Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

'k Zie het land

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 165, 165a 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
’k Zie het land, waar de zon nimmer daalt
Het hemelsch land
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel The Sweet By and By
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode 1868
Tekst
Dichter Sanford F. Bennett
Vertaler Meier Salomon Bromet
H. Smallegange (b)
Bijbelplaats 1 Korintiërs 2:9
Muziek
Componist Joseph Philbrick Webster
Melodie There’s a land that is fairer than day
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 165, 165a
Liederen van het Leger des Heils 516 (b)

’k Zie het land, waar de zon nimmer daalt (Jdh165a: ’k Zie dat land, waar de zon nimmer daalt) is een vertaling, door Meier Salomon Bromet, van There's a land that is fairer than day van Sanford Fillmore Bennett (1836-1898) uit 1868 op muziek van Joseph Philbrick Webster (1819-1875).
’k Zie het land, waar de zon nimmer daalt (JdH 165) is kennelijk een vrije bewerking van ditzelfde lied op dezelfde melodie, misschien ook onder invloed van de tekst van There is a land which lies afar. In de nieuwste edities van de Zangbundel Joh. de Heer wordt deze versie ook aan Bromet toegeschreven, vermoedelijk onterecht.
De Liederen van het Leger des Heils hebben een nieuwere vertaling Naar het land waar de zon nimmer daalt .

Opname beluisteren

Tekst

origineel Bromet Adama v. Scheltema

The Sweet By and By
1 There’s a land that is fairer than day,
And by faith we can see it afar;
For the Father waits over the way,
To prepare us a dwelling place there.

chorus:
In the sweet by-and-by,
We shall meet on that beautiful shore,
In the sweet by-and-by,
We shall meet on that beautiful shore.

2 We shall sing on that beautiful shore
The melodious songs of the blest,
And our spirits shall sorrow no more,
No a sigh for the blessing of rest.

chorus

3 To our bountiful Father above,
We will offer our tribute of praise,
For the glorious gift of His love,
And the blessings that hallow our days.

chorus

Het hemelsch land
1 ’k Zie het land, waar de zon nimmer daalt,
Waar de woning des Vaders ons wacht;
In ’t geloof zien wij ’t licht, dat daar straalt.
In dat land heerscht geen zonde, geen nacht.

refrein:
In het land van Gods heil,
Zullen wij voor Gods troon juichend staan.
In het land van Gods heil,
Zullen wij voor Gods troon juichend staan.

2 In dat land zingen wij eeuwig voort
’t Heerlijk lied van verlossing en vreê;
In dat land, waar geen zucht wordt gehoord,
Zijn wij vrij van verdrukking en wee.

refrein

3 Tot den Vader, zoo mild en zoo goed,
Rijst ons loflied op dankbaren toon;
Ja, wij prijzen Hem voor Jezus’ bloed,
Voor het heil, ons gewrocht door Gods Zoon.

refrein

De dag is nabij
1 ’k Zoek het land, waar geen nacht immer daalt,
Waar mij God zelf als zonlicht bestraalt,
Waar mijn Koning mij plaatse bereidt,
En als bruigom tot feestvreugd verbeidt.

refrein:
Zie de dag is nabij,
Die ons roept tot Zijn bruiloftsgetij,
Zie de dag is nabij,
Die ons roept tot Zijn bruiloftsgetij.

2 In dat land onze hoop, onze rust,
Heerscht geen zonde, verstrikt ons geen lust;
Dáár waar krankheid of dorst noot geraakt,
Heeft ons Jezus een woning gemaakt.

refrein

3 Eere en lof voor zoo heuglijk genot,
Rijs gestaag in ons danklied tot God,
Tot voor eeuwig Zijn liefde ons omstraalt,
In dat land waar geen nachtschaduw daalt.

refrein

origineel = Ira D. Sankey, James McGranahan & Geo. C. Stebbins, Gospel Hymns Nos. 1 to 6 (Diamond Edition), Cincinnati etc.: The John Church Co. / New York: The Biglow & Main Co., [1894], nr. 110
Bromet = Opwekkingsliederen van Ira D. Sankey en anderen nagezongen door M.S. Bromet, Rotterdam: Joh. de Heer & Zn, [30e druk, 1930] nr. 74
Adama v. Scheltema = Opwekkingszangen. Liederen van Ira D. Sankey, nagezongen door C.S. Adama van Scheltema, Neerbosch: Neerbosch' Boekhandel, Volkseditie, vierde druk, z.j., nr. 9

  • Joh. de Heer 165

1 ’k Zie het land, waar de zon nimmer daalt
en de Eng’len in blinkend gewaad
door Gods liefde en Zijn licht omstraald,
waar het Lam als geslacht voor mij staat.

refrein:
Naar dat land, vol van licht,
is de weg van Zijn kind’ren gericht.
Naar dat land, vol van licht,
is de weg van Zijn kind’ren gericht.

2 In dat land is geen zonde of smart,
geen verzoeking of boosheid in ’t hart;
onbekend is daar ziekte en pijn,
o, wat zal ’t overheerlijk daar zijn!

refrein

3 In dat land is geen honger of dorst,
overvloeiend de levensfontein;
zorgen worden daar niet meer getorst,
Christus alles in allen zal ’t zijn.

refrein

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer (165a) heeft praktisch de versie van Bromet overgenomen. Alleen wordt steeds 'in dat land' gezet voor 'in het land', en, opvallend genoeg, het omgekeerde in vers 2.
De melodie wordt ook gebruikt voor Zingen wij van Zijn liefde nog eens

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied