Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Bijbelse gezangen/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Bijbelse gezangen
Bijbelse gezangen.jpg
Pag. Titel Beginregel
7 Maria's Lofzang Mijn ziel maakt groot den Heer
8 Johannes in de gevangenis Zijt Gij waarop de wereld wacht
9 Bruiloft te Kana Wij willen de bruiloftsgasten zijn
10 Over het meer Ga in het schip, zegt Gij
12 Zacheüs Er was een man Zacheüs
13 Het dochtertje van Jaïrus Jaïrus had een dochtertje
15 De tien meisjes Het komen van het Koninkrijk
17 De tien melaatsen Jezus, wandlend langs de wegen
18 Honger en dorst Gij zegt: Ik heb te eten
19 De verzoekingen Jezus werd door de geest geleid
21 De rijke jongeling De rijke kwam tot Jezus
23 Lazarus en de rijke man Lazarus lag bij 't voorportaal
26 Wonderbare spijziging Gij zegt: die met Mij togen ter woestijn
27 De doop in de Jordaan Johannes zag dat Jezus kwam
29 Pascha Wij eten weer het bitter brood
30 De pachters van de wijngaard Een landheer had met eigen hand
32 De dagloners Een landheer ging des morgens vroeg
34 De verschijningen Terwijl wij Hem bewenen
35 De blinde bedelaar Blinde man, ga voort gij
36 Dooplied O God, die naar uw strenge wet
38 De verheerlijking Die in de hoogte woont
39 De genodigden Het Koninkrijk der Hemelen
41 De farizeeër en de tollenaar Twee gingen naar de tempel
43 De barmhartige Samaritaan Een man ging van Jeruzalem
45 Het mosterdzaad Weet gij waarmee het Koninkrijk
46 Het koren Het graan slaapt in de aarde
47 De voetwassing Toen Jezus met de zijnen at
49 Filippus en de kamerling Er kwam een wagen rijden van
51 De intocht te Jeruzalem Pluk nu het groen van de velden
52 Pinksterlied O God die op het pinksterfeest