Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden op zaterdag 30 november 2019 in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Gebruiker:Ecthelion3/Test/Bijbelplaats 2

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
BijbelplaatsLied
PsalmWees genadig
Psalm 1Een boom geplant aan water
Psalm 1Gelukkig wie niet deelneemt aan 't beraad
Psalm 1Gefeliciteerd, jij die niet meeloopt
Psalm 1Boom geplant aan stromen water
Psalm 1Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt
Psalm 1Zegen is een mens
Psalm 1Gezegend hij, die in der bozen raad
Psalm 1Goed is dat je niet doet wat slecht is
Psalm 1Als een boom ben je
Psalm 1Gelukkig is de mens
Psalm 1Welzalig wie niet volgt der bozen raad
Psalm 1Er is geen hemel voor wie aarde ombrengt
Psalm 1Jij, om mensen bewogen
Psalm 1Gelukkig is de man die niet bezwijkt
Psalm 1Jij, binnenweg van ons bestaan
Psalm 1Gelukkig mensen die niet gaan
Psalm 1Als een schip op het water
Psalm 1Niet als een storm, als een vloed
Psalm 1:1-3Welzalig de man, die niet wandelt
Psalm 1:3Staan in winterlicht
Psalm 1:3De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Psalm 2Waarom woelen de volken
Psalm 2Wat willen jullie, wereldmachten, toch
Psalm 2Waarom razen volkeren
Psalm 2Zeg me waarom
Psalm 2Jij in ons midden
Psalm 2Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Psalm 2:7Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
Psalm 2:7God sprak tot mij: mijn zoon ben jij
Psalm 2:10-12Hij die de hoge bomen
Psalm 2:12De dag der kroning is gekomen
Psalm 3O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld
Psalm 3O HEER, de vijand staat
Psalm 3Sta op bevrijd mij toch
Psalm 3O Heer, de tegenstand komt op van elke kant
Psalm 3Mijn God, van elke kant
Psalm 3:3-6Hoe zalig is 't, o dierb're Heer
Psalm 4Laat als ik roep mij op U hopen
Psalm 4Als ik U aanroep
Psalm 4Wanneer ik roep, wilt U dan horen
Psalm 4Wil mij, wanneer ik roep, verhoren
Psalm 4Verhoor mij als ik roep tot U
Psalm 4Gij zijt mijn waarheid
Psalm 4De dag, geboren uit het duister
Psalm 4Wil, als ik roep, mij antwoord geven
Psalm 4Als ik roep, geef antwoord
Psalm 4:2O Vader, trek het lot U aan
Psalm 4:7Zegen ons met het licht van uw ogen
Psalm 4:9Ik leg mij in uw hoede neer
Psalm 4:9Ik slaap in Uw bescherming, Heer
Psalm 5O Here, wil mijn woorden horen
Psalm 5Laat mij, mijn Koning, tot U spreken
Psalm 5HEER, luister naar mijn bange klachten
Psalm 5:2-3O koning, hoor uw onderdaan
Psalm 5:2-3Heer, geef mij meer reinheid
Psalm 5:9Ga met ons jouw weg
Psalm 6O Here, sla mij gade
Psalm 6Straf mij in uw gramschap niet
Psalm 6Ontferm U ik ben uitgebloeid
Psalm 6Bewijs, Heer, mij genade
Psalm 6In mijn bloei ontluisterd
Psalm 6Heer, toon mij uw genade
Psalm 6O Heer, straf mij niet langer
Psalm 6HEER, laat uw boosheid varen
Psalm 7Here mijn God, Gij hoedt mijn leven
Psalm 7Jij die ons ten goede keert
Psalm 7Heer, mijn God, U bent mijn toevlucht
Psalm 7:11Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Psalm 8Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam
Psalm 8HEER, onze Heer, hoe heerlijk is op aarde
Psalm 8Almachtige, verheven Heer
Psalm 8Gij hebt, o Vader van het leven
Psalm 8Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Psalm 8O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam
Psalm 8Nog heeft het dier geen naam
Psalm 8In de schoot van mijn moeder geweven
Psalm 8Wij loven u, wij leven
Psalm 8Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
Psalm 8Wie prijst de Heiland hemelhoog
Psalm 8HEER, onze Heer, wat schiep U alles prachtig
Psalm 8Zie de zon, zie de maan
Psalm 8HEER, onze Heer, hoe glorierijk en machtig
Psalm 8Wees geprezen, bron en schenker
Psalm 8De handtekening van de Heer
Psalm 8Heer gij hebt uw naam gegeven
Psalm 8's Nachts als er duizenden sterren verschijnen
Psalm 8:2-5Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon
Psalm 8:3Buiten de poort heeft Jezus geleden
Psalm 8:3Jezus zal heersen waar de zon
Psalm 8:3Kinderen in de tempel
Psalm 8:4Alles wat God geschapen heeft
Psalm 8:4-5Gij hebt de lichten aangedaan
Psalm 8:4-5God enkel licht
Psalm 9Ik zal met heel mijn hart, o Heer
Psalm 9Met heel mijn hart zing ik uw eer
Psalm 9Uit het diepst van mijn hart wil ik zingen
Psalm 9Met heel mijn hart geef ik U eer
Psalm 9:2-3U zal ik loven, Heer
Psalm 9:11Wat mijn God wil, geschiede altijd
Psalm 10Waarom, o Heer, blijft U van verre staan?
Psalm 10Waarom HEER, blijft u zo op afstand staan
Psalm 10Weerlozen worden bemoedigd
Psalm 10Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt?
Psalm 10Zie deze aarde
Psalm 11Bij U, Heer, wil ik schuilen
Psalm 11Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggen
Psalm 11Mijn schuilplaats is bij Hem
Psalm 11In zware tijden hoef ik niet te vluchten
Psalm 11De Here is mijn toevlucht en mijn sterkte
Psalm 12O God, neem van de hemel waar
Psalm 12O Woord, gewonnen uit de aarde
Psalm 12Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken
Psalm 12Onkreukbare woorden, waar ben je
Psalm 12Help HEER, de liefde en de trouw ontbreken!
Psalm 12:8God in den hoog’ alleen zij eer
Psalm 13Dan nog
Psalm 13Hoe lang vergeet U mij, o God
Psalm 13Hoelang, o Heer, vergeet Gij mij
Psalm 13Hoe lang laat U mij nog alleen
Psalm 13Hoelang nog kijkt U mij niet aan
Psalm 13Hoe lang nog, Jij
Psalm 13Hoe lang, o Heer?
Psalm 13Hoelang nog Heer, blijft U mij vergeten
Psalm 13Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
Psalm 13:2Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen
Psalm 13:4Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen
Psalm 13:6Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen
Psalm 14De dwazen denken dat God niet bestaat (Psalm 14)
Psalm 14Niksers, leeghoofden
Psalm 14De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God' (Psalm 14)
Psalm 14De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God (Hoekstra)
Psalm 14:4Laat komen, Heer, uw rijk
Psalm 15Heer, wie mag wonen in uw tent
Psalm 15In jouw mond
Psalm 15Wees eerlijk, doe de mensen recht
Psalm 15Wie zult Gij noden in uw tent
Psalm 15Jij die woont in heiligheid
Psalm 15HEER, wie is welkom, voor wie staat
Psalm 15Laat wonen Jouw nabijheid onder ons
Psalm 15O God die mededeelzaam zijt
Psalm 15Wie mag, o God, bewonen
Psalm 16Schenk mij bescherming God, ik schuil bij U
Psalm 16Mijn God, ik kom naar U
Psalm 16Jij bent de god die mij gegeven is
Psalm 16Bewaar mij, Heer, mijn toeverlaat zijt Gij!
Psalm 16Ik val niet uit zijn hand
Psalm 16Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
Psalm 16Bescherm mij, God, 'k ben veilig slechts bij U
Psalm 16God bewaar mij
Psalm 16Geschreven staat uw Naam
Psalm 16Hoor je mij?
Psalm 16:1Behüte mich, Gott
Psalm 16:2Leer ons, O Heer, wat de weg is te leven
Psalm 16:2Wie is die God die eeuwig leeft
Psalm 16:5Leer ons, O Heer, wat de weg is te leven
Psalm 16:7-11Leer ons, O Heer, wat de weg is te leven
Psalm 16:11Behüte mich, Gott
Psalm 17Hoor naar een rechte zaak, o Heer
Psalm 17HEER, hoor mij nu ik roep om recht
Psalm 17Blijf Jij naar ons op zoek
Psalm 17Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht
Psalm 17:1-3Laat mij, zo leef ik naar uw wil
Psalm 17:5-8Laat mij, zo leef ik naar uw wil
Psalm 17:8In de weldaad van uw woorden
Psalm 17:15Laat mij, zo leef ik naar uw wil
Psalm 18Heer, Gij zijt burcht en toren
Psalm 18Ik heb U lief van ganser harte, Here
Psalm 18Dat jouw liefde in ons leven blijkt
Psalm 18Hoe wonderlijk ben Jij
Psalm 18:2Ik heb U lief, o mijn beminde
Psalm 18:2No longer slaves
Psalm 18:2-4Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij
Psalm 18:3Wie is God behalve onze Heer?
Psalm 18:3Een vaste burcht is onze God
Psalm 18:3Ik weet waar mijn geloven
Psalm 18:21-30Heer mijn God, gij geeft licht in mijn duisternis
Psalm 18:22-25Wie is God behalve onze Heer?
Psalm 18:29C'est toi ma lampe, Seigneur
Psalm 18:31-32Wat God doet, dat is welgedaan
Psalm 18:32Wie is die God die eeuwig leeft
Psalm 18:36-37Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Psalm 18:47Rots waaruit het leven welt
Psalm 18:47Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij
Psalm 19Het ruime firmament
Psalm 19De hemel roemt de Heer
Psalm 19De hemelkoepel spreidt
Psalm 19Wanneer ik door de velden ga
Psalm 19Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend
Psalm 19De himel, hiel it grut hielal
Psalm 19:1-7De hemel ontvouwt de glorie van God
Psalm 19:3Klaarlichte nacht
Psalm 19:5-6Kom tot ons, de wereld wacht
Psalm 19:5-7Het licht dat weer opnieuw begon
Psalm 19:6Komt ons in diepe nacht ter ore
Psalm 19:8-11Het woord des Heren is volmaakt
Psalm 20Moge de Heer u antwoord geven (Hoekstra)
Psalm 20Moge de Here u verhoren
Psalm 20Moge de Heer u antwoord geven
Psalm 20Dat God u mag verhoren, koning
Psalm 21HEER, indrukwekkend is uw kracht
Psalm 21O Heer, de koning is verheugd
Psalm 21Wie om het recht zich weert
Psalm 21O Heer, de koning is verblijd
Psalm 22Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij (Hoekstra/Nolles)
Psalm 22Machtige, mijn Machtige
Psalm 22Waarom hebt Gij mij nu verlaten, God
Psalm 22Waarom ben ik verlaten
Psalm 22Waarom hebt U mij verlaten?
