Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

De voetstap des Konings

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 329a
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
De voetstap des Konings
Vorm Strofelied
Tekst
Dichter Johannes de Heer
Metrisch 11-9-11-9
Muziek
Componist Johannes de Heer
Solmisatie 5-5-4-5-1-1-5-1-2-2-3
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 329a

De voetstap des Konings is een lied dat oproept tot toewijding gezien de verwachting van Jezus' wederkomst. Woorden en muziek zijn van Johannes de Heer .

Opname beluisteren

Tekst

1 De voetstap des Konings, men hoort zijn geluid
In ’t oorlogsrumoer van de volken,
De tronen der wereld zij worden zijn buit,
Als Jezus straks komt op de wolken.

2 De voetstap des Konings verneemt gij hem niet
In allerlei teek’nen der tijden?
De wereld zij siddert bij ’t droevig verschiet;
Doch die Hem verwachten, zijn blijde.

3 De voetstap des Konings brengt Isrel naar ’t land
Dat thans weer als nieuw wordt herboren.
God mint alle volken, daarom heeft Zijn hand
’t Volk Isrel als werktuig verkoren.

4 De voetstap des Konings spreekt luid tot Gods kerk:
Ontwaak, ’t is geen tijd meer tot droomen.
Ga heen in Mijn wijngaard en werk daar Mijn werk,
Doe handeling totdat Ik kome.

5 De voetstap des Konings vraagt ernstig gehoor;
Hij noopt ons tot waken en bidden.
Gemeente van Christus, bereid u toch voor,
Want weldra staat Hij in uw midden.

6 De voetstap des Konings dringt door tot het graf;
D’ in Christus gestorv’nen verrijzen.
Dan valt ook het reiskleed den levenden af,
In eenheid zal alles Hem prijzen.

7 De voetstap des Konings trilt hij in uw ziel?
Verwacht gij den dag Zijner Kroning?
Zoo niet, buig nog heden uw harte en kniel
Voor Jezus, Uw Redder en Koning.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Het lied is opgenomen in de Zangbundel Joh. de Heer vanaf de 15e uitgave (1947).

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied