Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Een vaste burg is onze God

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Weerklank 233 Opwekkingsliederen 370 Hemelhoog 333 Evangelische Liedbundel 244a Using "Zangbundel Joh. de Heer" as property chain is not permitted during the annotation process.Zangbundel Joh. de Heer 413
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Een vaste burg/burcht is onze God
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Ein feste Burg ist unser Gott
Taal Duits
Land Duitsland
Periode 1529
Tekst
Dichter Martin Luther
Vertaler Jan Jacob Lodewijk ten Kate
Metrisch 8-7-8-7-6-6-6-6-7
Muziek
Componist Martin Luther
Melodie Ein feste Burg ist unser Gott
Solmisatie 1-1-1-5-6-1-7-6-5
Liedbundels
Weerklank 233
Opwekkingsliederen 370
Hemelhoog 333
Evangelische Liedbundel 244a
Zangbundel Joh. de Heer 413
Vervolgbundel Evang. Gezangen 264
Hervormde Bundel 1938 96
119 Gezangen 70
Gele Zangbundel 35
Liederen van het Leger des Heils 219

Een vaste burcht is onze God is een vertaling, door Jan Jacob Lodewijk ten Kate, van Ein feste Burg ist unser Gott (zie daar) een van de bekendste liederen van Martin Luther, een vrije bewerking van Psalm 46 als troostlied in zware tijden. De melodie is eveneens van Luther.

Opname beluisteren

Tekst

origineel Evangelische Gezangen 1869

1 Een vaste burcht is onze God,
Een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen!
De Vijand rukt vast aan
Met opgestoken vaan:
Hij draagt zijn rusting nog
Van gruwel en bedrog,
Maar — zal als kaf verdwijnen!

2 Geen aardsche macht begeeren wij:
Die gaat wellras verloren!
Ons staat de rechte Man ter zij’,
Dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij Zijn naam? Zoo weet
Dat Hij de CHRISTUS heet!
De Lievling uit Gods schoot,
Zijn Zoon en Throongenoot ….
De zege is Hem beschoren!

3 En grijnsde ook de open Hel ons aan,
Met al haar Duivlentallen,
Toch zal geen vrees ons nederslaan!
Toch doen wij ’t krijgslied schallen!
Hoe ook de Satan woedt,
Wij staan hem, voet voor voet:
Wij tarten zijn geweld!
Zijn vonnis is geveld:
Één woordtjen doet hem vallen!

4 Gods Woord houdt stand in eeuwigheid,
En zal geen duimbreed wijken!
Beef, Satan! Hij, die ons geleidt,
Zal U de vlag doen strijken!
Delf vrouw en kindren ’t graf!
Neem goed en bloed ons af!
Het brengt U geen gewin:
Wij gaan ten Hemel in,
En erven Koninkrijken!

1 Een vaste burg is onze God,
Een toevlugt voor de zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
Met opgestoken vaan:
Hij draagt zijn rusting nog
Van gruwel en bedrog,
Maar zal als kaf verdwijnen!

2 Geen aardsche magt begeeren wij;
Die gaat welras verloren!
Ons staat de sterke Held ter zij’,
Dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? zoo weet,
Dat Hij de Christus heet,
Gods Eengeboren Zoon,
Verwinnaar op den troon!
De zeeg’ is ons beschoren!

3 En grimd’ ook d’ open hel ons aan,
Met al haar duizendtallen,
Toch zal geen vrees ons nederslaan,
Toch doen wij ’t krijgslied schallen!
Hoe ook de satan woedt,
Wij staan hem, voet voor voet,
Wij tarten zijn geweld!
Zijn vonnis is geveld!
Één woord reeds doet hem vallen!

4 Gods woord houdt stand in eeuwigheid
En zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
Zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kindren ’t graf,
Neem goed en bloed ons af,
Het brengt u geen gewin:
Wij gaan ten hemel in
En erven koningrijken!

origineel = J.J.L. ten Kate, Luthers Harp. Drie-en-twintig uitgelezen liederen van Doctor Maarten Luther nagezongen, Utrecht: C. van Bentum, 1854 2e druk, p. 57-59.

Ontstaan

De vertaling verscheen in 1853 in Ten Kate’s Luthers Harp. Ze werd vervolgens, licht gewijzigd, opgenomen in de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen 1869, en verspreidde zich van daaruit over andere bundels.

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Ein feste Burg ist unser Gott (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie