Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki bevat nu informatie over ruim 4.500 liederen! Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas.

De eerstvolgende Kerkliedwiki Schrijfdag wordt gehouden op zaterdag 30 november 2019 in Amersfoort. Aanmelden of meer weten over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Gezangen voor Liturgie/Liederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

A

LiedDichterComponist
Aan U behoort, o Heer der herenJan WitL. Driessen
Aan wat op aarde leeftHuub OosterhuisAdriaen Valerius
Aanschouwt dit kostbaar kruisHenk in 't VeldHenk in 't Veld
Agnus Dei (van der Putt)Floris van der Putt
Al heb ik hoge woordenHenk JongeriusMelchior Vulpius
Bernard Huijbers
Michael Praetorius
Al heeft Hij ons verlatenJan Willem Schulte NordholtGeorg Philipp Telemann
Johann Crüger
Melchior Teschner
Gerrit de Marez Oyens
Bartholomäus Gesius
Alle denkbare en ondenkbare levende zielenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Alle einden der aarde aanschouwen het heilIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Herman Strategier
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Alleen wie het gegeven isHenk JongeriusMichael Stumpel
Alles wat adem heeft, love de HeerIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Antoine Oomen
Alles wat over ons geschreven is (2)Willem BarnardFrits Mehrtens
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschapHuub OosterhuisBernard Huijbers
Als ik U aanroepHuub OosterhuisBernard Huijbers
Als tussen licht en donkerTom Naastepad
Als wij dan eten van dit brood (Oosterhuis)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Bernard Bartelink
Jan Vermulst
Willem Vogel
Paul Schollaert
Attende Domine

B

LiedDichterComponist
Barmhartige Heer, genadige GodVijftig psalmenBernard Huijbers
Beeld en gelijkenisHuub OosterhuisBernard Huijbers
Bekleedt u met de nieuwe mensTom NaastepadWillem Vogel
John Bacchus Dykes
F.C.L.E. Layriz
Blijf mij nabij, wanneer het duister daaltHenry Francis LyteWilliam Henry Monk
Blijf niet staren op wat vroeger wasHuub OosterhuisBernard Huijbers
Brandde ons hart nietHuub OosterhuisBernard Huijbers

C

LiedDichterComponist
Christus heeft voor ons geledenWillem BarnardFrits Mehrtens
Floris van der Putt
Christus, Gij Heer van alle dingenHuub Oosterhuis
Credo I
Credo III

D

LiedDichterComponist
Dank, dank nu allen GodMartin RinckartJohann Crüger
Dat wij volstromen met levensademHuub OosterhuisBernard Huijbers
Dat woord, waarin ons richting werd gegevenHuub Oosterhuis
Dauwt, hemelen, van omhoogAntoine Oomen
De Geest des Heren heeftHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Guido Philippeth
De Geest van God waait als een windMarijke de BruijneGon Voorhoeve
De Heer die leeft, geleidt en hoedtHuub Oosterhuis
De Heer heeft mij gezien en onverwachtHuub OosterhuisBernard Huijbers
De Heer heeft zijn volk gevoedJan Valkestijn
De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbrekenIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
De Heer is mijn licht en mijn heilIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
De Heer is steeds barmhartigIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Hans Besselink
De Heer richt op zijn berg een maaltijd aanWillem BarnardToon Hagen
Willem Vogel
De Heer zal ons bevrijdenWillem BarnardHans Leo Hassler
Adriaan C. Schuurman
De Levende zegene en behoede uGert Bremer
De aarde is vervuldWillem BarnardFrits Mehrtens
De dag gaat open voor het woord des HerenOda SwagemakersWillem Mesdag
De dag, door uwe gunst ontvangenJohn EllertonClement Cotterill Scholefield
Loys Bourgeois
De eersten zijn de laatstenWillem BarnardFrits Mehrtens
De heiligen ons voorgegaanMuus JacobseWillem Vogel
De herdertjes lagen bij nachteJoseph Alberdingk ThijmJoseph Alberdingk Thijm
De ijver voor uw huisIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Albert de Klerk
De koning van de vredeWillem BarnardHerman Strategier
De naam des Heren zij geprezenSilvo PontenJan Valkestijn
De nacht loopt ten eindeHuub OosterhuisBernard Huijbers
De steppe zal bloeienHuub OosterhuisAntoine Oomen
Willem Vogel
De stilte zingt U toe, o HereWillem Barnard
De wereld is gewonnenJan Willem Schulte NordholtFrits Mehrtens
De wijze woorden en het groot vertoonHuub OosterhuisBernard Huijbers
Delf mijn gezicht op, maak mij mooiHuub OosterhuisBernard Huijbers
Wim Stoppelenburg
Dichtbij is God voor wie Hem roepenJan Valkestijn
Die chaos schiep tot mensenlandHuub OosterhuisAntoine Oomen
Guido Philippeth
Joost Termont
Die mij droeg op adelaarsvleugelsHuub OosterhuisBernard Huijbers
Tom Löwenthal
Antoine Oomen
Die rechtens God gelijkHuub OosterhuisBernard Huijbers
Wim ter Burg
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (Oosterhuis)Huub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Dit is het kruisHuub OosterhuisBernard Huijbers
Dit lied gaat over JezusHuub OosterhuisBernard Huijbers
Ben van der Linden
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwenIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Door de wereld gaat een woordJan WitWim ter Burg
Jan Pasveer
Samuel Cohen

E

LiedDichterComponist
Een lamp voor mijn voet is uw woordAd W. BronkhorstBernard Bartelink
Een loflied voor de HeerIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Hans Brüggen
Een mens te zijn op aarde (Barnard)Willem BarnardJozef Joris
Peter Rippen
Een mens te zijn op aarde (Oosterhuis)Huub OosterhuisTera de Marez Oyens
Geert Hendrix
Antoine Oomen
Een schoot van ontferming is onze GodHuub OosterhuisAntoine Oomen
Een smekeling, zo kom ik tot uw troonWillem Barnard
Ad den Besten
Muus Jacobse
Jan Willem Schulte Nordholt
Jan Wit
Bernard Huijbers
Een ster ging op uit IsraëlJan Duin
Een zaaier ging uit om te zaaienWillem BarnardJuul Ouwehand
Frits Mehrtens
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Eens, als de bazuinen klinkenTom NaastepadWim ter Burg
Eer zij God in onze dagenWillem Barnard
Er is een Kindeke geboren op aard
Ere wie ere toekomtHuub OosterhuisAntoine Oomen
Willem Vogel
Ergens komt een kind vandaanHuub OosterhuisBernard Huijbers
Tom Löwenthal

F

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter F.

G

LiedDichterComponist
Gedenken wij dankbaar de daden des HerenHuub OosterhuisWim ter Burg
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Geef, Heer, de koning uwe rechtenJan Willem Schulte Nordholt
Bernard Smilde
Gezegend die de wereld scheptHenk JongeriusJan Raas
Orlando Gibbons
Gezegend zijt Gij levende GodHuub OosterhuisTom Löwenthal
Bernard Huijbers
Gij die geroepen hebt 'licht'Huub OosterhuisAntoine Oomen
Gij dienaars aan de Heer gewijdWillem Barnard
Bernard Smilde
Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewildAd den BestenMichael Stumpel
Adriaan C. Schuurman
Jan Baptist Stalpart van der Wiele
Fokke de Vries
Gij volgt ons uit JeruzalemWillem BarnardJan Pasveer
Ambrosius
Gij zijt een mensenzoonHuub OosterhuisBernard Huijbers
Gij zijt in glans verschenenGabriël SmitHerman Strategier
Gij zijt voorbij gegaanHuub OosterhuisJehan Tabourot
Bernard Smilde
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Gij, die de mens geschapen hebtHenk JongeriusHerman Strategier
Gloria XI
God bewaar mijBernard HuijbersBernard Huijbers
God die in het beginHuub OosterhuisBernard Huijbers
God die ons heeft voorzienHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
God groet u, zuiv're bloeme
God heeft het eerste woordJan WitGerard Kremer
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
God in den hoog' alleen zij eerNikolaus DeciusNikolaus Decius
God in den hoog’ alleen zij eerNikolaus Decius
God is Hij alleenHuub OosterhuisBernard Huijbers
God van de heerscharen, richt ons weer opAd W. BronkhorstWillem Vogel
God wil een tempel bouwenHenk JongeriusIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
God zij geloofd uit alle machtWillem Barnard
God, herschep mijn hartIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
God, kom mij te hulp (IWVL)
God, mijn God, naar U blijf ik zoekenIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Willem Vogel
Michaël Stumpel
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlatenHuub OosterhuisBernard Huijbers
God, wees ons barmhartigA. BronkhorstH. Wolfs

