Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Deze wereld gaat voorbij

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Deze wereld gaat voorbij
Heerlijkheid des toekomenden levens
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Tekst
Dichter Maria Petronella Elter-Woesthoven
Muziek
Componist Johann Crüger
Melodie Jesus, meine Zuversicht
Liedbundels
Vervolgbundel Evang. Gezangen 262

Deze wereld gaat voorbij is een lied geschreven door Maria Petronella Elter-Woesthoven (1760-1830) en wordt gezongen op Jesus, meine Zuversicht (melodie) van Johann Crüger.

Opname beluisteren

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (262):

1 Deze wereld gaat voorbij:
Jezus’ broedren, vreemdelingen!
Laat ons ’t lied der kindren Gods,
’t Lied van ’t eeuwig leven zingen!
Zingen w’ in deez’ donkren nacht
’t Heil, dat ons bij Jezus wacht!

2 ’t Zuchtend menschdom, eeuwen lang
Door de vrees des doods bevangen,
Heff’ blijmoedig ’t hoofd omhooog,
Zinge Jezus lofgezangen,
Jezus, die op dood en graf
’t Menschdom d’ overwinning gaf!

3 Jezus leeft, en door Gods kracht
Zullen w’ eeuwig met Hem leven!
D’ eigen glans, die Hem omstraalt,
Zal mijn broedren ook omgeven:
Één met Jezus, één met God,
Welk een uitzigt, welk een lot!

4 God is liefde! welk gevoel:
Niet misleid door zwakke zinnen,
Zal men heel den hemel door
Heilig en volmaakt beminnen!
Gods liefde liefde! ’t gansch heelal
Zing, hoe zalig ’t worden zal!

5 God is liefde! ’t hoogst geluk,
Dat elk zaalge kan genieten,
Zal tot éénen stroom van vreugd
Door den ganschen hemel vlieten.
’t Leven, dat ons allen wacht,
Vormt ons weêr tot één geslacht.

6 Één geslacht, één heilig volk,
Vrij van zorgen, vrij van plagen,
Heilig, zalig zoo als God,
Kindren van zijn welbehagen,
Zalig door de liefd’ alleen:
Christnen! juicht! de tijd spoedt heên.

7 Deze wereld gaat voorbij:
Wij, die hier met tranen zaaijen,
Zullen op haar jongsten dag
Juichend volle garven maaijen!
Deze wereld gaat voorbij:
Dat heel ’t menschdom heilig zij!

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied