Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Getijden (bundel)/Inhoud

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Getijden
zangen voor de dagen en de jaren
Getijden.jpg

Ochtend

Nr. Titel Beginregel
1 Gegroet, jij jij Gegroet jij jij
2 Groet Waarvandaan gekomen jij
3 Groet Mensen zij zingen
4 Groet Ga gelukkige
5 Groet Mensen komen mensen gaan
6 Zo ge komt Zo ge komt
7 Hoort jou het licht Waar het duister is
8 Als het licht komt Als het licht komt
9 Dat jij op komt dagen Dat jij op komt dagen
10 Dag licht Dag licht
11 Houd het licht in ere Houd het licht in ere
12 Ga Ga in het licht
13 Licht Licht is in donker opgegaan
14 Het licht in het bloed Het licht op het land
15 Licht Het was nacht
16 Vraag eerst de dag Vraag eerst de dag
17 Beracha Bij het ontwaken staan
18 Getijden Elke morgen
19 Lauden Groet ik u
20 Lauden Zegen aan de tak
21 In dit beginnen En altijd zou ik
22 Morgenlied Wij doen doen het vreemd verleden
23 Van de vereniging Als de dag
24 Ochtend Zou ik de ochtend
25 Ochtendzegen Vrede zij
26 Zegen Zegen het ochtendlicht
27 Dag Dag jij jij jongste dag
28 Bewegen Als u de ochtend wekt
29 In de ochtend In de ochtend
30 De dag was de dag De dag was de dag
31 Een goede dag Een goede dag is zo goed
32 Heelal Dag ochtend, grote ochtend
33 Het kleine Het kleine is de oorsprong
34 Hart Hart van de hemel
35 Niet zonder Het land kan niet zonder de zee
36 Wat goed is, is nog goed Zie zie dan de zon
37 Op adem Laat mij op u op adem komen
38 De wind en het water Woorden zijn van
39 Van der Aa In water beginnen
40 Waterbron Vanmorgen ben ik bij de waterbron geweest
41 Maken Rozen maken rozen
42 Breek uit Hebben de bomen
43 Vogels Vogels zijn altijd in de weer
44 Zangvogel Geen zangvogel meer
45 Geboorte Jij bent geen klei
46 Jij die bent nog zonder schoenen Jij die bent nog zonder schoenen
47 l'Eau vive Jij van ja van rijst van zaad
48 Wiegeliedje Licht wou wel een meisje hebben
49 Godsvrucht Ongeboren ongeweten
50 Schepper Een jongen staat voorover
51 Kyrie Richt u
52 Engel Je gaat met me voort
53 Mensen van grond en licht Mensen van grond en licht
54 Uit hoeveel eeuwen Uit hoeveel eeuwen
55 Zal jouw aard zijn Zal jouw aard zijn
56 Voor goed geboren Maak mij nog een beginneling
57 Voor goed gemaakt De mensen zijn
58 Iemand Wie is iemand
59 Niets heb ik Niets heb ik
60 Adama Mens bedien de akker
61 Ecce homo Mens jij mensen wij
62 Zij Zij is in nacht
63 Evolutie Toen was er de mens
64 Groet in uw opstaan Groet in uw opstaan
65 Zijn zachtaardig Zijn van wijn en melk en graan
66 Aarde Ik leef van de aarde die leeft
67 Mensen aarde De aarde behoort niet de mensen
68 Midden Midden in de tuin
69 Appel Niet van de appel eten
70 Ik weet een tuin Ik weet een tuin
71 De zevende dag De zevende dag
72 Sjabbat Eenentwintig jaren al
73 Sjabbatochtend Sjabbatochtend
74 Huiszang Zeven daden
75 Om toegang Om toegang vraag ik
76 Aangelegenheid Het zijn de woorden
77 Uit een menigte Uit een menigte van woorden
78 Doe mij spreken Doe mij spreken
79 Groeit mijn verlegenheid Groeit mijn verlegenheid
80 Tegenbeeld Gun mij het stille woord
81 Woord Werd mij een woord gedaan
82 Woorden Woorden zijn er
