Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden op zaterdag 30 november 2019 in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Blijf bij mij Heer, want d' avond is nabij

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 586a 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Blijf bij mij Heer, want d' avond is nabij
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Abide with me
Taal Engels
Land Engeland
Periode 1847
Tekst
Dichter Henry Francis Lyte
Vertaler Herman Pieter Schim van der Loeff
Evert Louis Smelik
Bijbelplaats Lucas 24:29
Metrisch 10-10-10-10
Muziek
Componist William Henry Monk
Melodie Eventide
Solmisatie 3-3-2-1-5-6-5-5-4-3
Gebruik
Getijde v/d dag Avond
Thema Levenseinde
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 586a
 GZb 18   H1938 282 

Zie het artikel Zie Abide with me voor een andere vertalingen van het lied.

Blijf bij mij Heer, want d' avond is nabij is een avondlied met tekst naar Henry Francis Lyte (1793-1847), Abide with me. De vertaling is van Herman Pieter Schim van der Loeff (1837-1906), vers 1 en 3, en van Evert Louis Smelik, vers 2 en 4. De. De melodie Eventide is van William Henry Monk (1823-1889). Er is ook een andere tekst van dit lied: Blijf met mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt.

Opname beluisteren

  • Urker Mannenkoor "Hallelujah" o.l.v. Bert Moll:
  • Samenzang:

Tekst

De Nederlandse tekst is een samenstelling van verschillende vertalingen:

1
Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

2
Weldra verloopt des levens kort getij,
vreugde verdoft, de glorie gaat voorbij.
Alles verzinkt, waar ik mij henen keer:
Gij houdt uw trouwe, o blijf bij mij, Heer!

3
'k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw gena verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!

4
Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer.

5
Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!

Muziek

Zie het artikel Zie Eventide (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

  • In de Gele Zangbundel zijn alleen de verzen 1, 3 en 5 opgenomen.
  • In Zangbundel Joh. de Heer staat als lied 586 de tekst Blijf met mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt. Als lied 586a staan drie strofes van Blijf bij mij Heer, want d' avond is nabij, strofe 1, 3 en 5.