Kerkliedwiki bundels.png
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.
• Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Gebruiker:Ecthelion3/Tagcloud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Psalmberijmingen


Thema's


Trefwoorden

2e zondag na Pinksteren 4 en 5 mei 4 mei 4e adventszondag Aanwezigheid Aarde Adem Afgedwaald Afhankelijkheid Afscheid Afscheid predikant (dienaar des woords) Alleen zijn Als ik mijn handen vouw en mijn ogen sluit Ambtsjubileum Annunciatie Apostelen Armoede Ballingschap Barmhartigheid Bede Behoeden Bekering Belijden Beloken Pasen Bemoediging Berouw Bescherming Bestaan Bevrijding Bevrijdingsdag Bezinning Bidden Boete Bron Catechismus Christus Koning Compassie Conciliair proces Confirmatio Corpus Christi Credo Dank Dankbaarheid De dag van een mens De God van Abraham, Isaak en Jakob Depressie Diaconaat Dieren Dodenherdenking Doopgedachtenis Duister Eenzaamheid Effata Engel Etenstijd Exaudi Gebed om verandering Gebed voor de catechismuspreek Geboorte Geborgenheid Gedachtenis Geest Geloofsgetuigen Geluk Gemis Gender neutraal Genezing Gerechtigheid Getuigen Gevangenen Groeien Grote Verzoendag Heilige Geest Heling Herdenken Herdenking Herfsttijd Hoop Horen Huis Hulp Ingebruikname kerk Inspiratie Intocht in Jeruzalem In U is er leven in overvloed Jaarwisseling Jeruzalem Jezus heeft ons bij God gebracht Jochebed Jubilate Kana-zondag Kanazondag Kerk Kerkelijke eenheid Kinderdoop Kinderen Kind zijn Klacht Klein Kleinheid Koningschap Koninkrijk Koninkrijk van God Laatste zondag van het kerkelijk jaar Leegte Leven Levensgrens Levensweg Licht Licht en duisternis Liefde Lijden Lofprijzing Lofzang Lofzang van Maria Loofhuttenfeest Loven Loven en danken Machteloosheid Machtige Man-vrouw Maria Lichtmis Maria Reinigung Mensenzoon Milieu Naam Naastenliefde Nabijheid Natuur Navolging Nieuwe wereld Oecumene Omkeer Onnozele kinderen Onrecht Onschuldige kinderen Ontferming Onzekerheid Opdracht van de Heer in de tempel Opstaan Opstanding Ouderdom Overstapdienst Overwinning Pasen Pasen 5 Pasen 6 Pasen 7 Pensionering Protest Quadragesima Quasimodo geniti Quinquagesima Racisme Rechtvaardigheid Redding Reformatie Reizen Relatie Roeping Rogate Sacramenten Samen leven Savouoth Schepping Schooltijd Schuilen Schuldbelijdenis Schuld en vergeving Seizoenen Septuagesima Sexagesima Smeekgebed Spreken Stad Stem Sterven Steun Stilte Stil worden Strijd en overwinning Taal Toewijding Troost Trouw en huwelijk Twijfel Uittocht Uitvaart Verantwoordeljkheid Verborgenheid Vergeving Verhoring Verjaardag Verkondigen Verlangen Verlichting Vernieuwing Verootmoediging Vertrouwen Vervolging Verzoening Visioen Vluchten Voorbeden Voornemens Vormsel Vrede Vreugde Vreugde der Wet Vriendschap Vrouwen Vuur Wanhoop Water Wederkomst Weeskinderen Wekenfeest Wet Wijsheid (thema) Woord Zeevaart Zesde zondag na Pinksteren Zingen Zoeken Zondag Cantate Zondag Goede Herder Zondag Jubilate Zondag Rogate Zorg en verdriet Zorgman


Dichters Psalmberijming van 1968


Periodes

1e eeuw 1e helft 18e eeuw 1e helft 19e eeuw 1e helft 20e eeuw 2e helft 19e eeuw 2e helft 20e eeuw 4e eeuw 5e eeuw 6e eeuw 8e eeuw 9e eeuw 11e eeuw 12e-15e eeuw 12e eeuw 13e eeuw 15e eeuw 16e eeuw 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw 20e 20e eeuw 21e eeuw 1653 1850-1870 1938 Barok begin 20e eeuw Eind 20ste eeuw eind 20ste eeuw laat 18e eeuw laat 19 e eeuw laat 19e eeuw mid 19e eeuw Middeleeuwen voor 1900 vroeg 19 e eeuw vroeg 20e eeuw vóór 1840


Herkomst tekst

'At the name of Jezus' 4e eeuw - Phoos hilaron 6e-7e eeuw 12e eeuw 16e eeuw 17e eeuw 18e eeuw Adeleyd Ad Regias Agni Afro-American Spiritual Agnus Dei Altaarmissaal Altaarmissaal 1970 Altenburg 1648 Amsterdams Luthers gezangboek 1779 Angularis fundamentum anoniem anoniem, 6e eeuw anoniem, 10e eeuw Anoniem, 10e eeuw anoniem, 12e eeuw anoniem, 53 eeuw anoniem, 1597 Antwerpen, ca.1700 Antwerpen 1508 Apostolische geloofsbelijdenis Augustinus, Belijdenissen III, IV, 11 Baskenland Beieren/Oostenrijk, 12e tot 15e eeuw Bijbel in Gewone Taal Bijbeltekst Boheemse Broeders Breslau 1690 Breviarium Ecclesiasticum, 1744 Brugge, 18e eeuw Böhmische Bruder Böhmische Brüder ca. 400 ca. 800 Caelos ascendit hodie Cantiones Natalitiae 1651 Chants Chrétiens Chants de Sion -233 Christus factus est Coelos ascendit hodie Dancliet 1622 Da pacem, Domine Da Pacem Domine De Gitaer by it boek De Hoeksteen De Nieuwe Bijbelvertaling Den Lust-hof der christelycke leerlinghe, Antwerpen 1622 Dicimus grates tibi Dies est laetitiae Discendi, Amor Santo Engeland Ephraim de Syrier Erfurt 1524 Evangelisches Kirchen-Gesangbuch, Halle 1832 Finita iam sunt proelia Franciscus Frankrijk, Gelineau Geloofsbelijdenis van Nicea Geloofsbelijdenis van Nicea-Contantinopel Gemeenschapsmis, Gooi & Sticht, 1958 Getijdengebed (Gregoriaans) Gloria in excelsis Gloria laus Heaven shall not wait, 1987, 2003 Herziene Statenvertaling Het Paradijs der Gheestelijke en Kerckelijke Lofsangen 1621 Hoe sille wy fan frede sjonge Hymnal 1982 Ich steh an deiner Krippen hier Iona Community IWVL Jesaja 33 Jesaja 40:8 Jesaja 59:9-10 Jesu Leiden, Pein und Tod, str. 10 Jesu Leiden, Pein und Tod, str. 20 Jesu Leiden, Pein und Tod, str. 34 Johannes 14: 27 Katholiek Gezangboek, 1862 Katholiek Gezangboek 1897 Keswick Keulen 1599 King James version klassieke antifoon uit de uitvaartsliturgie Kyrie fons bonitatis Kölner Gesangbuch 1623 L'aleluya du jour des Pasques Latijn 7e eeuw Laudes Vespertinae 1648 Laus Deo, Salus Populo Laus Deo, Salus Populo 1773 Leipzig 1638 Liber Cathemerinon Lukas 2:14 Lutherse gezangboek van Antwerpen Luthers Gezangboek 1687 Luthers Gezangboek Antwerpen 1579 Lyra Davidica 1708 Malawi Maspergersches Gesangbuch, Leipzig 1725 Medingen 1350 Missen en Gezangen 1745 Monastic Breviary 1976 mondeling overgeleverd naar Augustinus Naardense Bijbel naar Dietrich Bonhoeffer naar een mondeling overgeleverde tekst uit Duitsland naar NBV naar Paul Speratus 'Es ist das Heil uns kommen her' naar Psalm 139:23,24 naar Psalm 141:2 naar Schalom Ben-Chorin Naumburg 1537/1538 NBG NBG-vertaling 1951 NBV Nederland 12e eeuw Neurenberg 1540 (strofe 4) Neurenberg 1555 Nicea-Constantinopel Nieuwe Bijbelvertaling Nij Kleaster Non vox sed votum Nos autem gloriari oportet Numeri 6:24-26 Numeri 6:24-27 O-Antifonen (6e-8e eeuw) O God of every nation Op wie wij wachten Oud-Nederlands lied, 15de eeuw Oude en Nieuwe Lof-sangen, Amsterdam 1675 Oude en Nieuwere Kerst-Liederen 1852 Oude en nieuwere kerstliederen, 1852 Paasgezang (troparion) van de orthodoxe kerken Peru Phos hilaron Pius Cantate Psalm 3 Psalm 11 Psalm 13 Psalm 15 Psalm 16 Psalm 17 Psalm 19 Psalm 19:15 (NBG 1951) psalm 27 Psalm 31:6 Psalm 47 Psalm 63 Psalm 96:1-4 (NBG 1951) Psalm 140 Psalm 142 Psalm 145 Psalm 148 Psalm 149 Psalm 150 Psalmen in Nederlands proza Psalmen voor nu Psalmer och visor, Stockholm 1975 Pueri hebraeorum Recordare sanctae