H

LiedDichterComponist
Halleluja (IWVL)
Halleluja. Bereid de weg van de HeerAlbert de Klerk
Halleluja. Ik verkondig u een tijding van vreugdeBernard Bartelink
Halleluja. Kom, o Geest, vervul ons hart met lichtNico Wesselingh
Halleluja. Volkeren, loof de HeerIntermonasteriële Werkgroep voor LiturgieHans Brüggen
Heden zult gij zijn glorie aanschouwenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Gerrit Jan Niemeijer
Heeft Hij ons bidden opgevangenHuub Oosterhuis
Heel de aarde jubelt en juichtMichaël Copier
Liturgisch Apostolaat Paters Kapucijnen
Lucien Deiss
Heer Jezus, koning en gezalfde GodsHuub OosterhuisBernard Huijbers
Rik Veelenturf
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezigHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Louis van Dijk
Heer, herinner u de namenMattheus VerdaasdonkHerman Strategier
Guido Philippeth
Heer, hoe zijt Gij gekomenTom NaastepadIgnace de Sutter
Heer, komt in deze tijdJan WitWillem Vogel
Heer, onze God (van der Putt)Floris van der Putt
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naamHuub OosterhuisBernard Huijbers
Heer, verhoor mijn gebedJan Valkestijn
Heerlijk is het te loven de HeerIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Ida Gerhardt
Marie van der Zeyde
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Heilig, heilig, heilig (Markusmis)Floris van der Putt
Here Jezus, om uw woordTobias ClausnitzerJohann Rudolf Ahle
Wolfgang Karl Briegel
Het brood in de aardeHuub OosterhuisBen van der Linden
Het brood in de aarde gevondenHuub OosterhuisAlbert de Klerk
H. Roels
Ludo Claesen
Ben van der Linden
Het heeft de Heilige behaagdMaria de GrootJos D'hollander
Jetty Podt
Gon Voorhoeve
Het hoogste woord daalt uit het lichtThomas van AquinoFloris van der Putt
Het mensenvolk dat in het duister leeftHuub OosterhuisBernard Huijbers
Het volk dat wandelt in het duisterJan Willem Schulte NordholtFrits Mehrtens
Het was een maged uitverkoren
Het woord dat ik jou geef (de Keyzer)Ad de KeyzerAd de Keyzer
Het woord dat ik jouw geefAd de KeyzerAd de Keyzer
Het woord dat u ten leven riepJan WitIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Het woord des Heren is volmaaktHuub OosterhuisBernard Huijbers
Het zal zijn in het laatste der tijdenJan WitFrits Mehrtens
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugdeIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Michael Stumpel
Hier is een stad gebouwdHuub OosterhuisJaap Geraedts
Rik Veelenturf
Hij die gesproken heeft een woord dat gáátHuub OosterhuisBernard Huijbers
Roger Deruwe
Hij ging van stad tot stadHuub OosterhuisBernard Huijbers
Henk in 't Veld
Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vindenVijftig psalmenBernard Huijbers
Hoe ver te gaan?Huub OosterhuisAntoine Oomen
Hoever is de nachtHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Hoor, de engelen zingen de eerCharles WesleyFelix Mendelssohn Bartholdy
Hoor. Maar ik kan niet horenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Hoort hoe God met mensen omgaatHenk Jongerius
Houd mij in leven, wees Gij mijn reddingVijftig psalmenBernard Huijbers

I

LiedDichterComponist
Iedere tijd opnieuw gaat zijn genadeHuub OosterhuisIgnace de Sutter
Hans Leenders
Rik Veelenturf
Ik ben de wijnstok (Oosterhuis)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Ik ben in mijn hof gekomenTom NaastepadMartin Luther
Willem Vogel
Ik geloof in God, de almachtige VaderWillem Vogel
Ik geloof in de levende GodHuub OosterhuisBernard Huijbers
Jaap Geraedts
Ik groet u, vol genadeW. Frijhoff
Ik heb mijn hart tot U gehevenGerard WijdeveldJan Mul
Ik sla mijn ogen op naar de bergen (Huijbers)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Ik sta voor U in leegte en gemisHuub OosterhuisBernard Huijbers
Ik zal in mijn huis niet wonenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Ik zing van ganser harte voor de Heer (Oosterhuis)Huub OosterhuisRik Veelenturf
Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezagJan WitAdriaan C. Schuurman
Bernard Huijbers
In de schoot van mijn moeder gewevenSytze de VriesWillem Vogel
In den beginne was het WoordTom NaastepadLoys Bourgeois
Martin Luther
Michel Stumpel
In den beginne was het Woord, God dieJan Willem Schulte NordholtFrits Mehrtens
In den beginne was het woordTom Naastepad
In paradisum

J

LiedDichterComponist
Jezus, die langs het water liepAd den BestenFrits Mehrtens
Jij bent de god die mij gegeven isHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Jouw leven staat aan het beginHanna LamWim ter Burg
Juich voor de Heer, aarde alomIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Hans Brüggen
Juicht voor de Koning van de JodenTom NaastepadTera de Marez Oyens

K

LiedDichterComponist
Kind ons geboren, zoon ons gegeven (Oosterhuis)Huub OosterhuisAntoine Oomen
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neerOnbekendMaurice Pirenne
Kom laat ons deze dagValentin Ernst LöscherJohann Sebastian Bach
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Kom o Geest des Heren kom
Kom te hulp, sta opJoseph Seuffert
Kom tot ons, de wereld wachtMartin Luther
Komen ooit voeten gevleugeldHuub OosterhuisH. Paus
Juliette Dumoré
Komt ons in diepe nacht ter oreHuub Oosterhuis
Koning is onze GodVijftig psalmenMaurice Pirenne
Bernard Huijbers
Kwam van GodswegeHuub OosterhuisBernard Huijbers
Jaap Geraedts
Kyrie en Gloria (van der Putt)Floris van der Putt
Kyrie- en Gloriahymne (Glorie de Eeuwige)Sytze de VriesWillem Vogel

L

LiedDichterComponist
Laat ieder 's Heren goedheid prijzenJan Wit
Bernard Smilde
Laat juichen
Laat mij, zo leef ik naar uw wilIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Michaël Stumpel
Laten wij bidden tot God onze VaderF. Keessen
Licht dat ons aanstoot in de morgenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Lieve boetseerderHuub OosterhuisOrlando di Lasso
Loof God, loof Hem overalMartinus Nijhoff
Gerben Brouwer
Loof, alle volken, loof de HeerKlaas Heeroma
Gerben Brouwer
Cor Waringa
Looft God de Heer, 't is welgedaanTom NaastepadJean Tisserand
Looft de Heer, al wat gemaakt isHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie

M

LiedDichterComponist
Mensen, wij zijn geroepen om te levenWillem Barnard
Met de boom des levensWillem BarnardIgnace de Sutter
Willem Vogel
Midden in de doodMuus JacobseTera de Marez Oyens
Rik Veelenturf
Frans Mariman
Midden in de winternachtHarry Prenen
Mijn God zijt GijHuub OosterhuisBernard Huijbers
Mijn God zijt Gij, U wil ik dankenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Mijn God, Gij peilt mijn hartBernard Huijbers
Mijn herder is de Heer (Huijbers)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Mijn toevlucht zijt GijA. BronkhorstJaco van Leeuwen
Mijn volk, wat heb ik u gedaanHuub OosterhuisBernard Huijbers
André Gouzes
Mijn ziel verheft Gods eerJohannes Eusebius Voet
Willem Barnard

