Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Die in de hoogte woont

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zingt Jubilate 325
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Die in de hoogte woont
De verheerlijking
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1962
Tekst
Dichter Muus Jacobse
Bijbelplaats Matteüs 17:1-9
Metrisch 6-6-6-6-4
Muziek
Componist Wim Kloppenburg
Solmisatie 1-6-1-2-3-2
Gebruik
Kerkelijk jaar Veertigdagentijd
Reminiscere
Liedbundels
Zingt Jubilate 325
Zingend Geloven 1-18

Die in de hoogte woont is een lied van Muus Jacobse, getoonzet door Wim Kloppenburg en bedoeld voor de tweede zondag in de Veertigdagentijd Reminiscere.

Tekst

Om te beginnen een citaat van Ad den Besten: 'Muus Jacobse kende het verlangen dat hen (i.c. de christelijke gemeente) dreef naar een aardse vervulling van het visioen dat mensen 'op de berg' in zinsverrukking hebben aanschouwd'.

Deze zinsverrukking van mensen op de berg is herkenbaar in dit lied. Het verhaal van de verheerlijking wordt persoonlijke poëzie, die nochtans voor de gemeente als totaliteit herkenbaar blijft. De vier vijfregelige strofen laten di zien. De bijbelse motieven worden concreet en persoonlijk. Daarom wordt niet gerept over Petrus, Jacobus of Johannes als ooggetuigen van de verheerlijking op de berg. Het wordt - in dit lied - 'aan ons' getoond (strofe 1) en 'tot uw heerlijkheid / zijn wij te vroeg ontwaakt' (strofe 2). De zingende gemeente wordt als het ware gedwongen zich te identificeren met de apostelen. Wij zijn met en in de plaats van hen mede-ooggetuigen.

Het rijmschema (a b a b a) is in zoverre bijzonder, dat de vijfde regel in elke strofe apart lijkt te staan. In de tekst wordt dat ook duidelijk. De regels 'Dit is mijn Zoon' (strofe 1), 'Heer - dat Gij lijdt?' (strofe 2) en de variant uit strofe 4 'Heer, als Gij lijdt' rijmen wel met de voorgaande regels, maar staan toch op zichzelf. (Bron: toelichting geparafraseerd overgenomen uit 'Documentatieblad bij Zingend Geloven, nr. I-18.)

Melodie

De melodische lijnen van deze mixolydische melodie in d, met a-dorische trekjes, werden voornamelijk ingegeven door het rijmschema: de a-regels hebben een bewegende, stijgende lijn, en grotere interval-sprongen. De b-regels bestaan hoofdzakelijk uit een antwoordende, diatonische dalende lijn. De wijs omvat een sext (e - c). Het ritme is in de eerste vier regels gelijk: halve - vier kwarten - halve. De vijfde regel heeft een syncopisch ritme.

Literatuur

In 'Organist & Eredienst', feb.1999, blz.26 schreven W. Pendrecht en W.Kloppenburg een toelichting bij dit lied.