Kerkliedwiki bundels.png
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.
• Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 9.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

Gij zijt ten hemel opgestegen

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is niet te vinden in één van de veelgebruikte liedbundels.
Mogelijk staat het wel in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
Gij zijt ten hemel opgestegen
Bij de komst eens Evangeliedienaars
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Periode 19e eeuw
Tekst
Dichter Roelof Bennink Janssonius
Muziek
Melodie Psalm 33
Liedbundels
Vervolgbundel Evang. Gezangen 215

Gij zijt ten hemel opgestegen is een lied geschreven door Roelof Bennink Janssonius op Psalm 33 (melodie).

Opname beluisteren

Tekst

Tekst uit de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen (215):

1 Gij zijt ten hemel opgestegen,
Gij, die hier sliept in ’t hart der aard,
En d’ aard, vervuld met uwen zegen,
Zendt, Heer! haar danklied hemelwaart.
Op uw troon gezeten,
Hebt G’ ons niet vergeten,
Koning van uw Kerk!
Liefdevol en teeder,
Zendt G’ uw gaven neder,
En bekroont uw werk.

2 Apostlen hebt Gij uitgezonden,
Gezegend met uw heilgen Geest,
Profeten zullen ’t luid verkonden,
Waartoe Gij uit het graf verreest.
Door uw heilgezanten
Wilt G’ uw Kerke planten;
’t Evangeliewoord,
Dat genaad een leven
Aan het hart moet geven,
Wordt alom gehoord.

3 Hier wordt het woord des heils vernomen,
Hier wordt uw gunst, uw trouw aanschouwd:
Gij doet den dienaar tot ons komen,
Dien Gij den herdersstaf vertrouwt.
Waarheid, liefd’ en vrede
Brengt die dienar mede
In uw heilig huis:
Zalig is zijn keuze,
Draagt hij hier de leuze:
„Christus en zijn kruis!”

4 Gezegend zijt gij, knecht des Heeren!
Die tot ons komt in ’s Heilands naam.
Wij willen uwen Zender eeren
En zegenen u al te zaâm;
Doe uw lastbrief hooren;
Met ontsloten ooren
Letten w’ op uw woord.
Houd ons niets verholen,
Dat u werd bevolen;
Uw gemeente hoort.

5 Laat, Heer! U ’s dienaars werk behagen,
Dat w’, in geloof en kennis één,
Steeds allen meer uw beeldtnis dragen
En met hem ’t pad des heils betreên.
Doe op ons de stralen
Van uw waarheid dalen;
Dat uw liefd’ ons leid’;
En de kroon der eere
Word’ uit ons, o Heere!
Eens uw knecht bereid.

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Zettingen

Bewerkingen om te zingen

Bewerkingen om te spelen

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Voetnoten

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.