83 Ik heb een woord gevonden Ik heb een woord gevonden
84 En spreekt zich voort Er komt een dag
85 Hoe lang heb jij gezworven Hoe lang heb jij gezworven
86 Woord Woord ik vind jou niet
87 Vogelveer Toen viel uit de lucht
88 Bokaal Dat wij ons nederzetten
89 Metten Nacht op de aarde
90 Uit de dood vandaan In die dagen
91 Van het licht der lichten Waar de ochtend
92 Advent Zij staakten
93 Kerstmis Als een is omgebracht
94 Kind Nee een kind wordt niet geboren
95 Geboorte Toen ging ik zeven jaren lang
96 Doop En rein is arm
97 Doopbelijdenis Als dit het water is
98 Lied van Renée Harde steen zal
99 Keer mij om Hier in het zand
100 Deze drie Geloven begint
101 Zonnelied Nacht die mooi en oud bent
102 Onderschrijven Hier in het hoge gras
103 Niet De druppel niet breken
104 Bevat het niet En ik bevat het niet
105 In een niets zijn In een niets te zijn
106 Het is de aarde die huilt Het is de aarde die huilt
107 Weten waar Weten waar
108 Geen leven zou het zijn Geen leven zou het zijn
109 Maak mij een man Maak mij een man
110 Boerenpsalm Laat God gerust een stugge kop hebben
111 Labeurland Ga ik op het labeurland
112 Paard Daar staat hij
113 De twee paarden Voorbijgaand heb ik
114 Van het paard en de kraai Het paard stond kopzwaar in de wei
115 Tijden En tijden zijn maar tijden
116 Voorjaar De eerste de beste de bloei is uit
117 Om dit jaar Wil om dit jaar
118 Jaargetijden Hier in de winternacht
119 Jaargetijden Lente is van vogels
120 Jaargetijden Het wintert in de handen

Middag

Nr. Titel Beginregel
121 Heiliging Heilig de tijd
122 Deze drie Hoe schoon het is
123 Bewaarder Bewaarder zijn van wat er niet meer is
124 Oostumer psalm Terp Tabor in het land
125 Harksteder psalm Liep verloren
126 Wat nabij is, is mij lief Wat nabij is is mij lief
127 En bracht mij En bracht mij
128 128 Leeg Leeg geheel en al volledig leeg
129 De weg De weg de drift de hand
130 Kan een weg zonder reis Kan een weg zonder reis
131 Harde wegen De voeten doen zo pijn
132 En ik ging En ik ging en ik vroeg
133 Trein De trein die gaat van G naar U
134 Eenvoudig mij Eenvoudig mij
135 Buiten Ja naar binnen dat wil wel
136 Doe toch iets Het helpt niet
137 Oefening is vreugde Vreugde is een geschenk
138 Stilstaan Stilstaan blijven staan
139 Eerbied en eenvoud Stilstaan en zwijgen
140 Veertig Zolang het taaie ongerief
141 Vrede Vrede komt alleen van vrede
142 Meelopen Ze gingen allemaal daarheen
143 Wandelen Wandelen wou ik
144 Speler Speler laat het spelen niet
145 Het breekt Het breekt in mij
146 Tedere Kom kom niet bij mij aan
147 Lijfeigen Lichaam jij mij afgenomen
148 Met jou De vreugde sprak
149 Afstand Waar allen heengaan
150 Vertrapten der aarde Er zijn de vertrapten der aarde
151 Krijgen Wij krijgen weer woord
152 Sterker ben jij Sterker ben jij
153 Maat te groot Mensen zijn een maat te groot
154 Als ik teneer ben Als ik teneer ben
155 Brief Duizendmaal dat ik het dacht
156 Broeder onmacht Onverwacht gekomen
157 Laat mij niet hoog zijn Laat mij niet hoog zijn
158 Open open nu mijn handen Mijn handen kunnen
159 Breken Huid en hart
160 Goede mens in jou Wie mijn angsten
161 Waar was u die dag Weet u misschien
162 Sterft de haat Uit verwarde zinnen
163 Verzamelen van moed Wat ons overleven doet
