Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Aan de hand van Moses

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Aan de hand van Moses
de profilering van een paas-tijd
Uitgever prof.dr. G. van der Leeuwstichting
Jaar 1971

Aan de hand van Moses: de profilering van een paas-tijd onder het beslag van Deuteronomium 29 tot en met Genesis 15 is een uitgave van de prof. dr. G. van der Leeuwstichting. De bundel is in 1971 verschenen als 'Mededelingen' aflevering 42.

Ontstaan

Deze aflevering van de Mededelingen bevat een verslag van de paastijd-1970, zoals de auteurs en samenstellers die beleefden in de Hervormde Thomaskerk te Amsterdam. Concreet gaat het om de Matinen zoals ze daar werden gehouden van 25 januari (Septuagesima) tot en met 17 mei (Pinksteren) 1970. Daar werden, mede onder verantwoordelijkheid van de Van der Leeuwstichting, elke vroege zondagochtend de 'Matinen' gehouden. Deze fungeerden enkele jaren als liturgische proeftuin.

Inhoud

Ds. H.R. Blankesteijn schreef de inleiding, voor diegenen die met het boek willen gaan werken. Ds. W.G. Overbosch schreef een zogenaamde 'uitweiding', voor wie, al werkende, behoefte krijgt aan rekenschap omtrent de genomen beslissingen. Wim Kloppenburg geeft op p. 192-196 nog een toelichting op het zingen van onberijmde psalmteksten.

Prof. Dr. G. van der Leeuwstichting

Op de pagina www.vanderleeuwstichting.nl is meer informatie te vinden over de grondlegger en de belangrijkste studiesecretarissen, waaronder W.G. Overbosch, Willem Barnard en Hans Blankesteijn.

Liederen

Op de subpagina Inhoud is een overzicht opgenomen van alle liederen die in de bundel voorkomen, en zijn voorzien van handgeschreven melodieën. De in de vieringen gebruikte (Geneefse) psalmen zijn wel vermeld in de bundel, maar worden niet in de inhoudsopgave opgenomen. Veelal omdat slechts enkele strofen zijn vermeld.