Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Gelukkig is het land

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
 Liedboek voor de kerken Gezang 416   Hemelhoog 447   Zangbundel Joh. de Heer 752 
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Gelukkig is het land
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Periode Omstreeks 1625
Tekst
Dichter Adriaan Valerius
Metrisch 6-6-6-6-6-6-6-6
Muziek
Melodie Gelukkig is het land
Herkomst oud engels
Solmisatie 1-3-4-5-5-4-3-2
Liedbundels
Liedboek voor de kerken Gezang 416
Hemelhoog 447
Zangbundel Joh. de Heer 752
Gezangboek der ELK 279
Hervormde Bundel 1938 304

Gelukkig is het land is een lied uit de bundel Valerius' Gedenck Klanck. De tekst is van Adriaan Valerius (1570/1575 - 1625), een Nederlandse tekstdichter en componist. Valerius is bekend dankzij zijn gedichten over het land- en burgerleven en zijn geuzenliederen die verhalen over de Tachtigjarige Oorlog vertellen.

Opname beluisteren

  • Oude opname (makers onbekend):
  • Nederland Zingt:

Tekst

Van Valerius' lied blijven doorgaans alleen vers 1 en 4 over. De Zangbundel Joh. de Heer geeft ook vers 2.

Ontstaan

Inhoud

tekst Valerius’ Gedenckclanck 1626:

1 Geluckig is het Land,
Dat God den Heer beschermt,
Als daer met moord en brand,
De vyand rontom swermt.
End’ datmen meent hij sal
’t Schier verwinnen al,
Dat dan, dat dan, dat dan
Hy selfs komt tot den val.

2 De Hoeder Israels
Die slaept noch sluymert noyt,
Hy helpt uyt veel gequels
Syn volck, ’twelck was verstroyt
Door ’t Spaensche boos gebroet
End’ doet haer noch dit goet,
Dat self, Dat self, Dat self,
De vyand loopen moet.

3 Gelyck ’t volck in een schip,
‘tWelck hort, en stuyt, en steeckt,
Alst komt op eene klip,
Van anxcst het sweet uytbreeckt.
So staet nu oock consuys
Maraen met syn gespuys,
Die nu, Die nu, Die nu
met schand moet loopen t’huys.

4 Gedanckt moet syn de Heer,
De God die eeuwig leeft!
Dat hy ons t’ zynder eer,
Dees overwinning geeft;
Wat wonder heeft de kracht
Des Heeren al gewracht?
O Heer! O Heer! O Heer!
Hoe groot is uwe macht!

Muziek

Jan van Biezen schrijft in het Compendium bij de gezangen uit het Liedboek voor de Kerken: De melodie is genoteerd volgens de 'Nederlandtsche Gedenck-clanck' van 1626. Valerius rekent haar onder de 'Engelsche Stemmen': 'Stem: op de Engelsche Min; of: Noch leef ick in verdriet, etc.' In de Hervormde Bundel 1938 staat er om die reden waarschijnlijk bij 'Engelse melodie'.

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Bewerking over de melodie door Martin Zonnenberg (piano) en Martin Mans (orgel):

Literatuur

Externe links