Kerkliedwiki bundels.png
Wie ons steunt met € 10,- krijgt een leuk aandenken: de unieke Ubi-cari-tas
info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki verzorgt een wekelijkse podcast: Luistertroost! Onze alternatieve omgang met het kerklied, nu samen zingen in de kerk niet kan. Zo houden we de lofzang en de troost van liederen gaande.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Gezangen voor Liturgie/Liederen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Gezangen voor Liturgie
Gezangen voor liturgie.jpg
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


A

LiedDichterComponist
Aan U behoort, o Heer der herenJan WitL. Driessen
Aan wat op aarde leeftHuub OosterhuisAdriaen Valerius
Aanbidt en dankt uw VaderW. Stroux
Aanbidt en dankt uw Vader, GodWinnifred Stroux
Aanschouwt dit kostbaar kruisHenk in 't VeldHenk in 't Veld
Agnus Dei (van der Putt)Floris van der Putt
Al heb ik hoge woordenHenk JongeriusBernard Huijbers
Melchior Vulpius
Michael Praetorius
Al heeft Hij ons verlatenJan Willem Schulte NordholtBartholomäus Gesius
Melchior Teschner
Georg Philipp Telemann
Gerrit de Marez Oyens
Johann Crüger
Alle denkbare en ondenkbare levende zielenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Alle einden der aarde aanschouwen het heilMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Herman Strategier
Alleen wie het gegeven isHenk JongeriusMichael Stumpel
Aller ogen wachtenMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Th. Sigfried
Alles wat adem heeft, love de HeerMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Antoine Oomen
Alles wat over ons geschreven is (2)Willem BarnardFrits Mehrtens
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschapHuub OosterhuisBernard Huijbers
Als ik U aanroepHuub OosterhuisBernard Huijbers
Als tussen licht en donkerTom Naastepad
Als wij dan eten van dit brood (Oosterhuis)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Jan Vermulst
Paul Schollaert
Bernard Bartelink
Willem Vogel
Attende Domine

B

LiedDichterComponist
Barmhartige Heer, genadige GodVijftig psalmenBernard Huijbers
Beeld en gelijkenisHuub OosterhuisBernard Huijbers
Bekleedt u met de nieuwe mensTom NaastepadF.C.L.E. Layriz
John Bacchus Dykes
Willem Vogel
Bewaar mij bij U, Heer, in vredeMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Hans Brüggen
Bij God alleen verstilt mijn ziel (Gerhardt/van der Zeyde)Marie van der Zeyde
Ida Gerhardt
A. Werbrouck
Blijf mij nabij, wanneer het duister daaltHenry Francis LyteWilliam Henry Monk
Blijf niet staren op wat vroeger wasHuub OosterhuisBernard Huijbers
Boven mensen uitMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Willem Vogel
Brandde ons hart nietHuub OosterhuisBernard Huijbers

C

LiedDichterComponist
Christus heeft voor ons geledenWillem BarnardFloris van der Putt
Frits Mehrtens
Christus, Gij Heer van alle dingenHuub Oosterhuis
Credo I
Credo III

D

LiedDichterComponist
Dank, dank nu allen God met hart en mond en handenMartin RinckartJohann Crüger
Dankbaarheid zij uw offerHans Brüggen
Dat wij volstromen met levensademHuub OosterhuisBernard Huijbers
Dat woord, waarin ons richting werd gegevenHuub Oosterhuis
Dauwt, hemelen, van omhoogAntoine Oomen
De Geest des Heren heeftHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Guido Philippeth
De Geest van God waait als een windMarijke de BruijneGon Voorhoeve
De Heer die leeft, geleidt en hoedtHuub Oosterhuis
De Heer heeft mij gezien en onverwachtHuub OosterhuisBernard Huijbers
De Heer heeft zijn volk gevoedIntermonasteriële Werkgroep voor LiturgieJan Valkestijn
De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbrekenMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
De Heer is mijn licht en mijn heilMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Hans Brüggen
De Heer is steeds barmhartigMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Hans Besselink
De Heer richt op zijn berg een maaltijd aanWillem BarnardToon Hagen
Willem Vogel
De Heer zal ons bevrijdenWillem BarnardHans Leo Hassler
Adriaan C. Schuurman
De Levende zegene en behoede uGert Bremer
De aarde is vervuldWillem BarnardFrits Mehrtens
De dag gaat open voor het woord des HerenOda SwagemakersWillem Mesdag
De dag, door uwe gunst ontvangenJohn EllertonLoys Bourgeois
Clement Cotterill Scholefield
De eerste uit de dodenJan Willem Schulte NordholtJan van Biezen
De eersten zijn de laatstenWillem BarnardFrits Mehrtens
De heilige geest, de helperHuub OosterhuisBernard Huijbers
De heiligen ons voorgegaanMuus JacobseWillem Vogel
De herdertjes lagen bij nachteJoseph Alberdingk ThijmJoseph Alberdingk Thijm
De hulp komt mij van de HeerMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Hans Brüggen
De ijver voor uw huisMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Albert de Klerk
De koning van de vredeWillem BarnardHerman Strategier
De mens, geboren uit een vrouw, heeft weinig dagenJan WitMichael Stumpel
Willem Vogel
De naam des Heren zij geprezenSilvo PontenJan Valkestijn
De nacht loopt ten eindeHuub OosterhuisBernard Huijbers
De stem van JHWH is over de waterenMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Nico Wesselingh
De steppe zal bloeienHuub OosterhuisAntoine Oomen
Willem Vogel
De stilte zingt U toe, o HereWillem Barnard
De wereld is gewonnenJan Willem Schulte NordholtFrits Mehrtens
De wijze woorden en het groot vertoonHuub OosterhuisBernard Huijbers
Delf mijn gezicht op, maak mij mooiHuub OosterhuisBernard Huijbers
Wim Stoppelenburg
Dichtbij is God voor wie Hem roepenJan Valkestijn
Die chaos schiep tot mensenlandHuub OosterhuisAntoine Oomen
Guido Philippeth
Joost Termont
Die mij droeg op adelaarsvleugelsHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Tom Löwenthal
Die rechtens God gelijkHuub OosterhuisBernard Huijbers
Wim ter Burg
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven (Oosterhuis)Huub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Dit is het kruisHuub OosterhuisBernard Huijbers
Dit is het verbond van God met de mensenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Dit lied gaat over JezusHuub OosterhuisBernard Huijbers
Ben van der Linden
Doe ons, Heer, uw genade aanschouwenMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Hans Brüggen
Doe uw aanschijn lichtenMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Hans Brüggen
Door de wereld gaat een woordJan WitJan Pasveer
Samuel Cohen
Wim ter Burg

E

LiedDichterComponist
Een lamp voor mijn voet is uw woordAd W. BronkhorstBernard Bartelink
Een loflied voor de HeerMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Hans Brüggen
Een mens te zijn op aarde (Barnard)Willem BarnardPeter Rippen
Jozef Joris
Een mens te zijn op aarde (Oosterhuis)Huub OosterhuisAntoine Oomen
Tera de Marez Oyens
Geert Hendrix
Een schoot van ontferming is onze GodHuub OosterhuisAntoine Oomen
Een smekeling, zo kom ik tot uw troonJan Willem Schulte Nordholt
Muus Jacobse
Ad den Besten
Willem Barnard
Jan Wit
Bernard Huijbers
Een ster ging op uit IsraëlJan Duin
Een zaaier ging uit om te zaaienWillem BarnardIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Juul Ouwehand
Frits Mehrtens
Eens, als de bazuinen klinkenTom NaastepadWim ter Burg
Eenzaam blijf ik roepen tot GodMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Hans Brüggen
Eer aan God (Gerhardt/van der Zeyde)Marie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Michael Stumpel
Eer zij God in onze dagenWillem Barnard
Er is een Kindeke geboren op aard
Er is een roos ontsprongenDe HoeksteenMichael Praetorius
Ere wie ere toekomtHuub OosterhuisAntoine Oomen
Willem Vogel
Ergens komt een kind vandaanHuub OosterhuisBernard Huijbers
Tom Löwenthal
Ervaart het, ziet: mild is de HeerMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
A. Werbrouck

F

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter F.

