Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Getrouwe Schepper, hoor ons aan

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Getrouwe Schepper, hoor ons aan
Genre Latijnse hymne
Vorm Strofelied
Herkomst
Titel Audi benigne conditor
Periode 6e eeuw
Tekst
Dichter Gregorius de Grote
Vertaler Jan Willem Schulte Nordholt
Bijbelplaats Psalm 44:22
Deuteronomium 6:5
Matteüs 22:37
Zacharia 7:5
Marcus 12:30
Lucas 10:27
Metrisch 8-8-8-8
Muziek
Herkomst Nevers 12e eeuw (a)
onbekend (b)
Solmisatie 4-4-6-6-4-4-3-4 (a)
4-3-4-6-5-4-3-4 (b)
Gebruik
Kerkelijk jaar Veertigdagentijd
Invocabit
Getijde v/d dag Avond
Liedbundels
Adem van het jaar 79 (b)
Zingend Geloven 1-10 (a)

Jan Willem Schulte Nordholt vertaalde de hymne Audi benigne conditor, zodat wij nu zingen kunnen Getrouwe Schepper, hoor ons aan. Het lied is gepubliceerd met twee melodieën, waarvan de herkomst niet duidelijk is. Gelet op het eenvoudige metrum (8.8.8.8) zouden andere wijzen ook geschikt kunnen zijn.

Tekst

Ontstaan

De vertaling van deze hymne stond eerder al in 'Het Romeins Brevier' (1968, p. 1238). Er is niets bekend over auteur en ontstaan van de Latijnse tekst. Het is een lied dat typisch is voor de vroeg-christelijke vroomheid.

Inhoud

Strofe 1 geeft al direct de plaats aan van deze oud-christelijke hymne: de vastentijd voor Pasen. Immers, 'hoe wij veertig dagen lang / vasten met tranen en gezang'. De vijf vierregelige strofen zijn evenzovele aanroepingen tot de 'Getrouwe Schepper' (strofe 1). De gemeente des Heren is zich ervan bewust deze voorbereidingstijd slechts te kunnen beginnen als vragers en boetelingen: 'zie hoe wij smekend voor u staan'.

Strofe 2 spreekt van 'het hart dat naar U hunkert, Heer', een hart dat gezegend wil worden met verzoening van Godswege. In de bijbel is het hart meestal meer dan een lichaamsdeel alleen. Het hart is het wezen, de kerk van het menselijk bestaan. Daarom is God kenner van de harten. En het grote gebod noemt liefhebben een zaak van de ziel en het verstand, maar tevens van het gehele hart.

Strofe 3 spreekt in de eerste regels van 'zeer veel kwaad' en 'diep berouw' en in het tweede gedeelte van 'ziek zijn' en de ware medicijn, die nodig is om te genezen, 'opdat uw naam geloofd mag zijn'.

De zuiverheid van geest, die in voortdurende strijd gewikkeld is met de 'zinnelijke heerschappij' (heeft iemand die woorden ooit zingend in de mond genomen?! / Ellen) wordt smekenderwijs bezongen in strofe 4. Vasten is zeker het zich op bepaalde tijden geheel of gedeeltelijk van spijs en drank onthouden als boetedoening, maar beter is het te spreken van 'vasthouden' of 'inachtnamen'. Vasten dient vruchtbaar te zijn 'en liefelijke lafenis', zoals strofe 5 aangeeft. (Bron: toelichting geparafraseerd uit Documentatieblad bij Zingend Geloven, I-10.)

Muziek

Het lied heeft van oudsher een plaats gehad in de vespers van de eerste zondag van de veertigdagentijd, Invocabit. Deze hymne draagt het typerende karakter van de hymne zoals deze voor het eerst bij Ambrosius voorkwam: vier acht-lettergrepige regels met een jambisch (driedelig) metrum. Melisma's zijn er op de zware tellen. Karakteristiek voor deze vroeg-middeleeuwse hymne is de plaats van de sprongen in de melodievoering.