crucis Rex Christe, factor omnium Salzburg ca. 1350, naar 'Laus tibi Christe' 14e eeuw/Nordhausen 1560 Scottish Psalter 1650 Spiritual St. Fulbert fan Chartres St. Mary's Abbey, West Malling, Kent Stabat Mater dolorosa Straatsburgs Gezangboek 1562 Surrexit Christus hodie Symbolum '77 Textgroep Katharsis Theodotus: Het Paradys, 1621 The Scottish Psalter 1650 trad. Twents paaslied Traditional traditional Trisagion Ubi caritas et amor uit de vroegchristelijke Didachè-liturgie Urbs Syon Aurea Veni, veni, Immanuël Veni sancte spiritus Veni Sancte Spiritus Verbum supernum prodiens Verscheyden Kers-liedekens, Emmerik 1645 Vespera iam venit Vesperboek 1909 Victimae paschali laudes Vijftig psalmen Vijftig Psalmen volkslied Volkslied volkslied uit Denekamp volkslied uit Ootmarsum vrij naar Phos hilaron We hail thy presence glorious Wild Goose Resource Group Wittenberg 1543 Würzburg 1628 Zonnelied Zweden Zwitserland


Herkomst melodie

1e psalmtoon 2e psalmtoon 4e psalmtoon 7e psalmtoon 9e eeuw, vroegste overlevering ca. 1000 12e eeuw / Duitsland 15e eeuw 14e eeuw 14e eeuw/Vulpius, M. 16e eeuw 16e eeuw/17e eeuw 16e eeuw/EKG 16e eeuw/lezing E.K.G. 16e eeuw / Scheidt 16e eeuw/Scheidt’s Tabulatur-Buch 1650 16e eeuw/Valerius’ Nederlandtsche gedenck-clanck 1626 1543/Geneve 1551/ Scottish Psalter 1635 1543/Genève 1561 1543/Lyon 1548 1631 1708 Abdij 'Maria Toevlucht' Abdij Maria Toevlucht Afro-American Spiritual Amerikaanse volksmelodie/1831 Amsterdam 1624 Anglicaans Ansbach 1664 Antwerpen, 1651 Antwerpen 1539 Antwerpen 1540 Antwerpen 1579 Antwerpen 1651 Augsburg 1609 Baskenland Becker-Psalter 1661 Becker-Psalter 1661 Psalm 118 Broedergemeente 1740 Brugge, 18e eeuw Byzantijns Böhmische Brüder Böhmische Brüder/Nürnberg 1544 Böhmische Brüder 1566 Camphuysens Stichtelyke rymen 1652 Cantiques 1803 Cantiques pour le culte public 1803 Chants ordinaires de l'Office Divin, Parijs 1881 Chetham's Book of Psalmody 1718 Church Hymnal Corner’s Gesangbuch, 1631 Damon's Psalter Damon's Psalter 1591 Das grosse Cantional, Darmstadt 1687 Datheens Psalmen 1640 Day’s Psalter 1562 De Coussemakers Chants populaires des Flamands de France 1856 Den singende swaen, Antwerpen 1655 Den singende swaen Antwerpen 1655 Deputaten voor de gezangen benoemd door de Generale Synode van Leeuwarden 1920 Dijon Dijon Church Book Dresden 1694/Darmstadt 1698 Dublin 1706, later gewijzigd Duitsland Duitsland, 15e eeuw Duitsland, 1641 Duitsland/Evangelische Gezangen 1806 Een devoot ende profitelyck boecxken, Antwerpen 1539 Een nieuw devoot geestelijck Lietboeck, Antwerpen 1594 EKG 428 Enchiridion Oder eun Handbuchlein, Erfurt 1524 Engeland Engelse melodie Engelse traditional Engelse volksmelodie Engels volkslied English Hymnal Erbaulicher musikalischer Christenschatz 1745 Erfurt 1524 Erfurt 1572 Este's Psalter 1592 Este’s Psalter, 1562 Evangelische gezangen 1806 Evangelische Gezangen 1806 Evangelische Marienschwesternschaft Evangelisches Mariënschwesternschaft Extractum katholicum, Leuven 1631 Finse volksmelodie Frankfurt am Main 1668/Halle 1704 Frankrijk Frankrijk, 15e eeuw Franse carol Frans volkslied Freylinghausen Freylinghausen's Geistreiches Gesang-Buch 1704 Freylinghausen's Geistriches Gesangbuch, 1704 Freylinghausen 1704 Geistliche lieder auffs new gebessert, Wittenberg 1533 Geneve 1551 Geneve 1562 Genève 1541 Genève 1542 Genève 1542/1543 Genève 1542/Genève 1551 Genève 1542/Lyon 1547 Genève 1543 Genève 1551 Genève 1562 Gesangbuch der Herzoglichen Wirtembergische Hofkapelle 1784 Gesangbuch der Herzoglichen Wirtembergischen Hofkapelle 1784 Godsdienstig Gezangboek voor Oud-Katholieken REZ 1879 Gregoriaans gregoriaans gregoriaans, 8e toon Greiffswald 1661 Greiffswald 1661 / later gewijzigd Guatamala Görlitz 1648 Halle 1704 Hamburg 1690 handschrift Italie 13e eeuw Harmony of Sion 1735 Helmbold's Geistliche Lieder Hernhut 1740 Hernnhut 1748 Hernnhut ca. 1740 Herrnhut Herrnhut 1740 Herrnhut 1748 Het Nagtegaaltje 1857 Het Paradijs der Gheestelijke en Kerckelijke Lof-Sangen 1621-1679 Het Paradijs der Gheestelijke en Kerckelijke Lof-Sanghen, 1621-1679 Himmliche Harmony, Mainz 1628 Hymni sacri et novi, Parijs 1698 Ierland Ierse melodie Ierse volksmelodie Iers volkslied Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie IWVL Katechismus Gesänge für die Jugend, Wien 1779 Katholische Kirchengesänge, Keulen 1623 Keltische volksmelodie Keulen 1608 Keulen 1623 Kirchen Gesäng, Frankfurt am Main 1569 / latere vorm Kölnisches Gesangbuch 1853 Königsberg 1602 / Leipzig 1625 laatmiddeleeuws Layriz Collection 1853 Leignitzer Gesangbuch 1861 Leipzig 1539 Leipzig 1545 Leuven 1631 Liturgiekatern Evangelisch-Lutherse Kerk 1988 Londen 1770 Lossius' Psalmodia 1553 Loys Bourgeois 1551 Lyon 1547 Lyon 1547/Genève 1551 Lyra Davidica, 1708 Lyra Davidica, Londen 1708 Magdalen Hymns 1760 Mainz 1661 Mainz 1833 Maori volksmelodie Meiningen 1693 middeleeuwen / Verona 11e eeuw middeleeuws middeleeuws / Datheens Psalmen 1640 middeleeuws / Theodotus' Paradys der Gheestelycke en Kerckelijcke lofsangen 1627 Missen en Gezangen 1745 Missen en Gezangen 1745/OKG 1912 Moritz Brosigs Melodien 1861 Musikalischer Handbuch Hamburg 1690 naar Langdon Neurenberg 1523 Neurenberg 1527 Nevers 12e eeuw New Haven, Connecticut 1835 NSGV O Filii et Filiae onbekend Oude en nieuwere kerstliederen, 1852 oude Gaelic melodie oud engels Peru Petrus Fabricius' Liederbuch 1603 Praag (?) 1566 Psalmodia Evangelica 1780 Psalterke 1928 Puer natus in Bethlehem Regem cui Rhau's Bicinia gallica Rhau's Bicinia gallica latina, germanica 1545 Rorate coeli Russisch-orthodoxe kerk Salzburg 1160/1433 Salzburg ca. 1350/Königsberg 1527 Schotse volksmelodie Schäfer-Belustigung 1653 / latere vorm Scottish Psalter, 1635 Scottish Psalter 1615 Scottish Psalter 1634 Scottish Psalter 1635, Playford's Psalms 1677 Scottish Psalter 1635/Playford's Psalms 1677 Soest (Duitsland) 1532/Beieren 1856 Soest 1532 Straatsburg 1525 Straatsburg 1539 Straatsburg 1539/ Geneve 1545 Straatsburg 1539/Genève 1542 Straatsburg 1539/Genève 1542/1551 Straatsburg 1539/Genève 1551 Straatsburg 1545 Straatsburg 1545/Genève 1551 Straatsburg 1545/Lyon 1547 Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551 Straatsburg 1577 Stralsund 1665/Halle 1741 Suscitabulum musicum Tegernsee 15e eeuw Tersteegen's Geistliches Blumengarten 1779 Teutsch Kirchenamt, Straatsburg 1525 The Miller's Apprentice The Oxford Book of Carols Thüringen, ca. 1840 Toni communes (Gregoriaans) Traditional traditional traditioneel / Abdij van Orval traditionele engelse melodie Tsjechië, 1661 Valerius' Gedenckclanck 1626 Valerius' Neder-landtsche gedenck-clanck 1626 Valerius’ Nederlandtsche Gedenck-clanck 1626 Vehe's Gesangbüchlein 1537 Verzameling van Oude en Nieuwe Gezangen 1799 Vlaanderen, 13e eeuw Vlaanderen, 1850 Vlaanderen, ca. 1850 Volkslied volkslied volkslied / Herrnhut 1748 volkslied Twente volkslied uit Ootmarsum Volksmelodie Ierland Volksmelodie Wales voormiddeleeuws/Cisterciënzisch 12e eeuw voormiddeleeuws? Västergötland 1816 Wales Wales 1865 Walter's Gystliche gesangk Buchlein, Wittenberg 1525 Wild Goose Resource Group Wittenberg Wittenberg 1524 Wittenberg 1529 Wittenberg 1533 Wittenberg 1541 Wittenberg 1543 Wittenberg 1545 Wittenberg 1545/1552 Wittenberg 1560 Worcester 13e eeuw Würtembergisches Gesangbuch 1784 Würtemburg Gesangbuch 1784 ? Zwitserland

Metrisch schema

1-3-4-5-4-3-2-1-7-6-5 4-5-5-3-8-8-8-3 4-5-6-4-4-5-6-4 4-6-7-6 4-7-11-8 5-5-5-5 5-5-7-5-5-7 5-5-9-5-5-9 5-6-5-6-5-6/11-11-10-8 5-6-5-6-6-6-4 5-7-8-5-7-6/8-7-8-7 6-4-6-4-6-6-6-6 6-5-6-5 6-5-6-5-6-5-6-5 6-5-6-5-7-7 6-5-6-5/6-5-6-5 6-5-6-6-6-5 6-5-8-7-6-10 6-6-5-8/7-8-8-8 6-6-6-4 6-6-6-6 6-6-6-6-6-6-6-6 6-6-6-6-6-6-6-6/9-9-10-10 6-6-7-6-6-6-7-6 6-6-7-7-7-7 6-6-8-6 6-6-8-6-6-8 6-6-8-6-6-8/3-6-7-3-6-9 6-6-8-7 6-6-9-8/6-11-8 6-6-10-5/12-7-9-4 6-7-6-7-12 6-7-7-6-4 6-7-7-9 6-7-8-7-4/6-4-4 6-7-9-8-4 6-8-6-8-8-8-7-7-6 6-8-6-8/8-8-7-7 6-8-9-6-7-9 7-3-7-7-7-5-7-7 7-4-7-4-7-4-7-4 7-5-7-5-7-5-7-5 7-6-6-7-2-6 7-6-7-6 7-6-7-6-5-7-6 7-6-7-6-5-7-7-6 7-6-7-6-6-7-7-6 7-6-7-6-7-4 7-6-7-6-7-6 7-6-7-6-7-6-7-6 7-6-7-6-7-6-7-6-6-7-8-7 7-6-7-6-7-6-7-6-7-7-7-6-7-6 7-6-7-6-7-7-6 7-6-7-6-7-7-7-6 7-6-7-6-7-7/10-8-10-6 7-6-7-6-8-5-7-7-7-6 7-6-7-6/7-6-7-6 7-6-7-6/7-8-8-7 7-6-7-7-6 7-6-8-6 7-7-6-7-7-6 7-7-6-7-7-6-6 7-7-6-7-7-8 7-7-7-5 7-7-7-6-7-7-7-6 7-7-7-7 7-7-7-7-5-5 7-7-7-7-7-7-8-7 7-7-7-7-7-7/7-9-8-8-7 7-7-7-7-8-8-7 7-7-7-7/7-7-7-6 7-7-7-7/7-7-7-7 7-7-8-8 7-7-8-8-7-7 7-7-9-7 7-7-9-7-7-9 7-7/8-8-8-4 7-8-7 7-8-7-8-4 7-8-7-8-7-7 7-8-7-8-7-7-7-9-9 7-8-8-5 7-8-8-8-8-7 7-8-10-9-4 7-9-7-6-7-6-7-6 8-3-3-6-8-3-3-6 8-4-5-8-4-5-8-4-5-8-4-5 8-4-7-8-4-7 8-4-8-4-8-8-4-8-8-4 8-4-8-4-8-8-8-4 8-5-8-3 8-5-8-5-7-5-7-5 8-5-8-5-8-5-8-5 8-5-8-5-8-7 8-5-8-7 8-5-11-9-2 8-6-5-7-7 8-6-6-8-7-7 8-6-8-5-7-6-7-5 8-6-8-6 8-6-8-6-7-6-8-6 8-6-8-6-8-6-8-6 8-6-8-6-8-8-8-6 8-6-8-6/8-7-9-5 8-6-8-8 8-6-8-8-6-8 8-6-8-8-8 8-7-7-6/6-5-6-5 8-7-7-8 8-7-7-8-7-7 8-7-7-9-9-8-6-7 8-7-8-4-4-7 8-7-8-5 8-7-8-5-8-7-8-5 8-7-8-7 8-7-8-7-3-3-7 8-7-8-7-4-4-4-7 8-7-8-7-7-7 8-7-8-7-7-7-7-7 8-7-8-7-7-7-8-8 8-7-8-7-7-8-7-4 8-7-8-7-7-8-7-8 8-7-8-7-8-4-7 8-7-8-7-8-7 8-7-8-7-8-7-7-8-7-7 8-7-8-7-8-7-8-7 8-7-8-7-8-7-8-8 8-7-8-7-8-7-8-9/8-7-7-8-7-7 8-7-8-7-8-8-7 8-7-8-7-8-8-7-7 8-7-8-7-8-8-8-4-8 8-7-8-7-9-9-8 8-7-8-7/4-4-4-4 8-7-8-7/7-7-7-7 8-7-8-7/8-7-8-7 8-7-8-7/9-6-9-6 8-7-8-8-7 8-8-6-6 8-8-6-8-8-6 8-8-7-7 8-8-7-7-7-7 8-8-7-8-8-7 8-8-7-8-8-7-8-8-7-8-8-7 8-8-8-3-8-5 8-8-8-4 8-8-8-7 8-8-8-8 8-8-8-8-4 8-8-8-8-7 8-8-8-8-8-8 8-8-8-8-8-8-8-8 8-8-8-8-9-9-8-8 8-8-9-8-8-9 8-8-9-8-9 8-8-9-9-8-8-8-8 8-8-11-8-8-11 8-9-8-8-8-8-8-9 8-9-8-8-9 8-9-8-8-9-8-6-6-4-4-4-8 8-9-8-9 8-10-9-10 8-10-11-5 8-11-8-8-8/9-8-8-7 8-13-10-11 9-4-9-4-10-10-10-4 9-6-6-9-7-7 9-6-9-6-8-7-7-6 9-6-9-6-9-6-9-6 9-7-7-8 9-8-8-8-7 9-8-8-9-5 9-8-9-7 9-8-9-8 9-8-9-8-8-8 9-8-9-8-8-8-8-8 9-8-9-8-9-8-9-8 9-8-9-8-9-8-9-8-6-6-9 9-8-9-8-10-10 9-8-9-8/8-9-9-8 9-8-9-8/9-8-9-8 9-9 9-9-6-6-6-4 9-9-6-6-9-8 9-9-8-9/8-8-8-8-6 9-9-8-11-9 9-9-9-6 9-9-9-9 9-9-9-9-8 9-10-9-9 9-10-11-11-9-10 10-5-10-5 10-6-10-6 10-6-10-6/6-5-6-6-5-6 10-7-4 10-7-10-7 10-8-8 10-8-9-8-9-8 10-8-10-8-9-8-9-8 10-8/5-5-5-4 10-9-8-9-8-8-9-8-9-8 10-9-10-9 10-10-10-5-5-8-9 10-10-10-10 10-10-10-10-10-9-10-10 10-10-10-10-10-10-11-11 10-10-10-10/8-8-8-8 10-10-11-11 10-11 10-11-4-5-11-9-10 10-11-10-11-10-11 10-11-10-11-11-11 10-11-11-10 11-5-7-5-8 11-6-8/11-11-10 11-8-8-11-5 11-8-11-8-8-8-8 11-8-11-9 11-9-11-9-9-7 11-10-10-11 11-10-11-10 11-10-11-10/10-8-10-8 11-11 11-11-8-10-10-8 11-11-10-10-11-11 11-11-11-5 11-11-11-10 11-11-11-11 11-11-12-12-16 12-7-12-7 12-8-11-8-11-8 12-10-12-10 12-12-12-8 12-12-12-12 12-12-12-12-12 12-12-13-13-13-13 13-8 13-12-13-13 14-11-14-11 14-14-4-7-8 14-14-16-14 14-15-14-15 15-11-15-11 15-11-15-11-8-8-8-11 15-15-8-7-15