G

LiedDichterComponist
Gedenken wij dankbaar de daden des HerenHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Wim ter Burg
Geef, Heer, de koning uwe rechtenJan Willem Schulte Nordholt
Bernard Smilde
Gelijk het hert dat reiktMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Michaël Stumpel
Gelukkig de manMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Willem Vogel
Gezegend die de wereld scheptHenk JongeriusJan Raas
Orlando Gibbons
Gezegend zijt Gij levende GodHuub OosterhuisBernard Huijbers
Tom Löwenthal
Gij bereidde het landMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Herman Strategier
Gij bergt de bron des levensMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Th. Sigfried
Gij die de mens geschapen hebtHenk JongeriusHerman Strategier
Gij die geroepen hebt 'licht'Huub OosterhuisAntoine Oomen
Gij dienaars aan de Heer gewijdBernard Smilde
Willem Barnard
Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewildAd den BestenAdriaan C. Schuurman
Fokke de Vries
Jan Baptist Stalpart van der Wiele
Michael Stumpel
Gij volgt ons uit JeruzalemWillem BarnardJan Pasveer
Ambrosius
Gij zijt een mensenzoonHuub OosterhuisBernard Huijbers
Bernard Smilde
Gij zijt in glans verschenenGabriël SmitHerman Strategier
Gij zijt mijn God (Vijftig Psalmen)Bernard Huijbers
Gij zijt mijn ZoonMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Michael Stumpel
Gij zijt voorbij gegaanHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Jehan Tabourot
Bernard Smilde
Gij, die de mens geschapen hebtHenk JongeriusHerman Strategier
Gloria XI
God bewaar mijBernard HuijbersBernard Huijbers
God die in het beginHuub OosterhuisBernard Huijbers
God die ons heeft voorzienHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
God groet u, zuiv're bloeme
God heeft het eerste woordJan WitIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Gerard Kremer
God in den hoog' alleen zij eerNikolaus DeciusNikolaus Decius
God is Hij alleenHuub OosterhuisBernard Huijbers
God van de heerscharen, richt ons weer opAd W. BronkhorstWillem Vogel
God voer omhoog bij gejuichMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
A. Werbrouck
God wil een tempel bouwenHenk JongeriusIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
God zij geloofd uit alle machtWillem Barnard
God, herschep mijn hartMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
God, kom mij te hulp (IWVL)
God, mijn God, naar U blijf ik zoekenMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Michaël Stumpel
Willem Vogel
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlatenHuub OosterhuisBernard Huijbers
God, wees ons barmhartigAd W. BronkhorstH. Wolfs

