Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Geef uw lot in handen van uw Vader

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 39
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Geef uw lot in handen van uw Vader
Vorm Strofelied
Tekst
Dichter Onbekend
Muziek
Componist Franz Schubert
Solmisatie 3-5-2-3-4-3-3-2-1-7-1-2-7-5
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 39
Liederen voor de Gemeentezang 528

Geef uw lot in handen van de Vader is een lied dat sinds de vroegste edities is opgenomen in de Zangbundel Joh. de Heer. Het is overgenomen met toestemming van het Leger des Heils. Of het hier om een vertaling gaat is onopgehelderd, ook is de tekstdichter en/of vertaler niet bekend. De melodie is van Franz Schubert: D 498 Wiegenlied (1816).

Opname beluisteren

  • Instrumentaal

Tekst

1
  Geef uw lot in handen van uw Vader.
  laat uw toekomst over aan de Heer.
  Hart vol onrust, zie, Zijn licht komt nader,
  en de bergen werpt Zijn almacht neer.
2
  Rust des hemels, nu door niets bewogen,
  hemelvreugde voor 't vermoeide hart;
  in deez' schuilplaats, aan haar zorg onttogen,
  vindt de ziele rust voor leed en smart.
3
  Zij, die bidden, hebben niets te vrezen,
  schoon zij lopen, worden zij niet moe.
  Nooit zal 't strijden hun te moeilijk wezen,
  in de storm zendt God hun vrede toe.
4
  Moet gij door een dal van tranen henen,
  grijpt uw harte soms ontroering aan,
  Zijn stem spreekt: wil niet langer wenen,
  houd steeds moed, want ik zal met u gaan.
5
  Geef ook mij, Heer, deze diepe vrede,
  die ontspnngt van U, mijn Rots, alleen;
  dan voert nooit de vijand mij meer mede;
  nimmer wank'len zullen dan mijn schreen.
 

Ontstaan

Inhoud

Muziek

De 13e uitgave (1933) tekent aan: "De maatverdeling wijkt af van de oorspronkelijke melodie van Schubert, zooals die in de 5e uitgave voorkwam. Het publiek blijft echter de melodie zingen naar bovenstaande indeling." Wat erop neerkomt dat de melodie ritmisch is afgeplat.

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

De Liederen voor de Gemeentezang hebben U voor gij en de 2e strofe ontbreekt.

Culturele informatie

In de 13e uitgave van de Zangbundel Joh. de Heer:
Gezongen door het N.C.R.V. dameskoor op Celestophone 1 H 19.

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje.
Voor meer beginnetjes zie de categorie Kerkliedwiki:Beginnetje lied