Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

De lofzang klimt uit Sions zalen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Zangbundel Joh. de Heer 359 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
De lofzang klimt uit Sions zalen
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Psalm 65
Schrijver David (volgens opschrift)
Type Dankpsalm
Latijnse titel Te decet hymnus
Vulgaat Psalm 64
Tekst
Dichter Hendrik Hasper
Bijbelplaats Psalm 65
Metrisch 9-6-9-6-9-6-9-6
Muziek
Melodie Psalm 72
Herkomst 1543/Lyon 1548
Solmisatie 3-3-3-6-3-4-3-2-1
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 359
Psalmberijming van 1773 65

De lofzang klimt uit Sions zalen is een berijming van Psalm 65 door Hendrik Hasper. De melodie is van Psalm 72 uit de Geneefse Psalmen. Zowel in Weerklank als in het Gereformeerd Kerkboek is de beginregel gewijzigd in De lofzang klinkt uit Sions zalen en is de tekst op veel plaatsen aangepast. Daarbij is niet vermeld wie de bewerker van de tekst is (geweest), maar geldt uitsluitend Hendrik Hasper als auteur.

Opname beluisteren

  • Melodie gespeeld door Adriaan Arkeraats in de notatie van Liedboek (2013):

Tekst

Uit de Zangbundel Joh de Heer . Deze mist de strofen 3, 6, 7 en 8. In Weerklank en het Gereformeerd Kerkboek is deze tekst op veel plaatsen aangepast.

1
  De lofzang klimt uit Sions zalen
  tot U met stil ontzag.
  Daar zal men U, o God, betalen
  geloften, dag bij dag.
  Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
  o Hoorder der gebeên.
  Dies zullen allerlei geslachten
  ootmoedig tot U treén.
2
  Een stroom van ongerechtigheden
  had d' overhand op mij,
  maar ons weerspannig overtreden
  verzoent en zuivert Gij.
  Welzalig, die Gij hebt verkoren,
  die G' uit al 't aards gedruis
  doet naad'ren en Uw heilstem horen,
  ja, wonen in Uw huis.
4
  O onze God, o vast vertrouwen
  van 't allerverste land,
  op wie al 's aardrijks einden bouwen
  en 't wijdstgelegen strand!
  Gij, die de hemelhoge bergen
  doet pal staan door Uw kracht,
  zodat zij vloed en stormen tergen,
  Gij zijt omgord met macht!
5
  't Gebruis der zee doet Gij bedaren,
  daar Gij haar golven stilt.
  't Rumoer der volken als der baren
  betoomt Gij, waar Gij wilt.
  Wie d' einden dezer aard' bewonen,
  aanschouwen dag aan dag de teek'nen,
  die Uw almacht tonen,
  met vrees en diep ontzag.
9
  De velden zijn bedekt met kudden,
  de dalen zijn bekleed
  met halmen, die van zwaarte schudden
  en lonen 's landsman zweet.
  Zij juichen elk op zijne wijze,
  Uw eer klimt uit het stof.
  Zij zingen Uwen naam ten prijze
  Uw goedheid en Uw lof.