Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

'k Wil U, o God, mijn dank betalen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 245 Liedboek voor de kerken Gezang 390 Op Toonhoogte 2015 154 Weerklank 525 Oud-Katholiek Gezangboek 774 Using "Zangbundel Joh. de Heer" as property chain is not permitted during the annotation process.Zangbundel Joh. de Heer 425
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
'k Wil U, o God, mijn dank betalen
Avondzang
Vorm strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 18e eeuw
Tekst
Dichter Herman Adriaan Bruining
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Metrisch 9-8-9-8-9-8-9-8
Muziek
Melodie Die Tugend wird durchs Kreuz geübet
Herkomst Halle 1704
Solmisatie 5-1-2-3-1-5-5-3-1
Gebruik
Getijde v/d dag Avond
Thema Levenseinde
Liedbundels
Liedboek 2013 245
Liedboek voor de kerken Gezang 390
Op Toonhoogte 2015 154
Weerklank 525
Oud-Katholiek Gezangboek 774
Zangbundel Joh. de Heer 425
119 Gezangen 110
Gezangboek der ELK 235
Hervormde Bundel 1938 280
Lieteboek 2013 245
Liederen van het Leger des Heils 523
Lieteboek foar de tsjerken 390
Op Toonhoogte 128
Evangelische Gezangen 180
Liederen voor de Gemeentezang 553
Liedbundel met Bijbellezingen 122
E&R-liedbundel 1 177
Geestelijke Liederen 2016 218
Geestelijke Liederenschat 1935 394
Gele Zangbundel 207

Misschien wel een van de meest bekende avondliederen: 'k Wil U, o God, mijn dank betalen! Het is geschreven door Herman Adriaan Bruining (1738-1811) op de melodie van Die Tugend wird durchs Kreuz geübet (melodie).

Opname beluisteren

  • Deo Cantemus

Tekst

Avondzang
1 ’k Wil U, o God! mijn’ dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied;
Het zonlicht moge nederdalen,
Maar Gij, mijn Licht! begeeft mij niet:
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
Meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij milde Bron van zegeningen!
Zulk een ontfermer waart Gij mij.

2 Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
Uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
Nabij in elke moeilijkheid:
Deez’ avond roept mij, na mijn zorgen,
Tot rust voor ligchaam en voor geest.
Heb dank! reeds van den vroegen morgen
Zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

3 Dank, Vader! dank voor die genade!
Verdiend’ ik zulks, ik zondaar? neen!
Sloegt Gij naar ’t regt mijn zonden gade,
Waar bergd’ ik mij, waar vlugtt’ ik heen?
Maar neen! ik mag, ik wil niet vreezen,
Gij spreekt mij vrij om Jezus bloed:
Dit zal ’t verslagen hart genezen,
Zoo smaak ik rust voor mijn gemoed.

4 Laat uwe hand mij nu ook dekken,
’k Verlaat m’ op U, ook in den nacht;
U word’, als Gij mij weêr zult wekken,
Op nieuw mijn lofzang toegebragt:
En zoo ik nooit weêr mogt ontwaken,
Aan U beveel ik dan mijn’ geest,
Om voor den troon die rust te smaken,
Die hier mijn uitzigt is geweest.

5 Ik weet, aan wien ik mij vertrouwe,
Al wisselen ook dag en nacht;
Ik ken de rots, waar op ik bouwe,
Hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens, aan den avond van mijn leven,
Breng ik, van zorg en strijden moe’,
Voor elken dag, mij hier gegeven,
U hooger, reiner loflied toe.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Die Tugend wird durchs Kreuz geübet (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Literatuur

Toelichting:

Culturele informatie

Externe links