Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Almachtige, verheven Heer

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Liedboek voor de kerken Gezang 400 Zingt Jubilate 814
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Almachtige, verheven Heer
Herkomst
Titel Cantico della creature
Taal Italiaans
Land Italië
Periode 13e eeuw
Tekst
Dichter Franciscus van Assisi
Vertaler Jan Willem Schulte Nordholt
Bijbelplaats Psalm 8
Herkomst Zonnelied
Metrisch 12-12-12-12-12
Muziek
Componist Peter von Brachel
Melodie Lasst uns erfreuen
Herkomst Keulen 1623
Solmisatie 1-1-2-3-1-3-4-5-7-6-5-4
Gebruik
Geloofsgetuige Franciscus van Assisi
Liedbundels
Liedboek voor de kerken Gezang 400
Zingt Jubilate 814

Almachtige, verheven Heer is een vertaling van het Zonnelied van Franciscus van Assisi. De vertaling is gemaakt door Jan Willem Schulte Nordholt. De muziek is een oud Duits lied Lasst uns erfreuen (melodie).

Opname beluisteren

  • Gemeentezang:


Tekst

1 Almachtige, verheven Heer, halleluja,
aan U behoort de lof en eer, halleluja.
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja,
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

2 Geloofd om gans uw creatuur, halleluja!
Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja,
die warme schitterende bron, halleluja,
de heer des hemels, broeder zon, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

3 Hij is zo heerlijk in zijn pracht, halleluja,
verdrijft zo stralende de nacht, halleluja,
en geeft ons dag aan dag zijn licht, halleluja,
als afglans van uw aangezicht, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

4 Lof zij U Heer om zuster maan, halleluja,
om al de sterren die er staan, halleluja.
Zij tintelen in klare pracht, halleluja,
als edelstenen in de nacht, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

5 Geloofd zijt Gij om broeder wind, halleluja,
om lucht en wolken welgezind, halleluja,
daar Gij met alle wind en weer, halleluja,
uw scheps'len onderhoudt o Heer, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

6 Voor zuster water danken wij, halleluja.
Hoe nederig en trouw is zij, halleluja,
als zij ons dient hoe kuis en goed, halleluja,
hoe kostbaar in haar overvloed, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

7 Lof zij U Heer om broeder vuur, halleluja,
die ons verlicht in 't nacht'lijk uur, halleluja,
die zo robuust en vrolijk is, halleluja,
zo dapper in de duisternis, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

8 Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja,
ons leven staat in haar beheer, halleluja,
zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja,
en bonte bloemen overal, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

9 Geloofd om elk die U bemint, halleluja,
en tot vergeven is gezind, halleluja,
in vrede pijn en moeite lijdt, halleluja,
eens kroont Gij hem met heerlijkheid, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

10 Lof zij U Heer om zuster dood, halleluja,
zij is op aarde sterk en groot, halleluja,
zij heerst alom, er is geen man, halleluja,
die aan haar macht ontsnappen kan, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

11 Wee hun die sterven in de staat, halleluja,
van doodzonde en eeuwig kwaad, halleluja.
Zalig wie doet wat Gij gebiedt, halleluja,
de tweede dood verslindt hem niet, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

12 Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja,
wij brengen U de lof en eer, halleluja.
Wij willen nederig en klein, halleluja,
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

(Bron: Liedboek voor de Kerken 1973)

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Lasst uns erfreuen (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Ontstaan

De eerste tekst, in een soort middeleeuws Italiaans geschreven (Cantico de la creature), was een vrij prozagedicht, niet in strofevorm.

Inhoud

Het lied is, volgens Ignace de Sutter, zeer toegankelijk vertaald door Jan Willem Schulte Nordholt; hij spreekt van 'inhoudelijke en poëtische eenvoud'. Hierdoor is het voor jong en oud gemakkelijk te begrijpen.

Hymnologische informatie

Literatuur

Toelichting:

  • Ignace de Sutter bespreekt dit lied in zijn bundel: De lofzang van alle tijden : een derde reeks hymnologische studies over het kerklied in de oecumene, 1983, ISBN 9026478186, blz. 272-276.