Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Daar is een koning opgestaan

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Daar is een koning opgestaan
Pastorale
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1965
Tekst
Dichter Tom Naastepad
Bijbelplaats 2 Samuel 22
Johannes 6:15
Handelingen 1:6
Johannes 1:50
1 Korintiërs 15:25-27
Matteüs 11:28-30
Openbaring 9:5
Metrisch 8-7-8-7
Muziek
Melodie Batty
Herkomst Erbaulicher musikalischer Christenschatz 1745
Solmisatie 1-2-3-2-3-4-5-3
Gebruik
Kerkelijk jaar Veertigdagentijd
Liedbundels
Het lied op onze lippen 105
Zingend Geloven 1-45

Daar is een koning opgestaan is een lied van Tom Naastepad, bekend onder de titel 'Pastorale', maar ook 'Jezus' koningschap'.

Tekst

Inhoud

De 'wonderlijke koning' (strofe 6) in dit lied is Jezus. Je zou Hem een koning tegen wil en dank kunnen noemen. Want Hij weigert aanvankelijk. Dit gegeven wordt ontleend aan Johannes 6:15 waar geschreven staat: 'Daar Jezus bemerkte, dat zij zouden komen en Hem met geweld meevoeren om Hem koning te maken, trok Hij zich weer terug in het gebergte, geheel alleen'. En op de vraag van de apostelen: 'Heer, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?' (Handelingen 1:6) geeft Jezus een ontwijkend antwoord.

Toch wordt de Zoon van God vaak koning genoemd, of Zoon van David. De schriftgedeelten die Naastepad hierbij op het oog heeft zijn o.a. Johannes 1: 50, 1 Korintiërs 15:25-27.

Jezus is koning 'zoals geen mens op aarde' (strofe 1). Tegelijk is hij knecht en herder. Als koning is Hij gezeten 'aan Gods rechterhand' (strofe 2). Maar ook wilde Hij de minste zijn en wies hij 'onze voeten' (strofe 2). Zijn gang door de wereld was van Iemand, die als enige de weg, de waarheid en het leven kon zijn. Die weg was de weg van de lijdende knecht des Heren, die 'de wil van God zijn vader' volbracht ten einde toe (strofe 3). 'Geen stenen geeft hij ons voor brood' (strofe 4), zoals de duivel dat doet en Hij plaagt de mensen niet met een 'schorpioen van leiden' (Openbaring 9:5). Hij is de Christus, het Woord ten leven en dat Woord 'is onze weide'(strofe 4), onze voedingsbron. Jezus is een zachtmoedige koning (zie Mattheus 11: 28-30), die het mogelijk maakt dat de mens, zoals door Naastepad herdicht, opgewekt / schouder aan schouder lopen' (strofe 5). Jezus is ook een wonderlijke koning, omdat zijn koningschap tevens herderschap was, waarlijk pastoraat en zo alleen 'heeft Hij alles welgedaan' (strofe 6).

(Bron: gegevens ontleend aan het documentatieblad bij Zingend Geloven )

Muziek

Hoewel de in Zingend Geloven opgenomen melodie in de eerste twee strofen enigszins afwijkt, is de melodie herkenbaar als 'Rust mijn ziel, uw God is Koning', of 'Hoger dan de blauwe luchten'.

Hymnologische informatie

Dit lied is eerder gepubliceerd in Het geheim van Rachel, blz. 387, waarin in de vierde strofe, vierde regel ook een tekstvariant aangetroffen wordt ('dat Woord is onze weide' in plaats van 'het Woord is onze weide').