Psalm 22O liefde die verborgen zijt
Psalm 22Als Gij ons niet kent
Psalm 22Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij
Psalm 22De kleine herder David
Psalm 22Liefde wanhoop droeve woede
Psalm 22Door God en door mensen verlaten
Psalm 22:1-3God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
Psalm 22:2O lichaam van het Woord
Psalm 22:4Hoor, trouwe Vader, ons gebed
Psalm 22:4In de weldaad van uw woorden
Psalm 22:4Loof God, die zegent al wat leeft
Psalm 22:4Christus staat in majesteit
Psalm 22:4Een lied voor God de Heer
Psalm 22:5-9God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
Psalm 22:10-11Gij zijt mijn God van de moederschoot af
Psalm 22:10-11Ik droomde U van jongs af aan
Psalm 22:15Als boten uit het niets vandaan
Psalm 22:20Levende, blijf niet ver van ons
Psalm 22:23-32Levende, blijf niet ver van ons
Psalm 22:25-26Nooit hebt Gij de arme veracht
Psalm 23Want mijn herder is de Heer
Psalm 23De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken
Psalm 23Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij
Psalm 23Want mijn Herder is de Heer
Psalm 23Mijn herder is de Heer (Huijbers)
Psalm 23Die mij hoedt als een herder
Psalm 23De Heer is mijn herder en geen ding
Psalm 23Mijn herder is de Heer in wien
Psalm 23Mijn herder, Gij alleen
Psalm 23Was jij mijn herder
Psalm 23D' Almachtige is mijn herder en geleide
Psalm 23Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
Psalm 23Luister naar mijn dienaar
Psalm 23Uw rust in mijn wereld
Psalm 23De Heer is mijn herder, 'k heb al wat mij lust
Psalm 23God is de Herder die waakt over mij
Psalm 23'k Weet, dat de Heer mijn herder is
Psalm 23De Here wil mijn trouwe herder wezen
Psalm 23De herder is er elke dag
Psalm 23Was ik een schaap, was Hij mijn herder
Psalm 23De Here is mijn herder
Psalm 23Mijn Herder zijt Gij, o mijn Heer
Psalm 23Mijn Herder is de Here God
Psalm 23Brood op tafel, een hand gevuld
Psalm 23:1Mijn herder is de Heer
Psalm 23:1-2Hoor, trouwe Vader, ons gebed
Psalm 23:1-3Sion mijn vaderland
Psalm 23:2Een boom geplant aan water
Psalm 23:2-3Wie zich door God alleen laat leiden
Psalm 23:3Al de weg leidt mij mijn Heiland
Psalm 23:4Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Psalm 23:4Wat God doet, dat is welgedaan
Psalm 24De aarde is met al wat leeft
Psalm 24Verheft u, poorten, maakt u wijd
Psalm 24De aarde is van God alleen
Psalm 24Ik heb mijn hart tot U geheven
Psalm 24Van God is de aarde, van Hem deze wereld
Psalm 24Hef op uw hoofden, poorten wijd
Psalm 24Ruimte om Hem
Psalm 24De aarde is, met al wat leeft
Psalm 24De HEER is Heer van deze aard'
Psalm 24De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein
Psalm 24Wie mag beklimmen de hoogte van God
Psalm 24Gij, poorten, heft uw hoofd omhoog
Psalm 24Laat onze woorden stijgen
Psalm 24Wie gaf ons een plaats op aarde
Psalm 24:1Gij die gelooft, verheugt u samen
Psalm 24:1-2Aan U behoort, o Heer der heren
Psalm 24:7Lift up your heads
Psalm 24:7Betlehem, o uitverkoren stad
Psalm 24:7-10Hef op uw hoofden, poorten wijd (canon)
Psalm 25Zoudt Gij mij ooit te schande maken
Psalm 25Wees nabij, omwille van jouw naam
Psalm 25Verlos ons, laat er vrede komen
Psalm 25Heer, ik hef mijn hart en handen
Psalm 25HEER, bij U zoek ik ontferming
Psalm 25Nu geef ik U mijn ziel in handen
Psalm 25Naar U gaat mijn verlangen uit
Psalm 25Van mijn ellende, keer u niet af
Psalm 25'k Hef mijn ziel in vast vertrouwen
Psalm 25:1Naar U gaat mijn verlangen, Heer (2)
Psalm 25:1-2Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Psalm 25:1-2Tot u, Heer, stijgt mijn verlangen
Psalm 25:1-2Mijn leven til ik, God, naar U omhoog
Psalm 25:1-4Naar U gaat mijn verlangen, Heer (1)
Psalm 25:3Wat mijn God wil, geschiede altijd
Psalm 25:4Neem mijn leven, laat het, Heer
Psalm 25:4-10Tot u, Heer, stijgt mijn verlangen
Psalm 25:5Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Psalm 25:5-6Naar U gaat mijn verlangen, Heer (2)
Psalm 25:6Gedenk uw ontferming, God
Psalm 25:8-10Naar U gaat mijn verlangen, Heer (2)
Psalm 25:14Tot u, Heer, stijgt mijn verlangen
Psalm 25:15Mijn ogen zijn gericht op U
Psalm 25:15De Heer zal ons bevrijden
Psalm 25:15Naar U gaat mijn verlangen, Heer (1)
Psalm 25:15-16Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Psalm 25:15-16Mijn ogen zijn gevestigd
Psalm 25:15-22Mijn ogen zijn gericht op de Heer
Psalm 25:21Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Psalm 26O Here, doe mij recht!
