Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Dankt, dankt nu allen God met blijde feestgezangen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Op Toonhoogte 2015 300 (b) Zangbundel Joh. de Heer 156
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Dankt, dankt nu allen God
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Nun danket alle Gott
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 1630
Tekst
Dichter Martin Rinckart
Vertaler Johannes Riemens sr.
Metrisch 6-7-6-7-6-6-6-6
Muziek
Componist Johann Crüger
Melodie Nun danket alle Gott
Solmisatie 5-5-5-6-6-5
Liedbundels
Op Toonhoogte 2015 300 (b)
Zangbundel Joh. de Heer 156
Hervormde Bundel 1938 135
Liederen van het Leger des Heils 411
Op Toonhoogte 252
Geestelijke Liederenschat 1935 69

Dankt, dankt nu allen God is een vrije vertaling, door Johannes Riemens sr. (1843-1908), van Nun danket alle Gott (zie daar). De derde strofe, de doxologie, is niet vertaald. De muziek is standaard: Johann Crüger.

Opname beluisteren

Tekst

1 Dankt, dankt nu allen God
Met blijde feestgezangen!
Van Hem is ’t heug’lijk lot,
Het heil, dat wij ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
Altijd genadig aan,
En heeft ons dag aan dag
Met goedheid overlaân.

2 Hij, d’ eeuwig rijke God,
Wil ons reeds in dit leven
Zijn vrede en heilgenot
Door hartsvernieuwing geven.
Hij zal ons, door Zijn Geest,
Vermeerd’ren licht en kracht,
En ons uit allen nood
Verlossen door Zijn macht.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Nun danket alle Gott (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

  • De vertaling komt al voor in C.S. Adama van Scheltema, Voor Huis en School. Liederen uit den Bijbelschen Almanak, Amsterdam: L.J. Eckel, [± 1872], p. 71-72.

In deze vorm is het lied tenminste vanaf de 4e uitgave (1906) tot en met de 27e uitgave (1986) opgenomen geweest in de Zangbundel Joh. de Heer (vervangen 1991).

3 Lof, eer en prijs zij God
door aller scheps’len tongen,
op zijnen hemeltroon
aanbiddend toegezongen:
den Vader en den Zoon,
die met den Heil’gen Geest,
Drieëenig God, steeds blijft,
en immer is geweest!
Op Toonhoogte 2015 heeft ook deze 3 strofen, zoals oook de Geestelujke Liederenschat 1935, met enkele aanpassingen.

Alleen was de hartsvernieuwing in de tweede strofe de commissie blijkbaar teveel; de 4e regel is vervangen door: als aan zijn kind'ren geven.

  • Vanaf de 28e uitgave (1991) is de derde strofe van Schröder ook in de Zangbundel Joh. de Heer opgenomen. Daarbij zijn bovendien de 3e en 4e regel van de eerste strofe vervangen door de 3e en 4e regel van de eerste strofe van nr. 155 Komt, dankt nu allen God:

Hij stuurt en schikt ons lot,
waar wij ons heen begeven.

Het is niet duidelijk op grond waarvan deze wijziging is aangebracht. In ieder geval wordt het rijm erdoor onderbroken.