Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Een stad van vrede zoeken wij

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Tussentijds 126 (I) Zingt Jubilate 107 (I)
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Een stad van vrede zoeken wij
Een lied om vrede
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Tekst
Dichter Wim Pendrecht
Bijbelplaats Rechters 7
Rechters 8
Psalm 122
Jesaja 8:23
Jesaja 9:1-6
Jeremia 33:14-16
Baruch 5:1-9
Micha 5:1-4
Sefanja 3:14-20
Zacharia 8:1-8
Matteüs 2:10
Lucas 1:42
Lucas 2:9-14
Lucas 3:4
Lucas 3:16
Lucas 21:36
Openbaring 21:1-3
Metrisch 8-8-7-8-8-7/7-7
Muziek
Componist Wim ter Burg
Melodie Een stad van vrede zoeken wij
Solmisatie 3-3-3-6-3-2-1-7
Gebruik
Kerkelijk jaar Adventstijd
Kerstnacht
Kerstmorgen
Epifanie
Thema Vrede en gerechtigheid
Liedbundels
Tussentijds 126 (I)
Zingt Jubilate 107 (I)
Lied van de week 860617 (II)
Muziekbladen bij Continuo 306 (I)
Zingend Geloven 2-102 (II)
Zingen van het licht 32

Een stad van vrede zoeken wij is een lied om vrede. De tekst is van Wim Pendrecht, de melodie is van Wim ter Burg.

Opname beluisteren

Tekst

Ontstaan

In het Bijbelboek Rechters gaat het er voortdurend om, hoe de shalom in het land wordt verbroken en onmogelijk gemaakt. Maar ook is er steeds zicht op de weg, waarlangs de vrede opnieuw werkelijkheid wordt. In deze bijbelverhalen leren wij steeds van het bijzondere naar het algemene te denken. De lijnen mogen worden doorgetrokken naar allen en naar vandaag.

De algemene thematiek die in het boek Rechters voorkomt, staat ook centraal in dit lied van Wim Pendrecht:

vrede is onmogelijk,
zolang het recht van de sterkste zijn kansen blijft krijgen,
zolang mensen elkaar de aarde als eigen bezit betwisten,
zolang de sterken de zwakken verdrukken,
zolang wij ook onszelf uitleveren aan de 'afgoden' van macht en kracht, goed en geld.

Dit lied is een tekst vol verwachting, vol licht en hunkering, waarin de vrede welhaast wordt uitgeroepen. In ieder geval wordt zij door dit lied alvast uitgezongen!

De opbouw van de tekst is als volgt. De strofen zetten achtereenvolgens identiek in: een stad van vrede, een volk van vrede, een lied van vrede, een mens van vrede en het rijk van vrede. Zonder de namen te noemen verwijst dit lied naar Jeruzalem, naar het verzamelde volk van God en naar Jezus Christus.

Een bijzondere plaats in dit lied hebben ook de 'woorden'. Het betrouwbare woord van God roept betrouwbare woorden van mensen op. Woorden in de hebreeuws-bijbelse betekenis: woorden, die ook gedáán moeten worden, die gezongen worden, en die de kracht hebben het donker te verjagen. Scheppingswoorden.

Het refrein verwijst naar de engelenzang uit de nacht van Christus' geboorte: glorie aan God en vrede op aarde! Het is glorie die afstralen wil op mensen.

(Bron: documentatiemateriaal bij Lied van de Week, juni 1986).

Inhoud

De tekst van het eerste refrein luidt:

Glorie glanst in vredesnaam voor wie in Gods licht wil staan.

Elk van de strofen wordt gevolgd door een andere refreintekst. Bij de profetische beloften van de strofen komt steeds een oproep uit het evangelie: Waakt en bidt, Hoort..., Laat..., Weest... Zie. Steeds in gebiedende wijs. De beginregels van de strofen luiden:

 • 1. Een stad van vrede zoeken wij (voor Eerste Advent)
 • 2. Een volk van vrede zoeken wij (voor Tweede Advent)
 • 3. Een lied van vrede zingen wij (voor Derde Advent)
 • 4. Een mens van vrede zoeken wij (voor Vierde Advent)
 • 5. Het (Een) rijk van vrede maakt ons vrij (voor Kerstnacht)
 • 6. Een licht van vrede is nabij (voor Epifanie)

Het refrein na de zesde strofe luidt:

Zie de ster die stil bleef staan:
licht dat schijnt van nu voortaan!

Muziek

De melodie van Wim ter Burg is, net als de tekst, uit twee helften opgebouwd. Door de melodie wordt nog duidelijker hoe de tekst gestructureerd is. De eerste helft van de strofe beweegt zich melodisch tussen grondtoon en dominant (het lied is geschreven in de toonsoort d), en bepaalt daarmee het thema. De tweede strofehelft preciseert: in de vierde regel blijft het nog bij een cirkelen rond de dominantnoot, maar in de vijfde regel schiet de melodie van dominant naar octaafnoot (het hoogtepunt), waarna de slotregel van daaruit neerdaalt, via de dominant, naar de grondtoon. De eerste vershelft besluit fraai met een melisma (op 'wonen), de tweede vershelft niet, omdat het refrein begint met een drietonig melisma op 'glorie'.

De melodische structuur van het refrein is omgekeerd ten opzichte van die van het couplet. De eerste regel begint meteen naar de octaafnoot te streven, terwijl de tweede regel afsluit. Ondanks de notatie van het refrein over twee regels (balken) is het eigenlijk één regel, die op één adem gezongen wil worden.

(Bron: documentatiemateriaal bij Lied van de Week, juni 1986).

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Een stad van vrede zoeken wij (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Intonatie en begeleiding, van de componist zelf, zijn opgenomen in het documentatiemateriaal bij Lied van de Week, juni 1986. Merk op dat hierbij nog de 'oude' telling van de liednummers uit Zingend Geloven deel 2 wordt gehanteerd! Deze zetting is ook te vinden in 'Meerstemmige zettingen om te zingen en te spelen' bij ZG deel 2 (een uitgave van de prof. dr. G. van der Leeuw-stichting).

Hymnologische informatie

Dit lied komt in verschillende tekstversies voor.

 • In de oorspronkelijke versie (I) wordt verwezen naar schriftgedeelten voor de zondagen van Advent, Kerstnacht en Epifanie voor het C-jaar. De zesde strofe (alleen opgenomen in Tussentijds) is door de dichter later toegevoegd.
 • De dichter bracht enkele geringe wijzigingen aan, zodat het lied ook als vredeslied in andere perioden van het jaar bruikbaar is (versie II).
 • In Zingt Jubilate is de zesde strofe niet opgenomen.

Literatuur

Toelichting:

 • S.de Vries/C.Brandenburg: Lied van de Week 860617
 • Continuo: Zingen en spelen, blz.193 (G.Kock)
 • A. de Heer: EREdienst, 39 (2012) nr. 5, p. 14-18