Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Wanneer dit kleed wordt afgelegd

Uit Kerkliedwiki
(Doorverwezen vanaf Een lied van het sterven)
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zingt Jubilate 915
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Wanneer dit kleed wordt afgelegd
Dit sterven
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Als eens dit kleed wordt afgelegd
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1962
Tekst
Dichter Tom Naastepad
Bijbelplaats Ezechiël 14:12-23
2 Korintiërs 5:1-10
2 Korintiërs 4
Openbaring 19:9
Openbaring 22:7
Metrisch 8-8-8-8-8-8
Muziek
Componist Bartholomäus Gesius (a)
Willem Vogel (b)
Melodie Heut triumphieret Gottes Sohn (a)
Solmisatie 1-1-2-3-2-1-7-1 (a)
6-1-2-3-2-1-7-1 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Voleinding
Liedbundels
Zingt Jubilate 915
Adem van het jaar 207 (b)
Het lied op onze lippen 65 (a,b)
Lied van de week 850613 (b)
Zingend Geloven 2-116 (b)
Wat er niet in het liedboek staat IX-2 (b)


Wanneer dit kleed wordt afgelegd is een lied van Tom Naastepad, geschreven als contrafact op de melodie van 'Heut triumphieret Gottes Sohn'. In 1964 schreef Willem Vogel een melodie bij deze tekst.

Tekst

Ontstaan

Dit schriftgezang is oorspronkelijk gepubliceerd in de Adem van het jaar, maar daar nog met de beginregel 'Als eens dit kleed wordt afgelegd'. Volgens de verschillende geraadpleegde bronnen is dit lied zowel geïnspireerd en gebaseerd op Ezechiël 14: 12-23 als op 2 Korinthiërs 4-5.

Inhoud

Een echte Messias staat niet slechts in voor een beperkte groep, Hij staat in voor allen. Jezus was zo iemand. Daarom staat de Messias Jezus centraal in dit lied en wordt Hij zingend aangeroepen: 'doe ons het nieuwe lichaam aan' (strofe 1). Van deze Jezus wordt gezegd 'wij weten dat Gij haastig komt' (strofe 2) en dat doet denken aan de formuleringen in de dienst van de Heilige Tafel, zoals ook de bewoordingen in het slot van strofe 4: 'totdat Gij komt. - Heer, kom met spoed / en maak ons vrolijk, geef ons moed!'

De tweede strofe begint: 'Wij zijn bezwaard en zuchten veel'. Die gedachtegang komt voor in 2 Korinthïers 5, maar ook in Romeinen 8. Het 'zuchten' als lijden aan het voorlopige en onvoltooide van ons leven hier, en van heel de schepping. De volharding berust op het toekomstvisioen: de hemel op aarde: 'een nieuwe aarde wordt ons huis' (strofe 1).

Het rijmschema is a a b b c c. Het is een lied voor de late herfsttijd. In Zingend Geloven is het geplaatst onder de rubriek 'Levenseinde', maar daarmee wordt de tekst mogelijk teveel beperkt tot de individuele vragen rond het sterven. Het lijkt beter geschikt voor het eind van het kerkelijk jaar, de zondagen van de Voleinding. Daarmee blijft het een lied voor midden in het leven, waarin wij door de dood omgeven zijn.

(Bron: toelichting geparafraseerd ontleend aan Documentatieblad bij Zingend Geloven, II-192 (oude nummering!) en aan de toelichting bij 'Lied van de Week', juni 1985.

Muziek

  • Tom Naastepad schreef zijn tekst op de melodie 'Heut triumphieret Gottes Sohn'. Die triomf in de melodie deelde zich mee aan de tekst, die, mede door het staande rijm in alle regels, de karaktervastheid wil vertolken van de hoop, die zich door de dood niet laat terneerslaan.
  • Willem Vogel schreef op verzoek van de redactie van 'De adem van het jaar' een nieuwe wijs. Deze melodie heeft de omvang van een octaaf, en bereikt in de tweede én in de slotregel haar hoogste toon. De ritmiek van de regels 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 is onderling gelijk, maar verschilt per paar.

Zie het artikel Zie Heut triumphieret Gottes Sohn (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.