Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Adem van het jaar

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Adem van het jaar

De Adem van het jaar is een uitgave van de prof. dr. G. van der Leeuwstichting, die oorspronkelijk verschenen is als drie afzonderlijke deeltjes (Kerstkring, Paaskring, Zomertijd). De integrale bundel is verschenen als 'Mededelingen' aflevering 48.

Ontstaan

In het begin van de jaren zestig van de 20e eeuw verschenen drie deeltjes onder de titel 'De Adem van het jaar' voor resp. de Kersttijd, Paastijd en Zomertijd. Een hele rij liederen, in de Amsterdamse Nocturne-diensten ontstaan, werd op die manier gepubliceerd. Veel van die liederen kregen vervolgens een plaats in het Liedboek voor de Kerken (1973). Door de verschijning van het Liedboek, wilden veel mensen weten waar de nieuwe liederen vandaan kwamen. Velen bleken geïnteresseerd in de liturgische achtergronden van het nieuwe kerklied. Deze informatie werd niet of nauwelijks opgenomen in het destijds in voorbereiding zijnde 'Compendium'. Deze samengevatte editie van de Adem van het jaar is een herdruk, aangevuld met de liednummers uit het Liedboek voor de Kerken. Per zon- en feestdag worden korte inleidingen gegeven. Die bieden de gebruiker inzicht in de samenhang van lezingen, liederen en gebeden. De liederen die het 'Liedboek voor de Kerken' niet gehaald hebben, zijn in deze editie blijven staan.

Inhoud

Naast een voorwoord van W.G. Overbosch, waarin een toelichting gegeven wordt op het ontstaan van de integrale editie van 'De Adem van het jaar', schreef Willem Barnard een algemene inleiding, gevolgd door een bijzondere inleiding over de vaste en wisselende liturgische elementen van elke zon- en feestdag van J.M. Gerritsen. De bundel kent drie delen: Kerstkring, Paaskring en Zomertijd, die ieder voorzien zijn van een historische inleiding.

Prof. Dr. G. van der Leeuwstichting

Op de pagina www.vanderleeuwstichting.nl is meer informatie te vinden over de grondlegger en de belangrijkste studiesecretarissen, waaronder W.G. Overbosch, Willem Barnard en Hans Blankesteijn.

Liederen

Op de subpagina Inhoud is een overzicht opgenomen van alle liederen die in de bundel voorkomen, en zijn voorzien van handgeschreven melodieën.