Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

De zorg om wat verloren is

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
De zorg om wat verloren is
Lucas 15:1-32
◀ Vorige Volgende ▶

Het Bijbelverhaal over De zorg om wat verloren is is te vinden in Lucas 15:1-32.

Liederen

Bijbelplaats Lied
Lucas Wees genadig, Gij die genade zijt
Lucas 15 U mag het zeggen, Heer
Lucas 15 Uw naam bevuild, uw koninkrijk weersproken
Lucas 15:1-2 Heer, wij gedenken hier uw dood
Lucas 15:1-7 Als een herder naar zijn schapen
Lucas 15:1-7 De herder heeft zich niet vergist
Lucas 15:1-10 De schapen alle honderd
Lucas 15:1-10 Het woord, het goede woord van God
Lucas 15:1-10 O grote God, o goede Heer
Lucas 15:1-17 Wij aarde onvoltooid
Lucas 15:1-32 Blinde ogen gaan weer open
Lucas 15:3-7 Hier zijn negen en negentig bij elkaar
Lucas 15:3-7 O Heer, verberg U niet voor mij
Lucas 15:3-7 There were ninety and nine that safely lay
Lucas 15:3-7 Zie, negen en negentig keerden weer
Lucas 15:4-7 De herder telt zijn schaapjes
Lucas 15:4-7 Een twee drie vier en zo verder
Lucas 15:4-7 Er waren honderd schapen
Lucas 15:4-7 Over de heuvels dwalen de schapen
Lucas 15:8-10 Verborgen in de akker wacht
Lucas 15:8-10 Wie heeft zijn geld verloren
Lucas 15:10 Hoort de hemelzangen! Daar is heden vreugd
Lucas 15:11-24 Er gaat een Man door Kanaän (lied)
Lucas 15:11-31 U verwelkomt ons
Lucas 15:11-32 Dit zegt de Heer tot allen die nog treuren
Lucas 15:11-32 Een jongen met een grote mond
Lucas 15:11-32 Een klacht klinkt uit Gods Vaderhart
Lucas 15:11-32 Een stem daagt uit en bidt en smeekt
Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen (Pendrecht)
Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen
Lucas 15:11-32 In veertig dagen van beproeven
Lucas 15:11-32 Izak was een blinde vader
Lucas 15:11-32 Wij zagen hoe het spoor van God
Lucas 15:11-32 Zwervers met voor zich een wijkende verte
Lucas 15:18 Come home! come home
Lucas 15:18 Ik zal opstaan, ik zal opstaan en gaan tot mijn Vader
Lucas 15:18 Keer huiswaarts, keer weer
Lucas 15:18 Keer huiswaarts, keer weêr
Lucas 15:18 Keer weer, keer weer!
Lucas 15:18 Wees genadig (Merkel)
Lucas 15:18-24 Nog voordat je bestond
Lucas 15:21-24 Eeuwige Zoon van Vader
Lucas 15:23-24 Vier nu feest, geef Hem eer