Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Den hoogen God alleen zij eer!

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Den hoogen God alleen zij eer!
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Allein Gott in der Höh sei Ehr
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 1522
Tekst
Dichter Nikolaus Decius
Vertaler Johanna Elisabeth van de Velde-Helmcke
Herkomst Gloria in excelsis
Metrisch 8-8-7-8-8-7-8-8-7-8-8-7
Muziek
Componist Matthias Greiter
Melodie Psalm 36
Solmisatie 1-1-2-3-1-3-4-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Trinitatis
Liedbundels
Evangelische Gezangen 2
Hervormde Bundel 1938 90
Gezangboek der ELK 91
Gezangboek EBG 238

Den hoogen God alleen zij eer! is een vertaling, door Johanna Elisabeth van de Velde-Helmcke (1762-1844), van Allein Gott in der Höh sei Ehr, een lied met tekst en muziek van Nikolaus Decius. De vertaling werd op de melodie van Psalm 36 opgenomen in de Evangelische Gezangen (1806). Voor de actuele Nederlandse vertaling en meer informatie over het Duitse lied, zie God in den hoog' alleen zij eer.

Opname beluisteren

Tekst

1 Den hoogen God alleen zij eer!
Elk kniel’ voor Hem aanbiddend neêr!
Elk moet Hem dank bewijzen!
Ja Hem, die ons zoo eindloos goed
Verzorgt en in gevaar behoedt,
Moet al het schepsel prijzen.
Heft aan, heft aan! roemt zijn gena’!
Hij sloeg ons mededoogend ga’,
Hij schonk ons zijn bescherming.
Zingt dan den hoogen God ter eer!
Aanbidt Hem! buigt u dankend neêr!
Looft God! looft zijn ontferming!

2 Ja, Vader! ja, ons lied zijt Gij!
Wij eeren uwe heerschappij,
O Bron van licht en leven!
Uw grenzenlooze magt gebiedt;
Daar rijzen werelden uit niet,
Van uwen glans omgeven.
’t Is wijs en goed al wat Gij werkt,
Gij heerscht alom en onbeperkt,
U loven alle tongen!
U Vader! wien ’t heelal vereert,
U danken wij, dat Gij regeert,
Nooit wordt uw lof volzongen.

3 Geloofd zij ’s Vaders eenge Zoon!
Hij bragt ons van zijns Vaders troon
De rijkste zegeningen:
Hem, onzen helper in den nood,
Hem, onzen redder van den dood,
Moet al wat ademt zingen.
Verlosser, Midlaar, Hoofd en Heer!
Voor U knielt uw gemeente neêr,
Lofzingend in uw wooning.
Eens wordt alom U toegebragt
Lof, eer en heerschappij en magt;
Zoo heerscht G’ als aller Koning.

4 Den Heilgen Geest zij eer en prijs!
Hij wil door godlijk onderwijs
Ons in zijn waarheid leiden.
Hij, van ons erfdeel ’t onderpand,
Hij wil ons door zijn eigen hand
Ten hemel toebereiden.
O Geest van God! bestuur ons hart,
Verbeter ons, troost ons in smart, [1938: en heilig ons in vreugd en smart]
Schenk moed en kracht in lijden!
Zoo zullen wij, door U geleid,
Eens in volmaakte zaligheid
Ons eindeloos verblijden.

5 Zingt, aard en hemel! zingt uw’ Heer!
Het driemaal heilig meld’ zijn eer!
Zingt Hem op hooge toonen!
De lof van God vervull’ ’t heelal,
Die is, die was, die komen zal,
En onder ons wil woonen.

Ontstaan

Muziek

Hymnologische informatie