Solmisatieschema

1-1-1-1-1-1-1-3-3 1-1-1-1-1-1-7-6-1-1 1-1-1-1-2-1 1-1-1-1-2-3-1-6-7 1-1-1-1-3-4-5-5-5-5-6-5-6-7-1-2-3 1-1-1-1-7-2-5-5-6-5 1-1-1-2-2-2-4-4 1-1-1-2-3-3-3-2-3-3-3-4-5-1-2-3-2 1-1-1-3-5-5-6-7-1-2-2-2-2 1-1-1-4-2-3-4-5 1-1-1-5-5-6-6-5-3-4-5-3 1-1-1-7-1-2-3 1-1-1-7-7-7-1-2-2-2-2-1-1-1-2 1-1-2-1-3-5-4-3 1-1-2-1-7-6-5-6 1-1-2-1-7-6-7-7-1-2-2-3 1-1-2-2-3-4-2-2-3-3 1-1-2-3-1-2-2-3 1-1-2-3-1-3-4-5 1-1-2-3-1-3-4-5-7-6-5-4 1-1-2-3-2-1-5-5-6-5 1-1-2-3-2-1-7-1 1-1-2-3-3-1 1-1-2-3-3-3-3-2 1-1-2-3-3-4-3-2-2-1 1-1-2-3-3-4-4-3-2 1-1-2-3-4-5 1-1-2-3-4-5-5-3 1-1-2-3-4-5-5-7-6-5-5-4-5 1-1-2-3-5-4-3 1-1-3-2-1-2-2-3 1-1-3-3-2-2-1 1-1-3-3-2-2-1-7-6-5-5 1-1-3-5-6-5-3-2-1-1-1-4-6-6-5 1-1-5-1-2-5-3-3-2-3-4-3-2 1-1-5-3-2-1-7-1-2 1-1-5-3-2-1-7-6-5-6-7-1-2-1 1-1-5-3-4-5-3-1 1-1-5-5-6-5-4-5-5 1-1-5-6-6-5-6-1 1-1-5-6-7-1-6-5-4-3-5-4-3-2-1 1-1-5-7-6-5-4-5 1-1-7-5-6-7-1-1 1-1-7-6-5 1-1-7-6-6-5-5-3-4-3-2 1-1-7-6/7-1-3-4-5 1-1-7-7-1-1-1-7 1-2-1-5-3-5-1-3 1-2-3-1-2-3-2-1-6-5 1-2-3-1-3-5-5-4-3-2 1-2-3-2-1-2-1-6-5-1-2-3-3-3-5-5-3-2 1-2-3-2-1-6-5-1-1-2-2-2-3-2 1-2-3-2-1-7-1-2-3-4-1 1-2-3-2-1-7-6-5 1-2-3-2-1-7-7-6-6-2-3-4-3-2-1-1-7 1-2-3-2-3-4-5-5 1-2-3-2-3-4-5-5-5-1-7-6-5 1-2-3-2-4-3-2-1 1-2-3-3-1-2-3-3-4-5-4-3-2 1-2-3-3-1-2-3-4-5-5-5 1-2-3-3-2-1-2 1-2-3-3-2-1-2-3-4-4-4-4-4-3 1-2-3-3-3-2-1-6-7-1-1-1-7-6 1-2-3-3-3-3-2 1-2-3-3-3-3-2-1 1-2-3-3-3-3-2-1-5-1-2-3-3-5-5-5-3-2 1-2-3-3-3-3-3 1-2-3-3-3-3-3-2-1-1-2-1-1-6-5 1-2-3-3-3-3-4-4-3-4-5-1-1-7-6 1-2-3-3-3-4-5-5-6-3-3-2-1-1 1-2-3-3-3-5-4-3-2-3-3 1-2-3-3-3/5-1-1-2-2-2-2-3 1-2-3-3-4-2-3 1-2-3-3-5-1-1-7-2-3-4-3-4-5-3 1-2-3-3-5-5-2-2 1-2-3-4-1-7-6-5 1-2-3-4-3-3-2-1-2-1-7-1 1-2-3-4-3-3-4-5-6 1-2-3-4-3-5 1-2-3-4-5-1-3-2-1-7-1 1-2-3-4-5-3-4-5-3-2-2 1-2-3-4-5-3-6-6 1-2-3-4-5-5-4-3-2-2-2 1-2-3-5-2-3-1 1-2-3-5-4-3-2-2 1-2-3-5-6-5-3 1-2-3-7-7 1-2-4-3-2-3 1-3-2-1-3-5-4-3-5-6-5-4-3-2 1-3-2-1-3-5-4-5 1-3-2-1-5-6-1-7-5-6-5 1-3-2-1-5-6-5-3-2-1-3-2 1-3-2-3-4-5-3 1-3-2-3-4-5-5 1-3-2-3-4-5-5-7-6-5-5-4-5 1-3-2-3-5-4-3 1-3-2-3-5-4-3-3-2-1-4-3-2 1-3-2-3-6-5-4-3-6-5-4-3-2-3 1-3-3-2-1-4-4-3 1-3-3-3-2-2-1-1-3-5-5-5-5-6-6-5 1-3-3-3-3-5-1-1-6-6-5-1-3-3-3 1-3-3-4-4-5-5 1-3-4-2-1-3-5-6-5 1-3-4-4-3-2-1-3-2-7-7-1 1-3-4-5-1-7-6-5 1-3-4-5-3-4-5-6 1-3-4-5-3-6-5-1-2 1-3-4-5-4-3-2-3 1-3-4-5-4-3-4 1-3-4-5-5-4-3 1-3-4-5-5-4-3-2 1-3-4-5-5-6-6-5 1-3-4-5-5-6-6-5-5-1-7-6-6-5 1-3-4-5-6-5-5-5-6-7-1-5 1-3-4-6-5-3-1 1-3-5-1-4-6-6-5 1-3-5-3-2-1-1-1-2-4-6-5-3 1-3-5-4-2-3 1-3-5-5-5-1-6-1-5-5-4-3-4-3-2 1-3-5-5-5-5-1-7-5-6-5 1-3-5-5-5-5-5-1-7-7-6-2-3-4-5 1-3-5-5-5-5-6-5-6-5 1-3-5-5-5-6-5-5-4-4-4-4-6 1-3-5-5-6-5-3-3-1-5-6-6-6-1-5 1-3-5-5-6-5-3-4 1-3-5-5-6-7-1-5 1-3-5-6-5-4-5-3-2-1-2-3-4-6-2 1-3-5-6-5-5-6-5-3-2-1 1-3-5-6-5-7-5-6 1-3-6-5-5-1-7-6-6-5 1-5-1-1-7-1-2-3-4-3-2 1-5-1-2-3-2-1-7-6-6 1-5-1-3-2-1-2-5 1-5-1-3-2-1-7-1 1-5-1-5-1-2-3-1 1-5-1-7-1-2-3-1-2-3-4-3-2-1-2-1 1-5-1-7-6-5-6-5-4-3 1-5-5-1-1-2-2-3 1-5-5-3-2 1-5-5-3-2-3-4-5 1-5-5-5-6-4-5 1-5-5-6-7-1-1 1-6-5-1-2-3-3-5-4-3-2-1 1-6-7-1-7-6-7 1-7-1-2-2-1-2-3 1-7-1-2-3-2-1-1 1-7-1-2-3-2-1-2 1-7-1-6-1-5-5 1-7-6-2-2 1-7-6-5-1-2-1-2-3-1 1-7-6-5-1-2-3-1 1-7-6-5-3-4-5-6-6-5-4-3 1-7-6-5-3-5-5-4-4-3 1-7-6-5-3-6-6-5 