H

LiedDichterComponist
Halleluja (IWVL)
Halleluja. Bereid de weg van de HeerAlbert de Klerk
Halleluja. Ik verkondig u een tijding van vreugdeBernard Bartelink
Halleluja. Kom, o Geest, vervul ons hart met lichtIntermonasteriële Werkgroep voor LiturgieNico Wesselingh
Halleluja. Volkeren, loof de HeerIntermonasteriële Werkgroep voor LiturgieHans Brüggen
Heden zult gij zijn glorie aanschouwenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Gerrit Jan Niemeijer
Heden, als gij zijn stem hoortMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Hans Brüggen
Heeft Hij ons bidden opgevangenHuub Oosterhuis
Heel de aarde jubelt en juicht voor de HeerMichaël Copier
Liturgisch Apostolaat Paters Kapucijnen
Lucien Deiss
Heer Jezus mens van vlees en bloedHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Heer Jezus, koning en gezalfde GodsHuub OosterhuisBernard Huijbers
Rik Veelenturf
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezigHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Louis van Dijk
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt GijAd W. BronkhorstJan Vermulst
Heer, herinner u de namenMattheus VerdaasdonkHerman Strategier
Guido Philippeth
Heer, hoe zijt Gij gekomenTom NaastepadIgnace de Sutter
Heer, komt in deze tijdJan WitWillem Vogel
Heer, onze God (van der Putt)Floris van der Putt
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naamHuub OosterhuisBernard Huijbers
Heer, verhoor mijn gebedJan Valkestijn
Heer, wees mij goedgunstigMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Nico Wesselingh
Heer, wie mag toevenMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Th. Sigfried
Heerlijk is het te loven de HeerIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Marie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Heilig, heilig, heilig (Markusmis)Floris van der Putt
Hemelen, dauwt uit den hogeMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Hans Besselink
Herder Israels, hoorMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Christel Cuendet
Here Jezus, om uw woordTobias ClausnitzerJohann Rudolf Ahle
Wolfgang Carl Briegel
Het brood in de aardeHuub OosterhuisBen van der Linden
Het brood in de aarde gevondenHuub OosterhuisAlbert de Klerk
H. Roels
Ludo Claesen
Ben van der Linden
Het heeft de Heilige behaagdMaria de GrootGon Voorhoeve
Jetty Podt
Jos D'hollander
Het hoogste woord daalt uit het lichtThomas van AquinoFloris van der Putt
Het mensenvolk dat in het duister leeftHuub OosterhuisBernard Huijbers
Het volk dat wandelt in het duisterJan Willem Schulte NordholtFrits Mehrtens
Het was een maged uitverkoren
Het woord dat ik jou geef (de Keyzer)Ad de KeyzerAd de Keyzer
Het woord dat ik jouw geefAd de KeyzerAd de Keyzer
Het woord dat u ten leven riepJan WitIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Het woord des Heren is volmaaktHuub OosterhuisBernard Huijbers
Het zal zijn in het laatste der tijdenJan WitIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Frits Mehrtens
Hier ben ik, God. Uw wil te doen is mijn vreugdeMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Michael Stumpel
Hier is een stad gebouwdHuub OosterhuisRik Veelenturf
Jaap Geraedts
Hij die gesproken heeft een woord dat gáátHuub OosterhuisBernard Huijbers
Roger Deruwe
Hij ging van stad tot stad, Hij sprakHuub OosterhuisBernard Huijbers
Henk in 't Veld
Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vindenVijftig psalmenBernard Huijbers
Hoe ver te gaan?Huub OosterhuisAntoine Oomen
Hoever is de nachtHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Hoog eer ik U, JHWHMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
A. Werbrouck
Hoor, de engelen zingen de eerCharles WesleyFelix Mendelssohn Bartholdy
Hoor. Maar ik kan niet horenHuub OosterhuisWim Kloppenburg
Antoine Oomen
Hoort hoe God met mensen omgaatHenk Jongerius
... meer resultaten

I

LiedDichterComponist
Iedere tijd opnieuw gaat zijn genadeHuub OosterhuisIgnace de Sutter
Rik Veelenturf
Hans Leenders
Ik ben de wijnstok (Oosterhuis)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Ik ben in mijn hof gekomenTom NaastepadMartin Luther
Willem Vogel
Ik geloof in God, de almachtige VaderWillem Vogel
Ik geloof in de levende GodHuub OosterhuisBernard Huijbers
Jaap Geraedts
Ik groet u, vol genadeW. Frijhoff
Ik heb mijn hart tot U gehevenGerard WijdeveldJan Mul
Ik sla mijn ogen op naar de bergen (Huijbers)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Ik sta voor U in leegte en gemisHuub OosterhuisBernard Huijbers
Ik zag een troonMuus JacobseWillem Vogel
Ik zal in mijn huis niet wonenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Ik zing van ganser harte voor de Heer (Oosterhuis)Huub OosterhuisRik Veelenturf
Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezagJan WitBernard Huijbers
Adriaan C. Schuurman
In de schoot van mijn moeder gewevenSytze de VriesWillem Vogel
In den beginne was het WoordTom NaastepadMartin Luther
Loys Bourgeois
Michel Stumpel
In den beginne was het Woord, God dieJan Willem Schulte NordholtFrits Mehrtens
In den beginne was het woordTom Naastepad
In diepe nacht ben ik gegaanHuub Oosterhuis
In paradisum

J

LiedDichterComponist
Jezus, die langs het water liepAd den BestenFrits Mehrtens
Jij bent de god die mij gegeven isHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Jouw leven staat aan het beginHanna LamWim ter Burg
Juich voor de Heer, aarde alomMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Hans Brüggen
Juicht voor de Koning van de JodenTom NaastepadIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Tera de Marez Oyens

