Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Alles wat over ons geschreven is (2)

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek 2013 556 Liedboek voor de kerken Gezang 173 Weerklank 139 Gezangen voor Liturgie 407 Zingt Jubilate 370
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Alles wat over ons geschreven is (2)
Van de opgang
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode Omstreeks 1960
Tekst
Dichter Willem Barnard
Vertaler Cor Waringa (Fr)
Jürgen Henkys (Du)
Douwe Annes Tamminga (Fr)
Bijbelplaats Matteüs 20:18
Matteüs 21:9
Matteüs 27:22-23
Marcus 10:33
Marcus 11:9
Marcus 15:13-14
Lucas 18:31-43
Lucas 19:38
Lucas 23:21-23
Lucas 24:32
Lucas 24:44-46
Johannes 12:13
Hebreeën 6:20
Metrisch 10-11-11-10
Muziek
Componist Frits Mehrtens
Melodie Alles wat over ons geschreven is
Solmisatie 5-1-2-3-3-4-3-2-2-1
Gebruik
Kerkelijk jaar Stille Week
Veertigdagentijd
Palmzondag
Liedbundels
Liedboek 2013 556
Liedboek voor de kerken Gezang 173
Weerklank 139
Gezangen voor Liturgie 407
Zingt Jubilate 370
Lieteboek 2013 556
Lieteboek foar de tsjerken 173
Verzamelde Liederen 27
De tale Kanaäns 44
In wind en vuur I-52

Zie het artikel Voor het andere lied met dezelfde titel zie Alles wat over ons geschreven is (1)

Alles wat over ons geschreven is (2), 'een lied van de opgang', is een lied voor het begin van de Stille Week. De tekst is van Willem Barnard (1920-2010), de melodie is van Frits Mehrtens (1922-1975).

Het is een pendant van het gelijknamige lied bij het begin van de vastentijd, zondag Quinquagesima dat onder dezelfde titel verschenen is Alles wat over ons geschreven is (1).

Opname beluisteren

Woensdagvespers, Martinikerk Groningen. Organist: Johan Hardeman
Joram van Ketel (trombone) en Iddo van der Giessen (orgel)
Beurtzang in De Rank te Zuidhorn. Organist: Egbert Minnema


Tekst

De tekst is auteursrechtelijk beschermd en kan daarom hier niet worden weergegeven.

Ontstaan

Inhoud

De beginregels van de strofen luiden:

 • 1. Alles wat over ons geschreven is
 • 2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
 • 3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
 • 4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan
 • 5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem.

Muziek

 • Frits Mehrtens schrijft: “Voor het vinden van de melodie hebben […] de laatste twee regels van strofe 3 de grootste betekenis gehad: ”Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken / Gij Hogepriester in der eeuwigheid”. Dat driemaal ‘Gij”, die enerzijds bindende, anderzijds verwijzende werking van de klinkers (want ik ervoer dat als de opmaat, als één geweldige aanloop tot wat voor mij het geweldigste woord was, Gij Hogepriester), - dáár moest de melodie haar hoogste punt bereiken, zo wist ik al spoedig.” (Compendium, p. 442-443).
 • Ignace de Sutter schrijft: ‘Wij kennen geen lied van Mehrtens dat in zijn toonruimte zo breed is uitgespannen: van lage C tot hoge Es (do tot Mi-b). Opmerkelijk is de zeer geleidelijke ontplooiing van de toonomvang. Waar de eerste zin zich binnen de kwint beweegt, groeit de tweede zin zeer voorzichtig vanuit deze kwint tot één toon erboven en één toon er onder (hoge Do en lage Re); waarop de derde zin weer éen toon hoger en een toon lager mikt: hoge Re en lage Do. Om dan de slotzin op de hoge octaaftoon in te zetten : Mi-B en vandaaruit in een volle octaafsprong de aanvangszin herhalen. […] Het ritme van dit lied is in al zijn vrijheid gegrondvest op een brede tweeledige kern, na de eerste en tweede zin heel even door een rust onderbroken. Alles gewoon uitgetekend door de twee enige notenwaarden (de ééntelsnoot en de tweetelsnoot) die in het Geneefse Psalter gebruikt worden. Een techniek waarmee Mehrtens zeer vertrouwd is en die hij graag in zijn liederen gebruikt. Het wegblijven van de rust tussen zin 3 en zin 4 verhevigt op buitengewoon treffende wijze de stuwing dezer twee eindzinnen, die juist daardoor tot een climax komen.” (Bron: De lofzang van alle tijden, p. 135-136.)
 • Wim Kloppenburg schrijft over deze melodie en de vierstemmige orgelzetting in de Koor- en orgeluitgave van het Liedboek (1973) in ‘Leven in zinsverband’: ‘Ook in dit lied hebben we niet alleen te maken met een oplopende intervalspanning. Een toonladder van d’ tot d’’ is op zichzelf niet interessant. Het gaat om de context, en die is ook hier duidelijk harmonisch bepaald: het gebruik van de breed-hymnische toonsoort Es-groot, een sterke voorkeur voor het subdominant-accoord (As), de stemvoering in alt en tenor, met kleurrijke none- en septiem-voorhoudingen. Het is die combinatie van melodie en begeleiding die het lied z’n meeslepende karakter geeft.’

