Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ach, blijf met uw genade

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek voor de kerken Gezang 423 (a)   Weerklank 420 (a)   Hemelhoog 443 (a)   Zangbundel Joh. de Heer 3 (c), 924 (a) 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ach, blijf met uw genade
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Ach bleib mit deiner Gnade
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 17e eeuw
Tekst
Dichter Josua Stegmann
Vertaler Nicolaas Beets (a)
Philip Reinhard Hugenholtz (b)
Johannes de Heer (c)
Metrisch 7-6-7-6
Muziek
Componist Melchior Vulpius
Melodie Christus, der ist mein Leben
Solmisatie 1-3-2-3-4-5-3
Liedbundels
Liedboek voor de kerken Gezang 423 (a)
Weerklank 420 (a)
Hemelhoog 443 (a)
Zangbundel Joh. de Heer 3 (c), 924 (a)
119 Gezangen 85 (a)
Gezangboek voor de EBG 260 (a)
Evangelisches Gesangbuch 347
Gezangboek der ELK 181 (a)
Hervormde Bundel 1938 162 (b), 214 (a)
Rechten
Tekst Publiek domein
Muziek Publiek domein
Vertaling Publiek domein

Ach, blijf met uw genade is een lied van Josua Stegmann (1588-1632), Ach bleib mit deiner Gnade. Het lied is vertaald door Nicolaas Beets (1814-1903). De melodie is Christus der ist mein Leben van Melchior Vulpius.

Opname beluisteren

  • CD Zingt nu de Heer
  • Samenzang Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Schildwolde:

Tekst

De beginregels van de strofen in het Duits luiden:

  • 1. Ach bleib mit deiner Gnade
  • 2. Ach bleib mit deinem Worte
  • 3. Ach bleib mit deinem Glanze
  • 4. Ach bleib mit deinem Segen
  • 5. Ach bleib mit deinem Schutze
  • 6. Ach bleib mit deiner Treue.

Oorspronkelijke vertaling

De oorspronkelijke vertaling van de zes strofen:

1. Ach, blijf met Uw genade,
Heer Jezus ons nabij;
Opdat ons nimmer schade
Des vijands heerschappij.
 
2. Woon met Uw levenswoorden,
Verlosser! bij ons in,
En trek ons met de koorden
Van Uwe zondaarsmin.
 
3. Ach, licht ons met uw stralen,
Gij, licht der wereld, voor,
Opdat wij nimmer dwalen
Of struik'len op ons spoor.
 
4. Ach, blijf Gij met Uw zegen
Nabij ons, rijke Heer!
En zend op onze wegen
Uw kracht en goed-heid neêr.
 
5. Ach, neem ons in Uw hoede,
Gij, onverwinbre Held!
En weer des boozen woede,
En 's werelds boos geweld.
 
6. Ach, blijf ons met Uw trouwe
Nabij, God! goed en groot,
Op Wien ons harte bouwe,
In allen nood en dood.

Tekst in Liedboek voor de kerken

1
Ach, blijf met uw genade,
Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade
des bozen heerschappij!
2
Licht Gij ons met uw stralen,
o, licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik'len op ons spoor!
3
Vervul dan met uw zegen
onze armoe, rijke Heer,
en zend op onze wegen
uw kracht en goedheid neer!
4
Neem Gij ons in uw hoede,
onoverwonnen held;
beteugel satans woede
en 's werelds boos geweld!

Tekst uit Zangbundel Joh. de Heer

Lied 3:

1. Ach, blijf met Uw genade,
Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade,
des vijands heerschappij.

2. Ach, blijf in vreugd' en smarte,
nabij ons met Uw woord,
en neig tot U ons harte,
als 't oor Uw roepstem hoort.

3. Ach, blijf Gij met Uw zegen,
nabij ons, rijke Heer,
en schenk ons op Uw wegen,
Uw heilgoed meer en meer.

Lied 924:

1. Ach blijf met Uw genade,
Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade
des bozen heerschappij!

2. Woon met Uw levenswoorden,
Verlosser, bij ons in,
en trek ons met de koorden
van uwe zondaarsmin!

3. Ach. licht ons met Uw stralen,
Gij, Licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik'len op ons spoor!

4. Vervul met Uwen zegen
onz' armoe, rijke Heer,
en zend op onze wegen
Uw kracht en goedheid neer!

5. Ach, neem ons in Uw hoede,
Gij onverwinb're Held,
en weer des satans woede
en 's werelds boos geweld!

6. Ach, blijf ons met Uw trouwe
nabij, Heer, groot en goed,
op wien ons harte bouwe
met onbezweken moed!

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Christus, der ist mein Leben (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

  • Het oorspronkelijke lied van Josua Stegmann telt 6 strofen. Nicolaas Beets vertaalde het gehele lied. Van die vertaling zijn in het Liedboek voor de kerken 4 strofen opgenomen (1, 3, 4, 5). In het Gezangboek van de Evangelische Broedergemeente in Nederland zijn de 6 strofen opgenomen evenals in het Gezangboek der Evangelisch-Lutherse Kerk (lied 181).
  • In Zangbundel Joh. de Heer staan twee versies: een korte met 3 strofen (lied 3) en de complete versie van 6 strofen (lied 924).