Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Gebruiker:Ecthelion3/Psalm

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

We zoeken naar een manier om op basis van semantisch opgeslagen gegevens automatisch een lijstje te genereren met liederen bij een Psalm.

Berijmde Psalm

Berijmde Psalmen kunnen we ten dele selecteren basis van Eigenschap:Psalmberijming, maar naar mijn idee niet volledig. Zo zijn er dichters die een paar Psalmen hebben berijmd, dat lijkt mij niet voldoende om een 'eigen' Psalmberijming te krijgen. Optie: we gebruiken hiervoor Eigenschap:Genre met als waarde 'Berijmde Psalm'.

Geneefse melodie / Andere melodie

Het onderscheid tussen Geneefse melodie en andere melodieën is te maken op basis van Eigenschap:Melodie. Voorbeeld: als een lied een berijming is van Psalm 1 en het heeft als melodie Psalm 1 (melodie), dan is het een berijming op Geneefse melodie.

Vraag is wel wat we doen met berijmingen die op twee melodieën gezongen kunnen worden (zie onderstaande tabel). Kunnen we ervan uitgaan dat de Geneefse melodie de oorspronkelijke melodie is en dat we 'm daarbij moeten onderbrengen? Zo ja, dan moeten we nog wat extra logica toevoegen in Sjabloon:Infobox lied om specifiek bij liederen op verschillende melodieën degene te kunnen bepalen bij welke één van de melodieën Geneefs is en bij welke niet.

 PsalmberijmingMelodieHerkomst melodie
Behoud, o Heer! wil ons te hulpe komenPsalmberijming van 1773Psalm 12
Springfield
Genève 1551
De Heer regeert: de hoogste MajesteitPsalmberijming van 1773Psalm 93
Toulon
Genève 1562
Genève 1551
Looft den HEER, want Hij is goedPsalmberijming van 1773Psalm 136
Maidstone
Genève 1562

Onberijmde Psalm

Onberijmde Psalmen zijn te selecteren op basis van Eigenschap:Genre, zie Onberijmde psalm. Is misschien nog niet in alle gevallen ingevuld, maar daar moeten we dan aan werken.

Psalmlied

Zijn dat alle strofeliederen waarbij Eigenschap:Psalm is ingevuld die niet tot de berijmde Psalmen behoren?

Lied bij de Psalm

Zijn dat alle strofeliederen (of misschien alle liederen ongeacht vorm) waarbij Eigenschap:Psalm niet is ingevuld, maar wel een Bijbelplaats?

Kernvers / Antifoon / etc.

Kunnen we hier uitgaan van Eigenschap:Vorm (let op: niet genre) i.c.m. Eigenschap:Psalm? Zie overzicht kernverzen, overzicht antifonen, overzicht van alle psalmen met een vorm anders dan strofelied, lied met refrein of refrein en onderstaande tagcloud. Op basis van deze tagcloud denk ik dat we naast kernvers en antifoon ook aparte kopjes moeten opnemen voor beurtzang, canon, reciteerzang en vrije vorm. Of we moeten deze samenvoegen onder één kop 'Niet strofische liederen' o.i.d.


Conclusie 14-08-2021

We hebben gemerkt dat het lastig is alle liederen in te delen in bovenstaande 'vakjes'. We proberen nu het automatische lijstje 'bij de psalm' te voorzien van aanvullende info.

Hieronder twee lijstjes met liederen 'bij psalm 1'. Links het lijstje 'kaal', zoals het nu wordt getoond op Psalm 1. Rechts het lijstje met aanvullende info.

Wat betreft de aanvullende info heb ik (voorlopig) gekozen voor:

  • Als er een psalmberijming is ingevuld, wordt die getoond en niets anders, dat lijkt me in dat geval voldoende
  • Als er geen psalmberijming is ingevuld, wordt vorm en genre getoond, voor zover ingevuld
  • Beide als 'badges' (kleur kan evt. anders), iets kleiner dan de beginregel van het lied en zonder link
  • De psalmberijming met hoofdletters (net zoals de paginatitel), vorm en genre met kleine letters

Verdere opmerkingen:

  • Met het toevoegen van dichter/vertaler (als dat nog nodig is) wacht ik liever, omdat nu alle vertalers in het Fries ook meekomen.
  • Eventueel zouden we ook een aantal liedbundels kunnen toevoegen, maar daarmee wacht ik liever totdat we besproken hebben hoe we daarmee verder willen.


Misschien handig om even te bewaren: een overzicht van alle psalmen met psalm, berijming, genre, vorm en melodie.