Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

De Kerkliedwiki Adventskalender, elke dag een mooi lied uitgelicht! Kerkliedwiki:Adventskalender/2022

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Ga mij niet voorbij, o Heiland

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 121
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Ga mij niet voorbij, o Heiland
Vorm Lied met refrein
Herkomst
Titel Pass me not, o gentle Saviour
Taal Engels
Periode 1868
Tekst
Dichter Fanny Crosby
Vertaler Meier Salomon Bromet
Onbekend (b)
Bijbelplaats Lucas 18:38
Metrisch 8.5.8.5
Muziek
Componist William Howard Doane
Melodie Pass me not
Solmisatie 3-2-1-7-1-6-5-1-2-2-1-2-3-3-2
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 121
Liederen van het Leger des Heils 107 (b)
Opwekkingsliederen Bromet 5
Liederen voor de Gemeentezang 392
Liedbundel met Bijbellezingen 488

Ga mij niet voorbij, o Heiland (titel: Ga niet voorbij!) is een vertaling, door Meier Salomon Bromet, van het lied Pass me not, o gentle Saviour (zie daar). De tekst is van Fanny Crosby de muziek van William Howard Doane.

Opname beluisteren

Tekst

Ga niet voorbij!
1 Ga mij niet voorbij, o Heiland!
Ga mij niet voorbij!
Wijl Gij and’ren zegent, Heiland!
Zegen nu ook mij.

refrein:
Jezus, Heiland! wees mij nu nabij!
Wijl Gij and’ren zegent, Heiland!
Ga mij niet voorbij!

2 Voor Uw troon geknield, o Heiland!
Bid ik in ’t geloof!
Doe mij troost en uitkomst vinden,
Houd u niet als doof!

refrein

3 Op Uw zoenbloed pleit ik, Heiland!
Voor des Vaders troon;
Daar wilt Gij mijn Midd’laar wezen,
Hoor mij, Gij, Gods Zoon!

refrein

4 Gij zijt al mijn troost, o Heiland!
Ja, mijn troost geheel;
In den hemel en op aarde
Blijft Gij steeds mijn deel.

refrein

Muziek

Zettingen

Ga niet voorbij!

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer heeft tekst en muziek overgenomen uit Opwekkingsliederen Bromet. Toen bij de vijfde druk in 1912 problemen ontstonden met de toenmalige uitgever van de Opwekkingsliederen Bromet is de tekst in deze druk vervangen geweest "door eene nieuwe vertaling uit het oorspronkelijke door Mevr. G.":

1 Ga mij niet voorbij, o Heiland,
Hoor mijn bang geschrei,
Daar Gij and’ren roept, mijn Heiland,
Roep dan nu ook mij!

refrein:
Jezus, Heiland, hoor mijn bang geschrei,
Daar Gij and’ren roept, o Heiland,
Roep nu, Heer, ook mij!

2 Voor Uw troon geknield, o Heiland,
Roep ’k Uw liefde aan,
Laat Uw troost mijn ziel verkwikken,
Steun mijn voet in ’t gaan!

refrein

3 Op Uw zoenbloed pleit ik, Heiland!
Voor mijns Vaders troon,
Wilt Gij steeds mijn voorspraak wezen
Als des Vaders Zoon.

refrein

4 Gij zijt steeds mijn troost, o Heiland!
’k Geef me aan U geheel,
Nevens U kan niets mij lusten:
Gij blijft steeds mijn deel!

refrein

De Liederen van het Leger des Heils hebben een andere vertaling. De Liederen voor de Gemeentezang hebben een licht gemoderniseerde vertaling, zonder de 2e strofe. Ook in de Liedbundel met Bijbellezingen is de tekst licht gemoderniseerd, niet gelijk aan de LvdG. Deze LmB bundel heeft nog een tweede vertaling , zie Zie mij aan, mijn Heer