K

LiedDichterComponist
Kind ons geboren, zoon ons gegeven (Oosterhuis)Huub OosterhuisAntoine Oomen
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neerOnbekendMaurice Pirenne
Kom laat ons deze dagValentin Ernst LöscherIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Johann Sebastian Bach
Kom o Geest des Heren kom
Kom te hulp, sta opJoseph Seuffert
Kom tot ons, de wereld wachtMartin Luther
Komen ooit voeten gevleugeldHuub OosterhuisJuliette Dumoré
H. Paus
Komt ons in diepe nacht ter oreHuub Oosterhuis
Koning is onze GodVijftig psalmenBernard Huijbers
Maurice Pirenne
Kwam van GodswegeHuub OosterhuisBernard Huijbers
Jaap Geraedts
Kyrie en Gloria (van der Putt)Floris van der Putt
Kyrie- en Gloriahymne (Glorie de Eeuwige)Sytze de VriesWillem Vogel

L

LiedDichterComponist
Laat ieder 's Heren goedheid prijzenBernard Smilde
Jan Wit
Laat juichen
Laat mij, zo ik leef naar uw wilMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Michaël Stumpel
Laat ons de Heer lofzingenJohann Horn
Laten wij bidden tot God onze VaderF. Keessen
Leer ons, o Heer, wat de weg is ten levenMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Licht dat ons aanstoot in de morgenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Lieve boetseerderHuub OosterhuisOrlando di Lasso
Loof God, loof Hem overalGerben Brouwer
Martinus Nijhoff
Loof, alle volken, loof de HeerKlaas Heeroma
Cor Waringa
Gerben Brouwer
Looft God de Heer, 't is welgedaanTom NaastepadJean Tisserand
Looft de Heer, al wat gemaakt isHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Justus de Harduyn

M

LiedDichterComponist
Mensen, wij zijn geroepen om te levenWillem Barnard
Met de boom des levensWillem BarnardIgnace de Sutter
Willem Vogel
Midden in de doodMuus JacobseTera de Marez Oyens
Rik Veelenturf
Frans Mariman
Midden in de winternachtHarry Prenen
Mijn God zijt GijHuub OosterhuisBernard Huijbers
Mijn God zijt Gij, U wil ik dankenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Mijn God, Gij peilt mijn hartBernard Huijbers
Mijn herder is de Heer (Huijbers)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Mijn toevlucht zijt GijAd W. BronkhorstJaco van Leeuwen
Mijn volk, wat heb ik u gedaanHuub OosterhuisBernard Huijbers
André Gouzes
Mijn ziel verheft Gods eerJohannes Eusebius Voet
Willem Barnard

N

LiedDichterComponist
Naam van Jezus, nu verhevenWillem BarnardIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Gerrit de Marez Oyens
Theo Cockx
Naar U gaat mijn verlangen, Heer (1)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Naar U gaat mijn verlangen, Heer (2)Vijftig psalmenBernard Huijbers
Neemt Gods woord met hart en mondHuub OosterhuisBernard Huijbers
Niemand leeft voor zichzelfHuub OosterhuisFloris van der Putt
Niet als een storm, als een vloedHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Tom Löwenthal
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Niet tot de dienst der wraakHenk JongeriusJan Raas
Nu daagt het in het oostenJohannes Riemens sr.Melchior Vulpius
Nu is het woord gezegdTom NaastepadIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Nu moet gij allen vrolijk zijnTom NaastepadNikolaus Herman
Wim ter Burg
Nu nog met halve woorden, hier en daarHuub OosterhuisAntoine Oomen
Nu zijt wellekomeAegidius Haeffacker

