Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

't Licht dezer wereld is reddend verschenen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Evangelische Liedbundel 105
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
't Licht dezer wereld is reddend verschenen
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude
Taal Duits
Land Duitsland
Tekst
Dichter Johann Ludwig Konrad Allendorf
Vertaler Willem Arnoldus Dwars
Metrisch 11-10-11-10-11-11
Muziek
Herkomst Köthen 1733
Solmisatie 1-5-1-2-3-2-1-3-4-3-2-1-5-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Epifaniëntijd
Liedbundels
Evangelische Liedbundel 105
Gezangboek EBG 77
Gezangboek der ELK 41

't Licht dezer wereld is reddend verschenen is een kerstlied van Johann Ludwig Konrad Allendorf. De muziek stamt uit Köthen 1733. Het is een vertaling van het lied Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. De vertaling is van de hand van Willem Arnoldus Dwars (1793-1862).

Opname beluisteren

Tekst

In verschillende bundels staan verschillende strofen wel/niet vermeld. Hieronder de zeven (7) strofen van het volledige lied:

1 ’t Licht dezer wereld is reddend verschenen.
’t Woord dat voor d’ eeuwen bij God was, werd vlees
Christus komt mensen met God weer verenen,
Zondaars verlossen van oordeel en vrees.
Hemelen, wilt Uw gezangen ons lenen!
’t Licht dezer wereld is reddend verschenen,

2 Christus daalt neder, geslaakt zijn de banden;
D’ enig geboor'ne des Vaders maakt vrij.
’t Lied der verlossing weergalmt langs de stranden.
Dat nu heel d’ aard Hem als Redder belij'.
moog’ aller harte van dankbaarheid branden,
Christus daalt neder, geslaakt zijn de banden,

3. Christus daalt neder, de Heer aller heren;
hemel en aarde, verheft thans uw stem.
Christus, Gods Heil'ge, komt zondaars bekeren;
opent nu deuren en harten voor Hem.
Zalig, wie Hem als hun koning vereren,
Christus daalt neder, de Heer aller heren.

4. Christus daalt neder als ’t offer der zonden,
Dank en aanbidding die Een’ge gebracht!
Laat ons met d’ eng’len zijn liefde verkonden,
Prijzen het Lam, aan het kruishout geslacht!
Wie kan die diepten van liefde doorgronden?
Christus daalt neder als ’t offer der zonden!

5. Christus daalt neder als redder uit lijden,
trooster in droefheid, in angst en gevaar;
Hij zal de zijnen eens heerlijk verblijden,
vall' ook de vuurproef des leens hun zwaar;
palmen der zege vervangen het strijden,
Christus daalt neder als redder uit lijden.

6. Christus daalt neder, als bron van ’t verblijden;
Drink’ hij, die dorst heeft en laav’ zich om niet!
Kom tot die waat’ren, wie bukt onder ’t lijden,
Waar Zijn ontferming genezing u biedt!
Kranken, komt knielend uw hulde Hem wijden!
Christus daalt neder als bron van ’t verblijden,

7. Christus daalt neder, als ’t beeld van de Vader;
Volken! Geknield op die beelt’nis gestaard!
Aard, dat uw kroost om die Heer zich vergader’,
Die voor de broed’ren Zijn leven niet spaart!
Amen, Heer Jezus, kom telkens ons nader!
Voer ons te zaam eens in ’t huis van Uw Vader!

Hymnologische informatie