Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Veilig in Jezus' armen

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf 'k Rust in mijns Heilands armen)
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Op Toonhoogte 2015 213   Hemelhoog 467   Evangelische Liedbundel 191   Zangbundel Joh. de Heer 523, 523a(b) 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Veilig in Jezus' armen
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel Safe in the Arms of Jesus
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode 1868
Tekst
Dichter Fanny Crosby
Vertaler Meier Salomon Bromet (a)
J. v. P. (b)
Atze Bosch (Fr)
Metrisch 7-6-7-6-7-6-7-6
Muziek
Componist William Howard Doane
Solmisatie 3-2-1-5-1-3-4-3
Liedbundels
Op Toonhoogte 2015 213
Hemelhoog 467
Evangelische Liedbundel 191
Zangbundel Joh. de Heer 523, 523a(b)
Geroepen om te zingen 232-II
Liederen van het Leger des Heils 518
Lieten fan leauwe en langstme 125

Veilig in Jezus' armen is een vertaling van het lied Safe in the Arms of Jesus. De tekst is van Frances Jane Crosby (1820-1915) ook wel bekend als Fanny Crosby. De vertaling is van Meier Salomon Bromet. De melodie is gecomponeerd door William Howard Doane. Een tweede, minder bekende vertaling, met J. v. P. als vertaler, heeft als beginregel 'k Rust in mijn Heilands armen

Opname beluisteren

  • Samenzang:
  • Nederlandse versie, solozang:
  • Piano:
  • Engelse versie gezongen door Alton Beal:

Tekst

  • Engelse tekst

Safe in the arms of Jesus,
Safe on his gentle breast,
There by his love o’ershaded,
Sweetly my soul shall rest.
Hark! ‘tis the voice of angels
Borne in a song to me
Over the fields of glory,
Over the jasper sea.

Refrain:
Safe in the arms of Jesus,
Safe on his gentle breast,
There, by his love o’ershaded,
Sweetly my soul shall rest.

2
Safe in the arms of Jesus,
Safe from corroding care,
Safe from the world’s temptations,
Sin cannot harm me there.
Free from the blight of sorrow,
Free from my doubts and fears;
Only a few more trials,
Only a few more tears.

3
Jesus, my heart’s dear refuge,
Jesus has died for me;
Firm on the rock of ages
Ever my trust shall be.
Here let me wait with patience,
Wait till the night is o’er,
Wait till I see the morning
Break on the golden shore.

  • Nederlandse tekst

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart,
dáár in Zijn teer erbarmen,
dáár rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len,
zingend van liefd' en vreê,
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart;
dáár in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
 

2
Veilig in Jezus' armen,
vrij bij mijn Heer en Borg;
vrij van 't gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg;
vrij van de vrees en twijfel,
vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden,
nog slechts een korte nacht.

Veilig in Jezus' armen,
vrij bij mijn Heer en Borg;
vrij van 't gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg.

3
Jezus, mijn dierb're Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en 't oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.

Jezus, mijn dierb're Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!

  • 'K RUST IN MIJNS HEILANDS ARMEN.

1
 'k Rust in mijns Heilands armen,
 veilig en vrij van smart;
 vol van het teerst erbarmen
 drukt Hij mij aan Zijn hart.
 Zo klinkt het lied der zaal'gen,
 juub'lend van vreugd en vreê,
 lief'lijk uit Zions zalen
 over de levenszee.
 'k Rust in mijns Heilands armen,
 veilig en vrij van smart;
 vol van het teerst erbarmen
 drukt Hij mij aan Zijn hart.
2
 'k Rust in mijns Heilands armen,
 veilig bij Hem, mijn Borg,
 boven 't gewoel der wereld,
 en all' ellende en zorg;
 vrij van de zond' en twijfel,
 vrij van des satans macht,
 vrij ook van alle lijden,
 hier heerst geen zond' en nacht.
 'k Rust in mijns Heilands armen,
 veilig bij Hem, mijn Borg,
 boven 't gewoel der wereld,
 en all' ellende en zorg
3
 Hij is mijn een'ge toevlucht,
 Die voor mij stierf aan 't kruis.
 Hij leidt mij door dit leven
 veilig naar 't Vaderhuis.
 'k Zal eeuwig met Hem wezen,
 daar, waar niets meer ons stoort.
 En in die zaal'ge oorden
 zing ik dan eeuwig voort.
 Hij is mijn een'ge toevlucht,
 Die voor mij stierf aan 't kruis.
 Hij leidt mij door dit leven
 veilig naar 't Vaderhuis.

Ontstaan

Musicus William Howard Doane kwam bij Fanny Crosby op bezoek en tijdens dat bezoek gaf hij aan een melodie te hebben waarbij hij woorden zocht. Nadat hij de melodie had laten horen, zei Fanny dat de melodie haar deed denken aan veiligheid en geborgenheid.

Haar groeiende bekendheid bracht haar in contact met vele hoogwaardigheidsbekleders, waaronder presidenten. Bij de begrafenis in 1885 van president Grant speelde zij dit lied Safe in the Arms of Jesus.

Hymnologische informatie

De Friese vertaling Feilich yn Jezus' earrnen van Atze Bosch staat in de bundel Lieten fan leauwe en langstme

  • In de bundel "Opwekkingsliederen van Ira D. Sankey" (in de Zangbundel Joh. de Heer kortweg aangeduid als "Sankeyliederen") van M.S. Bromet is het lied opgenomen als lied 19.
  • Het lied is opgenomen als nr. 4 in de bundel Gospel Hymns and Sacred Songs van Ira D. Sankey, met een identieke zetting als in de bundel van M.S Bromet. Beide bundels hebben ook als opschrift een citaat van Deuteronomium 33:27. Zie de door Google ingescande versie van de zangbundel:Gospel Hymns And Sacred Songs van P.B. Bliss and Ira D. Sankey uit 1875.
  • In de bundel Opwekkingszangen, liederen van Ira D. Sankey nagezongen door C.S. Adama van Scheltema is als no. 61 een andere vertaling met beginregel Veilig in Jezus' hoede te vinden.