Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Binnengaan in het koninkrijk van God

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Binnengaan in het koninkrijk van God
Marcus 10:13-31
◀ Vorige Volgende ▶

Het Bijbelverhaal over Binnengaan in het koninkrijk van God is te vinden in Marcus 10:13-31

Liederen

Bijbelplaats Lied
Marcus 10:13-16 Eenmaal mochten kinderen
Marcus 10:13-16 Heer Jezus, Gij die als een kind
Marcus 10:13-16 Heer van uw kerk
Marcus 10:13-16 Here Jezus, wij zijn nu
Marcus 10:13-16 Je bent gekomen onder ons
Marcus 10:13-16 Kind'ren kom, keer je om
Marcus 10:13-16 Kind, wij dragen je op handen
Marcus 10:13-16 Kinderen in Israël
Marcus 10:13-16 Laat de kind'ren tot Mij komen
Marcus 10:13-16 Maria heeft aan Jezus
Marcus 10:13-16 Stap voor stap gaat door Jeruzalem
Marcus 10:13-16 Toen God op aarde was
Marcus 10:13-16 Wie prijst de Heiland hemelhoog
Marcus 10:13-16 Zie hier de kindren tot U komen
Marcus 10:13-31 Wij zagen hoe het spoor van God
Marcus 10:15 Het koninkrijk is voor een kind dat zorg'loos speelt
Marcus 10:16 Ik bid dat God jou zegent
Marcus 10:16 In deze gemeente, Gods huisgezin
Marcus 10:17-27 Al op de drempel van het licht
Marcus 10:17-27 De rijke kwam tot Jezus
Marcus 10:17-27 Er was er eens een jongeman
Marcus 10:17-27 Neem mijn leven, laat het, Heer
Marcus 10:17-27 Wat te kiezen, leven, dood
Marcus 10:17-30 In wie van hun armoe delen
Marcus 10:17-31 Wij rijken, zeer door U bemind
Marcus 10:18 Ja, God is goed
Marcus 10:21 Alleen wie het gegeven is
Marcus 10:21 Dat wij onszelf gewonnen geven
Marcus 10:23-25 God, die leven hebt gegeven
Marcus 10:23-25 Laat me niet arm zijn en niet rijk
Marcus 10:28 'k Geef mijzelf aan U volkomen
Marcus 10:28 Heer ik geef m' aan U volkomen
Marcus 10:30 Was mein Gott will, das g'scheh allzeit
Marcus 10:30 Wat God wil, dat geschied' altijd
Marcus 10:30 Wat mijn God wil, geschiede altijd
Marcus 10:31 De dag is al bijna voorbij
Marcus 10:31 De eersten zijn de laatsten
Marcus 10:31 Heer Jezus mens van vlees en bloed