Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden op zaterdag 30 november 2019 in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Dank, dank nu allen God

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf Dankt, dankt nu allen God)
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 704   Liedboek voor de kerken Gezang 44   Gereformeerd Kerkboek Gezang 141   Op Toonhoogte 2015 300   Weerklank 423   Gezangen voor Liturgie 415   Zingt Jubilate 585   Oud-Katholiek Gezangboek 528   Zangbundel Joh. de Heer 155, 156 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Dank, dank nu allen God
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Nun danket alle Gott
Taal Duits
Land Duitsland
Tekst
Dichter Martin Rinckart
Vertaler Jan Wit
Bernard Smilde (Fr)
Bijbelplaats Sirach 50:22-24
Metrisch 6-7-6-7-6-6-6-6
Muziek
Componist Johann Crüger
Melodie Nun danket alle Gott
Solmisatie 5-5-5-6-6-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Trinitatis
Thema Loven en danken
Liedbundels
Liedboek 2013 704
Liedboek voor de kerken Gezang 44
Gereformeerd Kerkboek Gezang 141
Op Toonhoogte 2015 300
Weerklank 423
Gezangen voor Liturgie 415
Zingt Jubilate 585
Oud-Katholiek Gezangboek 528
Zangbundel Joh. de Heer 155, 156
 CofG 20   EBG 23   ERG 233   Fil 11   H1938 135   LB Fr 704   LD 1034   LdH 411   MBC 23, 171   Min 59   NEH 413   PP 44   UAM 17 

Dank, dank nu allen God of Dankt, dankt nu allen God is een vertaling van het Duitse kerklied Nun danket alle Gott. De tekst van het lied is geschreven door Martin Rinckart (1586-1649) en vertaald door Jan Wit (1914-1980). De muziek is van Johann Crüger (1598-1662).

Opname beluisteren

Tekst

Het lied heeft 3 strofen. De eerste regels van de 3 strofen:

1. Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
2. Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven
3. Lof eer en prijs zij God, die troont in 't licht daarboven.


Vertaling

  • De Zangbundel Joh. de Heer kende twee versies van dit lied die beiden tekstueel afwijken van de vertaling van Jan Wit.
  • In Colours of Grace is ook de Duitse, Engelse, Franse, Tsjechische, Deense, Kroatische, Poolse en Spaanse tekst opgenomen.
  • In Liedboek (2013) is de -t vervallen uit de oorspronkelijke versie van de vertaling: 'Dank, dank nu allen God'.

Muziek

Muziekuitgaven

In de bundel 'Voorspelen en koraalharmonisaties voor gezangen uit het Liedboek voor de Kerken : deel 1 - bijbelliederen' van Harke Iedema uit 1982 is een uitgebreid voorspel opgenomen, alsook een koraalzetting (p. 15).

Zie het artikel Zie Nun danket alle Gott (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Bernard Smilde maakte de Friese vertaling: No tankje allegear

De Zangbundel Joh. de Heer kende twee versies van dit lied, nummers 155 en 156. De beginregel van lied 155 luidt "Komt, dank nu allen God". Lied 155 is sinds 1991 vervallen. In sommige edities van de bundel ontbreekt in lied 156 het derde couplet.

Literatuur

Toelichtingen:

  • Ignace de Sutter: De lofzang van alle tijden, blz.120
  • Continuo: Zingen en spelen, blz.37 (Louis van Tongeren/Siem Groot)
  • Arie Eikelboom, Hymnologie VI, blz. 170-183
  • Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch 16-35 (Andreas Marti)