Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Daar ruist langs de wolken

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Hemelhoog 326   Evangelische Liedbundel 381   Zangbundel Joh. de Heer 33 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Daar ruist langs de wolken
De naam Jezus
Vorm Strofelied
Doelgroep Kinderen
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1858
Tekst
Dichter Eduard Gerdes
Vertaler David de Jong (Fr)
Metrisch 11-11-11-11-8-11
Muziek
Componist Henry Bishop
J.A.P. Schulz
Melodie Home! Sweet home.
Ihr Kinderlein, kommet, o kommtet doch all
Wo findet die Seele die Heimat der Ruh
Solmisatie 5-5-3-5-5-3-5-4-2-4-3
Gebruik
Kerkelijk jaar Kersttijd
Thema Aanbidding
Liedbundels
Hemelhoog 326
Evangelische Liedbundel 381
Zangbundel Joh. de Heer 33
Gezangboek voor de EBG 468
Geroepen om te zingen 189-II
Liederen van het Leger des Heils 287
Lieten fan leauwe en langstme 135

Daar ruist langs de wolken (oorspronkelijk "Er ruist langs de wolken") is een belijdend lied. De tekst is van Eduard Gerdes. Over de herkomst van de melodie verschillen de meningen.


Opname beluisteren

  • Deo Dicatus uit Westendorp GLD, onder leiding van Ben Sloetjes:
  • Joan Sutherland neemt afscheid met "Home! Sweet home" waarna een daverende ovatie volgt.

Tekst

1 Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

2 Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
die om ons te redden, de hemel verliet?

3 Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Ontstaan

Voor het kerstfeest van het Heil des volks in Amsterdam schreef Gerdes de woorden van het lied 'Daar ruist langs de wolken' in 1858.

Muziek

De melodie wordt toegeschreven aan Henry Bishop. Jan Smelik vermeldt als componist van de melodie Johann Abraham Schulz (Eén in lied en leven, Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen 1865 en 1938, SDU Den Haag 1938, blz. 186). Deze melodie is in Duitsland vooral bekend van het lied "Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all" (Zie het artikel op de Duitstalige wikipedia met daar in een midi-bestand van de melodie). De melodie verschilt wat door herhaling van de eerste twee regels. Zie ook het artikel op de Engelstalige Wikipedia over het lied.

De meeste bronnen vermelden als herkomst van de melodie het lied Home Sweet home van de Engels componist Henry Bishop (zie hier de liederendatabase van het Meertensinstituut). De perceptie van deze melodie is de Angelsaksische wereld totaal anders dan in Nederland. Beroemdheden als Joan Sutherland hebben veelvuldig gezongen en Sutherland heeft er zelfs afscheid meegenomen. Voor een lied dat dichter bij het oorspronkelijke Home Sweet Home staat, zie O land, waar mijn Heiland in hemelse pracht

Hymnologische informatie

De Friese vertaling De wolkeloft flúst'ret van David de Jong staat in de bundel Lieten fan leauwe en langstme


Het in 1991 vervallen lied Joh de Heer no.417 Daar ruist over d' aarde een heerlijke Naam is een andere versie van dit lied die toch veel bekende elementen handhaaft, tekst van v.d.W(ende?)

Externe link

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied