Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

De hemel trekt te velde

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
De hemel trekt te velde
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 20e eeuw
Tekst
Dichter Jan Willem Schulte Nordholt
Bijbelplaats Openbaring 7:9-17
Openbaring 15:1-4
Openbaring 19:6-10
Metrisch 7-6-7-6
Muziek
Componist Frits Mehrtens
Solmisatie 5-1-2-3-4-5-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Stille Zaterdag
Paasnacht
Paasmorgen
Liedbundels
Adem van het jaar 110
Zingend Geloven 1-62

Een lied van Jan Willem Schulte Nordholt voor de Paasviering: De hemel trekt te velde, getoonzet door Frits Mehrtens.

Tekst

Het 'zwart' van de Goede Vrijdag ligt achter ons, de stilte van het graf vóór de grote opstandingsdag maakt de tijd rijp voor de overwinning op de dood. Het is de dag van het gedenken van Christus' nederdaling in het dodenrijk. Luther zegt, dat het wel stil is op deze zaterdag, maar de dag is niet zonder activiteit van Godswege.... Deze activiteit wordt heel beeldend in het lied van Schulte Nordholt verwoord. Strofe 1 meldt als een groot nieuwsbericht, dat deze handelingen in de hemel beginnen: 'God zal de zege melden / van wonder en geweld'. Op dit wonder en op dit hemelse geweld reageert de natuur en worden wij mensen attent gemaakt en waakzaam in het gelid van Gods slagorde gezet (strofe 2). In het holst van de nacht gebeurt het en is het zingen geblazen: de zege, de overwinning kan niet lang uitblijven (strofe 3). Maar het is geen leger met wapengekletter, het is de militia Christi, die liederen en gebeden 'als vaandels van zijn vrede' omhoog houdt (strofe 4).

Het kruis van Goede Vrijdag en het graf van Stille Zaterdag lijken dagen van verlies te markeren, maar Hij, Christus, 'heeft al overwonnen, / toen Hij verloren heeft' en dan schijnt reeds het vroeglicht van de Paasdageraad: 'De hemel (van waaruit alle activiteit begonnen is) staat vol zonnen / het kruis van Goede Vrijdag) ontbloeit en leeft' (strofe 5). (Bron: toelichting geparafraseerd ontleend aan Documentatieblad bij Zingend Geloven, I-62.)

Muziek

Mehrtens noteerde zijn wijs in een 3/4 maat. De melodie, die van es (een-gestreept) naar es (twee-gestreept) loopt en dus een octaaf-omvang gebruikt wordt per regel hoger gestuwd: in regel 1 van es naar bes, in regel 2 van g naar c(twee gestreept), en in regel 3 van bes naar es (twee gestreept).