O

LiedDichterComponist
O Christus, woord der eeuwigheidAd den BestenBernard Huijbers
Wim Mennes
O Heer God, erbarmend, genadigHuub OosterhuisAntoine Oomen
Tom Löwenthal
O Heer, Gij mijn erveMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Hans Brüggen
O Heer, Gij mijn erve, mijn bekerMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Hans Brüggen
O hoofd vol bloed en wondenPaul GerhardtHans Leo Hassler
O kom, o kom, ImmanuëlWillem BarnardThomas Helmore
Omdat Hij niet ver wou zijnHuub OosterhuisBernard Huijbers
Ontferm u GodJan Valkestijn
Ontwaak, gij die slaapt, sta op uit de doodHuub OosterhuisBernard Huijbers
Onze Vader (Pater noster)
Onze Vader (gregoriaans)
Onze hulp is de naam van de Heer (Huijbers)Huub OosterhuisBernard Huijbers
Overal zijt Gij onzichtbaar gegevenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen

P

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter P.

Q

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Q.

R

LiedDichterComponist
Roept God een mens tot levenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Melchior Vulpius
Jaap Geraedts
Frits Mehrtens
Rorate caeli

S

LiedDichterComponist
Salve regina
Sanctus XVIII
Schep in mij een zuiver hartAd W. BronkhorstW. Kersters
Scheur toch de wolken weg en komHuub OosterhuisAntoine Oomen
Sta op! Een morgen ongedachtAd den BestenMelchior Vulpius
Stad van mijn hartHuub OosterhuisBernard Huijbers
Steekt Gods loftrompetMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Michaël Stumpel
Stem als een zee van mensenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Rik Veelenturf

T

LiedDichterComponist
Te doen gerechtigheidHuub OosterhuisWillem Vogel
Ten hemel opgevaren isBartholomeus GesiusMelchior Franck
Ten paradijze geleiden u de engelenOnbekendJan Valkestijn
Tijd van vloek en tijd van zegenHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Henri Heuvelmans
Toen Jezus in zijn uur gekomen wasHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Toen Jezus naar zijn stede gingHarrie BeexFloris van der Putt
Toen Jezus was gekomenHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Hans Leo Hassler
Frits Mehrtens
Toon dat Gij met ons bezig zijtTom Löwenthal

U

LiedDichterComponist
U komt de lof toe (Mehrtens)Frits Mehrtens
U komt de lof toe (Vogel)Willem Vogel
U zij de glorie opgestane HeerEdmund Louis BudryGeorg Friederich Händel
U, Heer, zij lof gebracht, U klinkt ons feestlied ter ereGuido Smet
Uit angst en nood stijgt mijn gebedJan WitIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Uit het duister hier gekomenHuub OosterhuisHenry John Gauntlett
Uit uw hemel zonder grenzenHuub OosterhuisFloris van der Putt
Jaap Geraedts
Tom Overtoom
Uit vuur en ijzer, zuur en zoutHuub Oosterhuis
Uw genade, Heer, zij over onsMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Hans Besselink

V

LiedDichterComponist
Van God is de aardeBernard Huijbers
Van God is de aarde, van Hem deze wereldHuub OosterhuisBernard Huijbers
Van U wil ik spreken, God (Huijbers)Vijftig psalmenBernard Huijbers
Van U wil ik spreken, God (de Keyzer)Vijftig psalmenAd de Keyzer
Van de opgang der zon tot haar dalenMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Van grond en vuur zult Gij ons makenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Van ver, van oudsher aangereiktSytze de Vries
Vanwaar zijt Gij gekomenHuub OosterhuisMichael Praetorius
Veni Creator
Verdoofd en schamper van gemisHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Vergeet niet hoe wij hetenWillem BarnardMarcel Weemaes
Willem Vogel
Vergeving, Heer, want onze schuld is grootJoseph Gelineau
Verheft uw hart, weest welgemoedHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Verhoor mij in uw grote ontfermingMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Michaël Stumpel
Vernieuw Gij mij, o eeuwig lichtJohann Friedrich Ruopp
Verschenen is de mildheidHuub OosterhuisBernard Huijbers
Victimae paschali laudesWipo van Bourgondië
Vol van verwachting zijn wij gekomenMarijke de BruijneEileen Silcocks
Voor alle heiligen in de heerlijkheidWilliam Walsham HowEverard Hulton
J. Barnby
Ralph Vaughan Williams
Voor kleine mensen is Hij bereikbaarVijftig psalmenBernard Huijbers
Tom Löwenthal
Jan Eigenraam
Voor mensen die naamloosHenk JongeriusJan Raas
Vriendelijk licht, dat heel de dagMattheus VerdaasdonckAlbert de Klerk

W

LiedDichterComponist
Waardig zijt Gij, onze Heer en onze GodIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Wachters van de tijdTom NaastepadFrits Mehrtens
Wat altijd is geweestHuub OosterhuisBernard Huijbers
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Wat de Heer genadig verleendeMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Hans Besselink
Wat vrolijk over U geschreven staatHuub OosterhuisAntoine Oomen
Tom Löwenthal
Wat zijt gij uitgegaanWillem BarnardMar van der Veer
Wees hier aanwezig, woord ons gegevenHuub OosterhuisTom Löwenthal
Wees niet verbaasd als u de wereld haatWillem BarnardTera de Marez Oyens
Guido Philippeth
Weest niet bezorgd voor uw levenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Wek mijn zachtheid weerHuub OosterhuisAntoine Oomen
Wie als een god wil leven hier op aardeHuub OosterhuisTom Löwenthal
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Geert Hendrix
Edmond de Coussemaker
Wie heeft zijn geld verlorenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Floris van der Putt
Wie in de schaduw Gods mag wonenJan DuinAntoine Oomen
Ludo Claesen
Wie mag bestijgen de berg van de HeerMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Willem Vogel
Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God (Pirenne)Vijftig psalmenMaurice Pirenne
Wie zijn leven niet wil gevenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Wij die met eigen ogenHuub OosterhuisAntoine Oomen
Wij eten weer het bitter broodMuus JacobseIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Jan Boeke
Wij moeten Gode zingenWillem BarnardWillem Vogel
Wij roemen in 't kruisIgnace de SutterIgnace de Sutter
Wilhelmus van NassouwePhilips van Marnix van St. Aldegonde
Wilt heden nu treden voor God, den HereAdriaen Valerius
Wonen overal nergens thuisHuub OosterhuisWim ter Burg

X

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter X.

Y

Er zijn geen liederen gevonden beginnend met de letter Y.

Z

LiedDichterComponist
Zalig wiens overtreding vergevenMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
A. Werbrouck
Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwenMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Floris van der Putt
Zeven was voldoendeWillem BarnardJuul Ouwehand
Piet van Amstel
Willem Retze Talsma
Piet van Aalten
Zevenmaal opnieuw geborenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Antoine Oomen
Zie, God zelf is mijn helperMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Michaël Stumpel
Zij die stom zijn, ver heen, koud, steen in steenHuub Oosterhuis
Zij zullen de wereld bewonenWillem BarnardAlbert de Klerk
Juul Ouwehand
Piet van Amstel
W.D. Westerop
Frits Mehrtens
Zing een nieuw lied, alle landenMaurits van VossoleIgnace de Sutter
Zing jubilate voor de HeerWillem BarnardFrits Mehrtens
Zing van de Vader die in den beginneHenk JongeriusJohann Crüger
Zing voor de Heer een nieuw gezangWillem BarnardJan Valkestijn
Frits Mehrtens
Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ereIntermonasteriële Werkgroep voor LiturgieM. Stumpel
Zingt en speelt voor de Heer van ganser harteMarie van der Zeyde
Ida Gerhardt
Herman Strategier
Zingt voor de Heer van liefde en trouwMichel van der PlasJan Mul
Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeftHuub OosterhuisBernard Huijbers
Zo vriendelijk en veilig als het lichtHuub OosterhuisBernard Huijbers
Dirk Zwart
Zoals de mensen levenHuub OosterhuisBernard Huijbers
Zoals een hert reikhalst naar levend water (Vijftig psalmen)Bernard Huijbers
Zoals een moeder zorgtHuub OosterhuisAntoine Oomen
Willem Vogel
Zolang er mensen zijn op aardeHuub OosterhuisIntermonasteriële Werkgroep voor Liturgie
Tera de Marez Oyens
Zomaar een dak boven wat hoofdenHuub OosterhuisTom Löwenthal
Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie