gaan in het duister
… overige resultaten

Register per liedbundel


Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje Bijbelboek