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Alles wat over ons geschreven is (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

 • Henk Lemckert op Orgel Abdijkerk van Loosduinen C.F. in tenor(www.liedboekzettingen.nl) [1]
 • In de muziekbijlage van ´Organist en Eredienst´ (maart 1987) zijn vier variaties opgenomen van organist/componist Jos van der Kooy (1. Trio; 2. Fantasie; 3. Cantilena; 4. Trio.)
 • In 'Zeven orgelstukken over liedboekmelodieën van Frits Mehrtens' (een niet in de handel verschenen uitgave van de Commissie voor de Kerkmuziek) heeft ook Maarten Kooy een bewerking bij Lied 173 (LB 1973) opgenomen waarbij de cantus firmus (c.f.) in het tweestemmig pedaal ligt!

Hymnologische informatie

 • Cor Waringa maakte de Friese vertaling: Al wat fanâlds al oer ús opskreaun is
 • Ook van Douwe Annes Tamminga is een Friese vertaling gepubliceerd: Alle foarsizzing dêr 't de Skrift fan tilt.
 • Jürgen Henkys maakte een Duitse vertaling: Nun gehst du, Menschensohn, um jedes Wort, en later nog een andere Alles, was über uns geschrieben ist.

Literatuur

Toelichtingen:

 • Liedboekcompendium: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/556-alles-wat-over-ons-geschreven-is-5_2_2
 • Het beste commentaar bij de melodie komt van de componist zelf, en is opgenomen in het ‘Compendium bij het liedboek’, p. 442-443.
 • In ‘De lofzang van alle tijden : een derde reeks hymnologische studies over het kerklied in de oecumene’ van Ignace de Sutter [ISBN 9026478186] wordt eveneens uitvoerig stilgestaan bij tekst en melodie van dit lied (p. 132-137). Ook worden in dit artikel de tekstuele verschillen tussen het ‘Lied van de opgang’ I en II uitstekend beschreven.
 • In “Leven in zinsverband: over het werk van Willem Barnard - Guillaume van der Graft, hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag” onder redactie van o.a. Ad den Besten schrijft Wim Kloppenburg eveneens over dit lied.
 • Met uw instemming 2-3-58
 • Pieter Endedijk: Opstapcurcus voor kerkorganisten deel 2, blz.59
 • Continuo: Zingen en spelen, blz.221 (L.Theunisse/Rita te Riet)
 • Organist & Eredienst, feb.2000, blz.30 (Wim Pendrecht/Wim Kloppenburg)
 • Richting Jeruzalem / A.Th. Rothfusz. In: Dagboek bij het liedboek. Kampen : Kok, p. 118 (liedmeditatie)
 • In wind en vuur - II, p. 337-338 (over de tekst), p. 237-238 (over de melodie)


Etalagester
Fairytale bookmark gold.svg Dit artikel voldoet aan de kwaliteit en uitgangspunten die gelden voor de informatie op Kerkliedwiki.
Meer van dit soort artikelen staan in de Etalage
.