Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Als de graankorrel sterft

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Als de graankorrel sterft is een oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen uit 1995. De tekst is van Marijke de Bruijne, de muziek van Anneke van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen.

Een muziekwerk met speciale delen voor de veertigdagentijd, Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Voor gemeenten die op geïnspireerde wijze de Veertigdagentijd tot en met Pasen willen vieren. Kan door iedere cantorij/koor worden ingestudeerd en met de gemeente worden uitgevoerd.

Inhoud

In dit oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen wordt aandacht besteed aan drie thema’s.

Eerste thema

Als eerste thema wordt het leven van Jezus gevolgd vanaf de eerste aankondiging van zijn lijden. Jezus zegt vaak dingen die noch zijn toenmalige luisteraars, noch wij begrijpen. Hij heeft veel aandacht voor de innerlijke vrede van de mens, maar laat de maatschappelijke en politieke verhoudingen van zijn tijd niet buiten zijn beschouwingen en handelingen.

Voor wat hij wil overbrengen zijn deze uitspraken kenmerkend:

  • Wie zijn/haar leven wil redden, zal het verliezen, maar wie het om mij verliest zal het redden.
  • Wat heb je eraan als je de hele wereld wint, maar schade lijdt aan je ziel.
  • En de centrale tekst van het oratorium: Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf, maar als zij sterft brengt zij veel vruchten voort.

De 'onduidelijkheid' die deze teksten oproepen houden velen bezig:

  • de mensen die toen door zijn woorden werden geraakt en getroost,
  • de overheid die hem een onruststoker vindt en die hem het liefst wil oppakken,
  • de mensen nu, die nog altijd dezelfde vragen aan zijn woorden stellen en erdoor geraakt worden.

Tweede thema

Het tweede thema is dat van de erkenning dat lijden en dood bij het leven horen en dat dergelijke ervaringen kunnen bijdragen tot innerlijke groei en een beter verstaan van de zin van het leven.

Derde thema

Als derde thema wordt het grote gebeuren van dood en opstanding, vernieuwing en wedergeboorte gevierd. In liturgie en traditie heeft het lijdens- en paasverhaal ook deze betekenis gekregen. In de voorchristelijke tijd kende men in deze streken feesten die deze motieven vierden. De christelijke kerk heeft de verhalen van Jezus' sterven en opstaan over deze feesten heengelegd - omdat het uitroeien daarvan niet lukte - en zo vervlochten beide betekenissen zich in carnaval, Veertigdagen- of Lijdenstijd en Pasen.

Met de steeds terugkerende tekst uit het kerstoratorium Als appelbloesem in de winter wordt de samenhang tussen Kerst en Pasen aangegeven:

Licht dat terugkomt
hoop die niet sterven wil
vrede die bij ons blijft.

Delen

De Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd begint met het veertiglied, Veertig dagen nog tot Pasen, een lied van voorbereiding op en verlangen naar iets nieuws, naar Pasen. Om enig inzicht in de uitspraken en handelingen van Jezus te krijgen, nemen zij in dit gedeelte een ruime plaats in. Zo wordt ook het verband met de latere gebeurtenissen, Jezus' arrestatie en veroordeling, duidelijker. De reacties van de mensen om hem heen maken Jezus maatschappelijk en politiek tot een teken van tegenspraak. Hij veroorzaakt onrust en stelt de overheid in een land onder bezetting voor problemen. Het gesproken gedeelte geeft verbaasd en geboeid commentaar op zijn persoon. De vraag dringt zich op hoe wij in onze tijd een figuur als Jezus zouden zien.

Palmpasen

De opmaat naar Palmpasen is de reis naar Jeruzalem. Op weg daar naar toe gebeuren de in de schriftlezingen vertelde dingen. De intocht is blij en feestelijk. De sfeer verandert als Jezus het tempelplein schoonveegt en het toch weer onrustig geworden volk de overheid opnieuw voor de vraag stelt wat men met Jezus aan moet. Het lied Zwaai, zwaai, zwaai is geschikt om met kinderen vorm te geven.

Witte Donderdag

Voor het brood wordt gedeeld willen wij ons reinigen. Met water, zoals Jezus bij de voetwassing deed, met de kruiden van de reiniging, zoals in deze streken in het voorjaar gebeurde. Nog altijd eten mensen dergelijke eerste vitaminerijke kruiden in soep of sla. Ook is een enkel aspect van het joodse pascha opgenomen, eindigend in een daarbij behorende lofzang.

Goede Vrijdag

Jezus is gearresteerd en wordt voor Pilatus gebracht. Viermaal gebeurt in dit gedeelte iets driemaal. Dat wordt in het lied Driemaal bezongen.

Stille Zaterdag/Paasnacht

Paasmorgen

Liederen

Uitgever

Uitgeverij Narratio.

  • Koorboek (ISBN 9789052631530)
  • Partituur in ringband ISBN 9789052631530
  • CD – Als de graankorrel sterft … , oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen. Narratio, Gorinchem, 1996 / Na 387-4