Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Eens zullen wij met Jezus leven

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 342 **
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Eens zullen wij met Jezus leven
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Periode 1806
Tekst
Dichter Hieronymus van Alphen
Abraham Rutgers
Metrisch 9-8-9-8-9-8-9-8
Muziek
Melodie Psalm 118
Solmisatie 1-6-5-1-1-2-4-3-2
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 342 **

Eens zullen wij met Jezus leven biedt in feite vers 2, 4 en 6 van Zoo blij de landman moe' van 't ploegen (zie daar), van Hieronymus van Alphen en Abraham Rutgers. De eerste strofe is bewerkt. De melodie is de geneefse melodie van Psalm 118 gebleven.

Opname beluisteren

Tekst

1 Eens zullen wij met Jezus leven,
Dan voelt, dan kent men geen verdriet;
Dat uitzicht moet ons nooit begeven:
Zij, die gelooven, haasten niet.
Reeds hier wil Hij ons vrede schenken,
Vertroosten, leiden door Zijn staf;
Zelfs zonder vrees aan ’t graf te denken,
Is ook een vrucht, die ’t kruis ons gaf.

2 Nooit kan ’t geloof te veel verwachten,
Des Heilands woorden zijn gewis;
’t Faalt aardsche vrienden vaak aan krachten,
Maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit Zijne macht beperken?
’t Heelal staat onder Zijn gebied;
Wat Zijne liefde wil bewerken,
Ontzegt Hem Zijn vermogen niet.

3 Die hoop moet al ons leed verzachten:
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog!
Voor hen, die ’t heil des Heeren wachten,
Zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid, niet af te meten!
O vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd’lingschap vergeten;
En wij, wij zijn in ’t vaderland!

Muziek

Muziekuitgaven

Zie het artikel Zie Psalm 118 (melodie) voor een overzicht van alle (orgel)literatuur en koorbewerkingen van deze melodie.

Hymnologische informatie

Het lied is opgenomen geweest in de Zangbundel Joh. de Heer vanaf de 1e uitgave (1905) tot en met de 27e (1986) (verwijderd 1991).