Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

De wortel bloeit, de stam loopt uit

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
De wortel bloeit, de stam loopt uit
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Tekst
Dichter Jan Willem Schulte Nordholt
Bijbelplaats Jesaja 11:1-10
Jesaja 42:1
Jesaja 65:25
Zacharia 9:9-10
Metrisch 8-6-8-6
Muziek
Componist Jan Geursen (a)
Willem Vogel (b)
Solmisatie 1-3-4-5-6-1-6-5 (a1)
1-1-6-5-1-3-4-5 (a2)
1-3-4-5-3-1-2-3 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Adventstijd
Thema Vrede en gerechtigheid
Liedbundels
Lied van de week 851128 (a)
Zingend Geloven 2-96a (a), 2-96b (b)

De wortel bloeit, de stam loopt uit is een adventslied. De tekst is van Jan Willem Schulte Nordholt. Er zijn verschillende melodieën.

Tekst

Ontstaan

Vanouds hebben de profetieën van Jesaja een grote rol gespeeld in de adventstijd. Vooral de visioenen, de heilsprofetieën, zoals die opbloeiden op de puinhopen van een bedreigd en zelfs verwoest bestaan: de ballingschap. Enerzijds een woestijn, anderzijds vruchtbare bodem voor nieuwe vergezichten. Visioenen waarin God eens de vrede zal herstellen; waarin de berg, waarop Zijn tempel staat, een centrale rol zal spelen; waarin dit centrum van gerechtigheid en vrede wereldwijde erkenning zal vinden. En het is een 'royale' koninklijke redder, een gezalfde in de lijn van David, die daarbij voorganger zal zijn. De kerk heeft Jezus Christus gezien als de vervulling en belichaming van deze dromen. Daarom zijn veel fragmenten van Jesaja in de adventstijd terug te vinden in de verschillende leesroosters. De tekst, in dit lied berijmd, is uit Jesaja 11:1-10. De eerste vijf verzen daarvan behoren bij de klassieke liturgie van de vrijdag voor Kerst. Het was gebruikelijk om in de laatste week voor het geboortefeest drie of vier lezingen uit de profeet Jesaja te nemen. Het lied 'De wortel bloeit, de stam loopt uit' heeft nauwelijks toelichting nodig. Het verwoordt de Schrifttekst, vereenvoudigt die ook zonder aan de inhoud afbreuk te doen. Maar biedt in zichzelf voldoende uitleg! (Tekst ontleend aan de toelichting bij 'Lied van de week', november 1985.)

Muziek

Ontstaan

Jan Geursen schreef een dubbelmelodie bij de 12 coupletten van het lied. Deze melodie is gepubliceerd in Zingend Geloven (oorspronkelijk als lied 159). Bij vergelijking van melodie A met melodie B valt op, hoewel het zelfstandige melodieën zijn, dat ze ook iets met elkaar te maken hebben. Wanneer melodie A in de eerste regel van de grondtoon via de kwint naar de octaafnoot en weer terug naar de kwint gaat, blijk dat melodie B begint met de octaafnoot, daalt via de kwint naar de grondtoon en eindigt op de kwint. Dit tegengestelde principe heeft de componist ook toegepast op de volgende regels. Het ritme is in beide melodieën exact gelijk. Er is een afwisseling tussen een tweedelig en een driedelig ritme (4/8 en 5/8). Tekstaccenten worden op de gebruikelijke manier ondersteund, dus door middel van verlengde notenwaarden of hogere noten. De A- en de B-melodie zijn niet helemaal elkaars omkering. De componist wilde beide melodieën ook kunnen combineren, dus moest hij enige aanpassingen doen. In het documentatiemateriaal bij 'Lied van de week' (november 1985) zijn zeven zettingen opgenomen van de vlaamse priester-musicus Paul Schollaert. Hij plaatst daarbij ook suggesties voor mogelijke bezettingen door hout- en koperblazers.

Literatuur

Toelichting:

  • S.de Vries/C.Brandenburg: Lied van de week 851128
Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.