Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden in het najaar 2019 in Amersfoort (datum volgt). Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

De Heer is waarlijk opgestaan (Rapparlié)

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek 2013 617   Liedboek voor de kerken Gezang 208   Zingt Jubilate 426 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
De Heer is waarlijk opgestaan
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Surrexit Christus hodie
Tekst
Vertaler Hans Hugo Rapparlié
Bernard Smilde (Fr)
Bijbelplaats Matteüs 28:1-15
Marcus 16:1-8
Lucas 24:1-12
Johannes 20:1-20
Herkomst Surrexit Christus hodie
Muziek
Componist Melchior Vulpius
Melodie Erstanden ist der heilig Christ
Herkomst 14e eeuw
Gebruik
Kerkelijk jaar Paastijd
Liedbundels
Liedboek 2013 617
Liedboek voor de kerken Gezang 208
Zingt Jubilate 426
 EG 105   ERG 467   GL 324   LB Fr 617 

De Heer is waarlijk opgestaan is een door Hans Hugo Rapparlié (1900-1987) geschreven vertaling van de paashymne Surrexit Christus hodie. De melodie is van Melchior Vulpius.

Opname beluisteren

  • Koorzang en Samenzang vanuit de Martinikerk te Groningen. Praeludia: Surrexit Christus (Taizé) & Courante (uit Terpsichore) van Michael Praetorius. Koor: Martini Kerkkoor o.l.v. Marijke van Zanten-Broers. Organist: Sietze de Vries. Slagwerk: Kalina Vladovska. Trompet: Marja Klazenga.

Tekst

Het lied telt 19 strofen. Ignace de Sutter schrijft hierover in een toelichting: 'Wie de tekst van de 19 strofen aandachtig doorneemt, merkt al dadelijk hier te maken te hebben met één dier berijmde 'Osterdialoge' (Paasdialogen), die naar de eerste verzen van het Marcusevangelie hoofdstuk 16 zijn na- en bijgedicht. [...] Het uitgesproken kinderlijk karakter van onze liedtekst blijkt duidelijk uit de bondige vierregelige strofen, waarvan de tweede en vierde regel uitsluitend door 'Alleluia's' gevuld zijn, terwijl regel 1 en 3 eigenlijk de tekst uitmaken. [...] De eerste drie strofen vormen de feestelijke inleiding en de laatste twee de slotzang. De 14 middenstrofen ontspinnen het uitgebreide dialogerende verhaal van Maria Magdalena, de heilige vrouwen en de engel bij het ledige graf. Het geheel biedt dan een bondig, gezongen 'Paasspel', waarbij de rolverdeling tussen verschillende kinderen, zowel solistisch als groepsgewijs in toneelvorm zou kunnen verdeeld worden. Met als overkoepelend antwoord: de juichende alleluia-antwoorden van de hele (kinder) gemeenschap.' (p. 195 / Psalmen, hymnen, liederen).

Beginregels van de 19 strofen:

1. De Heer is waarlijk opgestaan,
2. Wanneer Hij niet was opgestaan,
3. Maar nu Hij overwonnen heeft,
4. Drie vrouwen namen specerij,
5. Zij naderden bezorgd het graf,
6. Maar zie, de steen was weggedaan,
7. 'Weest niet bevreesd, verheugt u zeer,
8. 'Ach goede engel, zeg mij dan,
9. "Uw GHeer, die hier gebonden lag
10.'Wanneer Hij dan verrezen is,
11.'Hier was zijn rustplaats, komt en ziet,
12.'Mijn hart is nog vol angst en pijn,
13.'Aanschouw de windsels in het graf,
14.'Wij zien het vol verbazing aan,
15.'Naar Galilea richt uw voet,
16.'Heb dank, o engel, voor uw woord,
17.'Zegt Petrus: Hij is opgestaan!
18.Nu klinkt alom de roep voortaan:
19.Verblijdt u met ons allen saam,

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Erstanden ist der heilig Christ (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Bernard Smilde maakte de Friese vertaling: Ja, wierlik opstien is de Hear

Culturele informatie

Literatuur

Ignace de Sutter bespreekt dit 'volkse kinderlied' in: Psalmen, hymnen en liederen : een tweede reeks hymnologische studies over het Kerklied in de Oecumene, (1978), ISBN 9026478135

Externe links