Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2023

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Dit huis dat God gevestigd heeft

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Dit huis dat God gevestigd heeft
Het huis van David
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1965
Tekst
Dichter Tom Naastepad
Bijbelplaats 2 Samuel 13
Psalm 72
2 Samuel 14
Metrisch 8-8-7-8-8-7-2-2-4-4-4-8
Muziek
Componist Philipp Nicolai
Melodie Wie schön leuchtet der Morgenstern
Solmisatie 1-5-3-1-5-6-6-5
Gebruik
Kerkelijk jaar Epifanie
Paasnacht
Paasmorgen
Liturgie Maaltijd van de Heer
Liedbundels
Het lied op onze lippen 57
Zingend Geloven 1-61

Dit huis dat God gevestigd heeft is een lied van Tom Naastepad, geschreven als contrafact op de melodie van Wie schön leuchtet der Morgenstern, van Philipp Nicolai.

Tekst

Ontstaan

Naastepad zegt hierover: "Dit lied dankt zijn ontstaan aan de gulle charme van het lied van Nicolai: 'Wie schön leuchtet der Morgenstern'. De coupletten hebben in hun prosodie [=punctuatie, typografiscihe accentuering, emoticons] de vorm van een avondmaalsbeker. En mijn geloof in muziek gaat zo ver, dat ik overtuigd ben dat die vorm zich ook meester maakt van wie het zingt: het wekt verlangen naar die beker. Omwille van dit verlangen heb ik de tekst geschreven als een uitnodiging tot dat huis waar de tafel des Heren wordt toebereid."

Inhoud

Het woord 'huis' is in de bijbel niet alleen de woning (van stulp tot paleis) maar ook aanduiding van de mensen die er wonen; de huisgemeenschap, de familie met alle inwonenden. In ruimere zin is 'huis' ook de stam of de volksgemeenschap. Met het huis van David wordt gezinspeeld op zijn nageslacht, zijn dynastie. Zo staat er in 1 Samuel 20:16: 'Toen sloot Jonathan dit verbond met het huis van David!' En dat strekt veel verder dan een persoonlijke relatie, het is een verbond van geslacht op geslacht. Ook wanneer Jesaja spreekt over het teken van Immanuël - God met ons - wordt er melding gemaakt van het huis van David: 'Hoort toch, gij huis van David!' (Jesaja 7:13) en direct daarop volgt de aankondiging van de jonkvrouw die een zoon zal baren en deze de naam Immanuel geven. Ook van Jozef, die ondertrouwd was met Maria, wordt vermeld dat hij uit het huis van David was (Lucas 1:27).

Om al deze redenen zal het duidelijk zijn, dat dit een lied is voor de Paasnacht of -morgen, als de tafelgemeenschap wordt gevierd. De 'erfgenaam' uit de eerste strofe is Jezus, die vanouds Zoon van David werd genoemd en zó aan dit huis verbonden is. En deze Zoon van David was uiteraard eveneens Koning, maar tegelijkertijd dienstbaar als knecht (strofe 2). Daarom mag het avondmaal, de eucharistie, gevierd worden door de 'pelgrims hier beneden' (strofe 3). Opdat we Jezus daarbij als Zoon van David 'hoog prijzen'.

Troostrijk zijn de regels uit het eerste vers:

hier zal
niemand
zonder troost en
rust verpozen, -

Melodie

In talloze handboeken wordt opgemerkt dat deze melodie 'een wonder van niet te verklaren creativiteit is'!

Literatuur

Voor een uitvoerige bespreking van de melodie (en de oorspronkelijke tekst), zie p. 102-108 van: De dienst van het lied : muziek-historische en didaktische studies over het Kerklied in de Oecumene / Ignace de Sutter. Brugge : Uitgeverij Emmaüs, 1974. ISBN 90-264-7733-3,