N

LiedDichterComponist
Naam van Jezus, nu verhevenWillem BarnardTheo Cockx
Gerrit de Marez Oyens
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Naar U gaat mijn verlangen, Heer (1)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Naar U gaat mijn verlangen, Heer (2)Vijftig psalmenBernard Huijbers
Neemt Gods woord met hart en mondHuub OosterhuisBernard Huijbers
Niemand leeft voor zichzelfHuub OosterhuisFloris van der Putt
Niet als een storm, als een vloedHuub OosterhuisBernard Huijbers
Tom Löwenthal
Antoine Oomen
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Niet tot de dienst der wraakHenk JongeriusJan Raas
Nu daagt het in het oostenJohannes Riemens sr.Melchior Vulpius
Nu is het woord gezegdTom NaastepadIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Nu moet gij allen vrolijk zijnTom NaastepadNikolaus Herman
Nu zijt wellekome

O

LiedDichterComponist
O Christus, woord der eeuwigheidAd den BestenWim Mennes
Bernard Huijbers
O Heer God, erbarmend, genadigHuub OosterhuisAntoine Oomen
Tom Löwenthal
O hoofd vol bloed en wondenPaul GerhardtHans Leo Hassler
O kom, o kom, ImmanuëlWillem BarnardThomas Helmore
Omdat Hij niet ver wou zijnHuub OosterhuisBernard Huijbers
Ontferm u GodJan Valkestijn
Ontwaak, gij die slaapt, sta op uit de doodHuub OosterhuisBernard Huijbers
Onze Vader (Pater noster)
Onze Vader (gregoriaans)
Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Overal zijt Gij onzichtbaar gegevenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen

P

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter P.

Q

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Q.

R

LiedDichterComponist
Roept God een mens tot levenHuub OosterhuisJaap Geraedts
Frits Mehrtens
Melchior Vulpius
Bernard Huijbers
Rorate caeli

S

LiedDichterComponist
Salve regina
Sanctus XVIII
Schep in mij een zuiver hartA. BronkhorstW. Kersters
Scheur toch de wolken weg en komHuub OosterhuisAntoine Oomen
Sta op! Een morgen ongedachtAd den BestenMelchior Vulpius
Stad van mijn hartHuub OosterhuisBernard Huijbers
Stem als een zee van mensenHuub OosterhuisRik Veelenturf
Bernard Huijbers

T

LiedDichterComponist
Te doen gerechtigheidHuub OosterhuisWillem Vogel
Ten hemel opgevaren isBartholomeus GesiusMelchior Franck
Ten paradijzeOnbekend
Tijd van vloek en tijd van zegenHuub OosterhuisHenri Heuvelmans
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Toen Jezus in zijn uur gekomen wasHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Toon dat Gij met ons bezig zijtTom Löwenthal

U

LiedDichterComponist
U komt de lof toe (Mehrtens)Frits Mehrtens
U komt de lof toe (Vogel)Willem Vogel
U zij de glorie opgestane HeerEdmund Louis BudryGeorg Friederich Händel
U, Heer, zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ereGuido Smet
Uit angst en nood stijgt mijn gebedJan WitIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Uit het duister hier gekomenHuub OosterhuisHenry John Gauntlett
Uit uw hemel zonder grenzenHuub OosterhuisFloris van der Putt
Jaap Geraedts
Tom Overtoom
Uit vuur en ijzer, zuur en zoutHuub Oosterhuis

V

LiedDichterComponist
Van God is de aarde, van Hem deze wereldHuub OosterhuisBernard Huijbers
Van U wil ik spreken, God (Huijbers)Vijftig psalmenBernard Huijbers
Van U wil ik spreken, God (de Keyzer)Vijftig psalmenAd de Keyzer
Van de opgang der zon tot haar dalenIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Van grond en vuur zult Gij ons makenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Van ver, van oudsher aangereiktSytze de Vries
Vanwaar zijt Gij gekomenHuub OosterhuisMichael Praetorius
Veni Creator
Verdoofd en schamper van gemisHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Vergeet niet hoe wij hetenWillem BarnardWillem Vogel
Marcel Weemaes
Vergeving, Heer, want onze schuld is grootJoseph Gelineau
Verheft uw hart, weest welgemoedHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Vernieuw Gij mij, o eeuwig lichtJohann Friedrich Ruopp
Victimae paschali laudesWipo van Bourgondië
Vol van verwachtingMarijke de BruijneEileen Silcocks
Voor alle heiligen in de heerlijkheidWilliam Walsham HowRalph Vaughan Williams
Everard Hulton
J. Barnby
Voor kleine mensen is Hij bereikbaarVijftig psalmenJan Eigenraam
Tom Löwenthal
Bernard Huijbers
Voor mensen die naamloosHenk JongeriusJan Raas
Vriendelijk licht, dat heel de dagMattheus VerdaasdonckAlbert de Klerk

W

LiedDichterComponist
Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God
Wachters van de tijdTom NaastepadFrits Mehrtens
Wat altijd is geweestHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Wat vrolijk over U geschreven staatHuub OosterhuisAntoine Oomen
Tom Löwenthal
Wees hier aanwezig, woord ons gegevenHuub OosterhuisTom Löwenthal
Wees niet verbaasd als u de wereld haatWillem BarnardTera de Marez Oyens
Guido Philippeth
Weest niet bezorgd voor uw levenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Wek mijn zachtheid weerHuub OosterhuisAntoine Oomen
Wie als een god wil leven hier op aardeHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Geert Hendrix
Tom Löwenthal
Edmond de Coussemaker
Wie heeft zijn geld verlorenHuub OosterhuisFloris van der Putt
Bernard Huijbers
Wie in de schaduw Gods mag wonenJan DuinAntoine Oomen
Ludo Claesen
Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God (Pirenne)Vijftig psalmenMaurice Pirenne
Wie zijn leven niet wil gevenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Wij die met eigen ogenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Wij eten weer het bitter broodMuus JacobseJan Boeke
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Wij moeten Gode zingenWillem BarnardWillem Vogel
Wij roemen in 't kruisIgnace de SutterIgnace de Sutter
Wilhelmus van NassouwePhilips Marnix van St. Aldegonde
Wonen overal nergens thuisHuub OosterhuisWim ter Burg

X

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter X.

Y

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Y.

Z

LiedDichterComponist
Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwenIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Floris van der Putt
Zeven was voldoendeWillem BarnardPiet van Aalten
Willem Retze Talsma
Piet van Amstel
Juul Ouwehand
Zevenmaal opnieuw geborenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Zij die stom zijn, ver heen, koud, steen in steenHuub Oosterhuis
Zij zullen de wereld bewonenWillem BarnardFrits Mehrtens
Piet van Amstel
Juul Ouwehand
W.D. Westerop
Albert de Klerk
Zing een nieuw lied, alle landenMaurits van VossoleIgnace de Sutter
Zing jubilate voor de HeerWillem BarnardFrits Mehrtens
Zing van de Vader die in den beginneHenk JongeriusJohann Crüger
Zing voor de Heer een nieuw gezangWillem BarnardFrits Mehrtens
Jan Valkestijn
Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ereIntermonasteriële Werkgroep voor LiturgieM. Stumpel
Zingt en speelt voor de Heer van ganser harteIda Gerhardt
Marie van der Zeyde
Herman Strategier
Zingt voor de Heer van liefde en trouwMichel van der PlasJan Mul
Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeftHuub OosterhuisBernard Huijbers
Zo vriendelijk en veilig als het lichtHuub OosterhuisBernard Huijbers
Dirk Zwart
Zoals de mensen levenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Zoals een hert reikhalst naar levend water (Vijftig psalmen)Vijftig psalmenBernard Huijbers
Zoals een moeder zorgtHuub OosterhuisWillem Vogel
Antoine Oomen
Zolang er mensen zijn op aardeHuub OosterhuisTera de Marez Oyens
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Zomaar een dak boven wat hoofdenHuub OosterhuisTom Löwenthal
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie