2017-12-15 10.20.33.jpg
Kerkliedwiki wenst je een mooie adventsperiode!
Geniet van de adventskalender die we met vele liefhebbers van kerkmuziek samenstelden. En laat je verrassen met bijpassende inkijkjes in de Kerkliedwiki.
info@kerkmuzieknetwerk.nl
2017-12-15 10.20.33.jpg Kerkliedwiki wenst je een mooie adventsperiode! Geniet van de adventskalender die we met vele liefhebbers van kerkmuziek samenstelden. En laat je verrassen met bijpassende inkijkjes in de Kerkliedwiki.

Om alvast te noteren: op 3 februari 2018 is de 10e Kerkliedwiki Schrijfdag. Meer weten: info@kerkmuzieknetwerk.nl

Evangelie volgens Matteüs

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf Matteüs)
Ga naar: navigatie, zoeken
Evangelie volgens Matteüs
1e boek van de Evangeliën
Verhalen
1:1-25 Het evangelie volgens Matteüs
2:1-23 De vlucht voor Herodes en Archelaüs
3:1-17 Optreden van Johannes de Doper
4:1-11 Jezus in de woestijn
4:12-25 Begin van Jezus’ verkondiging
5:1-8:1 Bergrede
8:2-22 Genezingen en navolging
8:23-34 Naar de overkant van het meer
9:1-17 Terug naar Kafarnaüm
9:18-34 Verschillende genezingen
9:35-11:1 Uitzending van de twaalf
11:2-30 Jezus en Johannes
12:1-21 Jezus en de sabbat
12:22-50 Confrontatie met Farizeeën en schriftgeleerden
13:1-58 Gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel
14:1-12 De dood van Johannes
14:13-36 Overvloed aan brood, gebrek aan geloof
15:1-20 Rein en onrein
15:21-39 Naar Tyrus en Sidon
16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën
16:13-28 Wie is Jezus?
17:1-13 Een stem uit de hemel
17:14-23 Gebrek aan geloof
17:24-18:35 Onderricht aan Petrus en de leerlingen
19:1-15 Leven met het oog op het koninkrijk van de hemel
19:16-20:16 Binnengaan in het koninkrijk van de hemel
20:17-34 Op weg naar Jeruzalem
21:1-17 Intocht in Jeruzalem
21:18-22 Het teken van de vijgenboom
21:23-22:14 Onderricht aan hogepriesters, oudsten en Farizeeën
22:15-46 Debat met Farizeeën, Herodianen en Sadduceeën
23:1-39 Wee de schriftgeleerden en de Farizeeën
24:1-25:46 De komst van de Mensenzoon
26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
26:17-35 Het pesachmaal
26:36-56 In Getsemane
26:57-75 Jezus verhoord en verloochend
27:1-26 Jezus voor Pilatus
27:27-56 Kruisiging
27:57-66 Het graf
28:1-15 Opstanding uit de dood
28:16-20 Uitzending van de leerlingen

Het Evangelie volgens Matteüs is het eerste boek van het Nieuwe Testament en het eerste van de canonieke evangeliën.

Liederen

BijbelplaatsLied
Matteüs 1:18-25Heel gewoon
Matteüs 1:18-25Het zal geschieden in de laatste dagen
Matteüs 1:18-25Zend ons een engel in de nacht
Matteüs 1:21-23Komt ons in diepe nacht ter ore
Matteüs 1:21-23O Jezus, hoe vertrouwd en goed
Matteüs 1:21-25Kom zing het lied van Eva
Matteüs 1:23De nacht loopt ten einde
Matteüs 1:23Gij die aangeroepen wordt
Matteüs 2:1-3Zij die op de sterren reizen
Matteüs 2:1-12Christus, uit God geboren
Matteüs 2:1-12De wijzen, de wijzen
Matteüs 2:1-12Een Kind geboren te Bethlehem
Matteüs 2:1-12Een kind geboren te Betlehem
Matteüs 2:1-12Hij komt niet uit de grote stad
Matteüs 2:1-12Hoe helder staat de morgenster
Matteüs 2:1-12Hoor de herders, hoe ze Hem loven
Matteüs 2:1-12Juicht voor de Koning van de Joden
Matteüs 2:1-12Maria ging op reis
Matteüs 2:1-12Nu zijt wellekome
Matteüs 2:1-12Prijs de Heer die herders prijzen
Matteüs 2:1-12Toen midden in de wintertijd
Matteüs 2:1-12Uit een ver land komen de vreemdelingen
Matteüs 2:1-12Van 't vroeglicht van de dageraad
Matteüs 2:1-12Wij trekken in een lange stoet
Matteüs 2:2Alles wat er staat geschreven
Matteüs 2:2Een ster ging op uit Israël
Matteüs 2:2Midden in de winternacht
Matteüs 2:2Uit uw hemel zonder grenzen
Matteüs 2:6Betlehem, o uitverkoren stad
Matteüs 2:9-10Uit uw hemel zonder grenzen
Matteüs 2:10Een stad van vrede zoeken wij
Matteüs 2:11Betlehem, o uitverkoren stad
Matteüs 2:13-18O Kerstnacht, schoner dan de dagen
Matteüs 3Al wie dolend in het donker
Matteüs 3:1-12Een engel roept de oude man
Matteüs 3:1-12Kwam van Godswege
Matteüs 3:1-17Bode die zijn weg bereidde
Matteüs 3:3God zij geloofd uit alle macht
Matteüs 3:3Lof aan de God van Israël
Matteüs 3:3Verwacht de komst des Heren
Matteüs 3:9Wij gaan de veertig dagen in
Matteüs 3:10God heeft de stam besneden
Matteüs 3:10Niet als een storm, als een vloed
Matteüs 3:11De Geest des Heren heeft
Matteüs 3:13Het is de oogopslag die redt
Matteüs 3:13-17Christus ging als eerste
Matteüs 3:13-17Daar komt een man uit Nazaret
Matteüs 3:13-17Een mens te zijn op aarde (Barnard)
Matteüs 3:13-17Juicht voor de Koning van de Joden
Matteüs 3:13-17Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan
… overige resultaten

Registers per liedbundel


Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje Bijbelboek