Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

'k Heb hemelsch nieuws voor u en mij

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
’k Heb hemelsch nieuws voor u en mij
Hemelsche tijding
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel Good news from heaven, good news for thee
Taal Engels
Land Engeland
Periode 1878
Tekst
Dichter John Charles Ryle
Vertaler Meier Salomon Bromet
Metrisch 8-8-8-8-8-8-8-8
Muziek
Solmisatie 1-5-1-7-6-5-6-5-4-3
Liedbundels
Opwekkingsliederen Bromet 125

’k Heb hemelsch nieuws voor u en mij (Hemelsche tijding) is een vertaling, door Meier Salomon Bromet, van Good news from heaven, good news for thee (zie daar), een lied van John Charles Ryle (1816-1900); Bromet verbindt het lied met een niet teruggevonden melodie.

Opname beluisteren

Tekst

Hemelsche tijding
1 ’k Heb hemelsch nieuws voor u en mij!
Daar is vergeving rijk en vrij,
Voor snoode zondaars groot en klein,
„Het bloed van Jezus maakt ons rein!”
Hij stierf den vloekdood uit genâ,
Aan ’t schandlijk kruis van Golgotha;
Hij is ten grave neêrgedaald
En heeft nu onze schuld betaald.

refrein:
’k Heb hemelsch nieuws voor u en mij!
Daar is vergeving, godlijk, vrij,
Voor snoode zondaars groot en klein!
„Het bloed van Jezus maakt ons rein.”

2 ’k Heb hemelsch nieuws voor u en mij!
De Heiland roept ons: „Komt tot Mij,
Vermoeide, kom, indien ’t u lust,
Kom, afgematt’, Ik geef u rust.”
Zijn liefd’ is onuitsprekelijk groot;
Hij hoort uw bidden, kent uw nood.
De goede Herder gaat u voor,
En leidt u op des levens spoor.

refrein

3 Dit hemelsch nieuws heeft ons bereid
De liefde Gods van eeuwigheid,
En als w’ eens daar voor Jezus staan,
Dan heffen wij den juichtoon aan:
Lof zij het Lam, Wiens bloed ons raakt,
Ons Koningen en Priesters maakt;
Aanbidt en loof en dankt den Heer,
Verlosten juicht! geeft Jezus eer.

refrein

Muziek

Zettingen

Hemelsche tijding

Hymnologische informatie