1-7-6-5-4-3-2-1-5-6-6-7-7-1-1 1-7-6-5-5-6-3-5-5-3-4-5-5-6-3-5 1-7-6-6-6-5-1-1-2 1-7-6-7-1-2-3-2 2-1-2-3-4-3-2-1-3 2-1-2-4-5-4-3-2 2-2-2-2-2-6-5-4 2-2-3-3-5-5-6-6 2-2-3-4-2-3-1 2-2-3-4-3-2-2 2-2-6-2-1-1-2-2 2-2-6-2-3-4-5-3-2 2-2-6-6-1-1-5-5 2-2-6-6-5-5 2-2-6-6-5-6 2-3-1-2-5-4-2-3-3-2 2-3-1-6-7-5 2-3-4-4-5-4-3-2-4-4 2-3-4-5-6-1-7-6 2-3-4-5-6-4-3-2-2 2-4-2-1-2-4-3-2 2-4-3-4-5-6-6 2-4-4-3-6-5-6-4-5-3 2-4-5-5-6-7-7-1-1 2-4-5-6-1-6-5-4 2-4-5-6-6-6-5-6-7-1-6 2-6-4-5-5-4-3-2 2-6-6-6-2-1-6 2-6-6-6-5-4-3 2-6-7-1-1-2-1-7-6 2-7-1-2-2-7-1-6-6-5 3-1-2-2-3-1-7-6 3-1-2-3-4-5-4-3 3-1-2-3-5-4-3-3-2-1 3-1-2-6-6 3-1-6-5-7-1-3-2 3-1-7-6-3-6-5-4-3 3-2-1-1-1-7-7-6-6-5-3-2-1-2 3-2-1-1-7-6-6-5-3-5-1-7-1-3-2 3-2-1-2-3-1 3-2-1-3-5-4-3 3-2-1-3-5-4-3-6-7-1-2-7-6-5 3-2-1-4-4-4-4-2-1-2-3 3-2-1-5-1-3-4-3-5-6-5-3-1-2 3-2-1-5-5-4-5-6-5-5-3-5-1-7-7-6-5-4-5 3-2-1-7-6-1-6-5-1-3-5-3-2-1-2 3-2-1-7-6-2-1-7-1 3-2-1-7-6-7-1-2-3-4-5 3-2-3-1-1-1-1-7-6-5-5-5-6-1-1-7-1 3-2-3-1-1-2-1-2-3 3-2-3-1-2-7-6 3-2-3-4-3-1-5-1-2-2-2-2-5-4-3 3-2-3-4-3-2-1-2-2 3-2-3-4-3-3-2-1-2 3-2-4-3-7-2-1-5-5-3-2-5-1-7 3-3-1-1-6-6-5-5 3-3-2-1 3-3-2-1-2-2-6 3-3-2-1-5-1-2-3 3-3-2-1-5-6-5-5-4-3 3-3-2-2-4-3-3 3-3-2-2-4-4-3-3-5-5-3-1-3-2 3-3-2-3-1-1-1-4-3-2 3-3-2-3-1-2 3-3-2-3-6-3-1-2-3-6 3-3-3-1-1-2-2-2-3 3-3-3-2-1-2-3-2-1-6 3-3-3-2-3-4-5-1-5-3-2-3-4-6-5-4-3 3-3-3-2-3-5-5-4-3-3-2-1-2 3-3-3-3-2-1-3 3-3-3-3-2-1-3-4-6-5 3-3-3-3-2-1-5-1-1-3-2-7-1-2-3 3-3-3-3-3-3 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-2-1-1-7-1 3-3-3-3-3-3-3-6 3-3-3-3-3-3-4-3-2-2-3-2-1 3-3-3-3-3-4-5-1 3-3-3-3-3-6-5 3-3-3-3-5-5-3 3-3-3-3-6-6-7-5 3-3-3-4-3-2-1-6-5-1-1-3-2 3-3-3-4-3-3-2 3-3-3-4-5-5-5-3-4-3-4 3-3-3-6-3-4-3-2-1 3-3-3-6-6-1-1-7-7 3-3-4-3-2-2-3-2-1-1-4-3-2-3-1 3-3-4-4-3 3-3-4-4-5-3 3-3-4-4-5-4-3-2 3-3-4-5-4-3-2-3-3-3-2-1-2-1-7-1 3-3-4-5-4-3-3-2-1-2-5 3-3-5-1-6-5-5-2-1-1-1-1-1-1-3-2 3-3-5-3-1-2-3-4 3-3-5-5-4-4-5 3-3-5-6-7-3 3-3-6-1-1-7-6-3 3-3-6-2-1-7-6-6 3-3-6-5-6-2-1-7-6-5 3-3-6-6-6-7-1-1 3-3-6-7-1-2-1-2-3-4-3-6 3-4-3-2-2-3-2-1-1-7-6-6-6-7-1-2 3-4-3-2-6-2-1-7-6-7-1-5 3-4-4-3-1-1-2-2-3 3-4-5-1-3-2-1-5-3-4-5-6-5-3-2 3-4-5-1-3-2-1-7-6-5-4-4-1-7-6-5-4-3 3-4-5-3-1-6-5-3-6-5-2-3-5-4-3 3-4-5-3-2-1-1-2-3-2-1-5 3-4-5-3-6-5-5-4-2-3-4-6-5-4-3 3-4-5-5-1-2-3-2-1-2-1-1-6-5 3-4-5-5-1-2-3-3 3-4-5-5-5-5-1-2-3-3-3-3 3-4-5-5-5-5-5-1-2-3-2-3-4-5 3-4-5-5-5-5-5-1-7-6-5-5-5-5-5 3-4-5-5-5-6-5-5-5-4-5-3 3-4-5-5-6-5-1-2-3-1 3-4-5-6-5-3-1-3-4-6-5-5-4-3-2 3-5-2-3-6-5-2 3-5-3-2-1-2-6-6 3-5-3-2-1-3-3 3-5-3-3-2-1-6-5 3-5-4-6-5-4-3 3-5-5-3-2-1-2-4-3 3-5-6-1-3-5-6-5 3-5-6-5-1-5 3-5-6-5-1-6-5-3 3-5-6-5-3-2-1-2 3-5-6-5-4-3-2-3 3-6-1-7-6-5-6-7 3-6-3-2-3-1-2-7 3-6-5-4-3-2-3 3-6-6-5-4-3-3 3-6-6-5-5-6-6-3 3-6-6-6-1-1-1-7-7-7-5-5 3-6-6-6-6-5-4-3-3 3-6-7-1-7-6-4-4 4-1-2-2-6-7-6 4-3-2-1-2-4-5-4 4-4-1-1-2-7-1 4-4-4-4-4-4-4-3 4-4-4-4-4-4-4-4-2 4-5-5-4-5-4-4 4-5-5-4-6-1-1-1-2-4 4-5-6-6-5-6-2-3-5-3 5-1-1-1-1-5-1-1-1-1-3-3-2 5-1-1-1-2-2-2-3-3 5-1-1-1-2-3-1-2-2-2 5-1-1-1-2-3-2-1-2-5-6-5-4-3-2-3 5-1-1-1-2-3-3-3-1-2-2-1-7-1-5 5-1-1-1-3-3-2-2-4-3-4-2-1-7-1 5-1-1-2-2-1-1 5-1-1-2-3-1-4-4-3-2-5-1-1-2-3 5-1-1-2-3-3-3-4-3-2-1-1 5-1-1-2-3-5-1-2-7-1-2-3-2-1-7 5-1-1-2-4-3-2-3-2 5-1-1-3-1-1-6-1-5-1-2-3-2 5-1-1-3-2-1-2-2 5-1-1-3-2-1-2-3-4-5-4-3-4-3-2 5-1-1-3-3-2-1-2-3-2-1-3-2-1 5-1-1-4-4-2-5 5-1-1-7-2-1-1-7-6-5 5-1-2-1-2-3-1-7-6-6 5-1-2-3-1-5-5-3-1 5-1-2-3-3-2-1-3-2-2-2-3-4-5 5-1-2-3-3-3-4-4-5-5 5-1-2-3-3-4-3-2-2-1 5-1-2-3-3-4-3-2-3-1-5-1-3-5-5-6-5-4-3 5-1-2-3-4-5-1-2-1-7-1-7-6-5-5-5-5-3-5 5-1-2-3-4-5-5 5-1-2-3-4-5-6-5 5-1-2-3-5-4-6-6-5-5 5-1-3-1-3-2-1-6-5 5-1-3-1-5-3-5-5-6-7-1 5-1-3-3-2-1 5-1-3-3-2-2-1-5 5-1-3-3-3-4-3-2-1-6-1 5-1-3-3-4-5-4-3 5-1-3-4-3-1-7-1-2-1-6-1 5-1-3-5-1-4 5-1-3-5-5-5-5-4-5-6-5 5-1-5-6-5-4-3-3 5-1-5-6-6-5-4-3-1 5-1-6-5-1-2-3-2-1-3-2-1-3 5-1-7-1-2-3-3-5-3-2-1-2-3-1 5-1-7-1-2-3-5-2 5-1-7-1-5-6-5-1-2-3 5-1-7-6-5-1-3-4-5 5-1-7-6-5-1-3-4-5-5-6-7-1-2-2 5-1-7-6-5-4-3-5-1-3 5-3-1-1-1-7-6-6-5 5-3-1-1-3-3-2-2-3-4-5-6-5-4-3-2-1 5-3-1-6-6-4-2-1-7-1 5-3-2-1-1-1-7-6-5-6-1-4-6-5 5-3-2-1-1-7-6-6-7-1-5 5-3-2-1-2-1-3-5-3-6-2-2 5-3-2-1-6-5 5-3-2-1-6-5-3 5-3-2-1-6-6-5-6 5-3-2-1-7-1-6-5 5-3-3-3-2-1-7-1-5 5-3-3-3-2-3-1-5-6-1-5 5-3-3-3-3-3-3-5-5-3 5-3-4-3-1-2-1-6-5-5-6-1-5-1-2 5-3-4-3-2-3-5-1-3-3-2 5-3-4-5-6-5-7-1-7 5-3-4-6-5-7-1-2-7-1-5 5-3-5-4-3-2-1 5-3-5-4-3-2-3-4-3-2-1 5-3-5-5-3-6-6-6-6-5 5-3-5-6-5-4-3-2-1 5-3-6-5-1-1-7-1 5-3-6-5-1-3-2-1-2-7-5 5-3-6-7-1-1-7 5-4-3-2-3-2-3-5-3-1-6-7-1-6-5 5-4-3-2-5-4-3-2 5-4-3-3-2-1-2-3-4-4-3 5-4-3-3-2-1-6-5-3-2-1-5-3-2 5-4-3-3-3-3-3-4-5-6-5-5-4-3-2-4-4-3-2-1 5-4-3-4-5-3 5-4-4-3-2-1-2 5-4-5-1-3-5-1-3-2-3-4-2-1-2-3 5-4-5-1-5-4-5-6 5-4-6-5-8-7-8-9-6 5-5-1-1-1-1-7-6-5-5-4 5-5-1-1-2-2-3-3 5-5-1-2-3-3-3-2-3-4-5-4-3-2-2-1 5-5-1-2-3-4-5 5-5-1-2-7-1-5-5-1-1-2-2-3 5-5-1-3-1-5-7-2-1 5-5-1-7-1-2-6-2-1-7-1-2-1-2-3-1 5-5-1-7-5-6-7 5-5-1-7-6-5-4-3 5-5-3-1-2-3-4-5 5-5-3-2-1-2-1-1-2-3-2-1-2-5 5-5-3-3-2-2-1 5-5-3-3-2-2-1-1-6-6-1-1-6-6-5 5-5-3-4-5-1-2-3-1-2-2-2-2-3-2-1 5-5-3-5-4-3-2-1-2-1 5-5-4-3-3-2-1-3-5-6-7-1-5 5-5-4-3-3-2-3-4-6-5-4-3 5-5-4-3-4-5-6-5 5-5-4-3-5-1-1-2-7-1 5-5-4-4-3-1-2-2 5-5-4-5-6-5-5-1-5-1-7-6-5-4-3 5-5-4-5-10-9 5-5-5-1-5-4-3-3-2 5-5-5-1-7-6-5-4-3 5-5-5-2-6-6-6 5-5-5-3-1-6-5-3-6-5-3-2 5-5-5-3-2-1-1-2-7 5-5-5-3-4-5-6-6-5 5-5-5-3-5-5-5-6-6-4-6 5-5-5-3-5-6-1-7-6-5-5-4-5-3 5-5-5-4-3-6-5-4-3-2 5-5-5-4-5-1-2-1-7-6-5-4-3-2-3 5-5-5-5-1-7-6-5 5-5-5-5-3-6-5-3-1 5-5-5-5-4-3-3-3-3-4-4-4-2-3 5-5-5-5-4-5-5 5-5-5-5-5-5-3 5-5-5-5-5-5-5-1-2-3-2-2-2-2-2-1-3-3-2-1 5-5-5-5-5-6-7-1 5-5-5-5-6-6-5 5-5-5-5-6-7-6-5 5-5-5-6-5-3-5-1-1-2-1 5-5-5-6-5-5 5-5-5-6-5-5-3-3-3-3-5-3-2 5-5-5-6-6-5-5-5-1-1-1-2-3-2-2-1 5-5-6-3-4-5-6-5 5-5-6-5-3-1-2-3-4-5 5-5-6-5-3-2-3-2-1 5-5-6-5-3-4-5 5-5-6-6-4-5-6-1-1 5-5-6-7-1-1-7-7-6-5-6-6-7-6-5-5 5-5-7-1-2-2-1-7-6-5-6 5-5-7-1-4-3-2 5-5-10-9-10-12 5-5-10-10-9-8-7 5-6-1-1-2-1-5-6-1-1-2-1 5-6-1-2-1-1-7-1-6-5 5-6-1-6-1-2-3-3 5-6-4-2-5-3-1-6-4-2 5-6-4-3-4-2-3-4-5 5-6-5-1-7-6-6-5 5-6-5-3 5-6-5-3-1-2-1-6-5-6-5-3-1-3-2 5-6-5-3-3-2-1-2-3-1 5-6-5-3-3-4-3-1-7-1-2-3-4-5-3 5-6-5-3-5-4-2-5-5-6-5 5-6-5-4-3-2 5-6-5-4-5-3-4-2-1 5-7-1-1-1-7-1-2-2-1 5-7-5-4-3-4-4-5 5-8-9-10-12-11 5-8-10-10-10-10 6-1-1-3-3-6-4-3-2-3 6-1-2-1-4-4-3-4 6-1-2-1-7-6-6-5-6 6-1-2-3-2-2-2-3 6-1-2-3-3-2-1-2-2 6-1-2-3-5-3-2 6-1-3-2-1-2-6 6-1-6-5-6-1-7-6 6-2-2-3-2-1-7-6 6-2-2-3-3-4-5-3-2 6-3-2-1-2-3-1-6 6-3-2-1-7-6 6-3-3-2-2-1-2-7 6-3-3-2-6-6 6-3-3-4-5-5-5-4-2-3 6-3-4-5-4-3 6-3-6-7-1-2-7-6 6-3-6-7-1-7-6 6-4-5-6-1-6-4-5-4-3-2 6-5-3-4-4-5-6-5-6 6-5-4-3-4-5-5-6 6-5-4-4-3-5-4-3 6-5-6-7-1-2-3-2-1-7-6 6-6-1-1-2-2-3-3 6-6-1-7-1-7-6-7-1-1-2-3 6-6-2-3-4-3-2-3-2-1-2-2 6-6-3-3-2-1-5-5 6-6-5-4-3-5 6-6-5-4-3-6-7-5-4-3 6-6-5-6-6-6-1-6-5-6 6-6-6-1-6-1-2-3 6-6-6-4-5-2 6-6-6-5-6-4-3-2-1-2-4-4-5-3 6-6-6-5-6-7-3-3 6-6-6-6-5-6 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 6-6-7-1-1-2-2-3-3 6-7-1-1-7-5-6 6-7-1-2-3-3 6-7-1-2-3-3-2-3-3 6-7-1-2-3-5-3 6-7-1-6-6-7-1-2-3-1-1 6-7-1-7-1-2-7-7 6-7-1-7-6-5-6 6-7-1-7-6-7-5-3 6-7-3-4-5-6-7-7 6-7-5-1-7-6-5-6 6-7-7-1-1-2-2-4 7-1-6-6-5-4-2-3 7-3-7-1-7-5-6-7 7-7-7-6-5-7-7 8-7-6-5-3-4-7-6-5