164 Rest Zeg niet hoe wijs je bent
165 Verzet Bid dat je niet het herfstblad
166 Wie niet strijden Wie niet strijden
167 Van de dapperen Is er maar een vliesje
168 Huis Huis het is een huid van stenen
169 Ik weet een huis Ik weet een huis
170 Woon Daar waar ik woon
171 Waar ik woon Waar ik woon
172 Nee ik woon niet Nee ik woon niet
173 Raam Er is dit ene raam
174 De laatste zal De laatste zal de grootste zien
175 Vrouwenhanden Vrouwenhanden
176 Wondwoord Zij schrijft
177 Naakt voor 't eerst Naakt voor 't eerst
178 Twee bomen Twee bomen takken in elkaar
179 Zijn is Zijn is in de ander zijn
180 Kom liefde kom Kom liefde kom
181 Trouwlied Dat de aarde houdt
182 Wonen in een zoen Ik wou wel wonen in een zoen
183 Slapen alleen Slapen alleen
184 Trouwen Trouwen is duizendmaal
185 Andere huwelijkszang Zovelen die zijn gevangen
186 Trouwlied Goden trouwen niet
187 Trouwen doe ik Trouwen doe ik
188 Coming out De boom hij had nog nooit gebloeid
189 Twee Twee hoofden neigen naar elkaar
190 Vriend en vriend Zoals die leven doen
191 Jongen De jongen kleedt mij uit
192 Bij een man Bij een man
193 Komt een jongen Komt een jongen
194 Van alle jongens Van alle jongens
195 In 't sjoelportaal Mijn vader was veelvuldig
196 Boek Het boek is op mijn hand
197 Abraham Wat hem vertrouwd was
198 Ga naar de farao Gaat in goud gekleed
199 De Tien Maak van een steen
200 Stoel van Elia Hij staat hier klaargezet
201 Van de rabbijn Hij rolt de boekrol open
202 In het leerhuis Met groot verlangen
203 Monnik In eeuwen buigt hij
204 Monnikenzang Uw naam zij vrede
205 Pij Wel wonen wou ik
206 Klacht van een jonge monnik Wat mij nog rest
207 Van de verdorring Niets is mij meer eigen
208 Cel In mijn cel
209 Langzaam gaan zij Langzaam gaan zij
210 Alleen Daar ging hij gaande
211 Koor Adem die op zingen staat
212 Geloften In hun wezen is stromen van zang
213 Zwanen De monniken staan wit en roerloos
214 De bidman De bidman is alleen gegaan
215 De heremiet Hij helpt 't meest
216 Kofferkapel Met op de rug zijn woning
217 Stabilitas loci Deze plavuizen vloer
218 Getijden Kind tot de zee
219 Getijden Dit ene eigen uur
220 Noon In de hitte van de middag
221 Vespers Groot zal zijn
222 Kerkgang Laat mij hier binnengaan
223 Drempel Hier op de drempel doe ik
224 In het stille In het stille
225 Hier is het stil Hier is het stil, niet dan aanwezigheid
226 Nu ik hier buig Nu ik hier buig
227 Steen en glas Hierbinnen staan
228 Lieve Vrouw De nerven van het hout
229 Ikoon Zij zijn mij altijd bij
230 Ikoon Diep in de donkernis
231 Beeltenis Het is mij overkomen
232 Gebedskleed Niet zelf spreiden wij het
233 Verzamel mij Verzamel mij
234 Te lang heb ik niets gezegd Te lang heb ik niets gezegd
235 Dat ik niet meer bidden kan Dat ik niet meer bidden kan
236 Tegen de bidderij Jij zegt mij dat ik bidden moet
237 Eerder zullen schelpen spreken Eerder zullen schelpen spreken
238 Jij bent overal aanwezig Jij bent overal aanwezig
239 Haal mij toch aan Haal mij toch aan
240 Wel een vriend Hij sprak ik heb geen adem
241 Ach arme god Ach arme god
242 Gebeden lk wilde bidden
243 Moet dit bidden zijn In dit bidden zijn
244 Bidden Bidden is te rade gaan
245 Geen god Geen god die ik daar zie
246 Van vertrouwen en vreugde Zo makkelijk is het
247 Die niet bestaat Die niet bestaat
248 Zegen u Zie ik het water gaan
249 Het niet Ik ging in mijn hoofd
250 Heilige namen Alle godenbeelden vallen
251 Ben jij Er is geen zee
252 Zeven woorden Zeven woorden wou ik spreken
253 GIJ In het licht zijt gij herkenbaar
254 Dankbaar Ik dank u maar ik ken u niet
255 Ik spreek u niet uit Ik spreek u niet uit
256 Driemaal Driemaal schouwen naar de sterren
257 In het einde Ik zou zo graag mijn handen heffen
258 Sjabbatmaal Door de zee ben ik gegaan
259 Tafel Wie weet wat een tafel is
260 Kleine huiszang Betreed dit huis
261 Kolj Slawen Is mij het morgenlicht gedaan
262 Oogstfeest Rijk is de tafel
263 Wiens brood zullen wij eten Wiens brood zullen wij eten
264 Breken en delen Het moet in de zomer gebeuren
265 Of alles komt uit niets Ik ben naar mijn vrienden
266 H. Mis Heel het urenkoord
267 Brood en wijn gebed Midden in ons midden
268 Beker Dit is het hout
269 Schenk ons Schenk ons
270 Honger hoeft niet Zij zaten aan de kleine tafel
271 Vrede eten Vrede eten
272 Brood Als je brood deelt
273 Lichaam Lichaam en het is van brood
274 Mystiek lichaam Zaaien het harde zaad
275 Graan Gaan langs de korenvelden
276 Tafel verzamelt Tafel verzamelt
277 Tafelzang Zijn aan tafel midden van ons zijn
278 Steen begonnen te bloeden Jij steen
279 Gelukkige Waar altaar heerst
280 Onfeilbaar U hebt te ver gesproken
281 Van zien maar geen gezichten Van zien maar geen gezichten
282 Van de gewone man Niet op een troon van alleen
283 Pasen Het is te vroeg
284 Kleine Paaszang Het eerste lam
285 Pietà Ik stond een middag vroeg
286 Vanonder Nog nooit is van omhoog
287 Opstaan Opstaan zal in de nacht gebeuren
288 Tijdgenoot Jij bent voor mij aan
289 Zal ik de maïs nog kunnen snijden Zal ik de maïs nog kunnen snijden
290 Laureano Vallen voor je volk
291 Kernkoppen Nachten niet slapen
292 Lied tegen de atoombom Vraag eerst de dag
293 De Zwijger Een leven van sjouwen
294 Poolse zang Naar een oud land
295 Bruno Verbranden moest hij
296 Onzichtbare hand Houd niet langer je onzichtbaar
297 Zang van de arbeid Gaan en doen de woorden
298 De roos is wit Op wit papier
299 Waar zijn Waar zijn is in waarheid zijn
300 Amnesty Vader waarom slaan de mensen
301 Niet doden Als alle bomen zijn gevallen
302 Schulden Met rekenen rekent men recht wat krom
303 Vrijheid Vrijheid is anders
304 Morgen is de strijd Morgen zei hij is de strijd
305 Nooit meer oorlog Nooit meer oorlog
306 Hij brak Hij zat in zijn jas
307 Gedenken De jongen buigt
308 Auschwitz Gras stenen stenen gras
309 Wij de doden Wij de doden die leven
310 Grote doden Mens bewaar uw grote doden
311 Herdenken Alleen de doden zijn er niet
312 Een zachte tijd Er is een zachte tijd
313 Er waren tijden Er waren tijden dat er nog waren
314 De tijden zijn dood De tijden zijn dood
315 Het afglijden Het afglijden zei hij

Avond

Nr. Titel Beginregel
316 Brief Het was een dag
317 Fontein Komen en gaan is hier
318 In het verborgene Onder het licht
319 Zachtmoedige Het harde is hem vreemd
320 Ingetogen Dat wijken zal wat wild is
321 Engelman De engel van de eenvoud
322 En niets is vergeefs De hand aan de heup
323 Hemelvaart Zij die zonder land
324 Pinkster Geest is geven van gekregen
325 Spreek nu uw ademresten aan Weet wel waar de wind vandaan
326 De laatste tijd De laatste tijd
327 Oud Oud zijn is het mooiste zijn
328 Huid De huid wordt dunner
329 Vlaspit Hebt gij maar ooit een vlaspit uit zien doven
330 Troostvogel Wanneer er niets meer
331 Zang in de wolk Over dit huis
332 Zang in de nacht Te staan in roerloos stille zang
333 Onderpijn In diepte die ik weet in mij
334 Nachtzang In diepe nacht verlatenheid
335 Nacht Het is de nacht dat niets meer gaat
336 Diep in de nacht Het donker was tot in zijn hoofd
337 Angsten Niet meer hier zijn
338 Breek uit mij woord Dat ik niet wist wat in mij was
339 Te zijn Te zijn en niet te weten
340 Toen was het nacht Toen was het nacht
341 Angstengel De angst is de engel van de nacht
342 Laat mij nu gaan Laat mij nu gaan
343 Boek Leg mij bij het boek te sterven
344 Van aarde De man had nog de grond
345 Einde De voeg valt uit de muur
346 In zijn eeuwige wereld Een vriend ging in zijn eeuwige wereld
347 Niet alleen de mensen sterven Niet alleen de mensen sterven
348 Niet zijn Men wil wel na de dood nog zijn
349 Verzoening Dag van sterven
350 Mag ik Mag ik als het gedaan is
351 Goed Als het nu niet meer gaat
352 Ontluistering Het is nog slechts ontluistering
353 Ontslapen Laat mij nu ontslapen gaan
354 Heen Zou jij wel meer zijn dan een druppel
355 Blad Gij trekt mij in de grond
356 Zo even maar Zo even maar te wezen
357 Sterveling Die thuis zich weet is vreemdeling
358 Sterven Nu is mij goed om te sterven
359 Torentijd Huis met erf van graven
360 Klok Het is de hoge klok
361 Klok De klok boven de baar
362 Gaat een dode Gaat een dode
363 Voeg je bij de steen Weet je dat de steen
364 Kleine zang van de dood Dood zijn is
365 Te leven heel even Een druppel
366 Zalige dood Zalig zei die
367 Van de aarde en van de dood God zal toch
368 Anne Zo onverhoeds die avond vroeg
369 Graf Toen ik er niet meer was
370 Volbracht Het was boven jouw graf
371 Graf Als ik begraven ben
372 Komen de vogels in de hemel Komen de vogels in de hemel
373 Dood Doel van het leven is de dood
374 Allerheiligen Elke naam bewaard
375 Allerzielen Bij u stil te zijn
376 Transfiguratie Zij stond op de berg
377 Doden maken leven Doden maken leven
378 Avondhuis Komen er bezoekers
379 Stil nu, spreek niet meer Stil nu spreek niet meer
380 Dank zeg dank Dank zeg dank
381 Iemand kleedt zich uit Iemand kleedt zich uit
382 Deze dag Deze dag
383 De dag dat ik gezongen heb De dag dat ik gezongen heb
384 Avondzang Dank voor de geuren
385 Avondzang De avond komt met
386 Zwijg nu Zwijg nu nee word nu stil
387 Het is gaan avonden Het is gaan avonden
388 Avondzegen Daarna is alle onrust uit mij uitgegaan
389 Avond en morgen Het was avond en morgen
390 Tussentijd Het is te laat om door te gaan
391 Dans van de avond De tafel en de stoelen dansten
392 Completen De avond valt
393 Iemand zong Iemand zong
394 Zeven lichten Diep vooraan in het hoogkoor
395 Het ga Het ga je goed
396 Ga in vrede Ga in vrede uw wegen
397 Groet Liefde liefde gaat
398 Groet Houd woord houd moed
399 Groet En waar zij komen
400 Ga Ga tot de einden der aarde