Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Een taal van liefde

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Omslag

Een taal van liefde is een Pinkstercantate op teksten van Michaël Steehouder. De muziek is geschreven door Chris van Bruggen en Peter Rippen.

Toelichting

Een cantate voor Pinksteren, maar ook voor andere momenten in het jaar. Een cantate midden in een maatschappelijk debat dat steeds harder wordt en waarin eigen gelijk belangrijker lijkt dan compassie.

De cantate is een bezinning op de taal. Er klinkt het woord sinds het begin: het scheppingswoord, de woorden waarmee wij onze wereld benoemen. De taal waarin wij onszelf uiten en ons met elkaar verhouden. Maar ook: de taal die verdeelt en heerst en mensen kleineert.

Naast een aantal verwijzingen (naar het scheppingsverhaal en psalmen), is de cantate vooral gekoppeld aan twee Bijbelverhalen die als het ware elkaars tegenpolen zij: het verhaal van de Babelse spraakverwarring (Genesis 11), en het verhaal van de leerlingen van wie de woorden verstaanbaar werden in alle talen (Handelingen 1). Babel en Jeruzalem: in onze dagen broeinesten van spanning en oorlog. Taal die verdeelt en taal die verenigt.De cantate vraagt om een zegenende taal: een taal waarin mensen elkaar waarderen. Een taal “die als een warme deken / bedekt wie in de kou bezweken”.

Muziek

De muziek van de twaalf gezangen is bedoeld voor gemeentezang, koor en solisten, begeleid door piano. Veel gezangen zijn eenstemmig gecomponeerd, en alle zijn ze eenstemmig te zingen.

Gezangen in de cantate

Proloog Vóór het spreken
Woord sinds het begin Dat woord sinds het begin gesproken
Taal Woorden zijn om naam te geven
Verwarring Nog was er één taal op aarde
Harde woorden Roepen woorden tegen woorden
Terug Dan dooft het licht
Wonder Als alle moed gezonken is
Als ik spreek Als ik spreek tot wie, tot jou
Deze mens Zegen is een mens
In jouw mond In jouw mond
Gaven van de geest Goede geest in ons allen
Een taal van liefde Dat woord is niet in steen geschreven

Uitgever

Een map met tekst en muziek, met recht om te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen gemeente, is verkrijgbaar bij Theologische Uitgeverij Narratio.