Psalm 26Levende, doe jouw gerechtigheid over ons dalen
Psalm 26O Heer, op wie ik pleit
Psalm 26Doe recht HEER, spreek mij vrij
Psalm 27Nu staan, in dun gewaad van groen
Psalm 27Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Psalm 27Om dit ene bid ik
Psalm 27De Heer is mijn licht
Psalm 27Dit ene heb ik jou gevraagd
Psalm 27De Here is mijn licht, wat kan mij deren
Psalm 27Wie anders dan de HEER zal mij bevrijden?
Psalm 27O wanneer ik mij niet hechtte
Psalm 27Dit is heel mijn verlangen
Psalm 27Heer, Gij zijt burcht en toren
Psalm 27God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen?
Psalm 27:1Zo vriendelijk en veilig als het licht
Psalm 27:1Wat God doet, dat is welgedaan
Psalm 27:1-2De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:1-5De dag, geboren uit het duister
Psalm 27:4Houd me dicht bij U
Psalm 27:4-5De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:7-9Hoor mijn stem, Heer
Psalm 27:7-9Halleluja! Hoor mij, God, ik roep
Psalm 27:7-9De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:8Houd me dicht bij U
Psalm 27:8-9Wij lezen in het lieve licht
Psalm 27:8-9O Heer, verberg U niet voor mij
Psalm 27:10Laat ons de Heer lofzingen
Psalm 27:10De dag der kroning is gekomen
Psalm 27:11Leer mij Uw weg, o Heer
Psalm 27:11-14De Heer is mijn licht en mijn heil
Psalm 27:13I am sure I shall see
Psalm 27:14Als g' in nood gezeten
Psalm 27:14Vrees niet, o mijn ziele
Psalm 27:14Wait for the Lord
Psalm 28Heer sterke rots, wil mij verhoren
Psalm 28Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!
Psalm 28Levende God. mijn herder zijt Gij
Psalm 28:9Heer, wij loven en aanbidden U
Psalm 29Die alles overstemt
Psalm 29Engelen, geef aan de HEER
Psalm 29Stem die leven wint op dood
Psalm 29Gij die hoog verheven zijt
Psalm 29Erken nu de Heer
Psalm 29Hemelingen, buigt u neer
Psalm 29:3Almachtige
Psalm 30U zal ik loven, trouwe Heer
Psalm 30De avond komt met droefheid
Psalm 30U prijs ik, HEER, want U genas
Psalm 30Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
Psalm 30:2Voici Dieu qui vient à mon secours
Psalm 30:2-4Van U wil ik spreken, God (Huijbers)
Psalm 30:2-13Van U wil ik spreken, God (de Keyzer)
Psalm 30:6Van U wil ik spreken, God (Huijbers)
Psalm 30:9-10Van U wil ik spreken, God (Huijbers)
Psalm 30:12Van U wil ik spreken, God (Huijbers)
Psalm 31Jij zoekt mij
Psalm 31Op U vertrouw ik, Heer der Heren
Psalm 31In de verdrukking wil ik bij u schuilen
Psalm 31Mijn toevlucht is de Here God
Psalm 31Bij U, o Heer, zoek ik bescherming
Psalm 31:2Heer, wij loven en aanbidden U
Psalm 31:3-4Rots waaruit het leven welt
Psalm 31:3-4Wees mij een rots, een toevlucht
Psalm 31:4Een vaste burcht is onze God
Psalm 31:6In uw handen, Heer, beveel ik mijn leven
Psalm 31:16De Heer heeft onze tijd van leven
Psalm 32Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
Psalm 32Welzalig hij wiens zonde is vergeven
Psalm 32Gelukkig ben je als je schuld bekent
Psalm 32Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
Psalm 32Gelukkig wie Gods vrijspraak heeft gekregen
Psalm 32:1-2Mijn toevlucht zijt Gij
Psalm 32:5Mijn toevlucht zijt Gij
Psalm 32:7U bent mijn schuilplaats,Heer
Psalm 32:7Mijn toevlucht zijt Gij
Psalm 32:8Heer, wijs mij uw weg
Psalm 32:8Hoort het troostwoord, gij, Gods kinderen
Psalm 32:8Dit is het lied van onze zon
Psalm 32:10-11Mijn toevlucht zijt Gij
Psalm 33Juich, wie de HEER van harte eren
Psalm 33Zing vrolijk, loof de naam des Heren
Psalm 33:1Juich, rechtvaardigen, voor uw God
Psalm 33:5De aarde is vervuld
Psalm 33:5-6Halleluja! De trouw van God vult de aarde
Psalm 33:9Beveel gerust uw wegen
Psalm 33:20-21Ik zie uit naar de Heer
Psalm 33:20-21Notre âme attend
Psalm 34Ik zing voor God, de Heer
Psalm 34Geniet van de goedheid van God
Psalm 34Ik loof de Heer altijd
Psalm 34:6Laat mij een spiegel van Gods liefde zijn
Psalm 34:8Heer God, wij allen loven U
Psalm 34:16-23Wie maar de goede God laat zorgen
Psalm 34:20-21Heer God, wij allen loven U
Psalm 35Bestrijd wie mij bestrijden, HEER
Psalm 35Twist, Here, met mijn twisters, strijd
Psalm 35Twist met mijn twisters, Here God
Psalm 36De goddeloze hoort een stem
Psalm 36De zonde spreekt haar vleiend woord
Psalm 36Uw vriendschap reikt tot in de hemel
Psalm 36Een zieke stem
Psalm 36Breng ons tot bezinning
Psalm 36De zonde die de zondaars vleit
Psalm 36:6-10Gij met uw naam
Psalm 36:6-10Verder dan de vogelvlucht
Psalm 36:8Op vleugels van een arend
Psalm 36:10Bij U is de bron
Psalm 36:10Bij Jou is de bron van het leven
Psalm 37Wees niet jaloers op hen die onrecht plegen
Psalm 37Wees niet afgunstig op de goddeloze
Psalm 37Wees niet jaloers op wie met God niet leven
Psalm 37Wees niet jaloers op wie die in zonde leven
Psalm 37Wat ons hart verlangt
Psalm 37:5Beveel gerust uw wegen
Psalm 37:7Wie maar de goede God laat zorgen
Psalm 37:39Hoe zalig is 't, o dierb're Heer
Psalm 38In uw boosheid, HEER, bewaar mij
Psalm 38Laat toch niet uw toorn, o Here, mij verteren
Psalm 38Blijf mij niet in toorn kastijden
Psalm 38:2O Here, sla mij gade
Psalm 38:22-23Laat mij niet alleen
Psalm 39Ik zeide wel: Nu let ik op mijn weg
Psalm 39Ik dacht: ik zal de rechte wegen gaan
Psalm 39Stilte, wees een wacht
Psalm 39Dat de stilte ons bewaart
Psalm 39Ik dacht: 'Pas op! Er mag in wat ik zeg
Psalm 39Ik dacht: 'Ik zal mijn weg bewaren'
Psalm 40Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht
Psalm 40Ik zocht God toen ik in de modder zonk
Psalm 40Jouw woord komt niet buiten ons om
Psalm 40Gespannen, gespannen zag ik
Psalm 40Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugde
Psalm 40:5Als op 's levens zee de stormwind om u loeit
Psalm 40:7-8Hoor, trouwe Vader, ons gebed
Psalm 40:12Al laat de zon zich niet meer zien
Psalm 41Heil hem die de geringe helpt in nood
Psalm 41Zalig de mens, die denkt aan armen
Psalm 42Heer, een hert in dorre streken
Psalm 42Ik sta voor U in leegte en gemis
Psalm 42Johannes doopte Hem met schroom
Psalm 42Evenals een moede hinde naar het klare water smacht
Psalm 42Zoals een hert verlangt naar stromend water
Psalm 42Net zoals een hert kan smachten
Psalm 42Looft de Heer, al wat gemaakt is
Psalm 42Mijn ziel dorst als een hert
Psalm 42:2Als een hert dat verlangt naar water
Psalm 42:2Een boom geplant aan water
Psalm 42:2Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)
Psalm 42:2-3De noche iremos, de noche
Psalm 42:2-4Zoals een hert reikhalst naar levend water (Vijftig psalmen)
Psalm 42:5Vier seizoenen heeft het jaar
Psalm 42:6Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)
Psalm 42:6Vrees niet, o mijn ziele
Psalm 42:8Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)
Psalm 42:9Zoals een hert reikhalst naar levend water (Vijftig psalmen)
Psalm 42:9In vuur en vlam zet ons de Geest
Psalm 42:10Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)
Psalm 42:12Zoals een hert reikhalst naar levend water (Huub Oosterhuis)
Psalm 42:12Zoals een hert reikhalst naar levend water (Vijftig psalmen)
Psalm 43Heer, laat mij voor uw altaar komen
Psalm 43Looft de Heer, al wat gemaakt is
Psalm 43Kom met uw oordeel tussenbeide
Psalm 43O God, kom mijn geding beslechten
Psalm 43:1Doe mij recht, o God
Psalm 43:3-4Zend ons uw licht
Psalm 44Heer, wat de vaderen vertelden
Psalm 44Wij hoorden, Heer, met eigen oren (Hasper)
Psalm 44Wij hoorden, Heer, met eigen oren (de Vries/Hasper)
Psalm 44:22Getrouwe Schepper, hoor ons aan
Psalm 44:23Laat komen, Heer, uw rijk
Psalm 44:27Kom te hulp, sta op
Psalm 45Prachtig de gezalfde koning
Psalm 45Met luider stem breng ik de koning hulde
Psalm 45Hoe helder staat de morgenster
Psalm 45Met dit gedicht wil ik de koning loven
Psalm 45Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen
Psalm 46God is een toevlucht en een sterkte
Psalm 46Een vaste burcht is onze God
Psalm 46God is voor ons een sterkt' en slot
Psalm 46De God van de machten, Hij gaat met ons mee
Psalm 46God, onze burcht, blijft voor ons zorgen
Psalm 46God is een toevlucht te allen tijde
Psalm 46God is ons een toevlucht en sterkte
Psalm 46God, onze toevlucht
Psalm 46Waar zou de stad van de vrede zijn?
Psalm 46Ten hemel opgevaren is
Psalm 46:2U bent mijn schuilplaats,Heer
Psalm 47Volken wees verheugd
Psalm 47Juich, o volken, juich, handklap en betuig
Psalm 47:6-8De dag der kroning is gekomen
… overige resultaten

Test weergeven eigenschappen van bovenliggende pagina van het subobject

[[:#ask: Gen 1]]