Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Blijf met mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 586 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Blijf met mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Abide with me
Taal Engels
Land Engeland
Periode 1847
Tekst
Dichter Henry Francis Lyte
Bijbelplaats Lucas 24:29
Metrisch 10-10-10-10
Muziek
Componist William Henry Monk
Melodie Eventide
Solmisatie 3-3-2-1-5-6-5-5-4-3
Gebruik
Getijde v/d dag Avond
Thema Levenseinde
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 586

Zie het artikel Zie Abide with me voor een andere vertalingen van het lied.

Blijf met mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt is een avondlied met tekst naar Henry Francis Lyte (1793-1847), Abide with me. De melodie Eventide is van William Henry Monk (1823-1889). Er is ook een andere tekst van dit lied: Blijf bij mij Heer, want d' avond is nabij.

Opname beluisteren

  • Westlands Mannenkoor, Noortje Middelkoop (panfluit), Klaas-Jan Mulder (orgel):
  • Het Groot Nederlands Johannes de Heer koor o.l.v. Wim Magré:

Tekst

1
Blijf met mij, Heer, als 't zonlicht niet meer straalt,
Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden he­nengaan in stormgetij
Blijf Gij ter hulp gereed, o, blijf met mij!

2
Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt?
Ach, nimmer geeft ons d' aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
Maar Gij, die niet ver­andert, blijf met mij!

3
'k Kan zonder U geen enk'le schrede gaan.
Wees Gij mijn Leidsman op mijn levensbaan.
Aan Uwe hand slechts ga ik veilig, blij,
Zij 't voor- of tegenspoed, o blijf met mij!

4
Als in de doodsvallei ik eens zal staan,
En 'k zie de poorten voor mij opengaan,
En Gij mij d' ogen sluit, dan juich ik blij:
In leven en in dood waart Gij met mij!

Hymnologische informatie

  • In Zangbundel Joh. de Heer staat als lied 586 de tekst Blijf met mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt. Als lied 586a staan drie strofes van Blijf bij mij Heer, want d' avond is nabij, strofe 1, 3 en 5. In de Opwekkingsliederen van Sankey nagezongen door M.S. Bromet is een andere versie te vinden, Blijf, bij mij Heer! t'wordt donker om mij heen. In de 22e druk van deze bundel (B.H Blankenberg, Amsterdam) is dit no. 103.