Kerkliedwiki bundels.png
Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen!

Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.
Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas.

Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl
Kerkliedwiki bundels.png Kerkliedwiki wijst je de weg naar meer dan 10.000 liederen! Tips nodig? Zo kun je een lied zoeken. Hier vind je een overzicht van alle liedbundels.

Op Liturgiewerkplaats.nl bieden we je inspiratie en concrete tips rond kerkmuziek en vieren Abonneer je op de nieuwsbrief.

Wil je ons werk steunen? Hier vind je meer over doneren of koop onze unieke Ubi-cari-tas. Meer weten of vragen over Kerkliedwiki? info@kerkmuzieknetwerk.nl

God heb ik lief, want die getrouwe Heer (1773)

Uit Kerkliedwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s):
Zangbundel Joh. de Heer 368
Mogelijk staat het ook in andere liedbundels. Kijk hiervoor in de infobox rechts, onder het kopje 'Liedbundels'.
God heb ik lief, want die getrouwe Heer (1773)
Vorm Strofelied
Herkomst
Taal Nederlands
Land Nederland
Psalm 116
Type Dankpsalm
Halleluja-psalm
Latijnse titel Dilexi, quoniam
Vulgaat Gesplitst in Psalm 114 en 115
Berijming Psalmberijming van 1773
Tekst
Dichter Johannes Eusebius Voet
Bijbelplaats Psalm 116
Metrisch 10-11-11-10
Muziek
Melodie Psalm 116
Herkomst Geneve 1562
Solmisatie 2-7-1-2-2-7-1-6-6-5
Liedbundels
Zangbundel Joh. de Heer 368
Gezangboek der ELK 267
Psalmberijming van 1773 116

Pierre Dagues berijmde omstreeks 1561 Psalm 116 tot het lied God heb ik lief, want die getrouwe Heer. De beginregel is in de loop der eeuwen gelijk gebleven. De strofen zijn flink gewijzigd.

Opname beluisteren

Tekst

1 God heb ik lief; want die getrouwe Heer
Hoort mijne stem, mijn smeekingen, mijn klaagen;
Hij neigt zijn oor, ’k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

2 Ik lag gekneld in banden van den dood;
Daar d’ angst der hell’ mij allen troost deed missen;
Ik was benaauwd, omringd door droefenissen;
Maar riep den Heer dus aan in al mijn’ nood:

3 „Och Heer! och wierd mijn ziel door U gered!”
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig:
De Heer is groot, genadig en rechtvaardig,
En onze God ontfermt zich op ’t gebed.

4 D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan:
’k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder,
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder:
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.

5 Gij hebt, o Heer! in ’t doodlijkst tijdgewricht
Mijn ziel gered, mijn traanen willen droogen,
Mijn’ voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods oogen,
Steeds wandelen in ’t vrolijk levenslicht.

Pauze

6 Ik heb geloofd, dies sprak ik tot Gods eer.
’k Was zeer bedrukt: ik liet, in haast, mijn lippen,
Door drift vervoerd, deez’ harde taal ontglippen:
„Bij menschen is noch trouw noch waarheid meer.”

7 Wat zal ik, met Gods gunsten overlaên,
Dien trouwen Heer’ voor zijn genaê vergelden?
’k Zal, bij den kelk des heils, zijn’ naam vermelden,
En roepen Hem met blijd’ erkentnis aan.

8 Nu zal ik voor de weldaên, die ’k genoot,
Aan Hem, naar mijn geloften, eer bewijzen;
Hem onder al zijn gunstgenooten prijzen.
Hoe kostlijk is in ’s Heeren oog hun dood!

9 Och Heer! ik ben, o ja! ik ben uw knecht,
Uw’ dienstmaagds zoon: Gij slaaktet mijne banden;
Dies doe ik U gewillig’ offeranden
Van lof en dank, U plegtig toegezegd.

10 Ik zal uw’ naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
’k Zal liefd’ en lof voor U ten offer mengen,
In ’t heiligdom, daar ’t volk vergaderd is.

11 Ik zal met vreugd in ’t huis des Heeren gaan,
Om daar met lof uw’ grooten naam te danken:
Jerusalem, gij hoort die blijde klanken.
Elk heff’ met mij den lof des Heeren aan!

Ontstaan

Inhoud

Muziek

Muziekuitgaven

Hymnologische informatie

De Zangbundel Joh. de Heer biedt, vanaf de 1e uitgave, de strofen 1-4, 7 en 11.

In het ELK (nr. 267) zijn niet alle strofen opgenomen. Strofe 6 en 9 ontbreken.

Culturele informatie

Literatuur

Externe links

Beginnetje 2.png Dit artikel is helaas nog slechts een beginnetje. Kerkliedwiki nodigt u uit uw kennis te delen door het artikel te verbeteren.