Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

De dierb're Heiland is nabij

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 35 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
De dierb're Heiland is nabij
Jezus, dierb're Jezus
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel The great Physician now is near
Taal Engels
Land Verenigde Staten
Periode 1859
Tekst
Dichter William Hunter
Vertaler Meier Salomon Bromet
Metrisch 8-7-8-7
Muziek
Componist John H. Stockton
Melodie The great Physician now is near
Solmisatie 5-5-3-1-2-3-4-5-5-5-1-3-1-2-1
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 35
Opwekkingsliederen Bromet 2

De dierb're Heiland is nabij (titel: Jezus, dierb're Jezus), is een vertaling van Meier Salomon Bromet van The great Physician now is near (zie daar) op de bijbehorende muziek van John Hart Stockton.

Opname beluisteren

  • Urker Mannenkoor

Tekst

Jezus, dierb’re Jezus
1 De dierb’re Heiland is nabij,
De liefdevolle Jezus;
Zijn woorden troosten u en mij,
O, hoort de stem van Jezus.

refrein:
Eng’lenkooren prijzen Hem;
Paren wij ook onze stem;
Zingen wij ter eer van Hem,
Jezus, dierb’re Jezus.

2 Uw zonde droeg Hij aan het kruis,
O hoort de stem van Jezus!
Een plaats bereid in ’s Vaders huis:
Een kroon bereid door Jezus!

refrein

3 Hem zij de lof en heerlijkheid!
Gelooft dan nu in Jezus;
Uw hart zij tot Zijn dienst bereid!
Verheerlijkt met mij Jezus.

refrein

4 Komt. broeders, komt nu al te saam,
En zingt ter eer van Jezus;
Komt, zusters, looft en prijst Zijn naam,
Ja, prijst den naam van Jezus!

refrein

5 Zijn naam verlost van zonde en schuld,
Geen and’re naam dan Jezus;
Wordt, zondaars, met Zijn Geest vervuld,
Neemt aan het heil van Jezus.

refrein

6 Gij, kind’ren, beiden groot en klein,
Bemint de naam van Jezus;
Ook u maakt Hij het harte rein,
Dan leeft ook gij voor Jezus.

refrein

7 In ’t hemelsch huis, voor ons bereid,
Daar zien wij onzen Jezus,
Daar prijzen wij in eeuwigheid,
Zijn naam, den naam van Jezus.

refrein


Muziek

Zettingen

Jezus, dierb’re Jezus

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer heeft tekst en muziek overgenomen uit Opwekkingsliederen Bromet.