Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

De Heer is mijn herder, 'k heb al wat mij lust

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 23b   Liedboek voor de kerken Gezang 14   Op Toonhoogte 2015 7   Weerklank Ps 23a   Oud-Katholiek Gezangboek 216   Zangbundel Joh. de Heer 493 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
De Heer is mijn herder
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 19e eeuw
Psalm 23
Schrijver David (volgens opschrift)
Latijnse titel Dominus regit me
Vulgaat Psalm 22
Tekst
Dichter Jan Jacob Lodewijk ten Kate
Vertaler Douwe Annes Tamminga (Fr)
Eppie Dam (Fr)
Bijbelplaats Psalm 23
Jesaja 40:11
Ezechiël 34:11-31
Johannes 10:1-5
Johannes 10:11-16
Metrisch 6-5-6-6-6-5
Muziek
Componist Johannes Gijsbertus Bastiaans
Melodie De Heer is mijn herder
Solmisatie 5-3-1-2-1-7
Gebruik
Liturgie Maaltijd van de Heer
Thema Levenseinde
Uitvaart
Liedbundels
Liedboek 2013 23b
Liedboek voor de kerken Gezang 14
Op Toonhoogte 2015 7
Weerklank Ps 23a
Oud-Katholiek Gezangboek 216
Zangbundel Joh. de Heer 493
119 Gezangen 101
Gezangboek voor de EBG 454
Hervormde Bundel 1938 184
Lieteboek 2013 23b
Laus Deo 481
Lieteboek foar de tsjerken Gezang 14
Op Toonhoogte 43
Schriftberijmingen 43
Uit aller mond 14

De Heer is mijn herder is een klassiek kerklied. De tekst is van Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1819-1889). Het werd als Het lied van den Goeden Herder opgenomen in de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen en kreeg daar de melodie van Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875).

Opname beluisteren

  • Koor a capella:
  • Samenzang Nederland Zingt:

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (198):

1 De Heer is mijn Herder!
’k Heb al wat mij lust:
Hij zal mij geleiden
Naar grazige weiden;
Hij voert mij al zachtkens
Aan waatren der rust.

2 De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel:
Hij brengt mij op wegen
Van goedheid en zegen;
Hij schraagt m’, als ik wankel;
Hij draagt m’, als ik viel.

3 De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf
Met grimmige kaken,
Geen schrik zal mij naken;
O Heer! mij vertroosten
Uw stok en uw staf.

4 De Heer is mijn Herder!
In ’t hart der woestijn
Verkwikken en laven
Zijn hemelsche gaven:
Hij wil mij versterken
Met brood en met wijn.

5 De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd;
’k Zal immer verkeeren
In ’t huis mijnes Heeren:
Zoo kroont met haar zegen
Zijn liefde m’ altijd.

Muziek

Muziekuitgaven

  • In de bundel 'Voorspelen en koraalharmonisaties voor gezangen uit het Liedboek voor de Kerken : deel 1 - bijbelliederen' van Harke Iedema uit 1982 is een uitgebreid voorspel opgenomen, alsook een koraalzetting (p. 14).

Zie het artikel Zie De Heer is mijn herder (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

De tekst is, afgezien van spelling en interpunctie, vanaf 1869 vrijwel intact gebleven. Alleen in vers 3 zijn vanaf het Liedboek voor de kerken de middelste regels vervangen door 'geen kwaad zal ik vrezen, / Gij zult bij mij wezen'.
De Zangbundel Joh. de Heer heeft het lied in originele versie opgenomen vanaf de 13e uitgave (1933).
Douwe Annes Tamminga en Eppie Dam hebben de Friese vertaling gemaakt: De Hear is myn hoeder