Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie, ideeën en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Gebruiker:Ecthelion3/Tagcloud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Psalmberijmingen


Thema's


Trefwoorden

2e zondag na Pinksteren 4 en 5 mei 4 mei Aanwezigheid Aarde Adem Afgedwaald Afhankelijkheid Afscheid Afscheid predikant (dienaar des woords) Alleen zijn Als ik mijn handen vouw en mijn ogen sluit Ambtsjubileum Annunciatie Apostelen Armoede Ballingschap Barmhartigheid Behoeden Bekering Belijden Beloken Pasen Bemoediging Berouw Bescherming Bestaan Bevrijding Bevrijdingsdag Bezinning Bidden Biecht Boete Bron Catechismus Compassie Conciliair proces Confirmatio Corpus Christi Credo Dank Dankbaarheid De dag van een mens De God van Abraham, Isaak en Jakob Dementie Depressie Diaconaat Dieren Dodenherdenking Doopgedachtenis Doxologie Duister Eenzaamheid Eerste communie Effata Engel Esto mihi Etenstijd Exaudi Gastvrijheid Gebed om verandering Gebed voor de catechismuspreek Geboorte Geborgenheid Gedachtenis Geest Geloofd zij Jezus, onze Heer Geloofsgetuigen Geluk Gemis Gender neutraal Genezing Gerechtigheid Getuigen Gevangenen Goedheid Groeien Grote Verzoendag Heilige Geest Heling Herdenken Herdenking Herfsttijd Hoop Horen Huis Hulp Ingebruikname kerk Inspiratie Intocht in Jeruzalem In U is er leven in overvloed Jaarwisseling Jericho, Jericho Jeruzalem Jochebed Jubilate Kana-zondag Kanazondag Kerk Kerkelijke eenheid Kerkwijding Kinderdoop Kinderen Kind zijn Klacht Klein Kleinheid Klimaat Koningschap Koninkrijk Koninkrijk van God Kosmos Laat mij zijn een instrument Laatste zondag van het kerkelijk jaar Leegte Lente Leven Levensgrens Levensweg Licht Licht en duisternis Liefde Lijden Lofprijzing Lofzang van Maria Loofhuttenfeest Loven Loven en danken Machteloosheid Machtige Man-vrouw Maria Lichtmis Maria Reinigung Martelaren Mensenzoon Milieu Missie Naam Naastenliefde Nabijheid Natuur Navolging Nieuwe wereld Oecumene Omkeer Onnozele kinderen Onrecht Onschuldige kinderen Ontferming Onzekerheid Opdracht van de Heer in de tempel Opstaan Opstanding Ouderdom Overgave Overstapdienst Overwinning Paastijd Pasen Pasen 5 Pasen 6 Pasen 7 Pensionering Protest Quadragesima Quasimodo geniti Quinquagesima Racisme Rechtvaardigheid Redding Reformatie Reizen Relatie Roddel Roeping Rogate Rust Sacramenten Sacramentsdag Samen leven Savouoth Schepping Schooltijd Schuilen Schuldbelijdenis Schuld en vergeving Seizoenen Septuagesima Sexagesima Smeekgebed Spiritualiteit Spreek slechts Heer en ik wil volgen Spreken Stad Stem Sterven Steun Stilte Stil worden Strijd en overwinning Taal Transformatie Troost Trouw en huwelijk Twijfel Uittocht Uitvaart Verantwoordeljkheid Verborgenheid Vergeving Verhoring Verjaardag Verkondigen Verlangen Verlichting Vernieuwing Verootmoediging Vertrouwen Vervolging Verzoening Visioen Vluchten Voorbeden Voornemens Vormsel Vrede Vreugde Vreugde der Wet Vriendschap Vrijheid Vrouwen Vuur Wanhoop Water Wederkomst Weeskinderen Wekenfeest Wet Wijsheid (thema) Woord Zeevaart Zesde zondag na Pinksteren Zingen Zoeken Zondag Cantate Zondag Goede Herder Zondag Jubilate Zondag Rogate Zorg en verdriet Zorgman


Dichters Psalmberijming van 1968


Periodes

1 e helft 18 e eeuw 1e eeuw 1e helft 18e eeuw 1e helft 19e eeuw 1e helft 20e eeuw 2e eeuw 2e helft 17e eeuw 2e helft 18e eeuw 2e helft 19e eeuw 2e helft 20e eeuw 4e eeuw 5e eeuw 6e eeuw 7e eeuw 8e eeuw 9e eeuw 10e eeuw 11e eeuw 12e-15e eeuw 12e eeuw 13e eeuw 14e eeuw 15de eeuw 15e eeuw 16e eeuw 17 eeuw 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw 20e 20e eeuw 20ste eeuw 21e eeuw 1523 1524 1534 1653 1826-1893 1828 1850 1850-1870 1938 1958 1960 1960 of eerder 1960'er jaren 1971 2008 2023 Barok begin 16e eeuw begin 20e eeuw eeuwwisseling 18e/19e eeuw eind 18e eeuw eind 19e eeuw eind 20ste eeuw Eind 20ste eeuw laat 18e eeuw laat 19 e eeuw laat 19e eeuw laat 20e eeuw late jaren '60 Mid-laat 19e eeuuw mid 19e eeuw Mid 20e eeuw Middeleeuwen midden 20e eeuw omstr. 3e kw. 19e eeuw Omstreeks 1840 omstreeks 1880 voor 1900 voor 1920 vroeg-mid 20e eeuw vroeg 19 e eeuw vroeg 19e eeuw vroeg 20e eeuw vroeg 20e eeuw? vóór 1840


Herkomst tekst

'At the name of Jezus' 4e eeuw - Phoos hilaron 6-5-6-4 6-5-6-5-6-5-6-5 6-6-6-6-8-8 6e-7e eeuw 8-5-8-5 9-6-7-6 12e eeuw 13e eeuw 16e eeuw 17e eeuw 18e eeuw Adeleyd Ad Regias Agni Afro-American Spiritual Agnus Dei Altaarmissaal Altaarmissaal 1970 Altenburg 1648 Amsterdams Luthers gezangboek 1779 Angularis fundamentum anoniem anoniem, 6e eeuw anoniem, 10e eeuw Anoniem, 10e eeuw anoniem, 12e eeuw anoniem, 15e eeuw anoniem, 53 eeuw anoniem, 1597 Antwerpen, ca.1700 Antwerpen 1508 Apostolische geloofsbelijdenis Augustinus, Belijdenissen III, IV, 11 Baskenland Beieren/Oostenrijk, 12e tot 15e eeuw Bijbel in Gewone Taal Bijbeltekst Boheemse Broeders Breslau 1690 Breviarium Ecclesiasticum, 1744 Brugge, 18e eeuw Böhmische Bruder Böhmische Brüder ca. 400 ca. 800 Caelos ascendit hodie Cantiones Natalitiae 1651 Chants Chrétiens Chants de Sion -233 Christus factus est Coelos ascendit hodie Dancliet 1622 Da pacem, Domine Da Pacem Domine De Gitaer by it boek De Hoeksteen De Nieuwe Bijbelvertaling Den Lust-hof der christelycke leerlinghe, Antwerpen 1622 Dicimus grates tibi Dies est laetitiae Discendi, Amor Santo Een boom in de wind Engeland Ephraim de Syrier Erfurt, 1588 Erfurt 1524 Evangelisches Kirchen-Gesangbuch, Halle 1832 Finita iam sunt proelia Franciscus Frankrijk, Gelineau Geloofsbelijdenis van Nicea Geloofsbelijdenis van Nicea-Contantinopel Gemeenschapsmis, Gooi & Sticht, 1958 Gemeenschap van Christus, Frans Polynesië Getijdenboek, 1601 Getijdengebed (Gregoriaans) Gloria in excelsis Gloria in excelsis Deo, 4e eeuw Gloria laus Heaven shall not wait, 1987, 2003 Herziene Statenvertaling Het Paradijs der Gheestelijke en Kerckelijke Lofsangen 1621 Hoe sille wy fan frede sjonge Hymnal 1982 Ich steh an deiner Krippen hier Iona Iona Community IWVL Jesaja 33 Jesaja 40:8 Jesaja 59:9-10 Jesu Leiden, Pein und Tod, str. 10 Jesu Leiden, Pein und Tod, str. 20 Jesu Leiden, Pein und Tod, str. 34 Johannes 14: 27 Katholiek Gezangboek, 1862 Katholiek Gezangboek 1897 Keswick Keulen 1599 King James version klassieke antifoon uit de uitvaartsliturgie Kyrie fons bonitatis Kölner Gesangbuch 1623 L'aleluya du jour des Pasques Latijn 7e eeuw Laudes Vespertinae 1648 Laus Deo, Salus Populo Laus Deo, Salus Populo 1773 Leipzig, 1537 Leipzig 1638 Liber Cathemerinon Litany of reconciliation Little Children's Book for Schools and Families, 1885 liturgische tekst Lucas 2:14 Lukas 2:14 Lutherse gezangboek van Antwerpen Luthers Gezangboek 1687 Luthers Gezangboek Antwerpen 1579 Lyra Davidica Lyra Davidica 1708 Malawi Maspergersches Gesangbuch, Leipzig 1725 Medingen 1350 Missen en Gezangen 1745 Monastic Breviary 1976 mondeling overgeleverd Muscogee Creek naar Augustinus Naardense Bijbel Naardense Vertaling naar Dietrich Bonhoeffer naar een mondeling overgeleverde tekst uit Duitsland naar NBV naar Paul Speratus 'Es ist das Heil uns kommen her' naar Psalm 139:23,24 naar Psalm 141:2 Naumburg 1537/1538 NBG NBG-vertaling 1951 NBV NBV21 Nederland 12e eeuw Nederlandtsche Gedenck-Clanck Neurenberg 1540 (strofe 4) Neurenberg 1555 Nicea-Constantinopel Nieuwe Bijbelvertaling Nij Kleaster Non vox sed votum Nos autem gloriari oportet NRL Numeri 6:24-26 Numeri 6:24-27 O-Antifonen (6e-8e eeuw) O God of every nation Ons liedboek van Pelser en van Zanten Op wie wij wachten Oud-Nederlands lied, 15de eeuw Oude en Nieuwe Lof-sangen, Amsterdam 1675 Oude en Nieuwere Kerst-Liederen 1852 Oude en nieuwere kerstliederen, 1852 Paasgezang (troparion) van de orthodoxe kerken Peru Phos hilaron Pius Cantate Psalm 3 Psalm 11 Psalm 13 Psalm 15 Psalm 16 Psalm 17 Psalm 19 Psalm 19:15 (NBG 1951) psalm 27 Psalm 31:6 Psalm 47 Psalm 63 Psalm 96:1-4 (NBG 1951) Psalm 140 Psalm 142 Psalm 145 Psalm 148 Psalm 149 Psalm 150 Psalmen in Nederlands proza Psalmen voor nu Psalmer och visor, Stockholm 1975 Psalter Hymnal (Gray) Pueri hebraeorum Recordare sanctae crucis Rex Christe, factor omnium Salzburg ca. 1350, naar 'Laus tibi Christe' 14e eeuw/Nordhausen 1560 Schriftgedeelte Scottish Psalter 1650 Spiritual St. Fulbert fan Chartres St. Mary's Abbey, West Malling, Kent Stabat Mater dolorosa Straatsburgs Gezangboek 1562 Surrexit Christus hodie Symbolum '77 Taizé Gemeenschap Te Deum Laudamus Textgroep Katharsis The Dream of Gerontius The English Hymnal, 1906 Theodotus: Het Paradys, 1621 The Scottish Psalter The Scottish Psalter 1650 trad. Twents paaslied Traditional traditional Trisagion Ubi caritas et amor uit de vroegchristelijke Didachè-liturgie Urbs Syon Aurea Veni, veni, Immanuël Veni sancte spiritus Veni Sancte Spiritus Verbum supernum prodiens Verscheyden Kers-liedekens, Emmerik 1645 Vespera iam venit Vesperboek 1909 Victimae paschali laudes Vijftig Psalmen Vijftig psalmen Virga Jesse floruit Volkslied volkslied Volkslied uit de Caraïben volkslied uit Denekamp Volkslied uit Kameroen volkslied uit Ootmarsum vrij naar Phos hilaron We hail thy presence glorious Wild Goose Resource Group Wittenberg 1543 Würzburg 1628 Zonnelied Zuid-Afrika Zweden Zwitserland


Herkomst melodie

's Hertogenbosch 1621 't Amsterdamse Rommel-Zootje 1651 1-1-7-6-5-3-6-6-5 1e psalmtoon 2e psalmtoon 4e psalmtoon 7e psalmtoon 9e eeuw 9e eeuw, vroegste overlevering ca. 1000 11e eeuw 12e eeuw/begin 13e eeuw 12e eeuw / Duitsland 15e eeuw 13e eeuw/Jistebnitz ca. 1420/Wittenberg 1524 14e eeuw 14e eeuw/Vulpius, M. 15e eeuw/1505 15e eeuw/lezing E.K.G. 15e eeuw/Straatsburg 16e eeuw 16e eeuw/17e eeuw 16e eeuw/EKG 16e eeuw/lezing E.K.G. 16e eeuw/lezing EKG 16e eeuw / Scheidt 16e eeuw/Scheidt’s Tabulatur-Buch 1650 16e eeuw/Scheidt’s Tabulaturbuch 1650 16e eeuw/Valerius’ Neder-landtsche gedenck-clanck 1626/bewerkt 16e eeuw/Valerius’ Nederlandtsche gedenck-clanck 1626 16e eeuw Scheidt's Tabulatur-Buch 1650 17e eeuw 1535 1539 1543/1545 1543/Genève 1551 1543/Genève 1561 1543/Lyon 1548 1543/Straatsburg 1545 1598 1605 1631 1676 1688/Hernhut ca. 1740 1688/Herrnhut 1740 1688/Herrnhut ca. 1740 1708 1825 1870 Abdij 'Maria Toevlucht' Abdij Maria Toevlucht African-American spiritual Afro-American Spiritual Alexander Hymns Altaarmissaal Altaarmissaal 1970 Amerikaanse volksmelodie Amerikaanse volksmelodie/1830 Amerikaanse volksmelodie/1831 Amsterdam 1624 Amsterdams Luthers gezangboek 1779 Andernach Gesangbuch 1608 Anglicaans anoniem Ansbach 1664 Antiphonarium Rotomagense, Rouen 1728 Antwerpen, 1540 Antwerpen, 1651 Antwerpen 1539 Antwerpen 1540 Antwerpen 1544 Antwerpen 1579 Antwerpen 1651 Antwerpen 1667-1682/83 arrangement: Gemeenschap van Taizé Augsburg 1609 Augsburg 1659 Augsburg 1666 Barton's Psalms 1706 Bas-Quercy 1500 Baskenland Becker-Psalter, 1661 Becker-Psalter 143 Becker-Psalter 1661 Becker-Psalter 1661 Psalm 118 Berlijn 1653 bewerking naar J.Schop Boheemse broeders Boheemse volksmelodie, Olomouc 1847 Bohemen Bohemen, 15e eeuw Braunschweig 1648 Braunschwig 1646 (bewerkt) Breslau 1657 Broedergemeente, 1740 Broedergemeente 1740 Broedergemeente 1740 Brugge, 18e eeuw Brugge 1609 Brugge 1614 Brunswijk 1542 BWV 493 Byzantijns Byzantijnse traditie Böhmische Brüder Böhmische Brüder, 1566 Böhmische Brüder/Nürnberg 1544 Böhmische Brüder 1519 Böhmische Brüder 1531 Böhmische Brüder 1544 Böhmische Brüder 1566 ca. 1200 Camphuysens Stichtelijke rymen, 1680 Camphuysens stichtelijke rymen 1680 Camphuysens Stichtelyke rymen 1624 Camphuysens Stichtelyke rymen 1652 Camphuysens Stichtelyke rymen 1680 Canada Caniadau y Cyssegr 1839 Cantiones Natalitiae, Opus quartum 1688 Cantiones Natalitiae 1667 Cantiones Natalitiae 1670 Cantiones Natalitiae 1679 Cantiques 1803 Cantiques pour le culte public Cantiques pour le culte public 1803 Cantiques pour le culte publique 1803 Cantones Natalitiae 1649 Catalaans kerstlied Chansons populaires des provinces de France 1860 Chants... 1856 Chants ordinaires de l'Office Divin, Parijs 1881 Chetham's Book of Psalmody 1718 Chorallbuch (1784) der Brüdergemeinde, Gnadau 1843-1845 Chorals Book for England 1863 Church Hymnal circa 1480 Cithara Christiana 1585 Clausener Gesangbuch Communiteit van Grandchamp Corner's Gesangbuch, 1631 Corner’s Gesangbuch, 1631 Daar was een sneeuwwit vogeltje Damon's Psalter Damon's Psalter, 1591; Ravencroft's Psalter, 1621 Damon's Psalter 1591 Darmstadt 1687 Darmstadt 1698 Darmstadter Koraalboek 1699 Das grosse Cantional, Darmstadt 1687 Datheens Psalmen 1640 Datheens Psalmen Davids, 1568 Datheens Psalmen des Propheten Davids, 1640 Day's Psalter 1563 Day’s Psalter 1562 Day’s Psalter 1563 Debrecen 1774 De Coussemakers Chants populaires des Flamands de France 1856 Den bliiden Requiem, 1631 Den bliiden Requiem 1631 Den bliiden requiem 1631 Denemarken, 15e eeuw Den singende swaen, Antwerpen 1655 Den singende swaen Antwerpen 1655 Deputaten voor de gezangen benoemd door de Generale Synode van Leeuwarden 1920 Deutsche Messe Devoot ende profitelyck Boeckxen 1539 Dijon Dijon Church Book Doopsgezinde Kerstzang Doornik 1632 Dresden 1608 Dresden 1625 Dresden 1694/Darmstadt 1698 Dublin 1706, later gewijzigd Duits Duitse volksmelodie Duitse Volksmelodie Duitsland Duitsland, 15e eeuw Duitsland, 1641 Duitsland/Evangelische Gezangen 1806 Duitsland 1481 Een devoot ende profitelyck boecxken Een devoot ende profitelyck boecxken, Antwerpen 1539 Een devoot ende profitelyck boecxken 1539 Een devoot ende profytelick boecxken 1539 Een nieuw devoot geestelijck Lietboeck, Antwerpen 1594 Ein New Geseng buchlen, Jungbunzlau in Bohemen 1531 Ein New Gesengbuchlen 1531 EKG 428 Elberfeld 1853 Emden 1557 Emden 1577 Enchiridion Oder eun Handbuchlein, Erfurt 1524 Engeland Engeland 18e eeuw Engels Engelse ballade, 16 e eeuw Engelse ballade , 16e eeuw Engelse melodie Engelse traditional Engelse traditionele melodie Engelse volksmelodie Engels volkslied Engels volksliedje English Hymnal English Hymnal 161 Erbaulicher musikalischer Christenschatz 1745 Erfurt 1524 Erfurt 1542 Erfurt 1572 Este's Psalter 1592 Este’s Psalter, 1562 Evangelische gezangen 1806 Evangelische Gezangen 1806 Evangelische Marienschwesternschaft Evangelisches Mariënschwesternschaft Extractum katholicum, Leuven 1631 Finse volksmelodie Forsters Liedersammlung, 1539 Forsters Liedersammlung 1539 Frankfurt 1659 / Halle 1707 1744 Frankfurt am Main 1668/Halle 1704 Frankrijk Frankrijk, 15e eeuw Frankrijk 18e eeuw Franse carol Franse melodie Franse volksmelodie Frans kerstlied Frans volkslied Freylinghausen Freylinghausen's Geistreiches Gesang-Buch Freylinghausen's Geistreiches Gesang-Buch 1704 Freylinghausen's Geistriches Gesangbuch, 1704 Freylinghausen 1704 Freylinghausen 1741 Full Gospel Songs Ga-Rankuwa, Zuid-Afrika, 1989 Gardener 's Sacred Melodies 1815 Geistiges Gesangbuch, Darmstadt 1698 Geistlich Chorbuch für Kinder, 776 Geistliche lieder auffs new gebessert, Wittenberg 1533 Geistliche Seelen-Freund, 1692 Geistliches Kirchengesang, 1623 Geistreiches Gesangbuch, Darmstadt Geistreiches Gesangbuch Darmstadt 1698 Geistriches Gesang-Buch 1698 Geistriches Gesangbuch Darmstadt 1698 Geneve 1542 Geneve 1542/1543 Geneve 1542/1551 Geneve 1543/Wittenberg 1567 Geneve 1551 Geneve 1551/Praag 1566 Geneve 1562 Genève Genève 1541 Genève 1542 Genève 1542 / Lyon 1547 Genève 1542/1543 Genève 1542/1551 Genève 1542/Genève 1551 Genève 1542/Lyon 1547 Genève 1543 Genève 1551 Genève 1551/Praag 1566 Genève 1554 Genève 1562 Gesangbuch der Herzoglichen Wirtembergische Hofkapelle 1784 Gesangbuch der Herzoglichen Wirtembergischen Hofkapelle 1784 Gesängbuch der Herzoglichen Wirtembergischen Hofkapelle, 1784 Goddelycke lof-sanghen 1620 Godsdienstig Gezangboek voor Oud-Katholieken R.E.Z. 1879 Godsdienstig Gezangboek voor Oud-Katholieken REZ 1879 Graduale Romanum, Antwerpen 1648 Greatest Hymns Gregoriaans gregoriaans Gregoriaans, 8e toon gregoriaans, 8e toon Greiffswald 1661 Greiffswald 1661 / later gewijzigd Grosser Gott, wir loben dich Guatamala Görlitz 1648 Görlitz 1658 Haarlem 1598 Halle 1704 Halle 1741 Hamburg 1690 handschrift Italie 13e eeuw Hannover, 1646 Hannover 1646 Hannover 1800 Harmony od Syon 1735 Harrison's Sacred Harmony 1784 Hebreeuws lied Helmbold's Geistliche Lieder Hernhut 1740 Hernhut 1748 Hernhut ca.1740 Hernhutter Hernnhut 1748 Hernnhut ca. 1740 Herrnhut Herrnhut 1740 Herrnhut 1748 Herrnhut ca.1740 Het Nagtegaaltje 1857 Het Paradijs der Gheestelijke en Kerckelijke Lof-sangen, 1621-1679 Het Paradijs der Gheestelijke en Kerckelijke Lof-sangen 1621 Het Paradijs der Gheestelijke en Kerckelijke Lof-sangen 1621-1678 Het Paradijs der Gheestelijke en Kerckelijke Lof-Sangen 1621-1679 Het Paradijs der Gheestelijke en Kerckelijke Lof-Sanghen, 1621-1679 Het Paradijs des Gheestelijke en Kerckelijcke Lof-sangen 1621-1679 Het prieel der gheestelicke melodiie, Brugge 1609 Het prieel der gheestelicken melodiie Het Prieel der Gheestelijcke Melodie, Brugge 1609 Het Prieel der Gheestelijkcke Melodie, Brugge 1609 Het Prieel der Gheestelycke Melodie, 1609 Himmliche Harmony, Mainz 1628 Himmlische Harmony, Mainz 1628 Hirschberg Gesangbuch 1741 Hohenfurt 1410/Erfurt 1524 Hooge Berkt/Oosters Hymni sacri et novi, Parijs 1698 Ierland Ierland 8e eeuw Ierland? Ierland trad. Ierse melodie Ierse trad. Ierse Traditional Ierse traditional Ierse volksmelodie Ierse volkswijs Iers volkslied Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie Iona Iona Community IWVL IWVL-NSGV Jacobus van Lodensteyn's Uyt-spanningen Jamaicaans volkslied Jan Fruytiers' Ecclesiasticus 1565 Jesus Folk Jung-Bunslau 1531 Kamphuyzens Stichtelycke rymen 1624 Katechismus Gesänge für die Jugend, Wien 1779 Kath. Gesangbuch Wenen 1774 Katholiek Gezangboek, 1862 Katholiek Gezangboek 1912 Katholische Kirchengesänge Katholische Kirchengesänge, Keulen 1623 Keltische volksmelodie Kempten, ca. 1000 Keulen 1523 Keulen 1599 Keulen 1608 Keulen 1623 Keulen 1649 Kirchen- und Hausmusik, Breslau ca. 1670 Kirchen Gesäng, Frankfurt am Main 1569 / latere vorm Klassieke hymne Klug Gesangbuch 1535 Kölnisches Gesangbuch 1853 Königsberg 1527 Königsberg 1602 / Leipzig 1625 Köthen 1733 laatmiddeleeuws Latijnse Paashymne Layriz Collection 1853 Leeuwarden 1920 Leignitzer Gesangbuch 1861 Leipzig Leipzig, 1539 Leipzig 1539 Leipzig 1545 Leipzig 1587 Leipzig 1625 Leipzig 1625/Freiberg 1655 Leipzig 1625/Thorn 1638 Leipzig 1682 Leipzig 1750 Leuven 1631 Liegnitzer Gesangbuch Lillenas Choir Liturgiekatern Evangelisch-Lutherse Kerk 1988 Lodensteyns uyt-spanningen, 1676 Londen, 18e eeuw Londen 1770 Lossius' Psalmodia 1553 Loys Bourgeois Loys Bourgeois 1551 Lyon 1547 Lyon 1547/Genève 1551 Lyon 1548 Lyon 1557 / Geistlich Erfurt 1563 Lyon 1557/Erfurt 1563 Lyra Davidica, 1708 Lyra Davidica, Londen 1708 Maagdenburg 1524 Magdalen Hymns 1760 Mainz 1628 Mainz 1661 Mainz 1833 Maori volksmelodie Marienschwesternschaft Meiningen 1693 Messis copiosa, Antwerpen 1761 middeleeuwen / Verona 11e eeuw middeleeuws Middeleeuws Middeleeuws, Dijon middeleeuws / Datheens Psalmen 1640 Middeleeuws/Erfurt 1524 middeleeuws / Theodotus' Paradys der Gheestelycke en Kerckelijcke lofsangen 1627 middeleeuws / Wittenberg 1533 Missen en Gezangen 1745 Missen en Gezangen 1745/1912 Missen en Gezangen 1745/OKG 1912 mondeling overgeleverd Moravische Broeders 1661 Moritz Brosigs Melodieen, 1861 Moritz Brosigs Melodien 1861 Muscogee Creek Musicalisches Hand-Buch der Geistlichen Melodien Musikalischer Handbuch Hamburg 1690 Musikalisches Handbuch 1690 Mühlhausen 1662/Halle 1704 naar Gregoriaans naar Johann Kugelmann naar Langdon Nachtstücke, no. 4 Nafiri Perak Naumburg 1537 Nederland, ca 1700 Nederland ca. 1700 Nederlands volkslied Negro Spiritual Negro spiritual Neurenberg 1523 Neurenberg 1527 Neurenberg 1534 Neuvermehrtes Gesangbuch, 1693 Nevers 12e eeuw New Haven, Connecticut 1835 New Songs New Songs Nikola-communiteit Noorse traditional Noorse Traditional Noorwegen Norwegian Folk Melody NSGV Nürnberg 1530 Nürnberg 1535 Nürnberg 1544 / Frankfurt am Main 1589 Nürnberg 1676 Nürnberg 1676/1854 Nürnbergisches Gesang-Buch 1690 O Filii et Filiae onbekend Opwekking orthodox Oud-Frans kerstlied Oud-kerkelijk oud-kerkelijk oud-kerkelijk/1958 Oud Anglicaans Oude en nieuwere kerstliederen, 1852 oude Gaelic melodie Oud engels oud engels Oude Vlaemsche Liederen Gent 1848 Oud hollands oudkerkelijk Oud Kerklied Parijs, 17e eeuw Parijs 1546/Lyon 1547/Genève 1551 Parijs 1599 Peru Petrus Fabricius' Liederbuch 1603 Piae Cantiones, 1582 Piae Cantiones 1582 Poitou Poolse melodie Poolse volksmelodie Praag (?) 1566 Praag 1566 Praxis pietatis, Frankfurt 1662 Psalm 101 Psalmer och visor, Stockholm 1975 Psalmodia Evangelica 1780 Psalmodia Evangelica 1789 Psalmodia Sacra, Gotha 1715 Psalms Edinburgh 1615 Psalteriolum Cantionum Catholicarum, Keulen 1633 Psalteriolum Cantionum Catholicarum, Keulen 1722 Psalterke 1928 Puer natus in Bethlehem Ravencroft's Psalter 1621 Ravenscroft's Psalter 1621 Regem cui Rhau's Bicinia, 1545 Rhau's Bicinia gallica Rhau's Bicinia gallica latina, germanica 1545 Rhau's Newe Deudsche Geistliche Gesenge, 1544 Rhau’s Newe Deudsche Geistliche Gesenge 1544 Rheinfeldisches Gesangbuch, Augsburg 1666 Rheinfelsisches Gesangbuch, Augsburg 1666 Rituel à l'usage d’une abbaye de femmes, Frankrijk, 1490-1510 Rome eind 12e eeuw Rorate coeli Russisch-Orthodox Russisch-orthodox Russisch-orthodoxe kerk Russische volksmelodie Russisch vesperkoor Salzburg 1160/1433 Salzburg ca. 1350/Königsberg 1527 Savoie 17e eeuw Scheidt's Tabulatur-Buch 1650 Scheidt's Tabulaturbuch 1650 Schotland Schotse Psalm Schotse traditional Schotse volksmelodie Schäfer-Belustigung 1653 / latere vorm Scottish Psalter Scottish Psalter, 1635 Scottish Psalter 1615 Scottish Psalter 1634 Scottish Psalter 1635 Scottish Psalter 1635, Playford's Psalms 1677 Scottish Psalter 1635/Playford's Psalms 1677 Seminarium-groep, Frankfurt Shaker-traditie Sicilian melody, 18e eeuw Sicilië Silezie Silezië 19e eeuw Sirenes symphoniacae, Keulen 1678 Sirenes Symphoniacae, Keulen 1678 Soest (Duitsland) 1532/Beieren 1856 Soest 1532 Souter Liedekens, Antwerpen 1540 Southern Harmony, 1935 Spangenberg's Kirchengesenge Deudtsch 1545 Spanish Chant Spiritual Songs Straatsburg Straatsburg-Genève 1542 Straatsburg 1524 Straatsburg 1525 Straatsburg 1537/Zürich 1540 Straatsburg 1538/Datheens Psalmen 1566 Straatsburg 1539 Straatsburg 1539/Datheen 1566 Straatsburg 1539/ Geneve 1542 Straatsburg 1539/Geneve 1542 Straatsburg 1539/ Geneve 1545 Straatsburg 1539/Genève 1542 Straatsburg 1539/Genève 1542/1551 Straatsburg 1539/Genève 1542/Lyon 1547 Straatsburg 1539/Genève 1551 Straatsburg 1542/Genève 1542/Lyon 1547 Straatsburg 1543/Lyon 1547 Straatsburg 1545 Straatsburg 1545, Genève 1551 Straatsburg 1545/Genève 1551 Straatsburg 1545/Lyon 1547 Straatsburg 1545/ Lyon 1547/Genève 1551 Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551 Straatsburg 1545/Lyon 1548 Straatsburg 1545/Lyon 1548/Genève 1551 Straatsburg 1572 Straatsburg 1577 Straatsburg 1589 Stralsund 1665/Halle 1741 Stralsund 1665/Halle 1741 Strassburg 1524 Stuttgart 1710 Supplement to the New Version 1708 Suscitabulum musicum Sweerts' Innerlycke ziel-tochten 1683 Sweerts' Mengelzangen, 1694 Taizé Tanzania Tegernsee 15e eeuw Tersteegen's Geistliches Blumengarten 1779 Teutsch Kirchenamt, Straatsburg 1525 The Crucifixion The Miller's Apprentice The Oxford Book of Carols The Sacred Harp, 1844 The Scottish Psalter 1650 This endris night Thüringen , 1840 Thüringen, ca. 1840 Toni communes (Gregoriaans) Touraine 1688 Trad. Wales traditional Traditional traditional, Gaelic Traditional. Spiritual traditional Welsh song traditioneel / Abdij van Orval traditionele Engelse melodie traditionele engelse melodie traditonal Tsjechië, 1661 Utrecht Utrechtse studentengemeente, 1974 Valerius' Gedenckclanck 1626 Valerius' Neder-landtsche gedenck-clanck 1626 Valerius' Neder-landtsche gedenck-clanck 1626 Valerius' Neder-landtsche Gedenck-clanck 1628 Valerius' Nederlandtsche gedenckclanck 1628 Valerius Gedankklank Valerius Gedenck-klank Valerius Nederl-landtsche gedenck-clanck Valerius’ Neder-landtsche gedenck-clanck 1628 Valerius’ Nederlandtsche Gedenck-clanck 1626 Vehe's Gesangbüchlein 1537 vereenvoudigd maar Gerard von Brucken Fock Verona 11e eeuw Verzameling van Oude en Nieuwe Gezangen 1799 Victory Songs Vlaanderen, 13e eeuw Vlaanderen, 1850 Vlaanderen, ca. 1850 Voice of Glory Volkksmelodie Wales volkslied Volkslied volkslied, 15e eeuw volkslied / Herrnhut 1748 Volkslied 19e eeuw volkslied Schotland volkslied Twente Volkslied uit de Caraïben Volkslied uit Letland volkslied uit Ootmarsum volkslied van Portugees-Creoolse oorsprong volksmelodie Volksmelodie Volksmelodie Ierland volksmelodie Jamaica Volksmelodie uit Wales Volksmelodie Wales voormiddeleeuws/Cisterciënzisch 12e eeuw voormiddeleeuws/Worcester, 13e eeuw voormiddeleeuws? voormiddeleeuws? / Verona 11e eeuw voormiddeleeuws ? / Worchester 13e eeuw voorreformatorisch vroegmiddeleeuws/Milaan 14e eeuw Västergötland 1816 Wales Wales, 1865 Wales 1865 Walter's Gystliche gesangk Buchlein, Wittenberg 1525 Welsh hymn melodie Welsh Hymn Melody Wild Goose Resource Group William's Psalmody, 1770 Wittenberg Wittenberg, 1533 Wittenberg 1523 WIttenberg 1524 Wittenberg 1524 Wittenberg 1529 WIttenberg 1533 Wittenberg 1533 Wittenberg 1535 Wittenberg 1541 Wittenberg 1543 Wittenberg 1545 Wittenberg 1545/1552 Wittenberg 1546 Wittenberg 1560 Worcester 13e eeuw Wyeth's Repository of Sacred Music, 1813 Würtembergisches Gesangbuch 1784 Würtemburg Gesangbuch 1784 ? Zweedse volksmelodie Zweedse volksmelodie uit Västergötland 1816 Zwitserland Zürich, 1540 Zürich 1552

Metrisch schema

1-3-4-5-4-3-2-1-7-6-5 2-7-7-8-8 3-6-6-6-6-6-6-6-6-3 3-7-3-6-5-5-7-3-6 4-3-4-3 4-4-4-4-4-4 4-4-4-7-6 4-4-5-4-4-5-4-5 4-4-5-6-6-5 4-4-6-5-5-6 4-4-7-4-4-7 4-4-7-7-6 4-4-7-7-6-7 4-4-8-4-4-8-4-4-4-4-8 4-4-8-8-6-6 4-4-11-4-4-11-9-9-8 4-5-6 4-5-7-7 4-5-9-4-5-9-9 4-6-3-8-4-6-2-5 4-6-6-6-5-5 4-6-7-6 4-6-8-7-6 4-6-8-11-8 4-7-7-4/3-3-6 4-7-11-8 4-8-4-10-9-5-7-3 5-4-5-4-4-4 5-4-5-5-4 5-4-5-5-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5-5 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 5-5-5-5-5-5-6-6 5-5-5-5-10-5-6-5-6-10 5-5-5-5/9-9-9-9 5-5-6-4/8-7-8-7 5-5-6-5 5-5-6-5-5-4 5-5-6-5-5-6-8-7-8-7 5-5-6-6 5-5-7-5-5-7 5-5-8 5-5-8-8-5-5 5-5-9-5-5-9 5-5-10-5-5-10 5-5-11-5-5-9-5-5-11-5-5-9 5-6-5-5-5-6 5-6-5-6 5-6-5-6-5 5-6-5-6-5-6-5 5-6-5-6-5-6/11-11-10-8 5-6-6 5-6-6-5-5-6-6-5 5-6-6-6-5-6 5-6-7-5 5-6-7-6-5-6 5-6-7-6-7-7-7/6-7-7-7-7 5-7-5-5-7-6 5-7-7-6 5-7-8-8-7-7-8-8 5-8-5-7-5-8-5-7 5-8-5-8-6-10-8-6 5-8-5-9-10-6-4 5-8-8-5 5-8-8-5-7 5-9-7 6-3-6-6 6-4-6-4 6-4-6-4-6-4-6-4 6-4-6-4-6-6-4-4 6-4-6-4-6-6-6-4 6-4-6-4-6-6-6-6 6-4-6-4/6-4-6-4 6-4-7-7-7-4-6-4/7-8-7-5 6-4-8-8-4 6-5-6-3 6-5-6-4 6-5-6-5 6-5-6-5-4-6-6-5 6-5-6-5-6-5-6-5 6-5-6-5-6-5-6-5-6-5 6-5-6-5-6-5-6-5/8-7-8-8-7 6-5-6-5-6-5-6-6-6-5 6-5-6-5-6-5-7-4 6-5-6-5-6-6-5 6-5-6-5-6-6-6-6-7-6/7-7 6-5-6-5-6-6-6-6/7-6-7 6-5-6-5-7-7 6-5-6-5-11-6-6-5 6-5-6-5/6-5-6-5 6-5-6-5/6-6-6-6 6-5-6-5/7-9-8-7 6-5-6-6-6-5 6-5-6-6-7-6-5-5 6-5-7-5-5-7 6-5-7-6-7-7-7-7 6-5-8-6-7-7-8-6 6-5-8-7-6-10 6-6-4-4-6 6-6-4-5 6-6-4-6-6-4-6-6-6-4 6-6-4-6-6-6-4 6-6-5-6-5-6-5-6 6-6-5-6-6-5 6-6-5-6-6-5-7-8-6 6-6-6-4 6-6-6-5 6-6-6-5-6-6-6-5 6-6-6-5-6-6-6-5/6-6-6-4-6-6-6-4 6-6-6-5-6-6-6-6 6-6-6-6 6-6-6-6-4-4-4-4 6-6-6-6-6 6-6-6-6-6-6 6-6-6-6-6-6-6-3 6-6-6-6-6-6-6-6 6-6-6-6-6-6-6-6-4-4-4 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-7 6-6-6-6-6-6-8-8-8 6-6-6-6-7-6-5-5 6-6-6-6-8-8 6-6-6-6-8-8-8 6-6-6-6/7-6-7-6 6-6-6-7 6-6-6-7-6-6-7 6-6-6-7-6-9 6-6-6-7/6-8-7-7 6-6-7-4-4-7-8-6/5-7-8-7 6-6-7-6-6-6-7-6 6-6-7-6-6-7 6-6-7-6-6-7-6-6-7-6-6-7 6-6-7-6-10-10-6-7-6 6-6-7-7-6-6-/8-6 6-6-7-7-6-6-6-6-6 6-6-7-7-7-7 6-6-7-7-7-7-7 6-6-7-8-8-7 6-6-8-4-6-6-8-4 6-6-8-6 6-6-8-6-6-6-8-6 6-6-8-6-6-8 6-6-8-6-6-8/3-6-7-3-6-9 6-6-8-6-8-6 6-6-8-7 6-6-8-7-7-8 6-6-8-8-6-6 6-6-9-6-6-9 6-6-9-11-7-7-10 6-6-9-11-7-7-11 6-6-9-11-7-10 6-6-9-11/7-7-11 6-6-10-5/12-7-9-4 6-6-11-6-6-11 6-6-11-6-6-11-6-6-11-6-6-11 6-6/6-6 6-7-6-6 6-7-6-7 6-7-6-7-6 6-7-6-7-6-6 6-7-6-7-6-6-6-6 6-7-6-7-6-7-6-7 6-7-6-7-6-7-7-6 6-7-6-7-7-7 6-7-6-7-7-7-8-6 6-7-6-7/8-8 6-7-7-3-5-5-6-5/11-10-11-10 6-7-7-4 6-7-7-5 6-7-7-5-8 6-7-7-6 6-7-7-6-4 6-7-7-6-6 6-7-7-6-6-7-7-6 6-7-7-6-7-7-6 6-7-7-7-7-9-8-9-10 6-7-7-9 6-7-8-7-4/6-4-4 6-7-8-7-6-8/5-7-8-8-7-8 6-7-8-8-7 6-7-8-8-7-7 6-7-9-8-4 6-7-10/7-6-4-4-6 6-7-11-11-6-7 6-8-4-7-7 6-8-6-6 6-8-6-8 6-8-6-8/8-8-7-7 6-8-7-7-8-8 6-8-8-6 6-8-8-6-6-8-8-6 6-8-9-6-7-9 6-9-6-9/8-8-7-7 6-13-4-7-13/7-7-7-9 7-3-4-4-3-6 7-3-7-6 7-3-7-6-7-3-7-6 7-4-7-4 7-4-7-4-7-4-7-4 7-4-7-4/6-6-6 7-4-7-6/7-8 7-5-7-4 7-5-7-5 7-5-7-5-7-5 7-5-7-5-7-5-7-5 7-5-7-5-7-7-7-5 7-5-7-5/5-5-7-5 7-5-7-5/5-5-8-5 7-5-7-5/7-5-7-5 7-5-7-7-5-5 7-5-8-6-8-6 7-6-4-8-4 7-6-6-6-7-6 7-6-6-6-7-7/10-11 7-6-6-7 7-6-6-7-2-6 7-6-6-7-6/6-6 7-6-6-7-7-6-6-7 7-6-7-3-7-6-7-3 7-6-7-4 7-6-7-4-7-7-7-6 7-6-7-5 7-6-7-5-7-6-8-6 7-6-7-6 7-6-7-6-3-3-6-6 7-6-7-6-4-4-6 7-6-7-6-4-4-6-7-3 7-6-7-6-5-7-7-6 7-6-7-6-5-7/7-7-5-7-6-8 7-6-7-6-6 7-6-7-6-6-6-6 7-6-7-6-6-6-6-6 7-6-7-6-6-7-6 7-6-7-6-6-7-6-7 7-6-7-6-6-7-6-7-6 7-6-7-6-6-7-7-6 7-6-7-6-6-7-8-8-7 7-6-7-6-7 7-6-7-6-7-4 7-6-7-6-7-5-7-7-7-5-5 7-6-7-6-7-6 7-6-7-6-7-6-6-6 7-6-7-6-7-6-7-4 7-6-7-6-7-6-7-4-7-4 7-6-7-6-7-6-7-6 7-6-7-6-7-6-7-6-7-6 7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6 7-6-7-6-7-6-7-6-7-7-7-6-7-6 7-6-7-6-7-6-7-6-7-7-7-6-8-6 7-6-7-6-7-6-7-6/8-8-4-4 7-6-7-6-7-6-7-7-7-7-7-6-8-6 7-6-7-6-7-6-8-6 7-6-7-6-7-7 7-6-7-6-7-7-5-5-6-6-6 7-6-7-6-7-7-6 7-6-7-6-7-7-7-6 7-6-7-6-7-8-7-6 7-6-7-6-7-8-7-6-6-9-5-6-7-5 7-6-7-6-8-5-7-7-7-6 7-6-7-6-8-6-8-6 7-6-7-6-8-8 7-6-7-6-8-8-8-8 7-6-7-6-9-9 7-6-7-6-12 7-6-7-6/7-6-7-6 7-6-7-6/7-7-6-6 7-6-7-6/7-8-8-7 7-6-7-6/11-11 7-6-7-7-6 7-6-7-7-6-6 7-6-7-7-7 7-6-7-7-7-7-8-6 7-6-7-7-8-8-7-6 7-6-7-8-6-6 7-6-7-8/7-7-8-7-8-7-8-7 7-6-8-6 7-6-8-6-7-4-7-4 7-6-8-6-7-6-6-6-6-6 7-6-8-6-7-6-8-6 7-6-8-8-8-8-8-3 7-6-10-6-10 7-7 7-7-5-8 7-7-6 7-7-6-6 7-7-6-6-6-6/6-5-7-5 7-7-6-6/8-7-8-7 7-7-6-7-7-6 7-7-6-7-7-6-6 7-7-6-7-7-8 7-7-7 7-7-7-3 7-7-7-4-7-7-7-4 7-7-7-5 7-7-7-5-7-7-7-5 7-7-7-6 7-7-7-6-7-6 7-7-7-6-7-7-7-6-5-5-5 7-7-7-7 7-7-7-7-7-4 7-7-7-7-7-7 7-7-7-7-7-7-7 7-7-7-7-7-7-7-7 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8 7-7-7-7-7-7-8 7-7-7-7-7-7-8-7 7-7-7-7-7-7/7-9-8-8-7 7-7-7-7-7-8-7-7 7-7-7-7-8-7-7-8 7-7-7-7-8-8-7-6-7 7-7-7-7-8-8-8-8 7-7-7-7/4-8-7 7-7-7-7/6-9-7-8 7-7-7-7/7-7-7-7 7-7-7-7/8-7-8-7 7-7-7-7/8-8-7-8-7 7-7-7-8-3-7-7-3 7-7-7-8/9-9-7-5-6 7-7-8-7 7-7-8-7-7-8-7-6 7-7-8-7-8-7 7-7-8-7-8-7/8-7 7-7-8-8-7 7-7-8-8-7-7 7-7-8-8/8-7-8-7 7-7-9-4-4 7-7-9-7 7-7-9-7-7-9 7-7-10-7-7-10 7-7-10/7-6-7-6 7-7/8-8-8-4 7-8-4-7-7 7-8-7-7 7-8-7-7-6-8/8-7-8-8-7 7-8-7-7-8 7-8-7-7/6-6-7-6 7-8-7-8 7-8-7-8-4 7-8-7-8-7-3 7-8-7-8-7-6-7-6-7-6-7-6 7-8-7-8-7-7 7-8-7-8-7-8-6-7-6-7-6-7-6 7-8-7-8-8-8 7-8-7-8/8-8-11-8 7-8-7-8/9-6-5-6 7-8-7/10-10-10-10 7-8-8-6 7-8-8-6-9 7-8-8-7 7-8-8-7-6 7-8-8-7-7 7-8-8-7-7-8-8-7 7-8-8-7-8-6 7-8-8-7/8-8-4 7-8-8-7/10-11-9-8 7-8-8-8 7-8-8-8-7-8-7-8-7 7-8-8-8-8-7 7-8-8-8/6-7-7-6-6 7-8-10-6/6-6 7-8-10-9-4 7-9-7-9-9-5 7-9-7-9-9-9 8-3 8-3-3-6-8-3-3-6 8-4 8-4-5-8-4-5-8-4-5-8-4-5 8-4-7-8-4-5 8-4-7-8-4-7 8-4-8-4 8-4-8-4-7-7 8-4-8-4-8 8-4-8-4-8-4 8-4-8-4-8-4-8-4 8-4-8-4-8-4-8-4-8-8-12 8-4-8-4-8-8-4-8-8-4 8-4-8-4-8-8-8-4 8-4-8-6-8-4-8-6-8-7-8-7-8-7 8-4-8-8 8-5-6-7 8-5-8-3 8-5-8-4-6 8-5-8-5 8-5-8-5-8-5-8-5 8-5-8-5-8-7 8-5-8-5-9-9-8-5 8-5-8-5-10-5-10-5 8-5-8-8-5/6-7-8-6-5 8-5-8-8-8-5 8-6-4-4-6 8-6-5-6-8-6-7-6/9-9-9-9 8-6-5-7-7 8-6-5-10-5-10/10-6-10-6 8-6-6-8-7-7 8-6-7-6 8-6-7-6-7-6-8-6 8-6-7-7-6-6-9 8-6-7-7-6/6-6-8-6-6-7 8-6-8-3/8-8-8-8 8-6-8-4 8-6-8-6 8-6-8-6-4-4-6 8-6-8-6-4-7-8 8-6-8-6-6 8-6-8-6-6-6-10 8-6-8-6-6-8 8-6-8-6-7-6-7-6 8-6-8-6-7-6-8-6 8-6-8-6-8-6 8-6-8-6-8-6-8-6 8-6-8-6-8-6/9-4-9 8-6-8-6-8-6/12-8. 8-6-8-6-8-8 8-6-8-6-8-8-8-6 8-6-8-6-8-8-8-8 8-6-8-6-9-6-9-6 8-6-8-6/7-5-5-5-6-5-8 8-6-8-6/7-7-7-6 8-6-8-6/8-6 8-6-8-6/8-6-8-6 8-6-8-6/8-7-8-7 8-6-8-7-8-7-7 8-6-8-8 8-6-8-8-6 8-6-8-8-6-6 8-6-8-8-6-8 8-6-8-8-8 8-6-9-7-10-13-7-8-8 8-7-6 8-7-7-6 8-7-7-7 8-7-7-8 8-7-7-8-4-7-7 8-7-7-8-6-6 8-7-7-8-7 8-7-7-8-7-7 8-7-7-8-7-8-8-7 8-7-7-8-8-6-7-6 8-7-7-8/7-7 8-7-8-4-7 8-7-8-5 8-7-8-5-8-7-8-5 8-7-8-6-9-7-9 8-7-8-7 8-7-8-7-3-3-7 8-7-8-7-3-6-3-6 8-7-8-7-4-4 8-7-8-7-4-4-4-7 8-7-8-7-4-4-7 8-7-8-7-4-4-7-7 8-7-8-7-4-7 8-7-8-7-4/4-6-5-5-9 8-7-8-7-5-5-5-6-7 8-7-8-7-6-6-6-6-7 8-7-8-7-6-7 8-7-8-7-7 8-7-8-7-7-7 8-7-8-7-7-7-7-7 8-7-8-7-7-7-8-7 8-7-8-7-7-7-8-8 8-7-8-7-7-8-7-4 8-7-8-7-7-8-7-8 8-7-8-7-8 8-7-8-7-8-3-8-3 8-7-8-7-8-4-7 8-7-8-7-8-6 8-7-8-7-8-6 / 7-7-7-7 8-7-8-7-8-7 8-7-8-7-8-7-4-6-7 8-7-8-7-8-7-7-7 8-7-8-7-8-7-7-8-7-7 8-7-8-7-8-7-8-7 8-7-8-7-8-7-8-7-7 8-7-8-7-8-7-8-7-8-7 8-7-8-7-8-7-8-7/6-6-6-6 8-7-8-7-8-7-8-7/9-9 8-7-8-7-8-7-8-8 8-7-8-7-8-7/11-10-10-8 8-7-8-7-8-8 8-7-8-7-8-8-4-4-6 8-7-8-7-8-8-7 8-7-8-7-8-8-7-7 8-7-8-7-8-8-7-8-8-7 8-7-8-7-8-8-8-4-8 8-7-8-7-9-7 8-7-8-7-10-7-8-7 8-7-8-7-12 8-7-8-7/4-4-4-4 8-7-8-7/4-4-7-4-4-7 8-7-8-7/6-7-6-7 8-7-8-7/6-8-6-7 8-7-8-7/7-7 8-7-8-7/7-7-7-7 8-7-8-7/8-7 8-7-8-7/8-7-8-7 8-7-8-7/8-8 8-7-8-7/8-8-8-6 8-7-8-7/10-7-10-7 8-7-8-7/12-12-6-8 8-7-8-7/13-7-13-7 8-7-8-8 8-7-8-8-4 8-7-8-8-7 8-7-8-8-7-7-7-7-7 8-7-8-8-7/7-9-6 8-7-8-8-7/8-8-7-8-7 8-8 8-8-4-4/8-8 8-8-4-6 8-8-4-8-8-4 8-8-5-7 8-8-6-6 8-8-6-6-8 8-8-6-6-8/8-8-7-6-7 8-8-6-6/10-8-8 8-8-6-8-8-6 8-8-7 8-8-7-7 8-8-7-7-7-7 8-8-7-7-8 8-8-7-7-8-6-6 8-8-7-7-8-8 8-8-7-7-8-8-7-6-7 8-8-7-7-8-8-7-7 8-8-7-7-8-8-8 8-8-7-7-8-8-8-7-7 8-8-7-7-8-8-8-8 8-8-7-8 8-8-7-8 / 7-7-7-7 8-8-7-8-7 8-8-7-8-8-7 8-8-7-8-8-7-2-2-4-4-4-8 8-8-7-8-8-7-4-4-4-4-4-8 8-8-7-8-8-7-4-4-4-4-8 8-8-7-8-8-7-7 8-8-7-8-8-7-8 8-8-7-8-8-7-8-4-4-8 8-8-7-8-8-7-8-8-7-8-8-7 8-8-7-8-8-7-8-8-8-8-4-8-8 8-8-7-8-8-7/7-7 8-8-7-9 8-8-8 8-8-8-3-8-5 8-8-8-4 8-8-8-5 8-8-8-6 8-8-8-6-8-6 8-8-8-6/8-7-8-7 8-8-8-7 8-8-8-7-4 8-8-8-7-7-4-7-8-4-7-7-7-11-11-11 8-8-8-7-8-5 8-8-8-7-8-8-8-7/8-8-8-8 8-8-8-8 8-8-8-8-3 8-8-8-8-4 8-8-8-8-4-6-4-8 8-8-8-8-4/4-4-4-4-4-4-4-6 8-8-8-8-6 8-8-8-8-6-6-6 8-8-8-8-8 8-8-8-8-8-2 8-8-8-8-8-8 8-8-8-8-8-8-4 8-8-8-8-8-8-4-6-8 8-8-8-8-8-8-6-6 8-8-8-8-8-8-6/12-8-6 8-8-8-8-8-8-7 8-8-8-8-8-8-7-10-8-10 8-8-8-8-8-8-8 8-8-8-8-8-8-8-8 8-8-8-8-8-8-8-8-8 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-2 8-8-8-8-8-8-8-8/7-7-7-7 8-8-8-8-8-8-8-8/11-11-11-11 8-8-8-8-8-8-8-9-8 8-8-8-8-8-8-9-8-8-9 8-8-8-8-8-8-9-9 8-8-8-8-8-8/8-7-8-8-7 8-8-8-8-9-9 8-8-8-8-9-9-8-8 8-8-8-8/6-6-6-6 8-8-8-8/6-7-6-7 8-8-8-8/7-7-8-8-8 8-8-8-8/8-6 8-8-8-8/8-8 8-8-8-8/9-8-5-6-7-4 8-8-8-8/9-8-8-8 8-8-8-8/10-8-10-8 8-8-8-8/10-10 8-8-8/4-7-5 8-8-9-7 8-8-9-8 8-8-9-8-8-6-10-8 8-8-9-8-8-9 8-8-9-8-8-9-8-8 8-8-9-8-8-9/12-11 8-8-9-8-9 8-8-9-8-9-8 8-8-9-9 8-8-9-9-7-7-8-8-8-8 8-8-9-9-8 8-8-9-9-8-8-8-8 8-8-9-9-8-8-9-9 / 7-4-7-4-7-4-7-4 8-8-9-9-9-9 8-8-11-8-8-11 8-8-11-11/8-8-7-11 8-8/7-7 8-8/7-7/8-6 8-8/8-8-8-8 8-9-6-6-9-8-8 8-9-8-4-9 8-9-8-5 8-9-8-7 8-9-8-8 8-9-8-8-9 8-9-8-8-9-8-6-6-4-4-4-8 8-9-8-9 8-9-8-9-6-6-6-6-6-6 8-9-8-9-8-8 8-9-8-9-8-8-8-9 8-9-8-9-8-8-9-8 8-9-8-9-8-8-10 8-9-8-9-9-8-9-8 8-9-9 8-9-9-8 8-9-9-8-5-5-5 8-9-9-8-8-9-9-8 8-9-9-8-9-8-8-9 8-9-9-8-9-8-8-9-8 8-9-9-8-9-9 8-9-9-9-6 8-9-10-7 8-10-8-8-6 8-10-8-9 8-10-8-10 8-10-8-10-6-6-8-4-4-4 8-10-8-11-4-11 8-11 8-11-8-10/11-8-8-10 8-11-11-4-4-4-4-8 8-12-10-10-11-12-10 8.6.8.6 9-4-8-9-9-4-8-7 9-4-8-9-9-5-8-7 9-4-9-4 9-4-9-4-10-10-10-4 9-6-6-9-7-7 9-6-8-6 9-6-9-6 9-6-9-6-8-6 9-6-9-6-8-7-7-6 9-6-9-6-8-8-8-6 9-6-9-6-9-6-8-6 9-6-9-6-9-6-9-6 9-6-9-6-9-7-9-7 9-6-9-7-9-8-8-8 9-6-9-8 9-7 9-7-7-8 9-7-8-6 9-7-8-6-8-7-9-6 9-7-8-7/6-5-5-6 9-7-8-8-7-7 9-7-8-12-12 9-7-9-6/8-3-8-3 9-7-9-7 9-7-9-7/10-9 9-7-9/3-4-3 9-7-10-7/8-8 9-8-6 9-8-7-7 9-8-8-8-7 9-8-8-8-9-8-8-9 9-8-8-9 9-8-8-9-5 9-8-8-9-9-8 9-8-9-7 9-8-9-8 9-8-9-8-4-4-6-6 9-8-9-8-4-4-10-10 9-8-9-8-6-6-5-6-6-5 9-8-9-8-7-8-10-9 9-8-9-8-8-6 9-8-9-8-8-8 9-8-9-8-8-8-8-8 9-8-9-8-8-10-10 9-8-9-8-9-8 9-8-9-8-9-8-8 9-8-9-8-9-8-9-8 9-8-9-8-9-8-9-8-6-6-9 9-8-9-8-9-8-9-8-9-8\7-7-7-7-7-7-7-7 9-8-9-8-9-9 9-8-9-8-9-9-8-9-9-8 9-8-9-8-10-10 9-8-9-8/9-8 9-8-9-9-8 9-8-9-9-8-6 9-8-9-9-8-9-8-9-9-8 9-8-9-9/9-8-9-9 9-8-9-9/10-9-10-9 9-8-10-9 9-8/7-6-7-6-7-6-7-6 9-9 9-9-3 9-9-4-8 9-9-6-5-10-4 9-9-6-6-6-4 9-9-6-6-9 9-9-7-7-9 9-9-8-8 9-9-8-8-8-8 9-9-8-8-9-9-8-8 9-9-8-8-9-9-9-4 9-9-8-9-8 9-9-8-9-9-8 9-9-8-10 9-9-8-11-9 9-9-9-5 9-9-9-6 9-9-9-6-9-9-9-6 9-9-9-7 9-9-9-7-8-8-8-6 9-9-9-8-8-9 9-9-9-9 9-9-9-9-6-7-10 9-9-9-9-8 9-9-9-9-8-8 9-9-9-9-8-8-8-7 9-9-9-9-9-8 9-9-9-9-9-9 9-9-9-9-9-9-8-8 9-9-9-9-9-9-9-9 9-9-9-9/10-10-9-9 9-9-9-9/11-11-11-11 9-9-10-8 9-9-10-9 9-9-13-7 9-10-8 9-10-9-6 9-10-9-9 9-10-9-10 9-10-9-10-10 9-10-9-10-10-10 9-10-10-9 9-10-11-11-9-10 9-11-9-11 9-11-11 9-11-11-9 9-12-7-10-9-9 9-13-9-9 10-4-6-6-6-6-10-4 10-4-8-4-8 10-4-10-4-10-10 10-5-10-5 10-5-11 10-6-6-10 10-6-8-10 10-6-10-6 10-6-10-6-7-6-7-6 10-6-10-6-10-6-10-6 10-6-10-7/11-9-8-8 10-6-11-7-11-7-10-6 10-7-4 10-7-8-6 10-7-10-5 10-7-10-7 10-7-10-7-9-10-9-8 10-7-10-7-10-10-7-7 10-7-10-8/11-7-11-7 10-8-6-7-9 10-8-8-7-7 10-8-8-8-10 10-8-8-8/10-8-8-8/7-6-6-5 10-8-8-10 10-8-8-10-7-7-6-6-6-6 10-8-9-8 10-8-10-7 10-8-10-8 10-8-10-8-10-8 10-8-10-8-10-10-10-8 10-8-10-8/7-7-7-8 10-8-10-8/8-5-5-6 10-8-10-9 10-8-11-9-6-11-9-8-10 10-8-11-9-6-11-9-9-11-6-8 10-8-12-9-9-12 10-8/5-5-5-4 10-8/8-8-8-8 10-9-8-6-5-6-9-8 10-9-8-8-7-7 10-9-8-9-8-8-9-8-9-8 10-9-9 10-9-10-8-10-7 10-9-10-9 10-9-10-9-8-8-9-9 10-9-10-9-8-9-10-9 10-9-10-9-10-9-10-9 10-9-10-9/12-12-12-13 10-9-10-9/14-8-14-8 10-9-10-10 10-10-6-5-6-5 10-10-6-8-7 10-10-6-10-11-4 10-10-7-10-10-7 10-10-8-8-11-11-8-8 10-10-9-6 10-10-9-9 10-10-9-9-8-9 10-10-10 10-10-10-4 10-10-10-5-10-10-10-5 10-10-10-5-11-11-11-4 10-10-10-6 10-10-10-7-11-11-11-6 10-10-10-8 10-10-10-10 10-10-10-10-4 10-10-10-10-5 10-10-10-10-10 10-10-10-10-10-8-10-8 10-10-10-10-10-10 10-10-10-10-10-10-10-10 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 10-10-10-10-10-10-11-11 10-10-10-10-10-11-11 10-10-10-10-11-11 10-10-10-10-11-11-11-11 10-10-11-7 10-10-11-10 10-10-11-10-11 10-10-11-11 10-10-11-11-4-4-6-4-4-6 10-10-11-11-10-10 10-10-11-11-10-10-11-11 10-10-11-11/6-6-6-6 10-10-12-8-8-8-12-8 10-10-12-9 10-10-12-10 10-10-12-12-8-6-8-6 10-10/6-5-5-6-6 10-11 10-11-5-5-10-11-5-5-10-11-10-11 10-11-9-9 10-11-10-11 10-11-10-11-5-5-11 10-11-10-11-10-4 10-11-10-11-10-10/7-9-7-7-8 10-11-10-11-10-11 10-11-10-11-11-10 10-11-10-11-11-11 10-11-11-7 10-11-11-10 10-11-11-10-4 10-11-11-10-10-11-10-11 10-11-11-10-11-11 10-11-11-11 10-11-11-12-10-11 10-12-10-12-10-10 10-13-14-10 11-5-7-5-8 11-5-11-8-11-11-11-11-12-6 11-5-11-9-6 11-6-6-11 11-6-11-6-11-6-11-6 11-7-9-8 11-7-10-8 11-7-11-7 11-7-11-7/11-11-7-7-11 11-7-11-8 11-7/8-9-8-6 11-8-4-4-6-11-10 11-8-6-7 11-8-7-4 11-8-8-11 11-8-8-11-5 11-8-9-7 11-8-11-8 11-8-11-8-5-5-8-11-8 11-8-11-8-6-9-9-6-7-6 11-8-11-8-8-8-8 11-8-11-8-10-10-10-6-8-6 11-8-11-8/8-8-7-7 11-8-11-9 11-9-11-8 11-9-11-9 11-9-11-9-9-7 11-9-11-9-11-11 11-9-11-11-9 11-10-9-9 11-10-10-11 11-10-11 11-10-11-4 11-10-11-8-11-8 11-10-11-10 11-10-11-10-9-11 11-10-11-10-10 11-10-11-10-10-10 11-10-11-10-10-10-10-10 11-10-11-10-11-10 11-10-11-10-11-10-11 11-10-11-10-11-10-11-10 11-10-11-10-11-11 11-10-11-10/10-8-10-8 11-10-11-10/10-9-10-5 11-10-11-10/11-10-12 11-10-11-11 11-10-11-11-10 11-10-11-11-12-11 11-10-11-12-5-5-6-6 11-11 11-11-4-4-11 11-11-6-6-11 11-11-8 11-11-8-8-4-4-8 11-11-8-8-8-8 11-11-8-8-11 11-11-8-10-10-8 11-11-10-4 11-11-10-10 11-11-10-10-7 11-11-10-10-11-11 11-11-10-10-11-11-10-10 11-11-10-11-11-10 11-11-11-5 11-11-11-7 11-11-11-10 11-11-11-10-12-12-14-10 11-11-11-11 11-11-11-11-6-6-7-6-6-7 11-11-11-11-6-11 11-11-11-11-8-11 11-11-11-11-10-10 11-11-11-11-11 11-11-11-11-11-11 11-11-11-11-11-11-11-11 11-11-11-12 11-11-12-11 11-11-12-12 11-11-13-8/11-8-11 11-11-13-12 11-11-13-12-4 11-12-12 11-12-13-10 11.11.11.11 12-7-12-7 12-8-11-8-11-8 12-8-12-8 12-8-12-8-3-3-6-6 12-9-12-9 12-9-13-11 12-10-10-9-8-7-12-9 12-10-12-10/8-8 12-10-12-10/12-12 12-11-11-10-7-9 12-11-11-11/6-7-6-7 12-11-12-11 12-11-12-11-6-6-12-12 12-11-12-11-12-11/13-11-12-9 12-11-12-11-12-12 12-12-8-7-8-7 12-12-12 12-12-12-6 12-12-12-8 12-12-12-9 12-12-12-10/8-9-10-10 12-12-12-11-8 12-12-12-12 12-12-12-12-12 12-12-12-14-14 12-12-13-13-13-13 12-12-14-14-12-12 12-12/6-7-6-7 12-13-10-11 12-14-12/8-6 13-8-13-8 13-9-13-9 13-10-12-11-13-10-12-10 13-11-11-7-7-12 13-11-13-11-13-11 13-11-13-11-13-11-13-11 13-12 13-12-8-8 13-12-13-7-6-7-6 13-12-13-12 13-12-13-13 13-13-13-13 13-15-8-7-8-7 14-9-15-8 14-14-4-7-8 14-14-14-14/11-11-14-14-3 14-14-16-14 15-11-15-11-8-8-8-11 15-15-8-7-15 15-15-15-6/8-8-8-6 Onregelmatig Traditonal

Solmisatieschema

1-1-1-1-1-1-2-2-2-2-2 1-1-1-1-1-1-3-3-3-2 1-1-1-1-1-3-2-1 1-1-1-1-2-3-4-3-5-5-5-5-6-7-1 1-1-1-1-3-1-2-5 1-1-1-1-3-2-1-7-5 1-1-1-1-3-2-3-5-1-2-3-5-2-3-1 1-1-1-2-2-2-2-3 1-1-1-2-2-3 1-1-1-2-3-2-1-7-5 1-1-1-2-3-4-2-5 1-1-1-2-7-1 1-1-1-3-1-5 1-1-1-3-1-5-5 1-1-1-3-1-5-6-5 1-1-1-3-3-6 1-1-1-3-4-5-6-5 1-1-1-4-2-3-4-5 1-1-1-5-1-3-5-4-3 1-1-1-5-3-2-1-7-1-5-6-6-6-3-1-7-6-7 1-1-1-5-3-6-6-5 1-1-1-5-5-6-6-5-3-4-5-3 1-1-1-5-6-1-7-6-5 1-1-1-6-1-2-7-6 1-1-1-7-1-2-3 1-1-1-7-1-2-3-2-1 1-1-1-7-6-1-6-5 1-1-1-7-6-4-4-4-3-2-1-1-1-7-6 1-1-1-7-6-7-1-6-6-5 1-1-2-1-3-3-2-1-6 1-1-2-1-3-5-4-3 1-1-2-1-6-5-5-6-1-1-2-3 1-1-2-2-3-3-2-2-3-3-4-3-2-7-1 1-1-2-2-3-5-4-4-2-2-3 1-1-2-3-1-3-4-5 1-1-2-3-1-3-4-5-1-7-6-5 1-1-2-3-1-3-4-5-7-6-5-4 1-1-2-3-2-1-7-1 1-1-2-3-3-2-1-3-4-5-5 1-1-2-3-3-2-3-4-4 1-1-2-3-3-4-3-2-2-1 1-1-2-3-3-4-4-3-2 1-1-2-3-3-4-5-6-5-3-5-4-3-2-4-3-2-1 1-1-2-3-4-3-1-1-7-1 1-1-2-3-4-3-1-1-7-1-3-3-3-5-6 1-1-2-3-4-3-2-1 1-1-2-3-4-5-3 1-1-2-3-4-5-3-2-1-3-2-1-7-1-2-3 1-1-2-3-4-5-3-4-5-6 1-1-2-3-4-5-5 1-1-2-3-4-5-5-4-5 1-1-2-3-4-5-6-5 1-1-2-3-4-5-6-5-3-1-3-4-3-2-1 1-1-2-3-5-4-3 1-1-2-3-5-4-3-2 1-1-3-2-1-2-2-3 1-1-3-2-1-7-6 1-1-3-2-1-7-6-5 1-1-3-3-2-2-1 1-1-3-3-5-5-6-6-6-6-5-3 1-1-3-5-6-5-3-2-1-1-1-4-6-6-5 1-1-3-5-6-6-5 1-1-5-1-2-3 1-1-5-1-2-3-4-3-2-1 1-1-5-1-2-5 1-1-5-1-4-3-2-1 1-1-5-3-1-3-4-5 1-1-5-3-2-1-7-1-2 1-1-5-3-2-1-7-6-5-6-7-1-2-1 1-1-5-3-4-5-3-1 1-1-5-5-6-5-4-5-1 1-1-5-6-7-1-2-7-5 1-1-6-2-1-7-1-5-3-1 1-1-6-6-6-6-5-5 1-1-7-1 1-1-7-1-1-2-2-3 1-1-7-1-2-1-2-3-2-1 1-1-7-1-2-6-5 1-1-7-1-2-7-5 1-1-7-1-3-2-2-1 1-1-7-5-4-4-3 1-1-7-5-6-7-1-1 1-1-7-6-5 1-1-7-6-5-1-2-3 1-1-7-6-5-3-5-3-2-1-2 1-1-7-6-5-4-3 1-1-7-6-6-5-4-4-6-5-3 1-2-1 1-2-1-2-3-4-3-2-1-2 1-2-1-2-3-4-3-2-1-2-5-4-3-3-2 1-2-1-2-7 1-2-1-4-3-2-1 1-2-1-7-1-2-3-1 1-2-2-1-1-4-4-3-2 1-2-3-1-1-7 1-2-3-1-2-1-1-6-1-6-5-1-2-3-2 1-2-3-1-2-3-2-1-6-5 1-2-3-1-3-4-5-3 1-2-3-1-3-4-5-5 1-2-3-1-3-4-5-5-1-7-6-5-3-2-2-1 1-2-3-1-3-5-5-4-3-2 1-2-3-1-4-3-2-1 1-2-3-1-4-3-3-2-1-4-3-2-1-7-1 1-2-3-1-6-7-1 1-2-3-2-1-2-1-6-5-1-2-3-3-3-5-5-3-2 1-2-3-2-1-2-3-4-3-2 1-2-3-2-1-6-5-1-1-2-2-2-3-2 1-2-3-2-1-7-6-5 1-2-3-2-1-7-7-6-6-2-3-4-3-2-1-1-7 1-2-3-2-3-1-2-3-4-1-2-3-3-4-5 1-2-3-2-3-4-5-5 1-2-3-2-3-5-4-3 1-2-3-2-3-5-6-5 1-2-3-3-1-7-6-6 1-2-3-3-2-1-1-3-5-5-4-3 1-2-3-3-3-3-2-1-5-1-2-3-3-5-5-5-3-2 1-2-3-3-3-3-3-2-1-1-2-1-1-6-5 1-2-3-3-3-3-4-3-3-2-1-2-3 1-2-3-3-3-3-4-3-4-5-5 1-2-3-3-3-4-3-2-3-1-3-4-5-5-5 1-2-3-3-3-4-3-4-5-5 1-2-3-3-3-4-5-5-6-3-3-2-1-1 1-2-3-3-3-5-5-5-6-5-4-5 1-2-3-3-4-2-1-2-3 1-2-3-3-4-4-3-3-4-5-5-4-3-2 1-2-3-3-5-4-3-2-3-4-3 1-2-3-3-6-5-5-4-3-3-2 1-2-3-4-3-1-2-2-3-4-6-5-4-3 1-2-3-4-3-2-1-1-7-1 1-2-3-4-3-2-1-2 1-2-3-4-5-1-3-2-1-7-1 1-2-3-4-5-4-3-2-3 1-2-3-4-5-4-5-3-2-1 1-2-3-4-5-6-5 1-2-3-4-5-6-5-5-3-5-3-3-2 1-2-3-5-3-2-1 1-2-3-5-4-3-1-7-6-5 1-2-3-5-4-3-2-1 1-2-3-5-4-3-2-2 1-2-3-5-5-3-2-4-3-2-2 1-2-3-5-6-5 1-2-3-5-6-7-1-2-3-3-4-3-2-5-2-1 1-2-3-6-5-4-3-3 1-2-4-3-2-1-7-1 1-2-5-5-1-2-3-4-5-6-5 1-2-7-1-2-3-2-1 1-2-7-1-5-6-7-1 1-3-1-5-3-1 1-3-1-5-5-1-2-2-3 1-3-2-1 1-3-2-1-1-2-7-5 1-3-2-1-3-4-5 1-3-2-1-3-5-4-3-5-6-5-4-3-2 1-3-2-1-5-6-5-3-2-1-3-2 1-3-2-1-6-5-6-1 1-3-2-1-7-1-1-1-2-1-6-5 1-3-2-1-7-1-5-5 1-3-2-3-4-3-1-2 1-3-2-3-4-5 1-3-2-3-4-5-3 1-3-2-3-4-5-5-5-4-3-4-5-3 1-3-2-3-5-1-1-1 1-3-3-2-1-4-4-3 1-3-3-2-1-4-4-3-2-3-5-5-4-5 1-3-3-2-3-2-1-1-7-1 1-3-3-2-5-4-3-2-1-2-5-1-2-3-2 1-3-3-5-5-6-6-5 1-3-4-2-1-3-5-6-5 1-3-4-4-3-2-1-3-2-7-7-1 1-3-4-5 1-3-4-5-1-7-1 1-3-4-5-1-7-1-6-5 1-3-4-5-1-7-6-5 1-3-4-5-3-1-6-7-1-5-1-7-6-5-4-3-5-2 1-3-4-5-3-4-5-6 1-3-4-5-4-3-2-3 1-3-4-5-5-4-3 1-3-4-5-5-4-3-2 1-3-4-5-5-5-3-4-5-6-5 1-3-4-5-5-5-5-6-5-4-5 1-3-4-5-5-6-3-5 1-3-4-5-5-6-4-5 1-3-4-5-5-6-5-3-4-5-5 1-3-4-5-5-6-6-5 1-3-4-5-5-6-7-1 1-3-4-5-5-6-7-1-2-7-1 1-3-4-5-6-5-3 1-3-4-5-6-7-1-7-6-5 1-3-5-1-1-7-6-5-4-4-3 1-3-5-1-2-7-6-5-6-5 1-3-5-1-2-7-6-5-6-5-1-2-3-5-6 1-3-5-1-3-2-2 1-3-5-1-4-6-6-5 1-3-5-1-7-6-5-6-7-1-7-6-5-4-3 1-3-5-3-1-6-1-5-1-1-2-3-4-3-2 1-3-5-3-2-1-1-1-2-4-6-5-3 1-3-5-3-2-1-2-2-1 1-3-5-3-2-3-4-5 1-3-5-3-4-5-6-5-2 1-3-5-4-3-2-2 1-3-5-4-3-4-6-5 1-3-5-4-5-3-3-3-2-3-1 1-3-5-4-5-6-5-3-1-3-4-3-2-1-2 1-3-5-5-4-3-2-2-4-4-3-2-3-2-6-5 1-3-5-5-4-6-6-5 1-3-5-5-5-1-6-1-5-5-4-3-4-3-2 1-3-5-5-5-5-5-1-7-7-6-2-3-4-5 1-3-5-5-5-5-6-5-6-5 1-3-5-5-6-1-6-5 1-3-5-5-6-5-5-3-1-2-1-1-6-5 1-3-5-5-6-7-1 1-3-5-6-4-2 1-3-5-6-4-5 1-3-5-6-5 1-3-5-6-5-1-1-6-5-1-3-5-5-6-5-3-1-2 1-3-5-6-5-4-5-3-2-1-2-3-4-6-2 1-3-5-6-7-1-1 1-4-4-3-2-1-7-1 1-4-4-3-4-5-3-1-5-6-7-7-6-7-1 1-5-1-1-7-1-2-3-4-3-2 1-5-1-3-2-1-2-5 1-5-1-7-1-2-3-1-2-3-4-3-2-1-2-1 1-5-3-1 1-5-3-1-3-4-5-6-6-5 1-5-3-1-5-6-1-7 1-5-3-1-5-6-6-5 1-5-3-1-5-6-7-1 1-5-3-4-2-1-1 1-5-3-6-5-1-2-3 1-5-4-3-2-1 1-5-4-3-2-1-2-3 1-5-5-1-1-1-1-6-6 1-5-5-3-2-1-1 1-5-5-3-2-3-4-5 1-5-5-3-5-6-3 1-5-5-4-3-2-1 1-5-5-5-1-6-5-4-3-2-1 1-5-5-5-3-2-2-1 1-5-5-5-5-5-1-2-1-7-7 1-5-5-5-5-6-5-4-3 1-5-5-6 1-5-5-6-5-3-4-5-5-1 1-5-5-6-7-1-1 1-5-6-1-3-2-1-7-1 1-5-6-1-7-6-5 1-5-6-3-4-5-5 1-5-6-7-1 1-6-2-1-1-4-4-3-2-1 1-6-5-1-1-1-2-3-1-2 1-6-5-1-1-2-3-4-3-2 1-6-5-1-1-2-4-3-2 1-6-5-1-2-3-3-2 1-6-5-1-2-3-3-5-4-3-2-1 1-6-5-1-4-3-3-2 1-6-5-5-6-7-1 1-7-1-2-3-2-1-2 1-7-1-6-5-3-4-5-5-5 1-7-1-6-6-7-6-5-6-6 1-7-2-2-2-1-3-3-2-3-4-6-5 1-7-5-6-4-3-2-5-5-1-1-2-3-5-3 1-7-5-6-6-2-3-2-1-6-1-1 1-7-5-6-7-1-6 1-7-6-1-2-1-7-5 1-7-6-1-7-6-6-5 1-7-6-5-1-2-1-2-3-1 1-7-6-5-1-2-3-1 1-7-6-5-1-3-3-4-5-6-5 1-7-6-5-3-4-7-6-5 1-7-6-5-3-5-5-4-4-3 1-7-6-5-3-6-1-5-3-3-2-1-6-2-1-7-1 1-7-6-5-3-6-6-5 1-7-6-5-4-2-3-4-5 1-7-6-5-4-3-2-1 1-7-6-5-4-3-6-6-5 1-7-6-5-5-6-7-1 1-7-6-5-6-5-1-2-3-2 1-7-6-6-5-3-3-1-7-6-6-7-6-5-3 1-7-6-6-6-5-1-1-2 1-7-6-7-1-2-3-2 1-7-6-7-5-6-7-1 1-7-7-1-2-3-4-3-2-5-4-3-2-1-1-7-1 2-1-2-4-5-4-3-2 2-1-4-5-4-5-6-6 2-1-6-1-2-1-3-2 2-1-7-6-1-2-1-7-6 2-1-7-6-5-4-1-7 2-2-1-2-3-2-1-6 2-2-1-2-3-4-3-2 2-2-1-2-4-5-4-3-2 2-2-1-2-6-2-3-4-4-5-6 2-2-1-4-3-2-3-2 2-2-1-7-5-2-2-1-7-5 2-2-2-1-6-1 2-2-2-1-6-2-3-4-4-5-3 2-2-2-3-1-2-4-3-2 2-2-2-4-4-5-5-6 2-2-2-5-6-1-2-7-7-6 2-2-2-6-1-7-7-6 2-2-2-6-6-1-2-3-2-1-2 2-2-2-6-6-5-5-6-4-3-3 2-2-2-6-7-1-7-6-5 2-2-3-4-2-3-1 2-2-3-4-3-2-1-2-2-6 2-2-3-4-5-6-4 2-2-3-4-5-6-6 2-2-3-4-6-5-7-1-2 2-2-4-2-1-4-4-5-5-6 2-2-4-3-2-4-5-6 2-2-4-4-4-5-5-5-6-6 2-2-6-2-1-1-2-2 2-2-6-2-2-1-6 2-2-6-3-5-4-3-2 2-3-1-2-1-3-4-5-5 2-3-1-2-5-4-2-3-3-2 2-3-1-3-4-5 2-3-1-4-3-2-1-7-6 2-3-1-6-6-7-2-1-2 2-3-4-5-6-7-6 2-4-2-1-2-4-3-2 2-4-2-2-2-4 2-4-2-4-5-6-6 2-4-3-2-6-1-2-3 2-4-3-2-6-6-5-6 2-4-3-4-5-6 2-4-5-6-2-1-7-6-1-7-6 2-4-5-6-2-4-3-2 2-4-5-6-6-1-1-7-6-5-4 2-4-5-6-6-6-5-6-7-1-6 2-4-5-7-6-6-4-5-6 2-6-4-5-5-4-3-2 2-6-4-6-2-5-2 2-6-6-1-7-6-5-4-3 2-6-6-2-2-1-1-7-6 2-6-6-5-2-1-7-6 2-6-6-5-3-4-5-6 2-6-6-5-6-1-7 2-6-6-5-6-1-7-6-5 2-6-6-5-6-7-7-6 2-6-6-6-2-1-6 2-6-6-6-5-4-3 2-6-6-6-6-6-5 2-6-7-1-1-2-1-7-6 2-6-7-5-6-4 2-7-1-2-2-5-5-4-5-3-2 2-7-1-2-2-7-1-6-6-5 3-1-1-2-3-6-6 3-1-2-1-7-6-5-1-1 3-1-2-3-3-2-1-3-4-5 3-1-2-3-3-3-2-4-7-1 3-1-2-3-3-3-6-7-6 3-1-2-3-4-5-4-3 3-1-2-3-5-4-3 3-1-2-3-5-6-5-4-3 3-1-2-5-1-2-7-5 3-1-2-5-4-3-2-1-2 3-1-3-5-5-6-4-5 3-1-3-5-6-5 3-1-4-3-2-3-1-3-1-4-3-2-3-4-3 3-1-5-4-3-2-1 3-1-5-5-5-1-1-7 3-1-5-6-5-4-3 3-1-6-5-5 3-2-1-1-1-7-3-3-4 3-2-1-1-3-5-2-2 3-2-1-1-6-5-4-3-3 3-2-1-2-3-4-5 3-2-1-2-3-4-5-5 3-2-1-2-3-7-7 3-2-1-2-4-3-6-5 3-2-1-3-2 3-2-1-3-5-4-3 3-2-1-3-5-4-3-6-5 3-2-1-3-5-4-3-6-7-1-2-7-6-5 3-2-1-4-3-6-6-5 3-2-1-5-5-4-3 3-2-1-5-5-4-5-6-5-5-3-5-1-7-7-6-5-4-5 3-2-1-6-1-5-1-3-2-1-2 3-2-1-6-5-3-4-5 3-2-1-6-7-6-7-1 3-2-1-7-2-1-6-5-4-3-3-2-1-7-1 3-2-1-7-6-1-5-1-7-1-4-3-3-2-5 3-2-1-7-6-4-6-5-7-1-2-3-2 3-2-1-7-6-7 3-2-3-1-2-3-4-5-3-2-2 3-2-3-1-4-4-3-2-1-5 3-2-3-1-6-7-1-7-6 3-2-3-1-7-6-5-6-6 3-2-3-2-3-7-2-1-7-6-6-4-3-4-3 3-2-3-3-2-3 3-2-3-4-3 3-2-3-4-3-1-7-1-2-2-1-2-3-2-2 3-2-3-4-3-2-3-1-2-2-3 3-2-3-4-6-3-3 3-2-3-5-4-3-2-3-2-1-4-5-6-1-7 3-2-3-5-6-7-6-6 3-2-4-3-2-1-2-1 3-2-4-3-3 3-2-4-3-6-5-4-3 3-2-4-4-5-3-2-1-2-2 3-3-1-2-3-4-3 3-3-1-2-3-4-5-3-3-3-1-3-5-3-2 3-3-1-3-2-1-7-7 3-3-1-3-2-7-2-1 3-3-1-3-2-7-2-1-1-1-6-1-1-5-1-2 3-3-2-1-1-2-2-3-2-1-5-5-4-3-3 3-3-2-1-1-3-4-5 3-3-2-1-2-2-3-4-4 3-3-2-1-2-3 3-3-2-1-2-3-5-6-3-5-4-4-4-3-2 3-3-2-1-3-2-1-1 3-3-2-1-5-1-2-3 3-3-2-1-5-1-3-5 3-3-2-1-5-6-5-5-4-3 3-3-2-1-6-5-1 3-3-2-1-7-6-6 3-3-2-2-1-1-2-3 3-3-2-2-4-4-3-3-5-5-3-1-3-2 3-3-2-3-1-1 3-3-2-3-1-2-3-4-3-4-2 3-3-2-3-2-1-7 3-3-2-3-3-3-3-4-4-3 3-3-2-3-3-4-3-4-2-2-2-5-4-3-3 3-3-2-3-4-3 3-3-2-3-4-3-3-2-5-2-2-1-2-3-2 3-3-2-3-4-3-3-2-5-2-2-1-2-3-2-2-1-5 3-3-2-3-5-4-3-2 3-3-2-4-3-2-3-1 3-3-2-4-4-5-3-2-3 3-3-2-5-6-5-4-5-3 3-3-3-1-1-2-2-5 3-3-3-1-2-2-2-3-3-5-4-3-2-1 3-3-3-1-3-3-3-1 3-3-3-1-4-3-3-1-1-2-3-4-6-5-4-3 3-3-3-2-1-1-1-1 3-3-3-2-1-2 3-3-3-2-1-2-3-2-1-6 3-3-3-2-1-3-2-1-5-5-5-4-4-4-3 3-3-3-2-1-3-4-5-5-2-4-3 3-3-3-2-1-7-6 3-3-3-2-2-1-2-3 3-3-3-2-3-2-1-5 3-3-3-2-3-3-6-7-1-6-7-5-6 3-3-3-2-3-4-5-1-5-3-2-3-4-6-5-4-3 3-3-3-2-3-4-7-1-5-5-5-3-2-2-5 3-3-3-2-3-5 3-3-3-2-3-5-4-6-2-1-7-1-2 3-3-3-2-3-5-5-4-3-3-2-1-2 3-3-3-3-1-2-1-6-5-3-3-3-3-1-4 3-3-3-3-2 3-3-3-3-2-1-2-3 3-3-3-3-2-1-5-1-1-3-2-7-1-2-3 3-3-3-3-2-1-7 3-3-3-3-2-2-1-1-1-1-7-7 3-3-3-3-2-2-2-3-4-3 3-3-3-3-3-1-2-3-3-3-4-4-4-4-4 3-3-3-3-3-2-2-2 3-3-3-3-3-3-2-1 3-3-3-3-3-3-3-5-5 3-3-3-3-3-3-4-3-2-2-3-2-1 3-3-3-3-3-3-5-2 3-3-3-3-3-3-5-2-3-4-4-4-4-4-4-4-3 3-3-3-3-3-4-5-3-3 3-3-3-3-5-4-3-2-2-2-2-4-3-2 3-3-3-3-5-5-1-1-1-1-3 3-3-3-3-5-5-4-3-1 3-3-3-4-1-3 3-3-3-4-3-3-2 3-3-3-4-3-3-2-1-2-3 3-3-3-5-3-2-1-1 3-3-3-5-5-5-6-3-5-5-6-7 3-3-3-5-5-5-6-6-6-4-4 3-3-3-5-5-6-6-4-6-1-5 3-3-3-5-6-5-5-2-4-3 3-3-3-6-3-4-3-2-1 3-3-3-6-6-3-3 3-3-3-6-6-5-6-1 3-3-4-3-2-1-2-1-7-6 3-3-4-3-2-2-3-2-1-1-4-3-2-3-1 3-3-4-3-2-5-3-1 3-3-4-3-3-2-1-2-2 3-3-4-5-1-6-5-5-4-2-2-2-6-5-3 3-3-4-5-5-1-2-3 3-3-4-5-5-4-3-2 3-3-4-5-5-8-8-7-6 3-3-4-5-6-5-1-1-7-1 3-3-5-3-1-2-3-4 3-3-5-5-6-6-3 3-3-6-5-4-5-1-1-7-1-3-2 3-3-6-6-5-4-3 3-3-6-6-7-2-1-6 3-3-6-7-1 3-4-2-1-7-1-2-3-5-4-3 3-4-3-1-2-1-7-6 3-4-3-2-1-6-6-5-1-1-3-3-2 3-4-3-2-1-7-7-5 3-4-3-2-2-3-2-1-1-7-6-6-6-7-1-2 3-4-3-2-6-6-4-3 3-4-3-5-3-2-1-4-3-2 3-4-4-3-1-1-2-2-3 3-4-4-5-5-6-5-3-1 3-4-5-1-3-2-1-5-3-4-5-6-5-3-2 3-4-5-1-4-3-3-2-2-3-4-2-1-7-1 3-4-5-1-7-6-5-1-2-3-5-4-3-2-3 3-4-5-1-7-6-7-1-3-3-2-5-2-3-4-5 3-4-5-3-1-6-5-3-6-5-2-3-5-4-3 3-4-5-3-2-1 3-4-5-3-2-3-1 3-4-5-4-5-6-7-2-1-5-1-1-1-7-1-2-1-6-5 3-4-5-5-4-5-8-5 3-4-5-5-6-5-1-2-3-1 3-4-5-5-6-5-5-3-1-2-1-1-6-5 3-4-5-6-5-3-1-1-2-2-1-2-3 3-4-5-6-5-3-5-3-2-1-2-1-6-1 3-4-5-6-5-3-5-10 3-4-5-6-5-6-1-1 3-5-1-1-1-5-3-5-1-1-1 3-5-1-7-6-5-5-4 3-5-3-3-2-1-1 3-5-3-3-2-1-6-5 3-5-3-5-6-5-3-2 3-5-4-3-2-1-1 3-5-4-3-2-1-2-3-2 3-5-4-3-2-1-2-3-4-3-2 3-5-4-3-3-2-2-1 3-5-4-3-4-3-2-1 3-5-4-5-3-5-2-5 3-5-5-1-2-3 3-5-5-5-5-6-5-3 3-5-5-6-3-5-5-2-4-3 3-5-5-6-5-1-7-6-5 3-5-5-6-6-5-4-3 3-5-6-1-7-5-1-2-1 3-5-6-3-2-1 3-5-6-5-1-5 3-5-6-5-4-3-2-1-1 3-5-6-5-4-3-2-3 3-5-6-5-5-4-3-1-7-6-5-3-1-2 3-5-7-1-1-6-4-3-2-1 3-6-1-7-2-1-6 3-6-1-7-5-6-6-5 3-6-3-4-3-2-3-6-2-1-7-6 3-6-5-1-7-3-2-1-7 3-6-5-4-3-2-1-2-3 3-6-5-4-3-2-3 3-6-5-6-7-1 3-6-5-7-6-5-5 3-6-6-5-3-4-3 3-6-6-5-4-3-3 3-6-6-5-5-3-5-6-6 3-6-6-5-5-6-6-3 3-6-6-5-6-3-3 3-6-6-6-6-3 3-6-6-6-7-1 3-6-6-6-7-1-1-1 3-6-6-6-7-6-7-1-6 3-6-6-7-7-1-1-7 3-6-6-7-7-1-7-6 3-6-7-1-6-2-6-2 3-6-7-1-6-5-4-3 3-6-7-1-7-6-5-6-7 4-1-7-1-6-3-2-3 4-3-2-4-5-6-5-6 4-3-2-6-7-1-4-4-5-6 4-3-5-6-5-4-2-3 4-4-4-4-4-4-4-3 4-4-4-4-4-4-4-4-2 4-4-5-6-7-6-5-6 4-5-5-6-6-7-6-5-4-3-2 4-7-7-6-6-5-5-4 5-1-1-1-2-3-2-1-2-5-6-5-4-3-2-3 5-1-1-1-2-3-2-3-4-5 5-1-1-1-2-3-4-5-3-3-3-3-3-4-3-2 5-1-1-1-2-3-6-7-1 5-1-1-1-3-2-1-2 5-1-1-1-3-2-3-4-5-5-5-3 5-1-1-1-7-1-2-7-5 5-1-1-2-1-7-6-7-1-5 5-1-1-2-2-3-1-6-2-1-7 5-1-1-2-2-3-2-1 5-1-1-2-2-3-2-1-2-3-3-4-3-2 5-1-1-2-2-3-3 5-1-1-2-2-3-3-2 5-1-1-2-2-3-4 5-1-1-2-2-5 5-1-1-2-3-1-1 5-1-1-2-3-1-6-5 5-1-1-2-3-3-2-3-3-4-5 5-1-1-2-3-5-1-2-7-1 5-1-1-2-4-3-1-6-5-1 5-1-1-2-5-3-3 5-1-1-3-2-1-2-3-4-5-4-3-4-3-2 5-1-1-5-5-6-6-5 5-1-1-7-1-3-3-2 5-1-1-7-1-3-3-2-5-5-5-4-3-2-3 5-1-1-7-1-6-4-5 5-1-1-7-5-6-7-1 5-1-1-7-6-5-5-5-1-1-6-1-5 5-1-1-7-7-6-6-5 5-1-2-1-2-3-1-7-6-6 5-1-2-2-3 5-1-2-3-1-2-1-6-5-1-3-5-3-3-2 5-1-2-3-1-2-4-3 5-1-2-3-1-5-4-3 5-1-2-3-1-5-5-3-1 5-1-2-3-2-1 5-1-2-3-2-1-6 5-1-2-3-2-1-6-5 5-1-2-3-2-1-7-6-5 5-1-2-3-2-1-7-6-6 5-1-2-3-2-4-3-2-1 5-1-2-3-3-2-1-6-1-6-5 5-1-2-3-3-3-2-1-2-2 5-1-2-3-3-3-2-2-1-1 5-1-2-3-3-3-4-1-2-3-3-2-1-2-3-2-1-7-6-2 5-1-2-3-3-4-3-2-2-1 5-1-2-3-4-4-3-2-3 5-1-2-3-4-5 5-1-2-3-4-5-1-2-1-7-1-7-6-5-5-5-5-3-5 5-1-2-3-4-5-1-6-4-5 5-1-2-3-4-5-3 5-1-2-3-4-5-3-4-5-6-7-5 5-1-2-3-4-5-3-6-5-4-5-3 5-1-2-3-4-5-4-3-2-2 5-1-2-3-4-5-5 5-1-2-3-4-5-5-5-3-2-2-1 5-1-2-3-4-5-6-5 5-1-2-3-5-3-2-1 5-1-2-3-5-4-6-6-5-5 5-1-2-3-5-5-4-3-2-2-1-1-7-1 5-1-2-3-5-6 5-1-2-3-6-2-1-7 5-1-2-7-5-1-2-3-2-3-1-3-4-5-2 5-1-3-1-2-3-1-3-4-5-6-5-3-2 5-1-3-1-3-2-1-6-5 5-1-3-1-5-3-5-5-6-7-1 5-1-3-1-7-2-1-5-1-3-5-3-1-3-2 5-1-3-2-1-2-1-6-5-1-2-1 5-1-3-2-1-5-5-3 5-1-3-2-2-3-5-4-3-2-1 5-1-3-2-4-3-2-1 5-1-3-3-1-2-4-4-2-3-1-7-1-2-5-5 5-1-3-3-2-3-4-3-1 5-1-3-5-1-4-3-2 5-1-3-5-3-3-2-2-3-4-4-4-2-1-7-1 5-1-3-5-4-3-1 5-1-3-5-4-3-4-2 5-1-3-5-4-3-4-2-1 5-1-3-5-5-5-5-4-5-6-5 5-1-5-5-1-3-2-1-1-1-6-2-1-6-5 5-1-5-6-3-4-5-3-1 5-1-5-6-5-4-3-5-5-5-6-5-4-3-3-2 5-1-5-6-6-5-4-3 5-1-5-6-6-5-4-3-1 5-1-6-1-2-1-2 5-1-6-5-5-6-7-1-2-1-7 5-1-7-1-2-3-4-5-1-2-1-7-2-3-2 5-1-7-6-5-1-3-4-5 5-1-7-6-5-3-4-5-5-4-3 5-1-7-6-5-4-3-5-1-3 5-1-7-6-5-5-4-3 5-1-7-6-5-5-5-6-5-6-7-1-5 5-1-7-6-6-5 5-1-7-6-6-5-4-4-5-4-3 5-2-2-3-2-1 5-3-1-1-1-7-6-6-5 5-3-1-1-2-6-6-5 5-3-1-2-3 5-3-1-2-5-1-6-5-4-3 5-3-1-2-5-5 5-3-1-2-7-1 5-3-1-3-5-1-7-1 5-3-1-5-3-2-1-5 5-3-1-6-5-5-4-5-6-7-1-5-5 5-3-1-6-6-2-3-2-1-7 5-3-2-1-1-7-6-5 5-3-2-1-1-7-6-6-7-1-5 5-3-2-1-2-1-3-5-3-6-2-2 5-3-2-1-5-6-4-4-6-5-3-3-2-1-3-3-2 5-3-2-1-7-1-2-5-3-1 5-3-2-1-7-7-6-1-5 5-3-2-2-1-6-5-6-5-5-6-7-1-1-2 5-3-2-3-2-3-5-3-1-1-2-3-3-4-2-2-3-1 5-3-2-3-4-5 5-3-3-2-2-1-1-7-1-2-1-2-3 5-3-3-2-2-1-3-5 5-3-3-2-2-1-7-1 5-3-3-2-6-1-1-1-2 5-3-3-3-2-1-1-1-5-4-4-4-3-2-2-2 5-3-3-3-2-3-1-5-6-1-5 5-3-3-3-3-3-3-5-5-3 5-3-3-5-1-3-2-1-1-6-5-3-4-5-3 5-3-4-2-5-4-2-1-7-1 5-3-4-3-2-3-5-1-3-3-2 5-3-4-3-5-3-2-1-2-6-1-7 5-3-4-5-1-1-7-7-1-2-3-4-3-2-2 5-3-4-5-1-2-1-7-1-5 5-3-4-5-1-2-3-4-5-4-3-2 5-3-4-5-3-4-3-2-1-2-1 5-3-4-5-5-3-4-2-2-1 5-3-4-5-5-6-1-1-7-1 5-3-5-1-2-1-7-7-6-7-6-5-6-5 5-3-5-4-3-2-1 5-3-5-6-5-4-3-2-1 5-3-6-5-1-1-7-1 5-3-6-5-5-6-7-1-7-6-5 5-3-6-7-1-1-7 5-3-7-1-6-1-7 5-4-3-1-1-3-2-1-2-3-2 5-4-3-2-1-2-3 5-4-3-2-2-3-4-5 5-4-3-2-3-2-3-5-3-1-6-7-1-6-5 5-4-3-2-3-3-2-1-4-5-6-5 5-4-3-2-3-5-2-2 5-4-3-2-5-4-3-2 5-4-3-3-2-1 5-4-3-4-2-1-1-5-6-4-5 5-4-3-4-5-3 5-4-5-1-5-4-5-6 5-4-5-1-5-7-6-6-7-6-2-6-5 5-4-5-3-2-1-7-6-5-1-7-1-2-2-1 5-4-5-4-5-4-5-3-6-5-4-3-2 5-4-5-6-5-5-3-2-1-1-7 5-4-6-5-5-3-5-4-3-2-4-3-3-2-1 5-5-1-1-1-1-7-6-5-5-4 5-5-1-1-1-6-5-1-3-2-1 5-5-1-1-2-1-7-6-5-5-3-3-4-3 5-5-1-1-2-2-3 5-5-1-1-2-2-3-1 5-5-1-1-2-3-4-5-6-5-3-1-7-1-2-3-2 5-5-1-1-3-2-1-2-3-3-5-1-7-1-2-1 5-5-1-2-3-2-1-2-3-2-1 5-5-1-2-3-4-5 5-5-1-2-3-4-5-3 5-5-1-2-3-5-4-4 5-5-1-2-7-1-5-5-1-1-2-2-3 5-5-1-3-1-3-3-2-6-7-1-5 5-5-1-3-2-1-1-7-6-5-5-7-7-7-6-7-1 5-5-1-3-5-5-4-2-4-3-1-7-1-2 5-5-1-5-1-2-3-5-5-5-3-1-2 5-5-1-5-5-4-4-3-6-6-5-3-2-1-2 5-5-1-7-2-1-3 5-5-1-7-6-5-4-3 5-5-3-1-2-3-4-5-3-4-3 5-5-3-1-3-5-5-6-6-5 5-5-3-3-3-1-5-5-6-5-3-2 5-5-3-3-4-3-2-6-1-7-5-4-2-3 5-5-3-3-5-5-4-4-7-1-2-3-4-5-3 5-5-3-3-6-6-5 5-5-3-4-5-1-2-3-2-1-1-1-2-1-6 5-5-3-4-5-5 5-5-3-5-3-1-2-3-3 5-5-3-5-4-3-2-1-2-1 5-5-3-5-4-3-2-1-6-7-1 5-5-3-5-5-3-5-4-2-4-3 5-5-4-3-2-1 5-5-4-3-2-1-2-3 5-5-4-3-2-1-6-5 5-5-4-3-3-2-1-3-5-6-7-1-5 5-5-4-3-3-2-1-6-6-6-5-5-5-4-3 5-5-4-3-3-2-3-4-6-5-4-3 5-5-4-3-4-5 5-5-4-3-4-5-6-4-3-5-5-5-5-3-2 5-5-4-3-4-5-6-5 5-5-4-3-5-1-7-6 5-5-4-3-5-5-4-3 5-5-4-3-6-5-4-3 5-5-4-5-1-3-3-2-3-4-3 5-5-4-5-3-2-1-1-7-6-5 5-5-4-5-6-3-5-4 5-5-4-5-6-5-4-3-3-2-2-2-5-4-3 5-5-4-6-5-4-5-3-5-1-7-2-1-7-1-6 5-5-5-1-1-7-6 5-5-5-1-5-6-3-4-5-2-3 5-5-5-3-1-5-6-5-1-1-2-2-1-7-1 5-5-5-3-2-1-1 5-5-5-3-2-1-1-2-2-1-2-3 5-5-5-3-2-1-6-1-5-3-2-2-2 5-5-5-3-2-1-7-1-6-5 5-5-5-3-2-3-1-5-1-1-2-4-3-2-3 5-5-5-3-3-3-3-3-2-1-2 5-5-5-3-5-5-5-6-6-4-6 5-5-5-3-5-6-1-7-6-5-5-4-5-3 5-5-5-4-3-4-4-5 5-5-5-4-4-3-2 5-5-5-4-4-3-4-5 5-5-5-4-5-6-5-3-1-7-1-2-3-4 5-5-5-5-1-1-2-2-7-7-1 5-5-5-5-1-7-6-5 5-5-5-5-1-7-6-6-6-4-2-1-7-1 5-5-5-5-3-4-5-6-7-1-1-7-6-7-6-5-4-5 5-5-5-5-4-3-3-3-3-4-4-4-2-3 5-5-5-5-4-4-4-3-5-1-1-1-2-7 5-5-5-5-4-5-6-5-5-4-3-4-3-2-1 5-5-5-5-5-5-5-1-2-3-2-2-2-2-2-1-3-3-2-1 5-5-5-5-5-6-7-1 5-5-5-5-5-6-7-1-5 5-5-5-5-6-5-5-1-5-5-5-5-6-5-2 5-5-5-5-6-7-1-5-7-7-7-7-1-2-1 5-5-5-5-7-6-5-4 5-5-5-5-7-6-5-5-3-3-2-1-7-6-5 5-5-5-6-1-7-1-3-2-1 5-5-5-6-1-7-7-6 5-5-5-6-4-5-5-5-3-3-3-5-7-1 5-5-5-6-5-1-2-1 5-5-5-6-5-1-5-1-2-3-1-6-5 5-5-5-6-5-4-5 5-5-5-6-5-5 5-5-5-6-5-5-1-1-6-7-1 5-5-5-6-5-5-3 5-5-5-6-5-5-3-3-3-3-5-3-2 5-5-5-6-5-5-4-3-5 5-5-5-6-6-1 5-5-5-6-6-2-3-3-1-1-4-3-2 5-5-5-6-6-5 5-5-5-6-6-5-5-5-1-1-1-2-3-2-2-1 5-5-5-6-7-1-3-2-3-4-5-3 5-5-6-3-4-5-6-5 5-5-6-4-4-3 5-5-6-5-1-1-7-7-1-1-4-3-2 5-5-6-5-1-3-3-2-1-5-5-3-1-2 5-5-6-5-1-7-6-5 5-5-6-5-3-1-2-1-6-7-1 5-5-6-5-3-2-3-2-1 5-5-6-5-3-4-5-4-3-2-3-4-5-6-5 5-5-6-5-4-3 5-5-6-6-5-1-3-3-2 5-5-6-6-5-5-5-4-6-6-5 5-5-6-6-7 5-5-6-6-7-7-1-1 5-5-6-7-1 5-5-6-7-1-1-7-6 5-5-6-7-1-1-7-6-5 5-5-6-7-1-7-1-2-1-2-3 5-5-6-7-8-7-8-9-8 5-5-7-1-2-2-4-3-4-2 5-6-1-1-7-1 5-6-1-1-7-1-2-1-7-6-7-1-6 5-6-1-2-1-1-7-1-6-5 5-6-1-2-3-5-3-3 5-6-1-3-4-3-1-6-1-5-5 5-6-1-7-6-5-4-5 5-6-3-2-1-2-5-3-2-1-7 5-6-5-1-1-7-1-2-3-2 5-6-5-1-2-3-3 5-6-5-1-2-3-3-2-1-2 5-6-5-1-3-3-2-1-1-1-1-7-1 5-6-5-1-3-3-2-1-1-7-1-1-5-3-2-3-2-2-5 5-6-5-1-7-6-6-5 5-6-5-1-7-6-6-5-4-3-4-5-6-5-5-3 5-6-5-3 5-6-5-3-1-2 5-6-5-3-1-2-1-6-5-6-5-3-2 5-6-5-3-1-6-5-1-2-3-2-1-7-1 5-6-5-3-2-1-2-1-2-3-5 5-6-5-3-2-1-2-5 5-6-5-3-2-1-7-6-6-6-2-1-7-1-2 5-6-5-3-3-4-3-1-7-1-2-3-4-5-3 5-6-5-3-4-3-2 5-6-5-3-5-1-2-1-2-1-6 5-6-5-3-5-2-3-4-5 5-6-5-3-5-4-2-5-5-6-5 5-6-5-3-5-4-3-4-2-1 5-6-5-3-5-4-4-3 5-6-5-3-5-6-5-5-6-7-1-2-7-6-7 5-6-5-4-3-2-2 5-6-5-4-3-3-2-3-4-5-3 5-6-5-4-3-4-5-6-5-4-3 5-6-5-4-5-1-2-1 5-6-5-4-5-6-1-2-1 5-6-5-5-1-3-2-6-1-7-6-5-4-5-3 5-6-5-6-7-1-5 5-6-7-1-1-1-2-3-6-6 5-6-7-1-1-7-6-7-1-6-5 5-6-7-1-2-3-4-5 5-6-7-1-3-2-1-2-3-2 5-6-7-1-5-6-7-1 5-6-7-1-7 5-6-7-1-7-6-5 5-6-7-5-1-1-7-1 5-6-7-8-6-8-7-1-2 5-7-1-1-1-7-1-2-2-1 5-7-7-7-6-1-6 6-1-1-2-2-3-4-3-2-1 6-1-1-2-3-1-7-6 6-1-1-2-3-2 6-1-1-6-7-3-3 6-1-1-7-2-1-7-6 6-1-1-7-7-1-2-3-2-1-7 6-1-1-7-7-6 6-1-2-1-4-4-3-4 6-1-2-3-1-3-5-3-2-7 6-1-2-3-2-1-2-1-7-6 6-1-2-3-3-4-5-3 6-1-2-3-5-3-3 6-1-2-3-5-3-3/6-1-7-6-5-6-6 6-1-3-6-6-5-6-6 6-1-6-1-2-3-3 6-1-6-5-6-1-7-6 6-1-6-6-5-6 6-1-6-7-5-6-7 6-1-7-1-2-1-7 6-1-7-1-6-7-7 6-1-7-1-7-6-5-6-3 6-1-7-3-6-6 6-1-7-6-1-2-2-3 6-1-7-6-4-5-4-3-2 6-1-7-6-5-6-6 6-1-7-6-5-6-7-1-7-6 6-1-7-6-6-7-1-2-1-7-6 6-2-1-2-3-4-3 6-2-1-6-5-4-5-5-6 6-2-2-1-2-3-2-1-7-6 6-2-2-1-4-3-2-1 6-2-2-1-7-6 6-2-2-3-3-4-5-3-2 6-2-3-1-7-6-7-6-5-6-6 6-2-3-4-3-2-1 6-2-3-4-3-2-1-2-6 6-2-3-4-3-2-3-1-6 6-2-3-4-5-6-6 6-2-4-3-2-1-2-6 6-3-1-2-4-3-1-2 6-3-1-6-7-1 6-3-2-3-5-3-2-3-1 6-3-3-2-2-1-7-6 6-3-3-3-2-1-7-1-2-2-3-3 6-3-3-3-3-2-1-2-2-6 6-3-4-3-2-1-2-3 6-4-5-6-1-6-4-5-4-3-2 6-4-5-6-2-1-7-6 6-5-3-4-4-5-6-5-6 6-5-4-3-2-3-3 6-5-4-3-2-4-5-6 6-5-4-3-3-4-3-2-3 6-5-4-3-5-6-5-4-3-2 6-5-4-5-6-4-3-2 6-5-5-6-1-7-7-6 6-5-5-6-6-3 6-5-6-1-1-2-1-7-6-1 6-5-6-1-2-1-7-6 6-5-6-1-2-1-7-6-5-6-6 6-5-6-1-2-6 6-5-6-2-2-4-3-4-5-5 6-5-6-4-5-3-2 6-5-6-7-1-2-3-2-1-7-6 6-5-6-7-1-2-6 6-5-6-7-1-7-5-6 6-6-1-1-7-7-6-6 6-6-2-1-6-1-1-7-6-5-6 6-6-3-3-2-1-2-3-1-2-7-6 6-6-3-3-2-1-7 6-6-3-3-2-1-7-6 6-6-3-3-2-1-7-6-5 6-6-3-3-2-3-2 6-6-3-3-3-2-1-7 6-6-3-3-7-7-3-6-7-7-1 6-6-4-5-6-4-3-2 6-6-5-1-5-6-6-3 6-6-5-3-6-5-3-4 6-6-5-4-3-2 6-6-5-4-3-2-4-3 6-6-5-4-3-6-5-3-4 6-6-5-6-1-7-6-5-6 6-6-5-6-2-2-2-1-2-6-5-6 6-6-5-6-3-4-3-3 6-6-5-6-6-6-5-6 6-6-5-6-7-1 6-6-5-6-7-1-7-6-6 6-6-5-6-7-1-7-6-6-5 6-6-5-6-7-7 6-6-5-6-7-7-7-1-2-1-7-6-6 6-6-6-1-1-6-6 6-6-6-1-2-4-3-2-1-2 6-6-6-2-1-7-6 6-6-6-2-7-1-7-6 6-6-6-3-6-6-6-3 6-6-6-5-4-3-6-7-8-7 6-6-6-5-5-6-1-7-1 6-6-6-5-6-1-2-6 6-6-6-5-6-1-7-6 6-6-6-5-7-6-5 6-6-6-6-2-4-3-2 6-6-6-6-6-5-6-6 6-6-6-7-7-1-2-3-3 6-6-7-1-1-2-2-3-3 6-6-7-1-1-2-3-2-1 6-6-7-1-2-3-3 6-6-7-1-2-3-3-2-3-2-1-7-6 6-6-7-1-2-3-4-3 6-6-7-1-7-6-7-7-1-2-1-7-6 6-7-1-1-2-3-3-4-3 6-7-1-2-3-3 6-7-1-2-3-3-2-3-3 6-7-1-7-6-5 6-7-1-7-6-5-6 6-7-5-1-7-6-5-6 6-7-5-4-4-3-2-4-5-6 7-1-7-6-5-6-4-3 7-1-7-6-7-2-3-2-1-7 8-9-10-9-8-8-5-4-5